Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice

Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice


1. Notiuni introductive


Lex

baza legala

art. 5 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954: "este capacitatea persoanei de a-si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii, savarsind acte juridice"


doctrina
apreciaza capacitatea de exercitiu reglementata de prevederile art. 5 alin. 3 din

Decretul nr. 31/1954 ca fiind o capacitate de exercitiu "de drept comun"


exista si o capacitate de exercitiu speciala instituita de lege de la o anumita varsta,

pentru incheierea anumitor acte juridice, etc.


sintagma "savarsind acte juridice" a dat nastere la interpretari diferite:

intr-o opinie, se refera numai la incheierea actelor juridice, nu priveste faptele juridice;

intr-o alta opinie, se refera numai la aptitudinea de a savarsi (incheia) acte juridice civile, nu acte juridice apartinand altor ramuri de drept.


adauga la textul de lege (exercita, asuma) si:

- dobandirea de drepturi civile prin incheierea actelor juridice civile;

- executarea obligatiilor civile1.


definitia legala nu are in vedere ca si persoanele lipsite de capacitate de exercitiu

incheie acte juridice prin reprezentantii legali2.


definitie doctrinara:

- aptitudinea persoanei: - de a dobandi si exercita drepturi,

- de a-si asuma si executa obligatii,

- incheind singura si personal acte juridice3.


precizare:


definitia legala si definitia doctrinara se refera la capacitatea de exercitiu deplina


2. Caracterele juridice ale capacitatii de exercitiu a persoanei fizicelegalitate:

legea reglementeaza capacitatea de exercitiu


legea stabileste:

- dobandirea,

- inceputul,

- sfarsitul,

- continutul capacitatii de exercitiu.


normele juridice care reglementeaza capacitatea de exercitiu sunt norme imperative


     doctrina

intr-o opinie, inceputul capacitatii de exercitiu este acela stabilit prin vointa persoanei care a implinit 16 ani si se casatoreste4


generalitate:

orice persoana fizica are aptitudinea de a incheia orice act juridic civilprecizare


capacitatea de exercitiu este:

- mai generala, la deplina capacitate de exercitiu (poate fi incheiat orice act juridic civil);

- mai putin generala, la capacitatea de exercitiu restransa (pot fi incheiate anumite acte juridice civile);

- cel mai putin generala, la lipsa capacitatii de exercitiu (pot fi incheiate putine acte juridice civile).


intangibilitate:


Lex

baza legala

art. 6 alin.1 din Decretul nr. 31/1954: "nimeni nu poate fi (.) lipsit in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu, decat in cazurile si conditiile stabilite de lege"


     doctrina

persoana fizica poate fi lipsita in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu, in conditiile legii;

capacitatea de folosinta nu poate fi inlaturata nici in tot, nici in parte, ci numai

ingradita5.


precizare


aspectele privind intangibilitatea sunt identice cu cele privind intangiblitatea de la capacitatea de folosinta


inalienabilitate:


Lex

baza legala

art. 6 alin.2 din Decretul nr. 31/1954: "nimeni nu poate renunta nici in tot si nici in parte (.) la capacitatea de exercitiu"


precizari


capacitatea de exercitiu nu poate fi instrainata prin acte juridice civile;


nu se admite renuntarea la capacitatea de exercitiu;


aspectele privind inalienabilitatea sunt identice cu cele privind inalienabilitatea de la

capacitatea de folosinta.egalitate:


Lex

baza legala

art. 4 din Decretul nr. 31/1954: "capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor (.) sexul, rasa, nationalitatea, religia, gradul de cultura sau originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii"


precizare


egalitatea capacitatii de exercitiu este identica cu egalitatea capacitatii de folosinta


precizari:


premisele capacitatii de exercitiu sunt:

- existenta capacitatii de folosinta a persoanei fizice ca suport al ei;

- existenta discernamantului.


precizari:


discernamantul este facultatea omului de a intelege:

- semnificatia,    

- consecinta comportamentului sau;


lipsa discernamantului necesita ajutor psihiatric imediat (art. 5 din Legea

nr. 487/2002 privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice);


capacitatea de exercitiu difera de la o categorie de persoane, la alta, in functie de gradul de discernamant;


legea prezuma discernamantul in raport de varsta, de dobandirea unei ex-periente de viata si de integritatea mintala


nu se confunda:


discernamantul:

- stare de fapt existenta sau nu indiferent de varsta persoanei;    

- conditie de valabilitate a consimtamantului.        


capacitatea de exercitiu:

- stare de drept, dobandita la implinirea unei anumite varste;

- conditie esentiala de valabilitate pentru incheierea actului juri-dic civil (art. 948 C.civ.).


doctrina


unii autori, avand in vedere regula (existenta capacitatii de exercitiu) si exceptia

(lipsa capacitatii de exercitiu), prezinta capacitatea de exercitiu in urmatoarea ordine:

- deplina capacitate de exercitiu (regula);

- capacitate restransa de exercitiu;

- lipsa capacitatii de exercitiu (exceptia).


alti autori: prezinta capacitatea de exercitiu in sens invers;


un autor: lipsa totala a capacitatii de exercitiu nu inseamna o categorie a capacitatii de

exercitiu6.


3. Lipsa capacitatii de exercitiu a persoanei fizice


Lex

baza legala

- art. 11 alin 1 din Decretul nr. 31/1954: "nu au capacitate de exercitiu:

a)      minorul care nu a implinit varsta de 14 ani

b)      persoana pusa sub interdictie"


- art. 950 C.civ.: (incapacitatea juridica in materie contractuala)

"necapabili de a contracta" sunt:

minorii;

interzisii;

(abrogat);

"toti cei carora legea le-a prohibit oarecare contracte".


precizari:


este masura de protectie, fata de consecintele propriilor acte, persoana fiind lipsita de

discernamant ca urmare a:

- varstei fragede (sub 14 ani)

- bolilor psihice de care sufera (alienatie mintala sau debilitate mintala)


doctrina

distinge:

- incapacitate generala de exercitiu (minorul care nu a implinit 14 ani si persoana pusa sub interdictie);

- incapacitate speciala de exercitiu (situatii consacrate de lege).


Lex

baza legala

art.950 C.civ.: "toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte"

(anumite persoane nu pot incheia anumite acte juridice, nici personal nici prin reprezentare)7


inceputul capacitatii de exercitiu este:

- nasterea persoanei fizice;

- data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de admiterii de cererii de

punere sub interdictie.


3.1. Efectele juridice ale lipsei capacitatii de exercitiu a persoanei fizice


Lex

baza legala

- art. 11 alin 2 din Decretul nr. 31/1954:

"pentru cei ce nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se fac de catre repre-zentantii lor legali"


- art. 25 alin 2 din Decretul nr. 31/1954

"actele juridice ce se incheie de catre minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, sunt anulabile, pentru incapacitate, chiar daca nu este leziune"


precizari:


actele juridice incheiate sunt lovite de nulitate relativa (incapacitate de protectie) in

ambele situatii:

- incapabilul personal incheie acte juridice;

- reprezentantul legal incheie:

- acte juridice, prin depasirea limitelor, puterilor incredintate de catre lege (fara incuviintarea prealabila sau decizia autoritatii tutelare);

- acte interzise sa le incheie.


textul de lege se refera expres la minorii care nu au implinit 14 ani;


textul de lege se aplica si persoanelor puse sub interdictie.


reprezentarea:

procedeu tehnico-juridic de incheiere a actului juridic civil de catre o persoana numita reprezentant, in numele si pe seama unei alte persoane numita reprezentat, in baza imputernicirii primite de la acesta, drepturile si obligatiile din actul juridic fiind direct ale reprezentatului8.


precizari


reprezentarea poate fi:


legala: legea stabileste persoana reprezentantului si a reprezentatului, da puterea si

limitele reprezentarii;


conventionala: partile contractului de mandat prin vointa lor stabilesc puterea silimitele reprezentarii.


reprezentarea incapabililor este reprezentare legala;


    doctrina

- reprezentarea legala nu priveste exclusiv pe incapabili. De ex. art. 35 C. fam., instituie prezumtia de mandat tacit reciproc intre soti (cand unul din soti incheie acte juridice ce au ca obiect bunuri mobile comune, el actioneaza si in numele si pe seama celuilalt sot)9.


reprezentarea legala a incapabilului este generala (priveste toate actele juridice ale acestuia);


reprezentantii legali ai incapabilului sunt:


Lex

baza legala

- art.11 alin 2 din Decretul nr. 31/1954: "pentru cei ce nu au capacitate de exercitiu actele juridice se fac de reprezentantii lor legali"


a) pentru ocrotirea minorului:

parintii


Lex

baza legala

- art. 105 C.fam.: "parintii au dreptul si indatorirea (.) de a-l reprezenta (n.a.- pe minor) in actele civile pana la data cand el implineste varsta de 14 ani"


tutorele


Lex

baza legala

- art. 124 alin. 1 din C.fam.: "tutorele are obligatia (.) de a-l reprezenta (n.a.- pe minor) numai pana la data cand acesta implineste varsta de 14 ani"


Consiliul judetean (consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti)


Lex

baza legala

- art. 30 alin. 2 din Legea nr. 273/2005 privind regimul general al adoptiei "dreptul de a reprezenta copilul in actele juridice () il exercita Consiliul judetean sau local al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei"


b)      pentru ocrotirea persoanei pusa sub interdictie:

tutorele


Lex

baza legala

- art. 147 C.fam. : "regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit 14 ani (.) se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdic-tie";


curatorul


- curatorul inlocuieste ocrotitorul legal (parinti, tutore) cand acesta, vremelnic, nu-si poate exercita drepturile si indeplini indatoririle (art. 152, lit.c C. Fam).


limitele puterilor reprezentantului legal (acte juridice ce pot fi incheiate de repre-zentantul legal)doctrina

admite, in tacerea legii, posibilitatea reprezentantului legal sa:

- incheie singur urmatoarele acte juridice:

- acte de conservare ale bunurilor incapabilului;

- acte marunte ale vietii cotidiene (de ex. cumparaturile zilnice);

- acte de administrare a bunurilor incapabilului;

- acte de administrare a patrimoniului incapabilului (inclusiv de instra-inare a bunurilor supuse pieirii sau stricaciunii si a bunurilor devenite nefolositoare pentru incapabil)


- incheie numai cu incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare urmatoarele acte

juridice prin care se:

- instraineaza bunurile incapabilului, cu o conditie:

- actul sa raspunda unui folos neindoielnic pentru incapabil;


- garanteaza cu bunurile incapabilului datoriile personale ale acestuia

(contract de gaj si ipoteca);


- renunta la drepturile patrimoniale ale incapabilului;


- depaseste dreptul de administrare (de regula acte de dispozitie);


- incheie acte juridice impuse prin decizia autoritatii tutelare (de ex. sa incheie contracte de vanzare-cumparare ce au ca obiect bunurile incapabilului, cand veniturile minorului sunt neindestulatoare pentru intretinerea si administrarea bunurilor).


Lex

baza legala

art. 127 alin. 2 C. fam.:

"In cazul in care veniturile minorului nu sunt indestulatoare pentru intre-tinerea si administrarea bunurilor acestuia, autoritatea tutelara va dispune vanzarea bunurilor acestuia" (vanzarea se realizeaza de reprezentantul legal)


reprezentantul legal nu poate incheia in numele minorului urmatoarele acte juri-dice civile:


Lex

baza legala

art. 129 alin. 1 C. fam.

art. 128 alin. 1 C. fam.

- donatii in numele incapabilului si din bunurile acestuia;


- contracte prin care garanteaza cu bunurile incapabilului, obligatiile altuia (gaj, ipoteca, fidejusiune);


- acte juridice incheiate intre incapabil si tutore (sotul, o ruda in linie dreapta, fratii si surorile tutorelui)10.


3.2. Acte juridice civile incheiate valabil de persoane lipsite de capacitate de exercitiu


doctrina si jurisprudenta

recunoaste posibilitatea persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sa incheie:


a) acte marunte ale vietii cotidiene (valoare pecuniara mica, de ex. cumparaturile obisnuite);


b) acte de conservare (pastreaza, preintampina pierderea unui drept, de ex.: cererea de chemare in judecata pentru intreruperea unei prescriptii, inscrierea unei ipoteci in registrul de publicitate, trimiterea unei somatii, etc.).


precizare:


se au in vedere actele juridice civile patrimoniale11


c) acte juridice de dreptul familiei

minorul care a implinit varsta de 10 ani:

- isi da consimtamantul pentru adoptie (art. 17 din Legea nr. 273/2004

privind adoptia);

- este ascultat obligatoriu in procesele de divort, in vederea incredin-

tarii lui (art. 42 C.fam.).


minorul are dreptul sa fie ascultat in procedurile judiciare sau adminis-

trative care il privesc.


d) acte juridice in materie penala

- dreptul copilului (deci si a celui lipsit de capacitate de exercitiu) de a depune

singur plangeri privind incalcarea drepturilor sale fundamentale

(art. 29 alin. 1din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea

drepturilor copilului)


precizari:


- plangerea are ca obiect numai drepturile fundamentale ale copilului;


- dreptul copilului priveste numai depunerea cererii.


3.3. Incetarea lipsei capacitatii de exercitiu a persoanei fizice


lipsa capacitatii de exercitiu inceteaza la data:

- implinirii varstei de 14 ani;

- ridicarii interdictiei judecatoresti;

- decesului constatat fizic;

- decesului, stabilita in hotararea judecatoreasca de declarare a mortii.


4. Capacitatea de exercitiu restransa a persoanei fizice


Lex

baza legala

- art. 9 din Decretul nr. 31/1954:

alin 1.:"minorul care a implinit varsta de 14 ani are capacitate de exercitiu res-transa"

alin.2:"actele juridice ale minorului cu capacitate restransa se incheie de catre acesta, cu incuviintarea prealabila a parintelui sau tutorelui"


- art. 105 C.fam: "dupa implinirea varstei de 14 ani minorul isi exercita singur drepturile

si executa tot astfel obligatiile, insa numai cu incuviintarea prealabila a parintilor, spre a se apara impotriva abuzurilor din partea celui de al treilea"


doctrina

adauga la exercitarea drepturilor civile si executarea obligatiilor, si:

- dobandirea,

- instrainarea drepturilor civile,

- asumarea obligatiilor civile.


- art. 133 alin 2 C. fam.: "daca actul pe care minorul urmeaza sa-l incheie face parte dintre

acelea pe care tutorele nu le poate incheia decat cu incuviintarea autoritatii tutelare (n.a. - instrainarea ori gajarea bunurilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale minorului si incheierea actelor juridice care depasesc dreptul de a administra), va fi necesara si prealabila incuviintare a acesteia"


definitie doctrinara

- aptitudinea minorului in varsta de 14 ani pana la 18 ani de a dobandi si exercita drepturi civile si de a-si asuma si executa obligatii civile prin incheierea personal de acte juridice civile, dar cu incuviintarea prealabila din partea ocrotitorului legal12.


precizari:


numai minorii intre 14 - 18 ani au capacitate de exercitiu restransa;


minorul care a implinit varsta de 14 ani pus sub interdictie este lipsit de capacitate de exercitiu


capacitatea de exercitiu restransa priveste numai actele juridice civile cu caracter         patrimonial


precizari


capacitatea de exercitiu restransa:

- nu priveste faptele juridice ilicite savarsite de minorul de 14 ani;

- nu are semnificatie juridica in nasterea dreptului la reparatie cand minorul care a implinit varsta de 14 ani a fost victima unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii13.


persoana cu capacitate restransa de exercitiu incheie personal (singur) orice act juridic civil admis de lege;


inceputul capacitatii de exercitiu restransa


Lex

baza legala

art.9 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954

data implinirii efective a varstei de 14 ani (dovada cu cartea de identitate);

data ridicarii interdictiei judecatoresti (minorul 14 - 18 ani).


actele juridice sunt incheiate personal de minorul de 14 - 18 ani si nu singur;


ocrotitorul legal (uneori autoritatea tutelara) este obligat sa-l asiste (prin incuviintarea prealabila data acestora);


scopul incuviintarii prealabile (asistarea minorului de 14 - 18 ani de ocrotitorul sau legal):

- protejarea minorului de 14 ani de influentele si abuzurile tertilor;

- ocrotirea tertului de buna credinta, parte in actul juridic incheiat de minorul care a

implinit varsta de 14 ani.


doctrina

lipsa consensului intre minorul de 14 ani si ocrotitorul legal pentru incheierea actului juridice se solutioneaza de autoritatea tutelara:

- numeste un curator (va incuviinta sau nu actul minorului);

- incuviinteaza actul minorului, dar numai cu consimtamantul mino-

rului14.


capacitatea de exercitiu restransa si capacitatea deplina de exercitiu

- asemanari: minorul incheie personal (singur) acte juridice civile;

- deosebiri: minorul care a implinit varsta de 14 ani incheie acte juridice civile asistat (cu

incuviintarea ocrotitorului legal).


capacitatea de exercitiu restransa si lipsa capacitatii de exercitiu

- asemanari: ocrotitorul legal participa la incheierea actelor juridice;

- deosebiri: ocrotitorul legal participa limitat: incuviinteaza incheierea actelor juridice

de catre minorul care a implinit varsta de 14 ani.


capacitatea de exercitiu restransa:

- nu reduce numarul actelor juridice ce pot fi incheiate de minorul care a implinit varsta de 14 ani: poate incheia orice act juridic civil;


- anumite acte juridice, potrivit legii, pot fi incheiate numai cu incuviintarea preala-bila (aprobate) ocrotitorului legal.


incuviintarea ocrotitorului legal/autoritatii tutelare pentru incheierea actului juridic


a)      este prealabila incheierii actului juridic
precizare


autoritatea tutelara incuviinteaza numai cu o conditie:

- fie actul raspunde unei nevoi;

- fie reprezinta un folos neindoielnic pentru minor (art. 130 alin. 1 C.fam).


doctrina

- intr-o opinie, incuviintarea poate fi concomitenta cu incheierea actului juridic (de ex.: ocrotitorul legal semneaza impreuna cu minorul actul juridic ad probationem)15


b) este individuala (pentru fiecare act in parte - art. 130 alin. 2 C.fam)

- scop: garanteaza o ocrotire permanenta si eficienta 16


forma incuviintarii:

in tacerea legii, forma actului juridic incheiat impune forma incuviintarii date

(accessorium sequitur principale)


4.1. Continutul capacitatii de exercitiu restransa a persoanei fizice


precizari:


priveste numai acte juridice civile (nu acte juridice din alte ramuri de drept) ce pot fi incheiate de minorul care a implinit varsta de 14 ani:
doctrina

unii autori: actele ce pot fi incheiate de minorul sub 14 ani si actele interzise lui nu fac parte din capacitatea de exercitiu restransa17                      


1. personal (singur) fara incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal:


acte juridice de conservare;


actele marunte ale vietii cotidiene;


acte juridice de administrare ale unui bun, in masura in care nu sunt lezionare (de ex.: inchirierea unor bunuri ale minorului);


acte juridice de administrare ale unui patrimoniu, in masura in care nu sunt lezionare (de ex.: acte de instrainare a unor bunuri aflate in pericol de a pieri);


contracte de depozit bancar (de ex. depunerea si retragerea unor sume la

C.E.C. - art. 18 din Statutul C.E.C.);


acceptarea unui legat particular (dispozitie testamentara) neafectat de sarcini

sau conditii;


recunoasterea paternitatii (maternitatii) unui copil cu conditia sa aiba discer-namant;


doctrina si jurisprudenta

intr-o opinie, se admite recunoasterea paternitatii cu o conditie: persoana sa aiba discernamant18


minorul care a implinit 16 ani, poate dispune prin testament de jumatate din bunurile sale (art. 807 C.civ.).


precizare


- minorul de 14-18 ani incheie singur urmatoarele acte juridice (nu sunt acte juridice civile):

- ascultarea sa de catre instanta de judecata pentru stabilirea domici-

liului sau pentru incredintarea sa unuia din parinti;


- ascultarea sa pentru incuviintarea adoptiei;


- incheierea unui contract de munca daca a implinit 16 ani;


- schimbarea felului invataturii ori a pregatirii profesionale;

- procurarea unei locuinte cerute de desavarsirea invataturii ori prega- tirii profesionale (art. 102 C.fam.).


2. personal (singur) cu incuviintara prealabila a ocrotitorului legal:


actele juridice de administrare ale unui bun determinat (ut singuli) sau ale patrimoniului (de ex. inchirierea unui bun, repararea unui bun, respectiv, contract de reparare a bunurilor proprii, vanzarea bunurilor nefolositoare, etc.)


precizare


- pot fi incheiate si fara incuviintare prelabila:

- daca nu sunt lezionare (sunt utile si necesare) sunt valabil incheiate;

- daca sunt lezionare (produc o paguba minorului) nu sunt valabil incheiate

(nulitate relativa pentru leziune).


3. personal (singur) cu dubla incuviintare:

- a ocrotitorului legal

- a autoritatii tutelare


Lex

baza legala

art. 133 alin. 2 C.fam

art. 129 alin. 2 C.fam

"Tutorele nu poate, fara prealabila incuviintare a autoritatii tutelare, sa faca valabil instrainarea ori gajarea bunurilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie orice alte acte care depasesc dreptul de a administra"


acte juridice de dispozitie


exceptii (nu este necesara incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare):

instrainarea

- bunurile supuse pieirii ori stricaciunii;

- bunurile devenite nefolositoare pentru minor (art. 129 alin. 4 C.fam.).


doctrina si jurisprudenta

exemple de acte de dispozitie:


contracte de garantie - gaj, ipoteca - pentru garantarea obligatiilor proprii ale minorului care a implinit varsta de 14 ani;


renuntarea la drepturile patrimoniale ale minorului (renuntarea sa nu fie cu titlu de liberalitate - art. 133 alin. 3 C.fam: "minorul nu poate sa faca, nici chiar cu incuviintare, donatii")


orice acte care depasesc dreptul de a administra (art. 129 alin. 2 C.fam), cum ar fi:

- plata creantelor pe care le are fata de minor tutorele (sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui - art. 126 alin. 2 C.fam);


- acceptarea unei donatii sau liberalitati testamentare (art. 815 C.civ. -                  incuviintarea poate fi data de orice ascendent al minorului) este act de

dispozitie19.


Acte juridice civile care nu pot fi incheiate de minorul de 14 ani personal (singur) chiar in prezenta dublei incuviintari


Lex

baza legala

art. 133 alin. 3 C.fam: "minorul nu poate sa faca nici cu incuviintare, donatii si nici sa garanteze obligatiile altuia"


exemple de acte juridice ce nu pot fi incheiate de minorul de 14 ani:


contracte de donatie (poate incheia acte juridice cu titlu gratuit, dezinteresate - contracte de comodat);

contracte de sponsorizare;

contracte de garantare (fidejusiune, gaj, ipoteca) a obligatiilor altuia cu bunurile sale;

acte juridice cu tutorele sau sau cu sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui.


4.2. Incetarea capacitatii restranse de exercitiu a persoanei fizice


minorul implineste varsta de 18 ani (dobandeste capacitate de exercitiu deplina);


minorul este pus sub interdictie judecatoreasca (este lipsit de capacitate de exercitiu);


decesul minorului;


declararea judecatoreasca a mortii minorului (in cazul anularii - minorul de 14 ani declarat mort si reaparut - redobandeste capacitatea de exercitiu restransa).


5. Capacitatea de exercitiu deplina a persoanei fizice


5.1. Notiune


definitie doctrinara

aptitudinea persoanei fizice de a dobandi si exercita drepturi civile si de a-si asuma si exercita obligatii civile prin incheierea personal (singura) a tuturor actelor juridice inga-duite de lege20


Lex

baza legala

art.5 alin.2 din Decretul nr. 31/1954: "capacitatea de exercitiu este capacitatea persoa-nei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, savarsind acte juridice"


5.2. Inceputul capacitatii de exercitiu


Lex

baza legala

- art. 8 din Decretul nr. 31/1954: "capacitatea deplina de exercitiu incepe de la data cand persoana devine majora";


- persoana devine majora la implinirea varstei de 18 ani;


- minorul care se casatoreste dobandeste prin aceasta capacitate deplina de exercitiu.


precizare:


doctrina

intr-o opinie, prezumtie legala absoluta: la implinirea varstei de 18 ani, per-soana are discernamant21


intr-o alta opinie, prezumtie de capacitate ce poate fi rasturnata prin dovada punerii sub interdictie si prezumtie relativa de discernamant22


5.3. Continutul capacitatii depline de exercitiu


doctrina

foloseste notiunile de:

- continutul capacitatii depline de exercitiu;

- atributele specifice capacitatii depline de exercitiu23.


precizari:


persoana fizica poate incheia orice act juridic:

singura (personal) in scopul:

dobandirii de drepturi noi;

exercitarii drepturilor pe care le are;

asumarii de noi obligatii;

executarii obligatiilor pe care le are.


prin imputernicire data unui reprezentant, numit prin contract de mandat (in calitate de reprezentat - reprezentarea conventionala).

     doctrina

- pentru incheierea unor acte juridice este necesara manifestarea vointei personale a uneia din parti. De ex.: casatoria24.


in numele si pe seama altei persoane (in calitate de reprezentant legal ori conventio-nal).


5.4. Incetarea capacitatii de exercitiu depline a persoanei fizice


in tacerea legii capacitatea deplina a persoanei inceteaza prin:


moartea fizica constatata


precizare


regula:

reprezentantii conventionali ai decedatului nu pot incheia acte juridice in numele si pe seama acestuia;


exceptie

sunt valide actele incheiate de mandatar in numele mandantului atata timp cat nu cunostea moartea lui (art. 1557 C.civ.).


declararea judecatoreasca a mortii (moarte prezumata si conditionata: sa nu se admita

actiunea de anulare a hotararii judecatoresti);


punerea sub interdictie judecatoreasca

- incetarea capacitatii de exercitiu depline poate fi:

- definitiva;

- provizorie.


doctrina

anularea casatoriei, inainte ca sotul sa fi implinit 18 ani

- intr-o opinie, sotul de buna credinta pastreaza capacitatea de exercitiu;

- unii autori: capacitatea de exercitiu dobandita prin casatorie se pierde25.


6. Prohibitii legale (incapacitatea) de a incheia anumite acte juridice civile


Lex

baza legala

art. 950 C.civ.:"necapabili de a contracta sunt: () in genere toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte"
exemple:

nu pot incheia contracte de vanzare-cumparare:

- sotii intre ei (art. 1307 C.civ.);

- tutorii, cu cei aflati sub tutela (art. 1308 C.civ.).


nu pot cumpara (interdictii intuito personae):

- bunul, mandatarii imputerniciti a vinde acel lucru (art. 1308 pct. 2 C.civ);


- bunurile aflate in administrarea lor, ce apartin statului, persoanele care le adminis-treaza (art. 1308 pct. 3 C.civ.);


- bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, functionarii publici prin mijlo-cirea carora se vand (art. 1308 pct. 4 C.civ.);


- drepturi litigioase, judecatorii, procurorii si avocatii cand acestea sunt de competenta curtii de apel in a carei competenta isi exercita functia sau profesia;


- bunurile imobile care se vand prin licitatie publica, persoanele insolvabile (art. 535 C.p.c.).


doctrina

- intr-o opinie, aceste prohibitii sunt incapacitati speciale de folosinta;

- intr-o alta opinie, sunt calificate incapacitati speciale de exercitiu26.


7. Sanctiunea incalcarii prevederilor legale referitoare la capacitatea de exercitiu a persoanei fizice


Lex

baza legala

art. 948 C.civ.: stabileste conditiile esentiale pentru valabilitatea actului juridic:

capacitatea de a contracta;

consimtamantul valabil al partii ce se obliga;

un obiect determinat;

o cauza licita.


precizari:


Lex

baza legala


pentru lipsa capacitatii de exercitiu

art. 25 alin. 2 din Decretul 32/1954

"actele juridice ce se incheie de minorii care nu au implinit 14 ani sunt anulabile"


pentru capacitatea de exercitiu restransa

art. 133 C.fam

"actele facute cu incalcarea dispozitiilor de mai () sunt anulabile"


pentru deplina capacitate de exercitiu

cand actul este oprit de lege: nulitate relativa sau absoluta


persoanele indreptatite sa ceara anularea actului incheiat sunt:


procurorul (art. 45 din C.pr.civ.);


autoritatea tutelara;


parintele, in numele minorului lipsit de capacitate de exercitiu;


minorul, cu incuviintarea celui chemat sa-i incuviinteze actele (minorul care a implinit 14 ani);


succesorii universali sau cu titlu universal ai minorului;


parintele sau tutorele au un drept propriu la actiune in anulare (nu in calitate de reprezentanti legali) cu o conditie: sa fie in "interesul minorului" (art. 97 C.fam);precizare

Lex

baza legala

- art. 952 C.civ.: "persoanele capabile de a se obliga nu pot opune    minorului sau interzisului incapacitatea lor";

- majorul nu are dreptul sa invoce nulitatea, ca urmare a inca-pacitatii cocontractantului (este obligat la diligenta).


termenul de prescriptie: 3 ani

actiunea in justitie se introduce in cel mult 18 luni de la data incheierii actului


nulitatea relativa poate fi confirmata:

- de incapabil (daca a dobandit intre timp capacitate de exercitiu deplina);

- de minorul de 14 ani daca:

- obtine intre timp incuviintarea necesara pentru actul incheiat;

- obtine incuviintarea pentru actul confirmativ.

- tacit, prin neinvocarea anulabilitatii in termenul de prescriptie.


doctrina

- minorul ajuns major, are dreptul la actiune in despagubire impotriva ocrotitorului, daca prin neglijenta acestuia - confirmare tacita - a pro-dus un prejudiciu27.


pentru anularea actului juridic se face dovada:

lipsei capacitatii;

capacitatii de exercitiu restranse si lipsa incuviintarii prealabile;

capacitatii de exercitiu restranse si lipsei dublei incuviintari;

ca actul de administrare a fost lezionar (minorul 14-18 ani care l-a incheiat singur fara incuviintare).


actul juridic anulat produce efecte retroactive (ex tunc)


exceptie

Lex

baza legala

art. 1164 C.civ.: minorul si interzisul nu restituie prestatia primita, () decat daca se probeaza ca au profitat de ceea ce li s-a dat"


precizare

minorul primind prestatia poate:

- sa o risipeasca, cheltuiasca etc.: nu restituie prestatia;

- sa profite de ea (de ex. din pretul obtinut cumpara un calculator): res-tituie prestatia.


minorul este ocrotit; cocontractantul major neglijent (a incheiat actul cu un mi-nor) este sanctionat.


majorul:

nu are actiunea in anularea actului, invocand declaratia minorului ca este major


Lex

baza legala

art. 1159 C.civ.: "minorul care face o simpla declaratie ca este major are actiune in resciziune (anulare)"


precizari

- se protejeaza incapabilul (majorul trebuia sa verifice);

- se sanctioneaza majorul pentru lipsa de diligenta.


are actiunea in despagubiri (raspundere civila delictuala), cand minorul, in mod frau-dulos (de ex. prezinta un act de identitate) se prezinta ca fiind major


precizari:


- minorul savarseste astfel o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii pentru cocon-tractantul major, obligat, de ex. sa restituie integral prestatiile primite de la minor;


- pentru cocontractantul major, cea mai buna reparare este mentinerea efectelor actului anulabil (nu mai restituie prestatia)


Lex

baza legala

- art. 1162 C.civ.: "minorul n-are actiune in resciziune (anulare) contra obligatiilor ce rezulta din delicte si cvasidelictele sale"

Note bibliografice


Dr. Ionel Reghini, S. Diaconescu, op.cit., p. 169; Gheorghe Beleiu, op.cit., p.347.

E. Lupan, Ioan Sabau-Pop, op.cit, p.69.

Dr. Ionel Reghini, S. Diaconescu, op.cit., p. 169; E.Lupan, Drept civil. Persoana fizica, Ed. Lumina-Lex, Bucuresti, 1999, p. 93; Iosif Robi Urs, Carmen Todica, Drept civil. Persoana fizica. Persoana Juridica, Ed. Universitara, Bucuresti, 2007, p. 82; Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, Drept civil. Persoanele, ed. a 2-a, revazuta, Ed. Hamangiu, 2007, p. 113; C. Statescu, op.cit, p. 224; Tr. Ionascu, Drept civil pentru facultatile de stiinte juridice. Persoanele, Bucuresti, 1959, p. 153; V. Ursa, in V.Ursa, M. Costin, M. Muresan, Dictionar de drept civil, Ed. Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1980, p. 67.

M.N. Costin, Marile institutii ale dreptului civil roman, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p. 165 - 166.

Prof.dr.doc.Aurelian Ionascu, op.cit. , p. 180; Prof.univ.dr. Iosif R.Urs, Prof.univ.dr. Smaranda Angheni, op.cit., p. 208-214; Prof.univ.dr. Dumitru Lupulescu, Drept civil, Introducere in dreptul civil, Ed. Lumina-Lex, 1998, p. 48-49; Emil Poenaru, Drept civil, vol. I, Raportul juridic; Subiectii, Actele juridice, Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1994, p. 89-94.

Dr.Ionel Reghini, S. Diaconescu, op.cit., p. 204; Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, op.cit, p. 115; E.Lupan, D.A.Popescu, Drept civil. Persoana fizica, Ed. Lumina-Lex, Bucuresti, 1993, p.73.

Dr.Ionel Reghini, S. Diaconescu, op.cit., p. 204.

M.Muresan, P.Ciacli, Drept civil. Partea generala, Ed. Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 2001, p. 174-175;Iosif Robi Urs, Carmen Todica, op.cit., p.65.

Dr. Ionel Reghini, Serban Diaconescu, op.cit., p. 212.

idem, p. 213-215.

Dr. Ionel Reghini, Serban Diaconescu, op.cit., p. 211-211;Ernest Lupan, Ioan Sabau-Pop, op.cit, p. 79-80; Gheorghe Beleiu, op.cit., p.351; Prof.univ.dr. Iosif R. Urs, Prof.univ.dr. Smaranda Angheni, op.cit., p.211; Mircea Muresan, Ana Boar, Serban Diaconescu, op.cit., p.89-90; Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, op.cit., p.119-120; Iosif Robi Urs, Carmen Todica, op.cit., p.66.

M.Muresan, P. Ciacli, op.cit., p.91; Prof. Tr.Ionascu, Curs de drept civil, partea a II-a, Persoanele fizice si persoanele juridice, Bucuresti, Litografia si tipografia invatamantului, 1956, p. 164; G.Boroi, Drept civil, Persoanele, Ed.All Beck, 2001, p.90; Teofil Pop, Drept civil roman, Persoanele fizice si persoanele juridice, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1994, p.64; I.Dogaru, Drept civil roman, Tratat, vol.I, Editura Europa, Craiova, 1999, p. 405; E.Lupan, D.A. Popescu, op.cit., p.79.

Dr. Ionel Reghini, Serban Diaconescu, op.cit., p. 192;

idem, p. 196;

idem, p. 193;

C.Statescu, op.cit, p.232.

T.Pop, op.cit., p.66.

E.Florian, op.cit, p.216; Tribunalul jud.Timis, decizia civila nr. 917/1987, in Revista Romana de Drept nr. 5/1998, p. 75; Mircea Muresan, Ana Boar, Serban Diaconescu, op.cit., p. 93.

C.Barsan, Este necesara incuviintarea autoritatii tutelare pentru acceptarea succesiunii de catre minor?, in Revista Romana de Drept nr. 5/1982; D. Chirica, Drept civil, Succsesiuni, Ed. Lumina-Lex, Bucuresti, 1996, p.204; C. Statescu, op.cit., p. 239; Tribunalul Suprem, Decizia civila nr. 590/1986, Sectia civila, in Colectia de decizii 1986, p. 82-85.

Iosif Robi Urs, Carmen Todica, op.cit, p. 74-75; T.Pop, op.cit. p.71.

Mircea Muresan, Ana Boar, Serban Diaconescu, Drept civil. Persoanele, Ed. Cordial-Lex, Cluj-Napoca, 2001, p.96.

Dr. Ionel Reghini, Serban Diaconescu, op.cit., p. 173; E.Lupan, Ioan Sabau-Pop, op.cit, p.89.

idem, p. 176 si respectiv, 91-92.

Prof.dr.doc.Aurelian Ionascu, in Traian Ionascu, Tratat de drept civil, vol.I, Partea generala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1967, p. 165.

M.N.Costin, op.cit, p. 182; E.Florian, op.cit, p. 55; I.P.Filipescu,Tratat de dreptul familiei, Ed. All, Bucuresti, 1993, p. 220-221.

D.Cosma, Teoria generala a actului juridic civil Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1969, p. 184-188; Gheorghe Beleiu, op.cit., p. 324; E.Lupan, Drept civil. Persoana fizica, Ed. Lumina-Lex, Bucuresti, 1999, p. 50-59; Dr. Ionel Reghini, Serban Diaconescu, op.cit., p. 217-219.

C.Statescu, op.cit, p. 265; Mircea Muresan, Ana Boar, Serban Diaconescu, op.cit., p.100.