Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
STUDII DE CAZ SI EXERCITII
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
l8v3ve


1. Contabilul societatii “FRED” S.A. trebuie sa intocmeasca bilantul final. El dispune de urmatoarea informatie:
“Creantele clienti in valoare de 25.000 mii lei figureaza in activul bilantului de trei ani, clientii confruntandu-se cu dificultati grave.”
La sfarsitul anului el prezinta urmatorul bilant eronat: (simplificat)
-mii lei-
ACTIV PASIV
Terenuri 60000 Capital social 70000
Stocuri 30000 Profit 10000
Creante clienti 45000 Furnizori 80000
Conturi curente la banci 25000
TOTAL ACTIV 160000 TOTAL PASIV 160000

Se cere:
1. Precizati ce principiu contabil a fost incalcat
2. Intocmiti bilantul corect.

2. Contabilul societatii “RAMSES” S.A. prezinta la sfarsitul exercitiului financiar “N” urmatorul bilant final: (simplificat).
- mii lei-
ACTIV PASIV
Terenuri 55000 Capital social 50000
Stocuri 10000 Profit 10000
Creante clienti 50000 Furnizori 60000
Conturi curente la banci 5000
TOTAL ACTIV 120000 TOTAL PASIV 120000
El dispunea de urmatoarea informatie:
“In pasiv lipseste un imprumut de 40.000 mii lei, iar in activ o valoare egala cu aceeasi suma depusa intr-un cont bancar deschis la societatea “RAVA”, imprumutul fiind deci, acordat de aceasta societate.”
Se stie ca imprumutul a fost contractat cu un an in urma si nu a fost rambursat inca.
Se cere:
1. Precizati ce principiu contabil a fost incalcat
2. Intocmiti bilantul corect.

3. Contabilul societatii “ARMONICA”S.A. prezinta la sfarsit de an urmatorul bilant contabil final (simplificat):
- mii lei-
ACTIV PASIV
Terenuri 55000 Capital social 70000
Stocuri 10000 Profit 20000
Creante clienti 45000 Furnizori 30000
Conturi curente la banci 10000
TOTAL ACTIV 120000 TOTAL PASIV 120000


El a dispus de urmatoarea informatie:
“Profitul - tinand cont de o vanzare pe credit- in realitate s-a obtinut pe 6 ianuarie, adica la sase zile dupa inchiderea exercitiului financiar. Pentru marfurile vandute societatea are de platit 30.000 mii lei.”
Se cere:
1. Precizati ce principiu contabil a fost incalcat
2. Intocmiti bilantul corect.

4. O creanta client figureaza in activul bilantului pentru suma de 3.000.000 lei in exercitiul financiar “N”. Clientul a fost pus in lichidare judiciara in exercitiul “N+1”, iar raporturile cu el nu au fost reglate. Noul contabil al societatii “ALFA” S.A. considera infidelitatea conturilor anului “N-1”.
Contabilul are sau nu dreptate ? Argumentati raspunsul.


CAPITOLUL II


1. Contabilizati in registrul jurnal urmatoarele operatii:
6/4/N: Se considera ca se constituie societatea comerciala pe actiuni “RABIT” S.A. in urmatoarele conditii: capital subscris 100.000.000 lei; numar de actiuni 100.000 titluri; cheltuielile de constituire platite ulterior cu un cec bancar 1.000.000 lei.
10/4/N: Ulterior se stabilesc conditiile de eliberare a aportului promis astfel: 30.000.000 lei neapelat si 70 000 000 lei apelat (nominalizat spre a fi varsat).
15/4/N: Realizarea aportului privind capitalul subscris apelat se face astfel: 50.000.000 lei direct in contul curent de la banca si 20 000 000 lei mijloace fixe promise de actionarul “X”;
20/6/N: Actionarul “X” nu efectueaza varsamantul promis si societatea il invita sa-si indeplineasca obligatia printr-o somatie colectiva publicata in Monitorul Oficial. Cheltuielile de publicare se ridica la 4.000.000 lei si sunt platite printr-un cec bancar, iar dobanda datorata de actionar 3.000.000 lei;
20/7/N: Actionarul “X” nu efectueaza varsamantul nici acum si societatea decide anularea actiunilor si emiterea altora. Noile actiuni sunt vandute pentru suma de 25.000.000 lei
20/8/N Capitalul neapelat initial este apelat, varsarea efectuandu-se direct in contul curent de la banca.

2. Capitalul social al societatii “WOODY” S.A. inainte de dubla marire se prezinta astfel: capital social 120.000.000 lei; rezerve 20.000.000 lei; numar de actiuni 120.000 titluri.
Societatea decide majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni: 100.000 titluri la pret de emisie 1.200 lei/actiune si prin incorporarea de rezerve disponibile in valoare de 10.000.000 lei pentru care se emit 10.000 de actiuni. Se vor avea in vedere cazurile: a) Cresterile se produc succesiv:
- Faza I: emitere de noi actiuni prin aport in numerar;
- Faza II: incorporarea rezervelor. b) Cresterile se produc succesiv:
- Faza I: incorporarea rezervelor;
- Faza II: emitere de noi actiuni prin aport in numerar; c) Cresterile se produc simultan.
Se cere: Precizati in care dintre cele 3 cazuri se realizeaza mai bine protectia financiara a vechilor actionari. Comentati afirmatiile.

3. Intreprinderea “BAGERA” S.A. emite la 1/01/N 5.000 obligatiuni, dobanda 20 %, valoare nominala 2.000 lei, pret de emisie 1.800 lei, durata de rambursare 5 ani. Cheltuielile cu emisiunea actiunilor se ridica la 2.000.000 lei.
Rambursarea imprumutului se face prin metoda:
a) anuitatilor constante; b) anuitatilor variabile.
Se cere:
1. Contabilizati in registrul — jurnal operatiile legate de emisiunea obligatiunilor;
2. Intocmiti planul de rambursare a imprumutului in cele 2 cazuri;
3. Precizati efectul asupra rezultatului in cei 5 ani in cele 2 situatii;
4. Contabilizati inregistrarile contabile aferente anului N3;
5. Reluati problema in conditiile in care emisiunea obligatiunilor are loc pe data de 5/06/N.

4. La data de 1 ianuarie 2000, o intreprindere decide sa schimbe metoda de amortizare. In acest fel, intreprinderea ar fi putut determina urmatoarele informatii, daca noua metoda ar fi fost determinata dintotdeauna: pentru toti anii anteriori lui 1999, cheltuielile cu amortizarea ar fi fost cu 500.000 lei mai mari, iar impozitul pe profit cu 125.000 lei mai mic; amortizarea in 1999 ar fi fost cu 50.000 lei mai mare si impozitul pe profit cu 12.500 lei mai mic.
Contul de profit si pierdere, raportat la finele anului 2000 comparativ cu 1999 se prezinta astfel:
2000 1999
Vanzari 1 500 1000
Costul vanzarilor (500) (600)
Marja bruta 1 000 400
Costul de distributie (50) (60)
Costuri de administratie (90) (70)
Profit din activitatea de exploatare 860 270
Cheltuieli cu dobanda (20) (10)
Impozit pe profit (210) (65)
Profit net 630 195
Reconcilierea rezultatului reportat

2000
Sold initial 7 000
Profit net al perioadei 195
Sold final 7 195
Se cere: Contabilizati schimbarea metodei contabile prin prisma IAS 8. Se vor avea in vedere: a)Tratamentul contabil de baza b)Tratamentul alternativ

5. Intreprinderea A a descoperit, in anul 2000, ca descarcarea de gestiune a stocurilor de materii prime din ultimii 2 ani a fost sistematic supraevaluata cu 20.000.000 lei (impozitul pe profit 25 %).
Eroarea este considerata semnificativa si va fi corectata.
Se cere: Contabilizati corectarea erorii fundamentale prin prisma IAS 8. Se vor avea in vedere: a)Tratamentul contabil de baza b)Tratamentul alternativ

6. Contabilizati prin prisma IAS 20 urmatoarele operatii legate de subventii:
A) O societate primeste o subventie in valoare de 1.900.000 lei ce urmeaza a fi incasata in 4 ani, respectiv 500.000 lei in anul 1 si 2, 400.000 lei in anul 3 si 500.000 lei in anul 4.
Primirea subventiei este conditionata ce crearea a 15 locuri de munca si mentinerea lor cel putin
4 ani.
Costurile ocazionate de recrutarea angajatilor sunt de 200.000 lei, iar salariile in anul 1 sunt de
1.000.000 lei, urmand sa creasca cu 300.000 lei in fiecare dintre anii urmatori.
B) O societate primeste o subventie guvernamentala in valoare de 300.000.000 lei lei pentru achizitia unei instalatii. Instalatia a costat 600.000.000 lei si se amortizeaza liniar in 6 ani.


C) Ulterior disponibilizarii unor salariati, politica de protectie sociala a impus acordarea unei subventii pentru acoperirea cheltuielilor cu platile compensatorii acordate personalului disponibilizat.
Cheltuielile cu disponibilizarea se ridica la 500.000.000 lei iar subventia acordata la 85.000.000 lei.

7. O intreprindere investeste 100.000.000 lei in achizitia unei instalatii tehnice, amortizata liniar timp de 10 ani. In anul achizitiei intreprinderea primeste o subventie guvernamentala de 30.000.000 lei pentru achizitia respectivei instalatii.
Se cere: Contabilizati operatiile legate de subventii folosind: a)metoda prezentarii subventiei in bilant ca venit amanat b)metoda scaderii subventiei pentru a obtine valoarea neta a activului

8. Reluand exemplul de mai sus se considera ca la sfarsitul anului 2 intreprinderea nu va putea indeplini conditiile asociate acordarii subventiei deci o va rambursa.
Se cere: contabilizarea operatiilor legate de rambursarea subventiei folosind pe rand: a) metoda reducerii soldului contului de venit amanat cu suma rambursata b) metoda cresterii valorii nominale a activului cu suma rambursata

9. Un producator de televizoare ofera garantie la momentul vanzarii bunurilor. Conform termenilor contractului de vanzare producatorul intelege sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar intr-o perioada de 12 luni de la data bilantului.
Daca sunt probabile doar defecte minore, costurile de reparatie si inlocuire vor fi de 4.000.000 lei, iar daca sunt majore de 50.000.000 lei.
Pe baza informatiilor trecute, intreprinderea estimeaza ca in anul 2000, 75 % din bunurile vandute nu vor avea defecte, 10 % vor avea defecte minore si 15 % defecte majore.
In anul 2001 expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri.
Se cere: contabilizarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

10. O intreprindere de exploatare miniera achizitioneaza un utilaj de extractie in valoare de
200.000.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea activului in valoare de 45.000.000 lei din care 20.000.000 materiale si 25.000.000 lei salariale.
Se cere: contabilizarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

11. Un magazin isi desfasoara activitatea intr-o tara care nu dispune de legislatie referitoare la rambursarea banilor cumparatorilor nemultumiti de produsele defecte.
Caz 1: Prin politica facuta publica intreprinderea s-a angajat sa practice restituirea banilor la inapoierea produselor defecte si respectarea politicii este bine cunoscuta.
Caz 1.1: Pe baza experientei anterioare se considera ca este probabil sa existe produse defecte pentru care cumparatorii sa ceara restituirea banilor.
Caz 1.2: Pe baza experientei anterioare se considera ca intreprinderea a luat toate masurile pentru a nu vinde marfuri defecte.
Caz 2: Prin politica facuta publica intreprinderea s-a angajat sa practice restituirea banilor la inapoierea produselor defecte dar nu a respectat acest lucru decat rar.
Caz 3: Magazinul nu a facut nici un fel de angajament public referitor la restituirea banilor la inapoierea produselor defecte
Se cere: folosind criteriile de recunoastere a provizioanelor din IAS 37 precizati in care dintre cele trei cazuri este necesara constituirea provizionului. Argumentati.

12. O societate livreaza marfuri unui client in valoare de 4.140.000 lei, TVA inclus. Clientul constata ca o parte din marfuri prezinta defecte si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La sfarsitul anului N societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere a procesului este de 40 %.


La sfarsitul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza a fi 20%.
In mod similar, la sfarsitul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaza la 90 %.
In anul N+3, procesul este terminat si societatea este obligata la plata unei amenzi in valoare de
5.800.000.
Se cere: contabilizarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

13. Dispuneti de urmatoarele date:
A. DATE DE EVIDENTA SI CALCUL PENTRU ANUL 2000 —LA 31.12.2000
I. CAPITAL SOCIAL.
Societatea are un capital de 2.000.000 mii lei. Diferentele rezultate in urma reevaluarii legale a imobilizarilor corporale in anii precedenti incluse in capitalul social 15.000 mii lei, mijloacele fixe la care s-a facut reevaluarea sunt idenitifcabile.
II. PRIME DE CAPITAL SI REZERVE
Soldul contului 105 „Rezerve din reevaluare” este de 800.000 mii lei. Mijloacele fixe aferente au fost vandute in anii anteriori.
Contul 106 „Rezerve” are un sold total de 2.502.500 mii lei dezvoltat in analitic astfel:
• 1061 „Rezerve legale” 2.500 mii lei constituit in limita a 5 % din profitul brut
• 1068 „Alte rezerve” — rezerve din diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta in limita capitalului social in valoare de 50.000 mii lei
• 1068 „Alte rezerve” 2.450.000 mii lei constituite din profitul net.
III. SUBVENTII
In contul 118 „Alte fonduri” sunt evidentiate fondurile primite cu titlu gratuit de la FPS 180.000 mii lei cu ocazia privatizarii societatii. Mijloacele fixe achizitionate cu fondurile obtinute au o durata de viata de 10 ani si au inceput sa se amortizeze incepand cu data de 01.01.1998.
IV. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
Soldurile conturilor sunt:
• 1514 „Provizioane pentru pierderi din schimb valutar” 900.000 mii lei
• 476 „Diferente de conversie activ” 900.000 mii lei
• 477 „Diferente de conversie pasiv” 500.000 mii lei
Provizionul a fost constituit la nivelul pierderilor din diferente de curs valutar (sold 476)
V. IMOBILIZARI NECORPORALE
Valoarea de intrare a imobilizarilor necorporale este de 370.000 mii lei, iar amortizarea cumulata de 15.000 mii lei.
In anul 2000 au fost capitalizate cheltuieli de dezvoltare legate de dezvoltarea unui nou component (1.000 mii lei, valoare neamortizata), component care nu se produce in serie.
In anii anteriori s-au capitalizat cheltuieli de cercetare de 200 mii lei, valoare neamortizata.
VI. IMOBILIZARI IN CURS
Valoarea imobilizarilor in curs este de 1.600.000 mii lei, in valoarea finala fiind inclusa si suma de 220.000 mii lei reprezentand diferente de curs valutar capitalizate in anii anteriori pe perioadele in care constructia de imobilizari fusese sistata.
In perioada precedenta s-au capitalizat costuri cu dobanda dupa ce constructia fusese finalizata
60.000 mii lei. Valoarea amortizarilor in perioada anterioara este de 10.000 mii lei.
VII. IMOBILIZARI CORPORALE
Valoarea de intrare a imobilizarilor corporale este de 5.800.000 mii lei, amortizarea cumulata
500.000 mii lei.
Valoarea mijloacelor fixe s-a depreciat ireversibil in anii precedenti cu 1.000 mii mei, deprecierea fiind nerecuperata in perioada in care a avut loc.
Societatea are o rezerva din reevaluare legata de mijloacele fixe de 25.000 mii lei iar mijloacele fixe carora le corespund aceste rezerve pot fi identificate.
VIII. TITLURI DE PARTICIPARE
Valoarea titlurilor de participare detinute la oa alta societate este de 40.000 mii lei (reprezentand mai putin de 20 % din capitalul social al acesteia). Titlurile au fost achizitionate la inceputul anului 2000.


Valoarea titlurilor recunoscute in bilantul anterior este mai mare decat valoarea lor de piata de
35.000 mii lei, diferenta recunoscuta printr-un provizion.
IX. STOCURI
Soldul conturilor de produse finite intrate in decembrie este de 900.000 mii lei. Acesta cuprinde cheltuieli de administratie in suma de 5.000 mii lei si cheltuieli de distributie in suma de 2.000 mii lei.
Pentru stocurile de materii prime trebuiau constituite provizioane pentru depreciere in anii anteriori in valoare de 400.000 mii lei.
X. TERTII
In anii anteriori nu s-au inregistrat provizioane pentru clienti incerti in valoare de 80.000 mii lei si nu s-a calculat si inregistrat impozitul amanat in valoare de 300.000 mii lei.

XI. REZULTATUL REPORTAT
Profitul brut al anului 2000 este de 6.000.000.000 lei. In anul in cauza s-a constatat ca din cauza unei erori de descarcare a gestiunii la stocurile de materii prime, in anul anterior cheltuielile firmei au fost majorate nejustificat cu 200.000 mii lei.
Se cere: contabilizarea operatiilor si calculul soldului contului Rezultatul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29.

14. Pe parcursul functionarii unei linii de fabricatie cu valoarea contabila de intrare 125.000.000 lei, amortizata liniar cu durata de viata utila de 15 ani au loc reevaluari dupa cum urmeaza:
• reevaluarea activului dupa 2 ani, valoarea justa stabilita 128.000.000 lei;
• a doua reevaluare a activului se realizeaza dupa 3 ani de la ultima reevaluare, valoarea justa
100.000.000 lei;
• a treia reevaluare se efectueaza dupa 1 an de la ultima, valoarea justa 72.650.000 lei;
• a patra reevaluare are loc dupa un an de la ultima, valoarea justa 94.000.000 lei
NOTA. Se vor avea in vedere cele doua metode ale reevaluarii

IV. Dupa ultima reevaluare, mijlocul fix se vinde la pretul de 100.000.000 lei.
Se cere: contabilizarea operatiilor legate de reevaluarea mijlocului fix prin prisma IAS 16 si vanzarea mijlocului fix.

15. Dispuneti de urmatoarele informatii privind un mijloc de transport dat/primit in leasing financiar: valoare contabila de intrare 10.500.000 lei; valoare reziduala 500.000 lei; durata contractului de leasing 5 ani; rata dobanzii 20 %; durata normala de utilizare 6 ani.
Se cere: In cazul leasingului financiar, precizati care sunt inregistrarile contabile in contabilitatea finantatorului si cea a utilizatorului.


CAPITOLUL III


1. Societatea comerciala “FARMEC” S.A. a realizat cu forte proprii o cladire (garaj) , pentru care a consumat:
• materiale consumabile 2.000.000 lei
• energie (cota parte) cu TVA aferent 1.000.000 lei
• amortizare utilaje 3.000.000 lei
• salarii personal 20.000.000 lei
• CAS 4.600.000 lei
• ajutor somaj 1.000.000 lei

Se cere:
Contabilizati in registrul — jurnal cheltuielile efectuate si incorporarea acestora in valoarea imobilizarii.


2. Societatea comerciala “DOG” S.A. primeste o instalatie achizitionata in valoare de
30.000.000 lei pe data de 2 august anul 1 pe care o pune in functiune pe data de 20 august. Instalatia este amortizata prin metoda liniara in 8 ani.

Se cere:

1. Intocmirea planului de amortizare prezentat mai jos.
2. Contabilizarea in jurnal a amortizarii anilor 1, 2 si 3.
3. Prezentarea schematica a bilantului la inchiderea exercitiului 3 si a exercitiului 7.

3. Societatea comerciala ”WOODY” S.A. achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 3 august anul 1 in valoare de 60.000.000 lei. Acest utilaj este amortizat prin metoda degresiva in 8 ani.

Se cere:
1. Intocmirea planului de amortizare;
2. Contabilizarea in jurnal a inregistrarilor aferente anilor1 ,2 si 3;
3. Prezentarea schematica a bilantului de inchidere al exercitiului 3 si al exercitiului 7.

4. Societatea comerciala “STRONG” S.A. demonteaza un strung (ce era amortizat liniar) in conditiile: valoare contabila de intrare 30.000.000 lei; durata normala de utilizare 10 ani; durata consumata pana la casare 6 ani; valoarea ramasa de amortizat se esaloneaza pe 3 ani; cheltuielile cu demontarea se ridica la 11.600.000 lei din care: apa consumata 3.000.000 lei, energie electrica 2.000.000 lei; salarii 6.000.000 lei; cheltuieli materiale 600.000 lei; angrenaje recuperate evaluate la 12.000.000 lei.

Se cere: Contabilizati in registrul jurnal operatiile legate de casarea strungului.

5. Societatea comerciala “RUDOLF” S.A. efectueaza urmatoarele operatii legate de titluri de participare:

6.01.N Achizitionarea a 1.000 actiuni A ale societatii “ALFA” S.A., cost de achizitie 30.000 lei/actiune. La achizitie sunt nominalizate la plata 20 % din pretul de achizitie, restul de 80 % se vor nominaliza peste 6 luni. Comisionul bancar este de 800 000 lei si este platit cu un cec bancar.
8.01.N Achizitia a 2.000 actiuni A ale societatii “ALFA” S.A., cost de achizitie 40.000 lei/actiune, nominalizate toate la plata.
10.01.N “RUDOLF” S.A. participa in natura la constituirea capitalului societatii “BETA
“S.A. nou infiintata. Aportul in natura consta dintr-un mijloc fix, valoarea contabila de intrare 10.000.000 lei, amortizare inregistrata 2.000.000 lei. Pentru acest aport “RUDOLF” S.A. va primi 1.000 actiuni B la valoarea de 15.000 lei/actiune.
15.01.N Cesiunea a 1.600 actiuni A, pret de vanzare 60.000 lei/actiune. Pentru evaluarea titlurilor iesite se aplica procedeul FIFO.
16.01.N Incasarea prin intermediul unei banci a contravalorii titlurilor cesionate mai sus, comision 2.000.000 lei;
20.01.N Cesiunea titlurilor de partcipare B, pret de csiune 10.000 lei/actiune.

Se cere: Contabilizati in registrul — jurnal operatiile legate de titlurile de participare.

6. In anul N o societate achizitioneaza o linie tehnologica pentru extractia titeiului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: costul de achizitie al utilajului 50.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare


5.000.000 lei; taxe vamale 10.000.000 lei; cheltuieli cu montarea liniei 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 25.000.000 lei; cheltuieli cu dobanzi la linia de credit 16.000.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la terminarea extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea amplasamentului in valoare de 30.000.000 lei.
Se cere: Conform IAS 16 determinati costul de achizitie.

7. In anul N o societate achizitioneaza o linie tehnologica pentru extractia titeiului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: costul de achizitie al utilajului 50.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 5.000.000 lei; taxe vamale 10.000.000 lei; cheltuieli cu montarea liniei 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 25.000.000 lei; cheltuieli cu dobanzi la linia de credit 16.000.000 lei. Inainte de inceperea activitatii, se inlocuieste o piesa in valoare de 11.000.000 lei, inlocuire care conduce la cresterea capacitatii de productie cu 30 % si scaderea consumului de energie cu 20 %. Nefunctionand la parametrii initiali, se inlocuieste o piesa in valoare de 10 000 000 lei, cheltuieli cu montarea 3.000.000 lei.
Se cere: Conform IAS 16 determinati costul de achizitie.

8. Pentru achizitia unei linii tehnologice s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: costul de achizitie al liniei 40.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 10.000.000 lei; taxe vamale 8.000.000 lei; cheltuieli cu montarea liniei 9.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; cheltuieli cu dobanzi la linia de credit 4.000.000 lei; reducere comerciala primita 1.000.000 lei; inlocuirea unei piese in valoare de
5.000.000 lei care are drept efect cresterea capacitatii de productie cu 20%.
Se cere: Conform IAS 16 determinati costul de achizitie.

9. O societate detine o cladire achizitionata in anul 1998 la valoarea contabila de intrare de
300.000.000 lei, amortizata liniar in 15 ani. La sfarsitul anului 2 000 valoarea recuperabila este de
260.000.000 lei. La sfarsitul anului 2002 valoarea recuperabila este de 180.000.000 lei. Durata de viata ramasa este estimata la 5 ani.
Se cere: Contabilizati provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale conform IAS
36.

10. Dispuneti de urmatoarele date la sfarsitul exercitiului financiar N: *212 “Clonstructii — cost de achizitie 60.000.000 lei, intrata in patrimoniu in data de 8/08/N-1, amortizata degresiv in 5 ani; *291
“Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale “ — existent la sfarsitul anului N — 1 2.000.000 lei, necesar in anul N 1.400.000 lei.
Se cere: Precizati care este valoarea cu care postul 212 “Constructii” figureaza in bilantul contabil la sfarsitul anului N conform reglementarilor contabile din tara noastra

11. O societate are ca parte a activitatii sale si activitatea de cercetare — dezvoltare realizata prin:
1) laboratorul propriu de cercetare
2) colaborare cu un centru de cercetari
Ea demareaza un proces de cercetare prin laboratorul propriu astfel:
•01.01.2001 — 31.01.2001- activitati desfasurate pentru obtinerea de noi cunostinte 50.000.000 lei,
•01.02.2001-20.07.2001-evaluarea si selectia finala a aplicatiilor din cercetare 10.000.000 lei;
• 21.07.2001-30.11.2001-cercetarea pentru alternative de materiale, sisteme de servicii
20.000.000 lei;
• 1.12.2001-31.12.2001- designul, constructia si testarea preproductiei 30.000.000 lei;
• 01.01.2002-30.03.2002-constructia si testarea unei alternative alese 17.000.000 lei.

Achizitioneaza de la centrul de cercetari a studiului „Tehnologie pentru obtinerea produsului X” in valoare de 50.000.000 lei.

Se cere: contabilizati conform IAS 38 operatiile legate de imobilizarile necorporale.


CAPITOLUL IV


1. Situatia stocurilor de marfuri ale societatii “CARLOS” S.A. este redata in tabelul de mai jos:
Cantitate Marfa Pret unitar Total
1 000 Stoc initial 600 600 000
2 000 Cumparare 600 1 200 000
- 500 Vanzare 900 450 000
2 500 Stoc final 600 1 500 000

Se cere:
1. Contabilizati operatiile legate de marfuri in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;
2. Reluati exemplul in conditiile in care metoda de contabilizare este cea a inventarului intermitent;
3. Contabilizati aceleasi operatii in conditiile in care se inregistreaza numai variatia stocurilor;
4. Prezentati in cele 3 cazuri situatia cartii mari si implicatiile asupra contului de rezultate.

2. Situatia stocurilor de produse finite ale societatii comerciale “FURNICA” S.A. este redata in tabelul de mai jos:

Cantitate Produse finite Cost unitar Total
1 000 Stoc initial 600 600 000
2 000 Obtinere 600 1 200 000
- 800 Vanzare 800 640 000
2 200 Stoc final 600 1 320 000

Se cere:

1. Contabilizati operatiile legate de marfuri in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;
2. Reluati exemplul in conditiile in care metoda de contabilizare este cea a inventarului intermitent;
3. Contabilizati aceleasi operatii in conditiile in care se inregistreaza numai variatia stocurilor;
4. Prezentati in cele 3 cazuri situatia cartii mari si implicatiile asupra contului de rezultate.

3. Societatea comerciala “FOX” S.A. trebuie sa contabilizeze urmatoarea factura: valoarea marfuri 30.000.000 lei; cheltuieli de transport 6.000.000 lei; remiza 2 %; scont de decontare 1 %;

TVA 19 %

I.IPOTEZA: remiza figureaza in factura initiala;
IPOTEZA A II-A: remiza figureaza in factura ulterioara.

Se cere:
1. Intocmiti factura:
2. Contabilizati factura la cumparator tinand cont de cele 2 ipoteze si de urmatoarele cazuri;

a) scontul de decontare este contabilizat la primirea/emiterea facturii; b) scontul de decontare este contabilizat la plata/incasarea facturii.

4. Societatea comerciala “WOLF’ S.A. trebuie sa contabilizeze urmatoarea factura: valoare marfuri 60.000.000 lei; cheltuieli de transport 2.000.000 lei; prima de asigurare 3.000.000 lei; rabat 1 %; remiza 2 %; risturn 3 %; scont de decontare 2 %;
TVA 19 %.

IPOTEZA I: toate reducerile figureaza in factura initiala;
IPOTEZA A — II-A: reducerile comerciale figureaza in factura ulterioara.

Se cere:

1. Intocmiti factura;
2. Contabilizati facturile la cumparator;


5. Contabilizati o factura pe credit cuprinzand marfuri in valoare de 20.000.000 lei, TVA 19 %, luand in considerare urmatoarele trei ipoteze: cei 20.000.000 lei reprezinta o vanzare in care cheltuielile de transport nu il privesc pe vanzator; vanzatorul factureaza 2.000.000 lei in plus pentru a acoperi costul propriului sau camion utilizat pentru livrarea marfurilor; vanzatorul factureaza 3.000.000 lei in plus pentru a acoperi costul unui transportator care I-a facturat 2.500.000 lei.

6. Societatea comerciala “BALOO” S.A. tine evidenta marfurilor la pretul cu amanuntul.
Adaosul comercial este de 20 %.
6/08/N Ea primeste de furnizori urmatoarea factura:

- pret de cumparare marfuri 2.000.000 lei;
- cheltuieli de transport inscrise in factura 500.000 lei;
- rabat 1 %;
- scont de decontare 2 %;
- TVA 19 %.

20/09/N Vanzarea marfurilor de mai sus.

Se cere: Contabilizati in registrul — jurnal operatiile legate de marfuri.


7. Societatea comerciala “KAOO” S.A. tine evidenta marfurilor la pretul cu amanuntul.
Adaosul comercial este de 10 %.
8/10/N Primeste de la furnizori urmatoarea factura:

- pret de cumparare a marfurilor 4.000.000 lei;
- remiza 1 %;


- TVA 19 %.
Cheltuielile de transport se ridica la 2.000.000 lei si sunt consemnate in factura unitatii de transport.

20/09/N Vanzarea marfurilor de mai sus.

Se cere: Contabilizati inregistrarile legate de marfuri in urmatoarele conditii: a) inregistrarea cheltuielilor de transport intr-un cont distinct de stocuri; b) inregistrarea cheltuielilor de transport in contul 378 analitic distinct; c) inregistrarea cheltuielilor de transport in contul 624.

8. Societatea comerciala “KUNTA” S.A. tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul inclusiv
TVA la vanzare. Ea achizitioneaza stocuri de marfuri in conditiile: valoarea marfurilor 4.000.000 lei; cheltuieli de transport inscrise in factura 5.000.000 lei; rabat 3 %;
TVA 19 %.
Adaosul comercial practicat de unitate este de 30 %.Ulterior, marfurile achizitionate sunt vandute.

Se cere:
1. Contabilizati operatiile legate de marfuri;
2. Reluati exemplul in conditiile in care cheltuielile de transport figureaza in factura distincta.

9. Societatea comerciala “POPEY” S.A. tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul inclusiv
TVA la vanzare. Adaosul comercial practicat de unitate eeste de 20 %.
Situatia in conturile societatii la 1/01/N este urmatoarea:
371 — SID 1.464.000 lei;
378 — SIC — 200.000 lei;
In cursul lunii ianuarie au loc operatiile:
8/01: Achizitie marfuri A conform facturii: valoare marfuri 2.000.000 lei, rabat 2 %, TVA
.19 %.
10/01: Achizitie marfuri B conform facturii: valoare marfuri 3.000.000 lei, scont de decontare 1 %, TVA 19 %;
In luna februarie au loc operatiile:
7/02: Achizitie marfuri C conform facturii: valoare marfuri 5.000.000 lei, rabat 1 %, remiza 2
%, TVA 19%.
La 28/02 situatia stocului final de marfuri este urmatoarea; marfa A 200.000 lei; marfa B 1.000.000 lei; marfa C 3.000.000 lei.

Se cere: Contabilizati operatiile legate de marfuri in conditiile in care pentru repartizarea adaosului comercial se utilizeaza metoda procentului mediu de adaos.

10. Pe data de 20/9/N societatea comerciala “VANDA” S.A. achizitioneaza marfuri conform facturii: valoare marfa 10.000.000 lei, cheltuieli de transport inscrise in factura 2.000.000 lei, rabat 2 %, scont de decontare 1 %, TVA 19 %. Pe data de 31/12/N, valoarea de inventar stabilita cu ocazia inventarierii este de 11.000.000 lei. La data de 31/12/”N+1” valoarea de inventar este de 11.200.000 lei.
Pe data de 6/8/”N+2” se vand marfurile, pret de vanzare 15.000.000 lei, TVA 19%.

Se cere: Contabilizati in registrul — jurnal operatiile de mai sus.


11. Situatia stocurilor societatii comerciale “BALOO” S.A. este urmatoarea:
Cont 31/12/N 31/12/N+1

Valoare contabila de Valoarea actuala Valoare actuala intrare
301 1 000 000 800 000 700 000
302 800 000 1 000 000 600 000
381 600 000 640 000 650 000
331 3 000 000 3 000 000 2 800 000
345 4 000 000 3 600 000 3 800 000
371 6 000 000 5 200 000 5 000 000

Se cere:
1. Contabilizati provizioanele necesare la sfarsitul anului N1 si N2 folosind metoda reluarii provizioanelor cu variantele: a) calculul si inregistrarea pe fiecare categorie de conturi; b) calculul si inregistrarea provizioanelor in mod global;
2. Contabilizati provizioanele necesare la sfarsitul anului N2 folosind metoda anularii globale a provizioanelor.


CAPITOLUL V


1. Societatea comerciala “FOX” S.A. trebuie sa contabilizeze urmatoarea factura: valoarea marfuri 30.000.000 lei; cheltuieli de transport 6.000.000 lei; remiza 2 %; scont de decontare 1 %;
TVA 19 %

I.IPOTEZA: remiza figureaza in factura initiala;
IPOTEZA A II-A: remiza figureaza in factura ulterioara.

Se cere:
1. Intocmiti factura:
2. Contabilizati factura la vanzator tinand cont de cele 2 ipoteze si de urmatoarele cazuri; a)scontul de decontare este contabilizat la primirea/emiterea facturii; b) scontul de decontare este contabilizat la plata/incasarea facturii.

2. Societatea comerciala “WOLF’ S.A. trebuie sa contabilizeze urmatoarea factura: valoare marfuri 60.000.000 lei; cheltuieli de transport 2.000.000 lei; prima de asigurare 3.000.000 lei; rabat 1 %; remiza 2 %; risturn 3 %; scont de decontare 2 %;
TVA 19 %.


IPOTEZA I: toate reducerile figureaza in factura initiala;
IPOTEZA A — II-A: reducerile comerciale figureaza in factura ulterioara.

Se cere: a) Intocmiti factura; b) Contabilizati facturile la vanzator;

3. Societatea “DURU” efectueaza urmatoarele operatii:
1 martie: reparatia unei masini care apartine clientului FRED pentru 80.000.000 lei, TVA
19 %;
2 martie: FRED returneaza trata acceptata scadenta pe 3 mai;
3 martie: DURU sconteaza acest efect la banca sa;
4 martie: banca pune fonduri la dispozitia lui DURU retinand o dobanda de 20 % si 600.000 lei cheltuieli;
4 mai: banca semnaleaza pe DURU ca trata este neplatibila si retine 3.000.000 lei cheltuieli;
7 mai: DURU factureaza lui FRED prin scrisoare recomandata valoarea nominala a creantei, dobanda de intarziere 800.000 lei;
10 mai: FRED adreseaza lui DURU un bilet la ordin pentru aceeasi suma scadent pe 20 mai;
19 mai: DURU remite biletul la ordin la banca care il incaseaza pe 20 mai retinand 1.000.000 lei cheltuieli.

Se cere: Inregistrarea acestor operatii in jurnalul vanzatorului si cumparatorului.

4. Dispuneti de urmatoarele informatii:

1.TVA de plata aferenta lunii august 2.000.000 lei.
2.Operatii efectuate in luna septembrie: a) Vanzari de produse finite in suma de 8 784 000 lei, TVA 19 %, inclus. b) Achizitie de materii prime 10 000 000 lei, TVA 19 %. c) Receptia si punerea in functiune a unei cladiri, cost de productie 15 000 000 lei.

NOTA: Prorata stabilita la deschiderea exercitiului financiar este de 80 %.

Se cere: Prezentati inregistrarile aferente lunii septembrie.


5. Societatea comerciala “CAPRI” S.A. efectueaza urmatoarele operatii:

6/4/N: Vanzare de marfuri in numerar clientului CIOCOS in valoare de 4.000.000 lei, TVA
19%.
9/10/N: Vanzare pe credit de produse finite clientului CROCOS in valoare de 6.000.000 lei,
TVA 19%;
10/11/N: Prestarea de servicii clientului VIPROS in suma de 18.300.000, TVA inclus;
31/12/N CAPRI afla ca societatea CROCOS e in lichidare judiciara si ca nu isi va plati datoria. Totodata este anuntata ca societatea VIPROS are dificultati financiare si nu va plati probabil decat 90 % din creanta;
6/3/N+1: CROCOS prezinta hotararea judecatoreasca definitiva care atesta imposibilitatea incasarii creantei;
31/12/N+1 CAPRI afla ca dificultatile clientului VIPROS s-au agravat si ca nu va plati probabil decat 50 % din datorie;
31/12/N+2: VIRPOS anunta ca probabil va plati 90 % din creanta;


1/8/N+3: VIPROS anunta ca este in lichidare judiciara;
CAPRI recupereaza intreaga suma de la VIPROS.

Se cere:

1. Inregistrati in registrul — jurnal informatiile referitoare la exercitiul N;
2. Prezentati schematic bilantul si contul de profit si pierdere la finele anului N;
3. Inregistrati in registrul — jurnal operatiile posterioare exercitiului N.

6. Sa se calculeze si sa se contabilizeze operatiile privind: TVA de plata pe luna mai privind decontul din luna aprilile 100.000 lei, TVA pentru cumparari de stocuri de marfuri in luna mai 4.000.000 lei, TVA pentru vanzari de marfuri in luna mai 5.000.000 lei, TVA aferenta stocului de marfuri nevandute 200.000 lei, prorata TVA 90 %.

7. In statul de salarii figureaza urmatoarele date: total drepturi de salarii cuvenite 10.000.000 lei, avansul chenzinal platit 40 %, contributia la pensia suplimentara 5 %; contributia la somaj 1 %; contributia la fondul pentru asigurari sociale de sanatate 7 %; chirii retinute in favoarea intreprinderii
40.000 lei; imputatii banesti pentru lipsuri in gestiune 50.000 lei; retineri in favoarea tertilor 60.000 lei.
Se cere: Sa se contabilizeze operatiile privind cheltuielile si decontarile cu personalul.

8. Din conturile societatii de comert MARTIN S.A. s-au extras informatiile: 10.000.000 lei
TVA deductibila asupra cumpararilor (luna mai), 3 000 000 lei TVA de plata (aferenti lunii aprilie),
2.000.000 lei TVA colectata aferenta vanzarilor (luna mai). Prorata TVA 90 %. Care sunt inregistrarile lunii mai.

9. Din conturile societatii DULFANA S.A. s-au extras informatiile: TVA de plata aferenta lunii mai 400.000 lei, TVA colectata 19 % in luna iunie din vanzarea produselor finite in valoare de
10.000.000 lei inclusiv TVA, TVA deductibila 19 % in luna iunie afferenta cumpararii de piese de schimb an valoare de 10.000.000 lei pret de achizitie. Prorata TVA 90 %. Care sunt anregistririle lunii iunie, dar ale lunii iulie in conditiile in care TVA deductibila din cumparari de materii prime este de
2.000.000 lei si TVA colectata din vanzari de marfuri 2.100.000 lei.


CAPITOLUL VI


1. • 1 ian: Crearea societitii FRED S.R.L. prin aportul in numerar de 50.000.000 lei depusi intr un cont bancar deschis la BRCE si aportul in natura (masini) in suma de120.000.000 lei
• 2 ian: Achizitionarea unui automobil platit prin cec bancar in suma de 30.000.000 lei , TVA
19 %.
• 5 ian: Cumpararea cu factura a unui stoc de marfuri in suma de 30.000.000 lei de la furnizorul
CARLOS S.A., TVA 19 %.
• 6 ian: Vanzarea cu factura a marfurilor clientului CARLA S.A. pret de vanzare 48.000.000 lei,
TVA 19 %.
• 12ian: Societatea contracteaza un imprumut pe termen lung de la BANK POST in suma de
55.000.000 lei.
• 14 ian: Plata datoriei fata de furnizorul CARLOS S.A.
• 21 ian: Deschiderea unui cont bancar la BCR si depunerea sumei de 3.000.000 lei, virata din contul de la BRCE
• 24 ian: Societatea ridica din contul bancar de la BRCE suma de 1.000.000 lei
• 28 ian: CARLA S.A. adreseaza un ordin de plata pentru 25.000.000 lei societatii, depusi in contul bancar BRCE


• 31 ian: Contabilizarea cheltuielilor cu salariile 9.000.000 lei, a salariilor platite in numerar in suma de 4.000.000 lei si a salariilor neridicate 800.000 lei.
Se cere: Contabilizarea operatiilor.

2. Sa se contabilizeze in registrul jurnal operatiile de mai jos:

1 iunie: cumpararea de materii prime pe credit de la furnizorul CHAT S.A. in valoare de
18.000.000 lei; plata va avea loc pe data de 28 iunie prin cec bancar;
2 iunie: vanzarea de produse finite clientului DOG S.A. in suma de 45.000.000 lei, plata avand loc in zece zile pentru 20.000.000 lei, restul in luna iulie;
3 iunie: reglementarea prin cec a unei note de telefon primita in aceasta zi in suma de 900.000 lei;
6 iunie: achizitionarea mobilierului de birou in valoare de 23.000.000 lei, din care 9.000.000 lei platiti cu cec bancar, iar restul in luna septembrie;
8 iunie: cecul in valoare de 2.000.000 tras la CABV pentru remiterea de lichiditati;
9 iunie: cumpararea de rechizite platite in numerar in valoare de 200.000 lei;
15 iunie: receptia unei facturi de la un expert contabil care va fi reglata in luna iulie in suma de
12.000.000 lei;
30 iunie: imprumut contractat de la o societate de credit in suma de 32.000.000 lei, bani depusi in contul bancar;
30 iunie: reglementarea chiriei conform facturii primita in aceasta zi in valoare de 6.000.000 lei;

3. Sa se contabilizeze operatiile: a) Se achizitioneaza actiuni ca investitii financiare pe termen scurt 5.000 titluri × 200 lei in valoare de 100.000 lei din care eliberate 25 %, iar restul eliberabile in 5 ani. b) Se cesioneaza titlurile de plasament inainte de eliberarea totala, pretul de cesiune al titlurilor este de 250. c) In luna iulie exercitiul “N” se cumpara obligatiuni in conditiile:
• pretul de cumparare 2 000 000 lei
? lei
• cuponul dobanzii de incasat intre 1 aprilie si 1 iulie (4 luni) pentru o rata a dobanzii 20 %
Dobanda pana la 1 aprilie a fost incasata la sursa de cumparare.
La 31 decembrie “N” valoarea bursiera a obligatiunilor este de 1.800. 000 lei.
In exercitiul “N+1” la 1 octombrie se cesioneaza obligatiunile, pretul de cesiune este de
2.300.000 lei, din care cuponul dobanzii 500.000 lei.

4. Sa se contabilizeze operatiile:
In cursul exercitiului prin contul curent de la banca au loc urmatoarele operatii:
30.04.2002, incasarea a 2.600 USD × 35.000 lei cursul zilei, 34.000 lei cursul din momentul crearii creantei;
25.06.2002, incasarea a 10.400 USD × 32.800 lei cursul zilei, 33.500 lei cursul creantei;
08.07.2002, plati de 5.700 USD × 31.600 cursul zilei, 31.450 lei cursul din momentul crearii datoriei;
09.11.2002, incasari de 1.300 USD × 30.100 lei cursul zilei, 34.200 lei cursul creantei.
Cursul fix stabilit la 01.01.2002 este de 30.000 lei, cursul din 31.12.2002 este 1 USDa 35.800 lei.


CAPITOLUL VII SI VIII


1. Sa se calculeze cifra de afaceri in baza datelor: stocuri initiale la inceputul perioadei
1.000.000 lei; achizitie stocuri 4.000.000 lei; stocuri finale 1.600.000 lei; stocuri initiale de produse finite la cost de productie 12.000.000 lei; produse obtinute in cost de productie 15.000.000 lei; produse vandute in pret de vanzare nefacturate 30.000.000 lei; reduceri comerciale acordate 2.000.000 lei; stoc final de produse nevandute la cost de productie 6.000.000 lei; salarii platite 3.500.000 lei; subventii de exploatare
2.800.000 lei.

2. Dispuneti de urmatoarele date in cursul exercitiului N: o societate obtine in cursul anului produse finite la cost de productie 30.000.000 lei; ea vinde 30 % din ele la pretul de 38.900.000 lei; reducere comerciala inscrisa in factura 10 %. Intre cheltuielile ocazionate de obtinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3.000.000 lei; salarii datorate 3.500.000 lei; salarii platite 3.800.000 lei; CAS
1.050.000 lei; fond somaj 175.000 lei; dobanzi 400.000 lei; amortizare 1.600.000 lei. Care este marimea rezultatului contabil si a celui fiscal ?

3. Sa se calculeze cifra de afaceri si rezultatul din exploatare in baza urmatoarelor date: valoarea adaugata 90.000.000 lei; marja comerciala 30.000.000 lei; achizitie stocuri 8.000.000 lei; stocuri initiale
1.000.000 lei; stocuri finale 5.200.000 lei; servicii facturate primite de la terti 2.000.000 lei; servicii nefacturate primite de la terti 2.500.000 lei; productia stocata (sold debitor) 6.000.000 lei; productia imobilizata 5.000.000 lei; costul de cumparare al marfurilor vandute 6.800.000 lei; subventii de exploatare 4.000.000 lei.

4. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: mijloace fixe 10.000.000 lei, amortizarea mijloacelor fixe 6.000.000 lei, cheltuieli de constituire 2.800.000 lei, titluri de participare
3.500.000 lei, provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare 600.000 lei, varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 900.000 lei, terenuri 12.000.000 lei, materii prime 5.000.000 lei, provizioane pentru deprecierea materiilor prime 1.000.000 lei, marfuri 9.200.000 lei, diferente de pret la marfuri (sold creditor) 600.000 lei, produse finite 3.000.000 lei, diferente de pret la produse (sold debitor)
450.000 lei, obiecte de inventar 720.000 lei, uzura obiectelor de inventar 380.000 lei, clienti 5.800.000 lei, clienti incerti 1.400.000 lei, clienti creditori 2.600.000 lei, furnizori debitori 1.900.000 lei, conturi curente la banci (sold creditor) 2.870.000 lei. Care este marimea activelor imobilizate si a activelor circulante.

5. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clienti 10.000.000 lei, clienti incerti
4.000.000 lei, clienti creditori 6.500.000 lei, provizioane pentru deprecuierea creantelor clienti 4.000.000 lei, conturi curente la banci (sold creditor) 5.100.000 lei, furnizori 4.100.000 lei, furnizori debitori
3.900.000 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 2.000.000 lei, efecte de plata 300.000 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.400.000 lei, TVA de recuperat 1.000.000 lei, dividende de plata
2.500.000 lei, impozit pe profit 500.000 lei, debitori diversi 3.800.000 lei, provizioane pentru deprecierea debitorilor 700.000 lei. Care este marimea creantelor si a datoriilor:

6. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11.N — 1.000.000 lei din care platit 900.000 lei; veniturile aferente exercitiului N —
15.000.000 lei, din care dividende incasate 480.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 6.800.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 370.000 lei si amenzi 40.000 lei. Cota de impozit pe profit este de 25 %. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe luna decembrie N:

7. In baza datelor: cumparari de stocuri 2.000.000 lei, stocuri initiale 500.000 lei, stocuri finale
2.300.000 lei, salarii totale datorate 1.400.000 lei, salarii platite 1.450.000 lei, amortizare 700.000 lei, amenzi si penalitati datorate catre autoritatile romane 900.000 lei, din care platite 800.000 lei; dividende de primit 700.000 lei, dividende de platit 800.000 lei, dobanzi datorate 300.000 lei, dobanzi platite


280.000 lei; servicii facturate primite de la terti 510.000 lei, stocuri initiale de produse finite la cost de productie 700.000 lei, produse obtinute la cost de productie 10.000.000 lei, produse vandute la pret de vanzare 14.000.000 lei, produse vandute la pret de vanzare fara facturi intocmite 2.600.000 lei, stocuri de produse nevandute la cost de productie 8.500.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 1.300.000 lei, provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare constituite 3.000.000 lei si reluate 1.200.000 lei.
Calculati rezultatul contabil inainte de impozitare si rezultatul fiscal.

8. Folosind contul de profit si pierdere sa se calculeze rezultatul brut, rezultatul fiscal si net in baza datelor. Cumparari de stocuri 100.000 lei, consum de stocuri 90.000 lei; salarii total datorate
200.000 lei, salarii platite 204.000 lei; servicii nefacturate primite de la terti 100.000 lei, servicii facturate primite 200.000 lei, provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite 50.000 lei, provizioane reluate
80.000 lei; stocuri initiale de produse finite la cost de productie 10.000 lei, produse obtinute la cost de productie 530.000 lei, produse vandute la pret de vanzare 800.000 lei, produse incasate la pret de vanzare
810.000 lei, produse vandute dar nefacturate la pret de vanzare 40 000 lei, stocuri finale de produse nevandute la cost de productie 80.000 lei, dobanzi datorate 70.000 lei, platite 65.000 lei, dividende de primit 60.000 lei, incasate 20.000 lei, cota de impozit pe profit 25 %.

9. Dispuneti de urmatoarele informatii din conturi (soldurile finale): 213 — 10.000.000 lei; 281 —
3.000.000 lei; 301 — 4.000.000 lei; 391— 200.000 lei; 409 —300.000 lei; 4111 — 500.000 lei; 419 —
600.000 lei; 461 — 100.000 lei; 462 — 150.000 lei. Precizati care este marimea activului bilantier si a activelor circulante dupa inscrierea datelor in bilantul contabil.


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta