Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Functionarea Consiliului local

Functionarea Consiliului localIn ceea ce priveste organizarea si functionarea consiliilor locale, Constitutia Romaniei nu face nici o precizare, legea organica fiind cea care reglementeaza aceste aspecte.

Astfel, conform art. 38 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul consiliului local este de 4 ani si poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa. Acest mandat se exercita de la data constituirii consiliului local pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales. Legea anterioara in materie, Legea nr. 69/1991 intr-o modificare a sa din anul1996, a introdus o precizare obligatorie care privea situatia celor care isi incepeau exercitarea mandatului in perioada dintre doua alegeri locale generale. Astfel se prevedea ca in cazul in care consiliul local
sau judetean sau primarul sunt alesi in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local sau judetean, respectiv a vacantei functiei - postului de primar, aceste autoritati incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale. Legiuitorul a luat in considerare si posibilitatea reorganizarii administrativ-teritoriale prevazand o norma tranzitorie, si anume "consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul alesi, in urma organizarii unei noi

unitati administrativ-teritorial sau in urma dizolvarii unor consilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari, isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale". Aceste prevederi nu au fost preluate de legislatia in vigoare, desi pastrarea lor ar duce la inlaturarea oricaror posibile interpretari mai mult sau mai putin intemeiate.

Consiliul local se intruneste conform art. 39 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului. Convocarea in aceste sedinte se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile

inainte de sedintele extraordinare. Ordinea de zi a acestor sedinte trebuie adusa la cunostinta locuitorilor comunei sau orasului prin intermediul mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. Doctrina precizeaza ca, de fapt, este vorba despre proiectul ordinii de zi pentru ca, potrivit art. 43 din Legea nr. 215/2001, ordinea de zi se aproba de consiliul local, la propunerea celui care, in conditiile art. 39, a cerut intrunirea acestui consiliu. Ordinea de zi poate fi modificata, conform aceluiasi articol, numai pentru probleme urgente si numai cu votul

majoritatii consilierilor prezenti.

Convocarea sedintelor consiliului local se poate face de indata, fara a fi respectate astfel termenele enuntate mai sus, in caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului. In lipsa vreunei precizari exprese cu privire la autoritatea competenta sa faca convocarea, in situatia sedintelor extraordinare si, respectiv, in caz de forta majora si de maxima urgenta, aceasta atributie, se apreciaza in doctrina, va reveni tot primarului care va emite o dispozitie in acest sens.

Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza la art. 39 alin. (7) ca in comunele sau orasele in care cetatenii unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie, prezenta consilierilor fiind, de fapt, obligatorie. Art. 40 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza ca acele cazuri in care absenta unui consilier de la sedintele consiliului local este considerata motivata vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Sedintele consiliului local sunt conduse, conform art.41, de un presedinte de sedinta ales in conditiile mai sus precizate si reglementate de Legea nr. 215/2001, republicata

Sedintele consiliului local sunt publice.


Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana pentru ca, dupa cum am amintit deja aceasta este limba oficiala a statului roman conform prevederilor constitutionale, insa, in consiliile locale in care consilierii locali apartinand minoritatilor nationale reprezinta cel putin o cincime din numarul total, se poate folosi si limba materna a acestora.

Aceasta formulare din art. 42 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost

contestata in doctrina, principalele critici aduse fiind urmatoarele:

si limba romana este tot limba materna pentru majoritatea populatiei, astfel ca, de lege ferenda, ar fi indicat ca formularea sa fie urmatoarea "limba materna a minoritatii nationale";

aceasta dispozitie impune o situatie nedemocratica, anume supunerea a patru cincimi dintre consilieri vointei celeilalte cincimi;

folosirea limbii materne nu se face la solicitarea consilierilor locali apartinand minoritatii nationale, legea precizand in art. 42 alin. (2), ca in aceste cazuri traducerea in limba romana se face prin grija primarului;

traducerea ar trebui sa fie facuta si "in sens invers", adica in cazul in care luarile de cuvant au loc in limba unei minoritati nationale, acestea sa fie traduse in limba romana


Indiferent de faptul ca luarile de cuvant pot fi tinute si in limba unei minoritati nationale, documentele sedintelor de consiliu se intocmesc doar in limba romana


Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemneaza intr-un proces verbal semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Prin aceste semnaturi, presedintele de sedinta si secretarul comunei sau orasului isi asuma responsabilitatea veridicitatii

celor consumate. Procesul-verbal al unei sedinte va fi supus aprobarii consilierilor locali in sedinta imediat urmatoare, iar consilierii nemultumiti de continutul acestuia pot sa-l conteste si pot solicita mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara