Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Constituirea Consiliului judetean

Constituirea Consiliului judeteanConstituirea consiliului judetean este precedata de validarea alegerii presedintelui consiliului judetean. Astfel, conform art.89 din legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, validarea alegerii presedintelui consiliului judetean se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de consiliu a tribunalului, de catre presedintele tribunalului sau inlocuitorul acestuia. Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii
presedintelui consiliului judetean se aduce la cunostinta publica. Hotararea de validare sau invalidare a presedintelui consiliului judetean poate fi atacata de cei interesati la curtea de apel in termen de doua zile de la aducerea la cunostinta publica. Curtea de apel se pronunta in termen de doua zile de la sesizare, hotararea fiind definitiva si irevocabila. In termen de doua zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii de validare, presedintele consiliului judetean care a fost validat depune in fata presedintelui tribunalului si a prefectului, in sedinta publica, juramantul in limba romana. Presedintele consiliului judetean care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept, solutie consacrata de legiuitor pe care o criticam si cu aceasta ocazie tinand cont de acelasi aspect al imposibilitatii de a fi demisionat dintr-o functie pe care

inca nu o detii. Invalidarea alegerii presedintelui consiliului judetean se poate pronunta doar daca se constatata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau alegerea acestuia s-a facut prin frauda electorala. In cazul in care este invalidata alegerea presedintelui consiliului judetean, in conformitate cu aceleasi prevederi ale art. 59 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor ce se vor organiza in termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, solutie ce este valabila si-n cazul in care acesta isi da demisie.

Spre deosebire de primar care nu face parte din consiliul local, presedintele consiliului judetean este membru al acestuia din urma. De altfel chiar art.88 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca aceste consilii judetene alese se completeaza cu presedintele consiliului judetean, care are drept de vot si conduce sedintele

acestuia. Desi, conform prevederilor constitutionale, presedintele consiliului judetean nu a fost construit ca autoritate a administratiei publice locala distincta de consiliul judetean similara cu cea a primarului, Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a introdus si-n cazul acestuia principiul desemnarii sale urmare a unui scrutin electoral local, organizat la nivelul

judetului, contribuind astfel la transformarea intr-o noua autoritate distincta si de sine statatoare a administratiei publice locale. Fata de legiuitorul constituant, legiuitorul ordinar a recunoscut presedintele consiliului judetean ca fiind o autoritate publica unipersonala care reprezinta consiliul judetean, conferindu-i unele atributii pe care nu le-a recunoscut si primarului.


Ulterior validarii alegerii presedintelui consiliului judetean, conform art. 89 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituirea consiliului judetean se face in termen de 3 zile de la data depunerii juramantului de catre presedintele consiliului judetean.

Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face

de catre presedintele consiliului judetean. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.


Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor judeteni alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste doua zile, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre

presedintele consiliului judetean, peste alte doua zile, in aceleasi conditii. In situatia in care consiliul judetean nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei fara motive temeinice a consilierilor, presedintele consiliului judetean va declara vacante, prin dispozitie, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, urmand sa fie completate cu supleanti (Si-n cazul consilierilor judeteni, absenta acestora de la

sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.). Daca locurile vacante nu pot fi completate cu supleanti inscrisi pe listele de candidati respective, se va

proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante in termen de 30 de zile, in conditiile Legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Dispozitia presedintelui consiliului judetean prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacata de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare, hotararea instantei fiind definitiva si irevocabila

Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de presedintele consiliului judetean, iar pentru validarea mandatelor, consiliile judetene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri alesi. Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier judetean si propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor. Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui

consilier judetean numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului judetean s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor judeteni prezenti la sedinta

Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare, instanta fiind obligata a se pronunta in cel mult 15 de zile.