Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Raspunderea consilierilor locali

Raspunderea consilierilor localiRaspunderea solidara a consilierilor pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat. Art. 51 alin.1 prevede clar faptul ca acesti consilieri locali, in exercitarea mandatului, sunt in serviciul colectivitatii locale. Pentru a se vedea situatia exacta a celor care au votat, legea dispune obligatia consemnarii in procesul-verbal al sedintei consiliului local a rezultatului votului si, la cererea consilierilor, a votului nominal. Implicit a fost, astfel, consacrata lipsa de raspundere a persoanei care a absentat sau a persoanei care a votat impotriva unei hotarari care ulterior atrage raspunderea consilierilor.
Raspunderea administrativ disciplinara constand fie in declararea vacanta a locului de consilier, fie in suspendarea din functie, fie in alte sanctiuni prevazute de regulamentul de functionarea a consiliului sau de Statutul alesilor locali (Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare)

Raspunderea administrativ-patrimoniala ce consta in repararea prejudiciului cauzat printr-un act administrativ

Raspunderea penala

Suspendarea mandatului de consilier intervine de drept, conform art. 56 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Aceasta masura a arestarii trebuie sa fie comunicata de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Este, in consecinta, o obligatie a prefectului de a constata existenta acestei situatii si de a lua masura

suspendarii din functie. Aceasta masura va dura pana la incetarea situatiei care a determinat luarea masurii arestarii preventive, iar in cazul in care consilierul este gasit nevinovat, el va avea dreptul la a solicita, conform legii, despagubiri.


Mandatul unui consilier local poate inceta inainte de termen, adica inainte de data declararii ca legal constituit a noului consiliu local ales, in urmatoarele cazuri:

demisie;

incompatibilitate;

schimbarea domiciliului intr-o alta unitatea administrativ-teritoriala, inclusiv urmare a reorganizarii acesteia;

condamnarea, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

punerea sub interdictie judecatoreasca

pierderea drepturilor electorale;

deces;

pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales;

lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului local;

imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive.


Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier, constatare ce vizeaza inclusiv situatia de incetare a mandatului urmare a demisiei consilierului local. Astfel, conform art.12 din Legea nr. 393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza. Fata de cele mentionate prin art.12, acelasi act normativ - Legea nr. 393/2004 subliniaza intr-o modificare a art.9 alin.(4), ca in cazurile in care aceasta hotarare a consiliului local a fost adoptata urmare a intervenirii uneia dintre urmatoarele situatii: schimbarea

domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia; lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege; pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales, aceasta va putea fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile, In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante de judecata este definitiva si irevocabila. Consideram ca aceste prevederi de natura procedurala ar trebui extinse la situatiile in care o astfel de contestare a fi adusa in fata instantei de judecata, neexistand, in opinia noastra, veritabile motive pentru a

institui un regim de exceptie, derogatoriu doar pentru unele dintre acestea, astfel precum ar reiesi dintr-o interpretare ad literam a prevederilor legale mai sus mentionate.