Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Constituirea Consiliului local

Constituirea Consiliului localLegea nr. 251/2001 introduce o serie de precizari de ordin procedural, prevazand atributia prefectului de a stabili, prin ordin, numarul membrilor fiecarui consiliu local, in functie de populatia comunei sau a orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile (art. 29). Pe baza acestui principiu cu ocazia alegerilor locale din anul 2004, precum si din anul 2008, numarul consilierilor locali a fost diferit de la 9 membri, in localitatile cu pana la 1500 de locuitori, pana la 31 de membri, in localitatile cu peste 400.000 de locuitori.Consiliul Municipiului Bucuresti este compus din 55 membri.
Conditiile de eligibilitate, stabilite de Constitutie si de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ce trebuie intrunite de o persoana fizica pentru ca aceasta sa fie aleasa ca si consilier, sunt urmatoarele, cu mentiunea ca aceste conditii trebuie sa fie intrunite cumulativ:

sa aiba calitatea de alegator, cu alte cuvinte sa aiba dreptul de vot;

sa aiba varsta de cel putin 23 de ani;

sa aiba domiciliul in comuna sau orasul unde candideaza

sa nu aiba functia de magistrat sau sa nu fie militar activ ori alt functionar caruia ii este interzisa asocierea in partide politice, conform art. 40 alin. 3 din Constitutie;

in cazul in care candidatul este unul independent, candidatura acestuia trebuie sa fie insotita de lista sustinatorilor.

cat priveste cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, acestia nu pot fi alesi decat in functiile de consilier local sau consilier judetean si doar cu indeplinirea conditiilor ce se cer a fi indeplinite de cetatenii romani.


Potrivit Legii nr. 161/2003 privind incompatibilitatile in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice, prin art.88, functia de consilier local sau judetean este incompatibila cu:

functia de primar sau viceprimar;

functia de prefect sau subprefect;

calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului judetean ori al prefecturii din judetul respectiv;

functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judetean respectiv sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva

functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau

asociatiilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiala in unitatea administrativteritoriala respectiva

functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva

calitatea de deputat sau senator;

functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora.


Legea in cauza mai adauga si alte astfel de incompatibilitati, cu precizarea expresa ca nu pot fi exercitate in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judetean.

In art. 30 din Legea nr. 251/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se specifica faptul ca aceste consilii locale se constituie in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, la convocarea prefectului, sedinta fiind legal constituita daca participa

doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare, reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare, de catre prefect, peste alte trei zile, in aceleasi conditii. In situatia in care consiliul local nu se poate reuni

nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleanti inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in terme de 30 de zile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 67/2004. Acest ordin al prefectului poate fi atacat, in conditiile art. 30 alin.(4) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de cei interesati la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare, hotararea instantei fiind definitive si irevocabila. Practic, in acest mod sunt sanctionati "administrativ" acei consilieri locali alesi care nu-si indeplinesc o prima sarcina - acea de a se prezenta la prima sedinta a consiliului local, neprezentare cauzata de motive netemeinice. Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora


Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care intocmeste si procesul-verbal al sedintei.

Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg, conform art.31 din Legea nr.

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri. Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea

consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta, persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii neputand participa la vot. Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare. Instanta de contencios administrativ fiind obligata a se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz, ca o exceptie de regula consacrata de Legea nr. 554 din 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea

primei instante este definitiva si irevocabila

Dupa validare, in sedinta de constituire a consiliului local, consilierii locali depun juramantul prevazut de Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cei care refuza acest lucru fiind considerati demisionati de drept. Doctrina a sustinut, punct de vedere pe care-l impartasim, ca nu poti demisionat dintr-o functie sau o demnitate pe care nici nu ai dobandit-o, astfel ca, ar fi mai indicat ca pentru refuzul de a depune juramantul cerut de lege, sanctiunea aplicata sa fie cea a retragerii validarii.

Consiliul este considerat legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul (art.34 alin.2 din Legea nr.215/2001). Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati. Ulterior declararii ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, pentru a conduce sedintele consiliului local si a semna hotararile adoptate de acesta (art.35 din Legea nr. 215/2001). Se poate observa ca in cazul consiliului local nu se poate vorbi despre un presedinte al acestuia ca in cazul consiliului judetean, ci doar de un presedinte de sedinta

Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate (acestea pot fi asemanate cu comisiile permanente care functioneaza in Parlamentul Romaniei si care incearca sa corespunda, din punct de vedere al domeniului lor de activitate, ministerelor). Conform art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, comisiile de specialitate isi aleg cate un presedinte si un secretar. Rolul comisiilor este de a analiza si aviza proiectele de hotarare din domeniul lor de activitate. Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor. In afara acestor comisii, consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata