Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Piata financiara
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
j2h2hn
Piata financiara - ansamblul contractelor la termen incheiate intr-un cadru juridic determinat intre detinatorii si utilizatorii de fonduri.
Contractele pot fi incheiate pe termen lung sau scurt. Contractele pe termen lung sunt cele pentru vanzarea sau cumpararea de titluri de valoare care ajung la maturitate cel putin peste un an: obligatiunile, actiunile (deoarece nu au o data de maturitate) si ipotecile (mobiliare si comerciale).
Contractele pe termen scurt sunt cele pentru vanzarea sau cumpararea de titluri de valoare emise pentru perioade mai mici de un an (bilete de tezaur si certificate de depozit pe termen scurt).
Detinatorii de fonduri sunt societatile comerciale, institutiile financiare, persoanele fizice care pot efectua investitii pe termen lung direct (prin cumpararea de case, terenuri, titluri de valoare) sau prin institutii financiare de intermediere (care sunt societati de valori imobiliare).
Utilizatorii fondurilor pot fi statul, societatile comerciale, institutii publice (primarii) si uneori persoane fizice.
Pe piata financiara actioneaza o serie de institutii cum sunt: bursele de valori, intermediarii de valori imobiliare, bancile comerciale si de investitii, casele de economii si imprumuturi, cooperativele de credit, fondurile de investitii, companiile de asigurari si casele de pensii.
Pietele financiare pot fi interne, care sunt controlate de stat si internationale, care sunt libere de orice control.
Definirea unor termeni utilizati pe piata financiara:
Valoare imobiliara - un instrument negociabil emis intr-o forma materiala sau evidentiat prin inscrisuri in cont, care confera detinatorului sau un drept patrimonial asupra emitentului(actiuni, obligatiuni, instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit incadrate de autoritatile competente in aceasta categorie);
Investitor -; orice persoana care pe cont propriu cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert;Actionar semnificativ -; orice persoana care detine cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului sau din totalul drepturilor de vot in A.G.A. ;
Pozitie de control -; acea participare la capital care confera detinatorului sau cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in A.G.A. ;
Pozitie majoritara - acea participare la capital care confera detinatorului sau fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege sau revoca majoritatea membrilor Consiliului de Administratie;
Preluarea -; o tranzactie cu valori mobiliare care confera cumparatorului prin titlurile astfel dobandite o pozitie de control dau majoritara.Persoanele indicate sunt rudele pana la gradul III ale persoanelor care detin o pozitie de control sau majoritara;
Emitent - o persoana juridica angajata in recunoasterea si plata drepturilor incorporate in titlul negociabil conform clauzelor stipulate in acest titlu;
Emisiunea -; o operatiune prin care sunt oferite valori mobiliare pentru subscriptii virtualilor investitori;
Societate deschisa - o societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau emitenta de valori mobiliare din care cel putin o categorie a facut sau face obiectul unei oferte publice regulat promovate.
Plasament garantat -; contractul incheiat cu un intermediar legal autorizat prin care acesta se angajeaza sa subscrie sau sa cumpere o cantitate de titluri financiare cu scopul de a le plasa pe piata valorilor mobiliare, cu obligatia de a prelua pe cont propriu toate titlurile financiare care nu au fost plasate conform contractului.
Informatii confidentiale - cele de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare din valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului;
Informatii privilegiate -; cele de orice natura privind emitentul sau valori mobiliare emise de acesta, care nu sunt cunoscute publicului si sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor rezonabil.
Oferta publica:
Oferta publica este propunerea facuta de un emitent, investitor sau de un intermediar pentru a vinde, a cumpara, a transforma, a schimba sau a transfera prin orice alt mod valori mobiliare sau drepturi aferente acestora difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptie din partea a minimum 100 de persoane, nedeterminate intr-un fel sau altul de catre autorul propunerii..
Oferta publica poate fi primara sau secundara:
Cea primara are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent pentru a fi subscrise la data emisiunii cu scopul de a fi plasate pe piata.
Cea secundara, subsecventa emisiunii, are ca obiect un pachet de valori mobiliare emise in prealabil si dobandite initial prin plasament privat. Ea poate fi facuta de catre detinatorul respectivelor valori mobiliare sau de un intermediar autorizat (societati de valori mobiliare -; SVM).
Oferta publica poate fi de vanzare, cumparare sau de schimb.
Oferta publica in care este implicata o societate de valori mobiliare (SVM) poate fi efectuata fie printr-un plasament garantat, fie prin metoda celei mai bune executii posibile, cand societatea de valori mobiliare actioneaza ca agent al ofertantului.
Oferta publica avand ca rezultat dobandirea unei pozitii de control sau majoritare sau in scopul preluarii poate fi efetuata de asemenea printr-o societate de valori mobiliare, actionand ca agent al ofertantului. Daca aceasta oferta se face pentru actiuni cotate la bursa, in mod obligatoriu va fi efectuata prin bursa de valori.
Orice oferta publica de valori mobiliare necesita aprobarea prealabila a comisiei de valori mobiliare, care se da pe baza unei cereri si a unui prospect prezentat de ofertant, care contine elemente esentiale ale tranzactiei si informatii referitoare la ofertant si la valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite. Aceste informatii sunt certificate de ofertant care este raspunzator pentru realitatea, exactitatea si integritatea lor. Aprobarea se da in 30 de zile de la data inregistrarii cererii si a prospectului, dupa aprobare prospectul devenind oferta publica.
Termenul de valabilitate al ofertei este cel stabilit de ofertant, dar nu poate fi mai mare de 100 de zile de la data obtinerii aprobarii si poate fi prelungit cu maximum 100 de zile.
Intermedierea valorilor mobiliare:
Aceasta intermediere este o actiune efectuata de persoane autorizate constand din cumpararea si / sau vanzarea de valori mobiliare ori de drepturi aferente lor sau derivand din acestea. Intermedierea se realizeaza pe piete organizate, infiintate si care functioneaza conform autorizarii sub supravegherea autoritatii competente si cuprinde:


-vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont propriu sau pe contul clientilor;
-garantarea plasamentului valorilor mobiliare;
-transmiterea ordinului clientului catre alti intermediari;
-detinerea (depozitarea) de fonduri;
-administrarea contului de portofoliu al clientilor.
Intermedierea se efectueaza de persoane juridice autorizate de CNVM ca dealeri sau brokeri. Acesti intermediari sunt SVM sub forma unor societati pe actiuni cu obiect exclusiv de activitate, intermedierea valorilor mobiliare.
SVM isi desfasoara activitatea prin agenti pentru valori mobiliare care sunt persoane fizice, actionand ca reprezentanti exclusivi ai acestor societati, executand ordinele de vanzare sau cumparare de valori mobiliare in numele si pe contul societatii respective.
Nivelul maxim al comisioanelor percepute de SVM pentru operatiunile de vanzare -; cumparare este stabilit de CNVM.
Bursele de valori si pietele extrabursiere:
Bursele de valori sunt institutii cu personalitate juridica, asigurand publicului prin activitatea intermediarilor autorizati sisteme, mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua, ordonata, transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare si care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise in cota, oferind garantia morala si securitatea financiara pentru economiile investite in titluri de valoare prin evaluarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare.
Bursele de valori se infiinteaza ca institutii publice prin decizia CNVM, care se ia numai dupa ce mimimum 5 societati de valori mobiliare au solicitat si au primit autorizatia de a negocia la bursa. Sediul bursei este repartizat de CNVM, iar dotarile materiale initiale sunt alocate de la bugetul de stat pentru primul an de functionare. Incepand cu al treilea an de functionare a bursei, CNVM va recupera contravaloarea dotarilor initiale intr-un interval de 3 ani.
Bursa e condusa de o adunare generala a asociatilor bursei, care aproba statutul si aleg comitetul bursei format din 5-9 membrii ,care numeste directorul bursei pe o perioada de 5 ani.
Asociatii bursei sunt SVM autorizate sa negocieze la bursa.
Tranzactiile la bursa se fac cu titluri de valori emise de stat care sunt acceptate automat sau de firme, de societati comerciale care sunt acceptate de conducerea bursei, de la caz la caz. Tranzactiile la bursa se desfasoara pe principiul licitatiei.
Decontarea tranzactiilor si pastrarea valorilor mobiliare, transferul si inregistrarea acestora se face de catre societati de compensare si depozitare colectiva, ai caror actionari sunt banci, societati de asigurari.
Tranzactiile in afara bursei se efectueaza cu titluri de valoare neinregistrate la bursa, printr-o retea nationala de SVM pe baza de negociere si nu de licitatie.
Asocierea investitorilor :
Asocierea investitorilor are ca scop luarea unei decizii comune asupra investirii banilor in vederea obtinerii de profit.
In Romania exista 2 categorii de astfel de asocieri:
Fondul de investitii inchise si deschise.
Fondurile deschise de investitii cuprind contributii banesti obtinute printr-o oferta publica de titluri de participare continua.
Fondurile deschise presupun incheierea contractelor cu societati de administrare a fondului, care daca contracteaza depozit fondului ? cu societati de depozitare care la randul lor controleaza societatile de plasament.
Piete financiare internationale OFFSHORE au urmatoarele caracteristici:
-sunt scutite de taxe si de controlul valutar aplicat pietei interne;
-sunt destinate clientilor externi din afara tarii unde sunt infiintate si fac tranzactii cu alte valute decat moneda tarii unde sunt infiintate.
In categoria de astfel de centre:
-centre primare, in tari dezvoltate, care preiau sume din zona acestor tari investindu-le tot in aceeasi zona(centre financiare de intermediere);
-centre de depozitare (Bahamas ,e.t.c.) care preiau sume din afara zonei si le investesc tot in afara zonei;
-centrele de distribuire (Singapore) care atrag sume din afara zonei pentru a le investi in tarile din zona;
-centre de colectare care folosesc excedentul de fonduri din zona respectiva pentru a investi in afara zonei.Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta