Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Statutul presedintelui Consiliului judetean

Statutul presedintelui Consiliului judeteanPresedintele consiliului judetean, potrivit art.102 din acelasi act normativ, reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie. Acesta raspunde, in prezent, in fata alegatorilor (si nu a consiliului judetean) de buna functionare a administratiei publice judetene, consecinta fireasca a modului in care este desemnat in functie, iar aparatul propriu al consiliului judetean ii este subordonat.
Presedintele consiliului judetean este o autoritate administrativ-executiv, distincta de consiliul judetean care are si atributii proprii. Aceste atributii sunt prevazute de Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in art. 104 si sunt clasificate astfel:

atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a

institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean - precum intocmirea si supunerea spre aprobarea consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

atributii privind relatia cu consiliul judetean - precum conducerea sedintelor consiliului judetean si dispunerea masurilor necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora, respectiv prezentarea consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor consiliului judetean;

atributii privind bugetul propriu al judetului - precum exercitarea functiei de ordonator principal de credite, respectiv intocmirea proiectului bugetului judetului si a contului de incheiere a exercitiului bugetar si supunerea lor spre aprobare consiliului judetean, in conditiile si la termenele prevazute de lege;

atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice - precum indrumarea metodologica, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, a activitatilor de stare civila si autoritate tutelara desfasurate in comune si orase, respectiv posibilitatea acordarii, fara plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, sprijin, asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresa a acestora;

atributii privind serviciile publice de interes judetean - precum coordonarea realizarii serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judetean sau prin intermediul organismelor  prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, coordonarea si controlarea organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, infiintate de consiliul judetean si subordonate acestuia, respectiv coordonarea si controlul realizarii activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene.