Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
CURRICULUM SCOLAR pentru LIMBA ENGLEZA
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE p9n24nm
CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM

CURRICULUM SCOLAR pentru LIMBA ENGLEZA
CLASA A X-A

Aprobat cu Ordinul Ministrului nr. 5086 din 15.12.2006

NOTA DE PREZENTARE

Curriculum-ul de limba engleza pentru clasa a X-a a fost elaborat in cadrul unei paradigme a disciplinei pe parcursul ciclurilor de aprofundare si specializare, avandu-se in vedere urmatoarele:
• nivelul atins la sfarsitul clasei a IX-a
• necesitatea avansarii unui raspuns mult mai aplicat cerintelor sociale exprimat in termeni de achizitii finale usor evaluabile la incheierea liceului.
In aceste conditii, proiectarea curriculara a pornit de la doua puncte de reper: programa de clasa a IX-a si Cadrul european comun de referinta pentru invatarea limbilor straine publicat de Consiliul Europei in 1998. Din aceasta perspectiva, curriculum-ul de clasa a X-a construieste, pe baza achizitiilor dobandite pana la sfarsitul ciclului de dezvoltare si orientare, competente de comunicare derivate dintr-un consens larg, european.
Noutatea abordarii consta in delimitarea parcursului de invatare pe baza unui model care imbina competente si continuturi.
Structura curriculum-ului este urmatoarea:
- competente generale (definite ca ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi care se formeaza pe durata liceului);
- valori si atitudini (ce urmeaza a fi formate pe parcursul liceului);
- competente specifice (deduse din competentele generale si care se formeaza pe durata unui an de studiu) corelate cu unitati de continut; aceasta corelare constituie pivotul noului curriculum care accentueaza latura sa pragmatica: devine astfel transparent nu numai ce se invata dar mai ales de ce anume se invata anumite continuturi;
- sugestii metodologice (oferite ca sprijin pentu demersul didactic)
Astfel structurat, curriculum-ul cuprinde:
- programa pentru limba moderna 1 care se adreseaza filierei teoretice si liceelor MApN, specializarea matematica-informatica (1A); programa 1A este proiectata pentru curriculum nucleu -; corespunzator celor doua ore de trunchi comun al majoritatii specializarilor -; si pentru curriculum nucleu aprofundat -; corespunzator celor trei ore de trunchi comun de la filologie si de la matematica informatica din cadrul liceelor MApN;
- Programa pentru limba moderna 1 care se adreseaza liceelor tehnologice si vocationale, cu exceptia MapN, specializarea matematica informatica (1B)
- programa pentru limba moderna 2 (care se adreseaza tuturor filierelor si specializarilor)
- programa pentru limba moderna 3, anul II de studiu.
Competentele generale sunt comune pentru primele trei programe, iar la programa 3 lipseste competenta referitoare la transferul si medierea mesajelor, considerandu-se ca aceasta este dificil de atins de catre elevi care au inceput studiul limbii engleze abia in clasa a IX-a.
La nivelul ciclurilor curriculare anterioare, parcursul formativ s-a concentrat pe formarea si dezvoltarea deprinderilor integratoare, polarizate de fapt pe receptarea si producerea de mesaje orale si scrise; in clasele a X-a -; a XII-a, alaturi de doua competente generale care continua acest parcurs, se adauga interactiunea in comunicarea orala si scrisa, precum si transferul si medierea mesajelor. Delimitarea unei competente de interactiune este necesara in conditiile in care comunicarea reala implica in majoritatea situatiilor un receptor si un emitator in cadrul unei relatii parteneriale. In cazul medierii si transferului mesajelor (programele 1A, 1B si 2) avem de-a face cu o competenta de ordin inalt, legitim de format la nivelul liceului. Aceasta presupune treceri de la un cod la altul) intre doua limbi, de exemplu, sau de la verbal la non-verbal si invers) sau adaptari si reformulari ale diverselor mesaje in functie de situatia de comunicare.
Valorile si atitudinile sunt comune pentru toate tipurile de programe.
In cadrul sugestiilor metodologice, actele de vorbire si elementele de constructie a comunicarii sunt recomandate global, pentru clasele a X-a -; a XII-a, la toate tipurile de programa, cu exceptia celei pentru Limba moderna 3 (unde exista recomandari separate pentru fiecare an de studiu).

COMPETENTE GENERALE

Limba 1 si limba 2
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

Limba 3
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa

VALORI SI ATITUDINI

• Constientizarea contributiei limbii engleze la vehicularea culturii contemporane
• Raportarea critica la civilizatia britanica si americana, acceptarea diferentelor si manifestarea tolerantei
• Constientizarea stereotipurilor culturale si combaterea acestora
• Dezvoltarea gandirii autonome, critice si reflexive prin receptarea unei varietati de texte in limba engleza
• Manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei in diferite situatii de comunicare


Programa 1 A (licee teoretice si licee militare MApN, matematica-informatica)

1. receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI
1.1 Identificarea ideilor principale dintr-un mesaj oral complex, clar structurat, centrat pe un domeniu de interes.
- Prezentari orale (de dificultate si lungime medie) pe teme de turism, muzica, educatie ecologie
- Conversatii / inregistrari audio / video sau citite cu glas tare de catre profesor
- Interviuri / rapoarte orale
- Comentarii culturale
- Texte / fragmente (de dificultate si lungime medie)de informare generala
- Texte / paragrafe descriptive si narative
- Texte literare
- # Articole de presa / # Mica publicitate
- # Dezbateri
- # Recenzii
1.2 Selectarea de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii unei sarcini de lucru.
1.3 Identificarea de detalii din texte/ documente autentice

2. producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte

COMPETENTE CONTINUTURI
2.1 Relatarea coerenta a unui eveniment real sau imaginar utilizand descrieri, comparatii
- Povestire orala / scrisa
- # Expunerea / prezentare orala / scrisa
- Descrieri
- Rezumate
- Paragrafe pe diverse arii tematice
- Eseuri structurate / # nestructurate
- Notite
- Mesaje, Scrisori
- Chestionare
- C.V.
- Interviu
- STRUCTURI DE LIMBA:
- Corespondenta timpurilor
- Vorbirea directa / vorbirea indirecta
# Elemente de stilistica
2.2 Rezumarea continutului unui film/ a unei carti
2.3 Redactarea unor texte functionale


3. realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa

COMPETENTE CONTINUTURI
3.1 Formularea de idei/ pareri pe teme culturale (literatura, imagine, film) in cadrul unei dezbateri in grup FUNCTII ALE LIMBII:
- a exprima acordul / dezacordul
- a solicita si a da informatii
- a cere confirmarea / infirmarea de informatii
- a cere parerea cuiva
- a initia un dialog / o conversatie
- a incheia un dialog / o conversatie
- a ordona argumente
- a exprima opinii personale
- a contrazice
- # a da feedback

- # mijloace nonverbale de a intretine o conversatie
3.2 realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar
3.3 Adaptarea formei mesajului la situatia de comunicare in functie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor
3.4 Redactarea de scrisori personale de raspuns in care sunt exprimate ganduri despre subiecte legate de preocuparile tinerilor
3.5 Preluarea unui mesaj audiat in conditiile in care se cere repetarea unor cuvinte sau reformularea unor sintagme

4. transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI
4.1 Transformarea mesajelor din vorbire directa in vorbire indirecta si din vorbire indirecta in vorbire directa - Tehnici de utilizare a dictionarului
- Fragmente / texte de informare generala
- Opinii, comentarii (inregistrari audio)
- Dialoguri (inregistrate sau interpretate)
# Scurte texte literare
4.2 Reformularea unor scurte texte cunoscute prin contragere/ reducere
4.3 Traducerea unor texte informative din domenii de interes utilizand un dictionar bilingv

NOTA:
Continuturile marcate cu # vor fi parcurse in mod obligatoriu la clasele de filologie si la cele de matematica informatica din cadrul liceelor militare MApN

Programa 1 B (licee tehnologice si vocationale)

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI
1.1. Desprinderea esentialului din prezentari orale clar structurate, ale unor subiecte referitoare la domenii de interes;
- Prezentari (de dificultate si lungime medie) orale pe teme de turism, muzica, ecologie
- Conversatii/ inregistrari audio / video sau citite cu glas tare de catre profesor
- Interviuri / rapoarte orale
- Fragmente (de dificultate si lungime medie)de informare generala
- Paragrafe descriptive si narative
- Fragmente literare
Texte din domeniul specialitatii
1.2 Identificarea unor detalii specifice an texte autentice pentru a indeplini o sarcina de lucru

2.Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI2.1 Producerea unui raport oral/ scris asupra temei/ desfasurarii unei activitati de grup / proiect individual
- Povestire orala / scrisa
- Prezentare orala / scrisa
- Descrieri de obiecte, persoane
- Rezumate
- Paragrafe pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate
- Eseuri structurate
- Notite
- Mesaje
- C.V.
- Interviu
- STRUCTURI DE LIMBA:
- Corespondenta timpurilor
- Vorbirea directa / vorbirea indirecta
- Diateza pasiva
2.2 Rezumarea continutului unui film/ carti pe baza unui plan de idei dat

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa

COMPETENTE CONTINUTURI
3.1 Folosirea unui chestionar deja elaborat pentru a conduce un interviu FUNCTII ALE LIMBII:
- a exprima acordul / dezacordul
- a solicita si a da informatii
- a cere confirmarea / infirmarea de informatii
- a cere parerea cuiva
- a ordona argumente a exprima opinii personale
3.2 Verificarea si confirmarea de informatii acumulate pe subiecte cunoscute sau inedite din domenii de interes
3.3 Preluarea unui mesaj audiat cand se poate cere interlocutorului repetarea unor cuvinte sau reformularea unor sintagme

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI
4.1 Traducere unor texte functionale scurte din engleza in romana ( cu ajutorul dictionarului bilingv). - Tehnici de utilizare a dictionarului
- Fragmente / texte de informare generala
- Opinii (inregistrari audio)
Prospecte, instructiuni, formulare de specialitate.


Programa 2 (limba moderna 2 -; pentru toate tipurile de licee)

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI
1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-o conversatie pe subiecte familiare, clar articulata cu viteza normala, in conditiile in care se permite cererea de reformulare si repetare a unor idei - Povestiri
- Rapoarte / prezentari orale / scrise
- Interviuri
- Texte / fragmente de informare generala
- Dialoguri, conversatii, interviuri
- Articole de presa
- Emisiuni radio / TV
1.2 Extragerea ideilor esentiale dintr-un text pe baza unor intrebari de sprijin
1.3 Selectarea unor informatii relevante din mai multe fragmente de texte informative pentru a indeplini o sarcina de lucru
1.4 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub forma de notite

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI
2.1 Participarea spontana in conversatii scurte pe subiecte de interes - Povestire / Prezentare orala / scrisa
- Descrieri / comparari de obiecte, persoane
- Rezumate
- Paragrafe pe diverse arii tematice,
- Scrisori
- STRUCTURI DE LIMBA:
- Verbe modale
- Corespondenta timpurilor
- Vorbirea indirecta
- Diateza pasiva
- Conditionalul
2.2 Redactarea unei scrisori personale in care sunt exprimate multumiri sau scuze, descrieri simple ale unor intamplari
2.3 Elaborarea unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor experiente personale

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa

COMPETENTE CONTINUTURI
3.1. Exprimarea acordului si dezacordului fata de opiniile exprimate de partenerii de dialog in cadrul grupului de colegi FUNCTII ALE LIMBII:
- a cere permisiunea
- a da sugestii
- a accepta sugestii
- a exprima opinii personale
- a argumenta
- a ordona argumente
- a exprima acordul / dezacordul
- a solicita si a da informatii
3.2. Comunicarea pentru realizarea unei sarcini simple de rutina care necesita un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Exprimarea unor sugestii catre un coleg/ grup de colegi si aplicarea unor sugestii care i se dau in vederea realizarii unei sarcini de lucru
3.4 Notarea informatiilor pertinente dintr-o comunicare pe subiecte cunoscute, rostita clar si rar, pe care o poate intrerupe pentru a cere formulari sau repetari

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

COMPETENTE CONTINUTURI
4.1 Transformarea unor notite continand informatii esentiale in propozitii dezvoltate - Tehnici de utilizare a dictionarului
- Fragmente de texte de informare generala
- Opinii (inregistrari audio)
- Dialoguri
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
4.3 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici in cadrul unei conversatii pe teme familiare


Programa 3 (limba moderna 3 -; pentru toate tipurile de licee)
1. Receptarea mesajelor transmise oral si in scris in diverse situatii de comunicare
Competente Continuturi
- povestire orala
- articole de ziar
- publicitate
- conversatii
- dialoguri simple
- texte scurte autentice
1.1 sesizarea ordinii evenimentelor intr-un mesaj simplu articulat clar si rar
1.2 desprinderea ideii principale dintr-un mesaj simplu articulat clar si rar
1.3 sesizarea ordinii evenimentelor intr-un text1.4 identificarea de informatii specifice in materiale simple de tipul brosurilor de informare, articolelor de ziar care descriu evenimente, alte texte autentice
1.5 Luarea unei decizii pe baza audierii/ citirii unui text
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competente Continuturi
- invitatie, telegrama, anunt publicitar, bilet
- paragrafe simple
- dialoguri situationale
- descriere simpla orala sau scrisa
- rezumate
2.1 cererea si oferirea de informatii pe teme familiare si in contexte de nevoie imediata, folosind intonatia corespunzatoare
2.2 descrierea/relatarea simpla a unor persoane/locuri/ evenimente pe baza unor intrebari de sprijin sau a unor imagini in scris sau oral
2.3 redactarea unui text scurt, format din fraze simple, folosind relatori simpli, pe teme de interes
2.4 redactarea de mesaje scurte pe teme familiare in situatii in care nu poate avea loc o interactiune verbala orala directa
2.5 redarea in scris/ oral a continutului unui text audiat/ citit
3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala si scrisa
Competente Continuturi
3.1 avansarea unei opinii asupra unei teme in discutie cu sprijin in formularea acesteia - a cere/a da opinii
- a solicita/a da informatii
- planul unei conversatii
3.2 indeplinirea unor instructiuni simple, in contexte functionale, daca acestea sunt completate si de imagini sau scheme
3.3 participarea la conversatii scurte in contexte obisnuite pe teme de interes
3.4 orientarea in spatiu pe baza unui set de instructiuni simple articulate clar si rar

Sugestii metodologice

Universul tematic va cuprinde:
• pentru programa 1A:
1. Aspecte din viata contemporana (sociale, juridice, culturale, educationale, ecologice, artistice, sportive, organizare interna, strategie de utilizare a resurselor)
2. Teme vizand viata (stil de viata, strategii de studiu, comportament social)
3. Elemente de cultura si civilizatie engleza si americana
4. Texte de literatura de limba engleza
5. Teme de specialitate legate de profil

• pentru programa 1B
1. Aspecte din viata contemporana (sociale, juridice, culturale, economice, tehnice, ecologice, artistice, sportive, strategii de utilizare a resurselor)
2. Teme vizand viata personala (stil de viata, strategii de studiu, comportament social)
3. Repere de cultura si civilizatie engleza si americana
4. Descoperiri stiintifice si tehnice
5. Teme de specialitate legate de profil

• pentru programa 2
1. Teme vizand viata personala (familie, relatii interumane,sanatate)
2. Universul adolescentei (cultura, arte, sport)
3. Lumea contemporana (aspecte sociale, economice,ecologice,tehnice)
4. Mass-media
5. Repere culturale (literatura, film)

• Pentru programa 3
1. Adolescentul in lumea contemporana(comunicare, stil de viata)
2. Natura si viata
3. Repere culturale (muzica, sport, arte)

Pe parcursul claselor a X-a -; a XII-a se recomanda operarea cu urmatoarele elemente de constructie a comunicarii:

SUBSTANTIV -pluralul substantivelor
-substantive defective de numar
ADJECTIV -comparatia intensiva
VERB -timpurile verbale(past perfect/past perfect continous;future perfect/future perfect continous)
-subjonctivul
-verbe modale/modalitate
-infinitivul/participiul/gerunziul
-constructii cu infinitvul si cu participiul
ADVERB -grade de comparatie
CUVINTE DE LEGATURA -prepozitii,conjunctii,locutiuni
ARTICOL -hotarat/nehotarat,zero,omisiune
-cazuri speciale de utilizare a articolului
-idiomuri
SINTAXA -ordinea cuvintelor in propozitie
-tipuri de propozitii(declarative,interogative etc.)
-propozitii conditionale
-conditionale(I,II,III)
-conditionale(constructii mixte)
-concordanta timpurilor(future-in-the-past)
-vorbirea directa/indirecta

In cazul limbii moderne 3, clasa a X-a, anul II de studiu se recomanda urmatoarele elemente de constructie a comunicarii:
- substantiv: plurale neregulate
- articol hotarat, nehotarat
- adjectivul posesiv; grade de comparatie la adjectivele regulate
- pronumele in acuzativ
- verbul: Present Perfect, Past Perfect, viitor cu going to
- adverb: grade de comparatie

Pe parcursul claselor a X-a -; a XII-a se recomanda urmatoarele functii comunicative ale limbii:
1.exprimarea opiniei
2.exprimarea acordului/dezacordului data de opiniile altora
3.exprimarea satisfactiei/insatisfactiei fata de un punct de vedere
4.exprimarea refuzului/argumentarea refuzului
5.comentarea parerilor
6.solicitarea de informatii
7.oferirea de informatii
8.formularea de propuneri si sugestii
9.formularea de sfaturi
10.exprimarea preferintelor,intentiilor
11.formularea de invitatii
12.acceptarea/refuzul unei invitatii
13.exprimarea surprizei, curiozitatii, temerilor, indoielii
14.exprimarea simpatiei
15.formularea de comparatii
16.formularea de persuasiuni
17.exprimarea diverselor grade de certitudine
18.organizarea logica a argumentarii
19.organizarea logica a discursului
20.conducerea unei dezbateri


Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2021 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite