Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Capitalul social
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Capitalul social se imparte in capital subscris nevarsat si capital subscris varsat. Capifalul subscris nevarsat este capitalul pe care praprietarii sou asociatii s-au angojat sa-1 puna la dispozitia Intreprinderii societare. In masura in care capitalul este eliberat sou capitalizat efectiv In bani si/sau in natura. el devine capifal subscrls varsat: in cadrul societatilor comerciale pe actiuni. pentru aporturile In numerar.constituirea capitalului social Tn raport de stabilirea condit111or pentru realizarea aportului se delimiteaza Tn trei paIi succesivi. cum sunt: subscrierea fara apelare, cdlca fara nominalizare la plata; subscrierea cu apelare fara varsare; subscrlerea cu apelare Ii varsare. in mod corespunzator. capitalul social se diferentiaza in : capital subscris neapelat,. capital subscris apelat ,si nevarsat; capital subscris apelaf ,si varsat. Capitalul comun este acea categorie de capital care confera posesorilor drepturile de baza ale actionarilor, inclusiv cele de vot. Capitalul preferential reprezinta categorla de capital social care pe IOnga drepturile de baza, exclusiv dreptul de vot, confera Tn plus dobOnzi Tn locul dividendelor Ipriaritote fata de posesorii capitalului comun in cazul lichidarii companiei. Capltalul social este divizat in actiuni sau parti sociale, in raport de natura jundica Ii economico -financiaro a societotilor comerciale. Actiunea reprezinta o fractiune a capitalului societotilor in comandito pe actiuni Ii pe actiuni, fractiune care este in mod necesar un titlu de valoare, de valoare egala. Din punct de vedere juridic actiunea este insemnul prin care dreptul actionarului este incorporat, adico un titlu de credit constatator al drepturilor Ii obligatiilor care decurg din calitatea de actionar. Asa cum se statueazo in Legea nt: J 1/1990 a societ6,tllor comercia/e, acIunile se impart in acIuni la purtotor I acIuninominative. Acllunl/e la pulfafor se caracterizeaz6 prin aceea co sunt dotate cu posibilitatea de a circula, in schimb pentru acflunl/e nom/native, chiar daco capitalul a fo.st vorsat in Tntregime, circulOtia este supuso unor formalitOti de inregistrare in registrul acIonarilor Inut la sediul societatii. Conform Legli nt: J 1/1990 privind societof/le comercia/e actiunile vor cuprinde: qenumirea Ii durata societatii, data contractului de societate; numorul din Registrul comertului in care este inregistrata sQcietatea; capitalul social; numarul actiunilor Ii numorul de' ordine: valoarea nominalo a actiunilor Ii a varsomintelor efectuate; ovontajele acordate fondatorilor . Capitalul social al societotilor comerciale, altele decat pe actiuni. se imparte in parfi sau cote sociale de valoare egala. Acestea sunt reprezentate de un cert(ficat eliberat fiecorui asociat care cuprinde: denumirea societotii Ii capitalul social. numarul Ii valoarea unitara a partilor sociale, precum Ii numele titularului lor. De asemenea. va trebui sa contino Ii modul restr


ictiv de circulatie al acestora recunoscut fiind ca potrivit normelor legale in vigoare cesiunea cotelor sociale este ingradita. Fato de terti partile sociale nu pot fi cesionate. numai daca o asemenea operatie a fost permisa prin contractul de societate. De asemenea. ele pot fi cesionate pe baza deciziei generale a asociatilor. adoptata in unanimitate. Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sou de capital. Intre asociati. partile sociale sunt transferabile fora nici o limitare sau aprobare. Pe parcursul functionarii intreprinderii capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi Ii prin operatii interne Cfncorporarea de rezerve. capitalizarea profitului exercitiului precedent, transformarea de obligatiuni in actiuni). De asemenea. capitalul se poate micsora prin rambursarea cotre asociati a unei parti din capital. prin rascumporarea de actiuni, prin acoperirea pierderilor provenite din exercitiile precedente Ii prin alte operatii potrivit legiiColt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta