Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 

drept

Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

 • Elementele si conditiile raspunderii juridice

  Pentru a existenta raspunderii juridice sunt necesare intrunirea in mod cumulative a cel putin urmatoarelor elemente si conditii: sa existe subiectul raspunderii juridice; sa existe conduita ilicita a subiectului; sa existe vinovatia; sa existe legatura cauzala dintre fapta ilicita si rezultatul daunator. ...


 • Formele raspunderii juridice

  Dintre cele mai conturate si mai frecvente forme ale raspunderii juridice sunt considerate a fi: a. Raspunderea penala: Reprezinta raportul juridic penal care ia nastere in urma savarsirii infractiunii. Art. 17 al Codului penal defineste infractiunea ca fiind: “fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala”, iar art. 18 precizeaza ...


 • Cauze care inlatura raspunderea juridica

  Sunt situatii cand legea prevede ca, desi sunt intrunite toate elementele si conditiile raspunderii juridice, aceasta totusi nu opereaza.Asemenea cauze sunt mai ales de domeniul dreptului penal, ca de exemplu: a) Legitima aparare (art. 44 Cod penal). Este situatia cand persoana constransa sa actioneze pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat ...


 • libera circulatie a fortei de munca

  LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR. LIBERA CIRCULATIE A FORTEI DE MUNCA Unul dintre principiile fundamentale ce stau la baza proiectului de integrare europeana numit astazi Uniunea Europeana este eliminarea discriminarilor intre cetatenii statelor membre pe teritoriul carora acestia isi desfasoara activitatea si cetatenii celorlatle state membre ce stau sau muncesc pe ...


 • APLICAREA LEGII CIVILE

  APLICAREA LEGII CIVILE Aplicarea legii în timp Ca orice lege, legea civila actioneaza concomitent sub trei aspecte: 1) o anumita durata în timp 2) pe un anumit teritoriu 3) aplicarea legii civile asupra persoanelor. Deci legile, se succed, coexista si au determinate categoriile de subiecte la care se aplica. Legea civila se aplica cât timp este în vigoare. Legea civila intra în ...


 • INTERPRETAREA LEGII CIVILE

  Definitie - Prin interpretarea legii civile “întelegem operatiunea logico-rationala de lamurire, explicare a continutului si sensului normelor de drept civil, în scopul justei lor aplicari prin corecta încadrare a diferitelor situatii din viata practica” (Belein). Aceasta definitie - contine trei elemente: - interpretarea legii este o etapa a procesului de aplicare a legii civile. - ...


 • Raportul juridic civil - Notiune, caractere si structura

  “Raportul juridic civil” este o specie de “raport”(social) (Belein). Raportul juridic civil este o relatie sociala-patrimoniala ori nepatrimoniala - reglementata de norma de drept civil. Daca orice raport juridic civil este o relatie sociala, nu orice relatie sociala este un raport juridic civil. O conditie a raportului juridic civil o reprezinta reglementarea unei relatii sociale prin norme ...


 • Obiectul raportului juridic

  Dupa cum am precizat, prin obiect al raportului juridic civil întelegem conduita partilor, adica actiunea la care este îndrituit subiectul-activ si cea de care este tinut subiectul pasiv. Desi este în strînsa legatura obiectul si continutul raportului juridic civil nu se confunda Suntem în prezenta a doua elemente ale raportului juridic civil. - In raporturile patrimoniale, conduita ...


 • PROBELE IN DREPTUL CIVIL

  Notiune Cuvîntul proba are ca sinonim pe acela de dovada. Termenul “proba” este folosit cu mai multe sensuri: 1 - este mijloc folosit pentru stabilirea existentei unui fapt juridic, a existentei drepturilor subiective si obligatiilor civile. 2. - este operatiunea de prezentare în fata justitiei a mijloacelor de proba: înscrisuri, marturii, marturisiri, probe materiale exptertixe. 3. - ...


 • ACTUL JURIDIC CIVIL

  Notiunea si clasificarea actelor juridice civile Definitie - Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naste, modifica ori stinge un raport juridic concret - reprezinta actul juridic civil. Sensurile expresiei “act juridic civil” Intr-un prim sens, actul juridic civil - deasemneaza tocmai manifestarea de vointa cu intentia de a produce ...


 • Incapacitatea persoanei fizice de a deveni comerciant

  Codul Comercial nu defineşte comerciantul persoană fizică,ci prevede conditiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca o presoană fizică să dobândească această calitate.Astfel,potrivit articolului 7 Cod Comercial,comerciantul individual este persoana fizică ce săvârşeşte fapte de comerţ având ...


 • libera circulatie a persoanelor

  Libertatea de Circulatie a Persoanelor Prin Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului nu se face diferenţe între cetăţenii Uniunii, astfel că în art. 15 se stabileşte ca orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o funcţie aleasă sau acceptată în mod liber, orice cetăţean al uniunii are libertatea de a-si ...


 • NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT

  1.1. Sistemul ştiinţelor juridice 1.1.1. Noţiuni introductive Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, totalitatea lor formând sistemul general al ştiinţelor. După cea mai generală clasificare putem deosebi aşadar: ştiinţele despre natură (biologia, zoologia, chimia etc.), ...


 • NORMA JURIDICĂ

  2.1. Noţiune Acţiunea indivizilor în societate nu se poate desfăşura haotic, ci ea trebuie ordonată, organizată, iar normele prin care se reali¬zează aceste deziderate, trebuiesc respectate pentru binele comun. Acţiunile şi interacţiunile umane sunt orientate, prin interme¬diul normelor juridice, normelor morale, religioase, normelor de ...


 • IZVOARELE DREPTULUI

  3.1. Conceptul de izvor de drept şi clasificarea acestora Prin izvor de drept în sens juridic, înţelegem forma de expri¬mare a normelor juridice într-un sistem de drept. Noţiunea de iz¬vor de drept şi cea de formă de exprimare a dreptului sunt sino¬nime. Izvorul de drept mai poate fi definit ca forma specifică pe care o îmbracă voinţa socială ...


 • RAPORTUL JURIDIC

  4.1. Definiţie Normele juridice au scopul de modelare a comportamentelor umane. Cea mai lacunară definiţie a raportului juridic este aceea potri¬vit căreia, acesta este o relaţie socială reglementată de o normă juridică. Reiese aşadar, că relaţiile sociale devin raporturi juridice numai sub acţiunea normelor juridice. În ...


 • RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

  5.1. Conceptul răspunderii juridice Răspunderea juridică o întâlnim în toate ramurile de drept, fi¬ind cea care dă eficienţă şi asigură păstrarea ordinii de drept în stat. Temeiul răspunderii juridice îl reprezintă încălcarea unei norme juridice. În funcţie de natura juridică a normei încălcate, deosebim răspunderea ...


 • SISTEMUL DREPTULUI

  6.1. Noţiune Normele juridice reprezintă o unitate, în ansamblul lor, fiind legate între ele şi grupate în sistem. În cadrul acestei unităţi, normele juridice se repartizează după diferite criterii cunoscute sub denumirea de instituţii juridice şi ramuri de drept. Sistemul de drept trebuie conceput ca un întreg, în strânsă ...


 • REALIZAREA DREPTULUI

  1. Conceptul realizării dreptului a fost abandonat în anii post-revoluţionari de către unii din teoreticienii dreptului, considerându-l un concept anacronic sau demodat. În opinia noastră problematica realizării dreptului este nu numai actuală, dar constrângător de presantă pentru evidenţierea statului de drept. Într-un stat în care ...


 • PARLAMENTUL EUROPEAN

  UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT DREPT COMUNITAR GENERAL MASTERAT Prof.univ.dr. MARIN VOICU REFERAT PARLAMENTUL EUROPEAN Cursant: BUNEV (ZAHARIA) P. MAGDALENA I. Istoric I. 1. Scurt istoric al parlamentului din Europa În istoria ...
Pagini: 1 2 3 4 5


 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite