Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Patrimoniul
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Ø Reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce apartin unei persoane juridice sau fizice, precum si bunurile economice la care se refera.

PATRIMONIUL

BUBURILE ECONOMICE = PERSO b3b2bk
ANA FIZICA SAU = DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE
ESTIMATE IN BANI JURIDICA ESTIMATE IN BANI

In acceptiunea juridical, activul si pasivul sunt private prin prisma structurii de patrimoniu, astfel:

Ø Activul, prin compozitia sa, trebuie sa reflecte gruparea bunurilor ca obiecte de drepturi si obligatii in bunuri reale si creante.
Ø Pasivul, prin compozitia sa, trebuie sa evidentieze separat capitalul propriu si datoriile.

Din punct de vedere economic, activul si pasivul sunt privite prin prisma relatiei dintre resurse si utilizari, astfel:

Ø Activul, prin compozitia sa, grupeaza utilizarile de resurse in functie de modul lor de intrebuintare in utilizari permanente, utilizari temporare si utilizari pierderi.
Ø Pasivul, prin compozitia sa, asigura gruparea resurselor in functie de originea lor in resurse permanente furnizate de proprietar, resurse temporare asigurate de terti, resurse rezultate sub forma de profit.

Din punct de vedere financiar, activul si pasivul sunt private prin prisam lichiditatii bunurilor economice si exigibilitatii datoriilor, astfel:

Ø Activul, prin compozitia sa, grupeaza valorile alocate in functie de lichiditatea lor in valori imobilizate, valori de exploatare, valori realizabile pe termen scurt, valori disponibile si valori rezultate sub forma de pierderi.
Ø Pasivul, prin compozitia sa, ierarhizeaza sursele de finantare in functie de exigibilitatea lor in datorii pe termen scurt, datorii pe termen lung, capitaluri proprii si rezultat sub forma de profit.
Ecuatiile de schimb patrimoniale:

Bunurile economice Drepturi Obligatii ca obiecte de = ca valoare + ca valoare drepturi si obligatii economica economica

Bunuri economice = Obligatii fata de proprietar + Obligatii fata de terti

Bunuri econimice = Datorii + Capital propriu

Utilizari = Resurse

Activul patrimoniului = Pasivul patrimoniului

Activul = Datorii (Pasivul) + Capital propriu

Situatia neta a patromoniului = Activul patrimoniului -; Datorii cu valoare economica (capital propriu)

Resurse permanente -; Utilizari permanente = Utilizari temporare -; Resurse temporare
(prezente pe o (investite pe o (investite pe o (prezente pe o perioada > 1 an) perioada > 1 an) perioada < 1 an) perioada < 1 an)

Cheltuieli ± Rezultate = Venituri

Rezultate = Venituri - Cheltuieli

Ecuatia genereaza 3 situatii: a) (+) Rezultate => profit, venituri > cheltuieli; b) (-) Rezultate => pierdere, venituri < cheltuieli; c) Rezultat = 0, venituri = cheltuieli.

Situatia patrimoniului este studiata si definite in obiectul contabilitatii prin prisma constituirii rezultatului ca sursa de finantare. Ecuatia creeata in acest sens este de forma:

Situatia neta -; Situatia neta ± Aportul proprietarului = Rezultatul
(capital propriu) (capital propriu) in cursul ex. fin. N exercitiului N ex. fin. N ex. fin. N-1

A.1.4. Fondul comercial -; reflecta elementele necorporale destinate mentinerii si dezvoltarii potentialului intrepirinderii

A.1.5. Alte imobilizari necorporale -; cuprind elementele de natura programelor informatice, construite ca urmare a aportului in natura realizat de asociati, achizitionate de la terti sau create deunitati patrimoniale.

A.1.6. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie -; sunt active imobilizate create fie prin mijloace proprii ale intreprinderii, fie rezultate din lucrari cu durata mai indelungata de timp.

A.2. Imobilizari corporale, denumite si active fizice si tangibile, imobilizari materiale sau active fixe, reprezinta bunurile materiale de folosinta indelungata in activitatea unei intreprinderi. Imobilizarile corporale includ terenurile, mijloacele fixe avansurile si imobilizarile corporale in curs.

A.2.1. Terenuri si constructii in care sunt cuprinse, pe langa terenuri si cladiri, fundatiile de infrastructura, racordarea cladirilor la reteaua de apa, gaze, electricitate etc.

A.2.2. Instalatii tehnice si masini -; in care sunt cuprinse masini si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloacele de transport, animale si plantatii.

A.2.3. Alte instalatii, utilaje si mobilier -; in care sunt cuprinse mobilierul si aparatura birotica, echipamentul de protectie a valorilor umane si materiale si alte imobilizari corporale neregasite in capitolele anterioare.

A.2.4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie -; cuprin imobilizari in curs de executie pt nevoi proprii, aduse ca aport la capital sau facturate de furnizori si nefinalizate la sfarsitul exercitiului, precum si avansurile platite furnizorilor de imobilizari corporale.

A.3 Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofoliu, reprezinta titluri si creante financiare in special sub forma de imprumuturi acordate.

A.3.1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului, reprezinta titluri de valoare sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul societatilor din cadrul grupului pe o perioada mai mare de un an si care permite unitatii detinatoare exercitarea unui control sau influente majore in gestionarea societatilor din cadrul grupului care au emis aceste titluri, precum si realizarea unui venit financiar sub forma de dividende.

A.3.2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului -; reflecta imobilizari financiare reprezentand sume datorate de filiale, precum si dobanda aferenta.

A.3.3. Titluri sub forma de interese de participare -; reflecta titluri detinute in capitalul altor societati, fara a exercitacontrolul sau influente notabile.

A.3.4. Creante din interese de participare -; relecta imobilizari financiare sub forma drepturilor banesti determinate de acordarea de imprumuturi pe termen lung sau mediu, unitatii la care intreprinderea detine drepturi de participare. Aceste imprumuturi sunt purtatoare de dobanzi.

A.3.5. Titluri detinute ca imobilizari -; constau in acele titluri de vaoare pe care unitate patrimoniala le dobandeste in vederea realizarii unor venituri financiare pe termen lung si mediu, fara a putea interveni in gestiunea unitatii patrimoniale in capitalul careia le detine, precum si alte titluri de plasament, detinute pe o perioada indelungata.

A.3.6. Alte creante -; reprezinta imobilizari financiare sub forma:
- imprumuturilor acordate pe temen lung, in baza unor contracte, imprumuturi purtatoare de dobanda;
- alte titluri si creante imobilizate de natura depozitelor pe termen lung, sub forma de disponibilitati in conturi bancare sau la alte institutii financiare, diverse garantii si cautiuni depuse la terti.

A.3.7. Actiuni proprii -; reprezinta titluri financiare de natura actiunilor proprii dobandite din capitalul social si pe care textele legale si reglementate, prevad evidentierea lor in categoria imobilizarilor financiare.

B. Active circulante -; denumite si active curente, valori circulante, bunuri mobile sau mijloace circulante cuprind valorile econiomice sub forma stocurilor, creantelor, investitiilor financiare si disponibilitatilor banesti.

B.1. Stocurile -; reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor care intervin in cadrul ciclului de exploatare, fie pt a fi vandute in aceiasi stare sau la terminarea procesului de productie, fie pt a fi consumate cu ocazia primei utilizari.

B.1.1. Materii prime si materiale consumabile -; cuprind urmatoarele categorii de bunuri: materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri la terti si ambalaje.
Materiile prime participa direct la participarea produsului si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in stare initiala, fie transformata.Materialele consumabile sau furniturile participa indirect la procesul de fabricatie fara a se regasi de regula in produsul finit.
Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri care nu indeplinesc cumulative conditiile de durata si valoare pt a fi incluse la mijloace fixe, precum si bunurile assimilate acestora.
Stocurile la terti reflecta stocuri de materii si materiale precum si stocuri de ambalaje aflate in curs de aprovizionare, trimise spre prelucrare sau aflate in custodie la terti. In fapt, ele sunt stocuri care, patrimonial, apartin intreprinderii, dar fizic se gasesc la terti sau sunt in curs de aprovizionare.
Ambalajele -; sunt bunuri necesare pt protectia materialelor si marfurilor in timpul transportului si al depozitarii sau pt o buna prezentare comerciala a acestora.

B.1.2. Productia in curs de executie cuprinde urmatoarele categorii: produse in curs de executie, lucrari si servicii in curs de executie, semifabricatele si stocurile la terti.
Produsele in curs de executie -; reprezinta productia care nu a parcurs toate fazele de prelucrare, din cadrul procesului tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime.
Semifabricatele -; sunt produselor al caror process tehnologic a fost terminat intr-o sectie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza ca atare tertilor.

B.1.3. Produse finite si marfuri -; cuprinde in structura sa produsele finite, produsele reziduale, animale si pasari, marfuri si stocuri la terti.
Produsele finite -; reprezinta bunurile care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu necesita prelucrari ulterioare in cadrul intreprinderii si au fost depozitate in vederea vanzarii sau au fost livrate direct clientilor.
Produsele reziduale -; reflecta elementele secundare rezultate din procesul de fabricatie, cum ar fi: rebuturi, materiale recuperabile, deseuri.
Animale si pasari -; reprezinta animalele nascute si cele tinere de orice fel, cele crescute sa foloseasca pt reproductie, cele puse la ingrasat pt a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pt productie.
Marfurile sunt bunuri achizitionate cu scopul de a fi vandute in aceiasi stare sau dupa ce au suportat o usoara transformare.

B.1.4. Avansuri pt cumparati de stocuri -; reprezinta creante generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor, pt cumparari de bunuri de natura stocurilor, inainte de executia comenzilor sau contractelor.

B.2 Creantele, denumite si valori in curs de decontare, reprezinta valorile economice avansate temporar, de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric.

B.2.1. Creantele copmerciale -; reprezinta toti debitorii unitatii fata de care intreprinderea are drept de urmarire provenind din vanzari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii, ciclului de exploatare a intreprinderii.
Din aceasta grupa fac parte:

Avansurile pt prestari de servicii si executari de lucrari sunt creante generate de acordarea de sume de bani furnizorilor inainte de executarea serviciilor sau lucrarilor conform comenzilor sau contractelor.

Clientii - reflecta creante fata de terte persoane si corespund facturilor de vanzare de bunuri, executarii de lucrari si prestarii de servicii, care nu au fost inca incasate pana la data inchiderii exercitiului. Atunci cand decontarea intre intreprindere si client survine ulterior vanzarii, putem vorbi despre o vanzare pe credit.

Clientii incerti -; sau in litigiu reprezinta creante fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu, cu dificultati pe linie de solvabilitate.
Efecte de primit -; reprezinta creante generate in momentul in care clientii au acceptat o cambia sau au primit un billet la ordin. Atat cambia, cat si biletul la ordin sunt efecte comerciale, adica titluri de val negociabile care atesta existenta unei creante in cadrul relatiilor comerciale, ce poate fi decontata imediat sau pe termen scurt, in beneficiul persoanelor care le poseda.

Cambia -; (numita si scrisoare de schimb sau trata) este un inscris prin care creditorul, numit tragator, obliga o alta persoana, numita tras, sa plateasca neconditionat sau la ordin, o suma determinata, la vedrere sau la o anumita data, la data si la locul indicat in cambie, unei terte persoane, numita beneficiar.

Biletul la ordin -; este un inscris prin care o persoana numita, subscriptor, se angajeaza sa verse, la o anumita data, o suma de bani determinata, unei alte persoane, numita beneficiar; plata sumei se poate face si la ordinul beneficiarului.biletul de ordin este creat la initiativa debitorului. Subscriptorul este in acelasi timp, tragator si tras.

Clienti -; facturi de intocmit -; reflecta creantele generate de livrarile catrea terti pentru care nu s-au intocmit inca facturi.

B.2.2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului -; reflecta creante provenite din relatii de transmitere de valori intre unitatile din cadrul grupului sub forma de ajutoare care, acordate pe o perioada mai lunga, sunt purtatoare de dobanzi.

B2.3. Sume de incasat din interese de participare -; reflecta creante din dividende de incasat.

B.2.4. Alete creante -; reflecta toate creantele sau drepturile, altele decat cele asupra clientilor, separate prin stocurile:
- avansuri acordate personalului si alte creante in legatura cu acesta
- creante generate de relatiile de decontare cu asigurarile sociale, fondul de somaj, bugetul statului si alte organisme publice;
- creante privin decontarile din operatii in participatie;
- debitori diversi pentru creante determinate de vanzarea val mobiliare de plasament, activelor imobilizate, etc.
- creante privind decontarile din operatii in curs de clarificare.

B.2.5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat -; reflecta creanta neta a relatiilor intreprinderii cu actionarii sai, referitoare la gestiunea capitalului social. Eventualitatea insolvabilitatii unei categorii de terti fata de care intreprinderea are creante, justifaica constituirea unui provision pentru depreciere.

B.3. Investitii financiare temporare sau curente -; reflecta participatiile de val mica, actiunile proprii si alte investitii fiananciare.

B.3.1. Titlurile de participare -; detinute la societati in cadrul grupului reflecta actiuni sau alte titluri de val detinute la societati in cadrul grupului pe o perioada mai mica de un an.

Titlurile de plasament -; numite si investitii temporare ori plasamente pe termen scurt negociabile, sunt titluri de val achizitionate in vederea realizarii unui castig pe termen scurt care, prin natura sa, este imediat realizabil si pe care intreprinderea nu are intentia sa-l conserve o perioada mai mare de un an.

B.3.2. Actiunile proprii -; reflecta actiunile proprii rascumparate temporar in vederea atribuirii salariatilor societatii, regularizarii cursului la bursa sau reducerii capitalului social. In aceeasi situatie se afla si obligatiunile emise si rascumparate.

B3.3 Alte investitii financiare -; cuprind actiunile, obligatiunile, bonuri de tezaur si bonuri de casa pe termen scurt, obligatiuni emise si rascumparate, titluri de creanta negociabile;spre deosebire de titlurile de participare, titlurile de plasament reprezinta cel mult 10% din capitatlul societatii emitente, atunci cand imbraca forma actiunilor.

B.4. Disponibilitatile banesti in lei si devize -; se delimiteaza sub forma depozitelor la banca in conturile curente sau de disponibil, numerarului din casieria intreprinderii si prin alte val financiare care, datorita naturii lor, sunt convertibile imediat in disponibilitati banesti.

B.4.1. Conturile la banci -; se refera la lichiditati sub forma de cecuri de incasat, depozitele la banca in conturile curente sau de disponibil, sumele in curs de decontare.

Cecurile de incasat -; sunt inscrisuri primite de intreprindere de la terte persoane, fata de care are creante, urmand a fi micsorate. Cecul este inscrisul prin care un tragator da ordin unui tras sa plateasca, la vedere, unui beneficiar, o suma determinata.tragatotul trebuie sa aiba un depozit bancar, adica contul sau curent sa fie debitor si sa acopere val cecului.

B.4.2. Casa -; reprezinta totalitatea lichiditatilor monetare curente si a altor val sub forma de timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorii.

B.4.3. Acreditivele -; cuprind acreditivele propriu-zise si avansurile de trezorerie.Acreditivele - reprezinta disponibilitatile banesti ale intreprinderii virate intr-un cont distinct la dispozitia unei terte persoane, la banca la care isi are aceasta deschis contul, destinat achitarii obigatiilor, pe masura livrarii de marfuri, executarii de lucrari si prestarii de servicii.El reprezinta o modalitate de decontare cu anticipatie.

Avansurile de trezorerie -; reprezinta sume virate la banci sau sume in numerar puse la dispozitia personalului sau tertilor, persoane fizice sau juridice, in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii.

C.ACTIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
- reflecta cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior( ex: chirii platite anticipat, abonamante radio-TV, prime de asigurare platite inainte) impreuna cu orice venituri care, desi se refera la exercitiul financiar respectiv nu sunt incasate pana la incheierea acestuia, fiind inregistrate ca si creante corespunzatoare.

PASIVUL PATRIMONIULUI

Pasivul patrimoniului -; reflecta sursele de finantare a bunurilor economice sau drepturile si obligatiile ca elemente patrimoniale cu valoare negativa. Prin compozitia sa, pasivul evidentiaza modul de finantare a bunurilor economice si gradul de exigibilitate a surselor de finantare.

A. Capital si reserve -; (capitaluri proprii) corespund finantarii proprii a bunurilor economice aflate in circuitul patrimonial al intreprinderii. In mod concret, capitalurile proprii exprima numai pasivul intern al intreprinderii, avand urmatoarea structura:Capitalul, primele legate de capital, reserve din reevaluare, rezultatul reportat din exercitiile financiare precedente si rezultatul exercitiului.

A.1. Capitalul -; individual sau social are un caracter avansabil.El se constituie la infiintarea intreprinderii, fiind o conditie a existentei si functionarii acesteia.Capitalul unei intreprinderi reprezinnta garantie in raport cu debitorii unitatii, gaj general in raport cu creditorii unitatii si are o val fixa si intangibila.
In cadrul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, capitalul social este reprezentat de actiuni egale ca val.
In cadrul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata, capitalul social este reprezentat de parti sociale egale ca val.
Val initiala a actiunilor sau partilor sociale poarta numele de val nominala.
Juridic, capitalul social este rezultatul subscrierii efective la capital.
Capitalul social se diferentiaza in capital subscris varsat si capital subscris nevarsat.
Capitalul subscris nevarsat -; este capitalul pe care proprietarii sau asociatii s-au angajat sa-l puna la dispozitia intreprinderii societare. In masura in care capitalul este eliberat sau capitalizat efectiv in bani si/sau natura, el devine capital subscris varsat.

A.2.Primele legate de capital -; se refera la prime de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.Aceste surse sunt generate de operatiile de crestere a capitalului.

Prima de emisiune = val de emisie a actiunilor -; val nominala a actiunilor

A.3.Rezerve din reevaluare -; reprezinta fonduri create in urma reevaluarii sau ajustarii val activelor si datoriilor, determinand cresteri sau diminuari ale capitalului propriu. Rezervele din reevaluare pot fi aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie, rezerve aferente exercitiului in curs si rezerve dispuse prin acte normative.

A.4. Rezervele -; reprezinta, in principiu, beneficii capitalizate in mod durabil de intreprindere pana la o decizie contrara a organelor autorizate. Ele pot fi constituite si din alte elemente ale situatiei nete, ca urmare a unor dispozitii legale si reglementare.Este cazul primelor de emisiune si de aport.

Rezerva legala -; se constituie in proportie de 5% din profitul contabil annual inainte de impozitare, pana la limita cand rezerva atinge 20% din capitalul social, la societatile cu capital autohton infiintate in baza Legii nr. 31/1990 si la regiile autonome si 25% din capitalul social, in cazul societatilor comerciale cu participare de capital strain, infiintate in baza Decretului -; lege nr.96/1990. Scopul rezervelor legale este de a proteja capitalul social in cazul in care exercitiile financiare s-au incheiat cu pierdere.

Rezervele pentru actiuni proprii reflecta excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decit valoarea lor nominala, fiind destinat cheltuielilor de emisiune sau amortizari lor.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie annual din profitul net al intreprinderii intr-o proportie stipulata in statutul societatii sau prin clauze contractuale. Scopul rezervelor statutare este de a tempera actionarii in a pretinde dividente in dauna altor obligatii privind buna functionare a intreprinderii.

A.5. Rezultatul reportat reprezinta rezultatul sau partea din rezultat a carui afectare financiara(repartizare pe destinatii) a fost aminata de adunarea generala a asociatilor sau actionarilor. El poate fi un rezultat reportat pozitiv (profit nerepartizat) sau negativ (pierdere nerepartizata, neacoperita din punct de vedere financiar).

Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pina in momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege sau statutul intreprinderii societate, iar pierderea pina la acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate in acest sens.

A.6.Rezultatul exercitiului financiar se determina fie prin calculul variatiei situatiei nete intre soldul final si inceputul exercitiului, fie ca diferenta intre venituri si cheltuieli.El poate fi favorabil, caz in care reprezinta profit (veniturile>cheltuielile)sau nefavorabil, caz in care reprezinta o pierdere (veniturile < cheltuielile).

Subventiile pentru investitii sau subsidiile de capital sunt surse de finantare alocate de la bugetul statului sau alte intreprinderi interesate, de care beneficiaza o intreprindere, pentru procurarea sau producerea de echipamente sau de bunuri de natura imobilizarilor, pentru realizarea unor activitati pe termen lung sau pentru acoperirea altor cheltuieli de natura investitiilor.

Provizioanele reglementate corespund, in general, unei fractiuni din rezultat, plasata sub un regim de exonerare. Provizioanele reglementate sunt facultative.Ele se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate finantarii fluctuatiilor de curs valutar, fluctuatiilor privind rata dobinzii, cresterea de preturi si amortizarii derogatorii.

Provizioanele reglementate sunt fonduri create prin prelevari (preluari) din rezultate, fiind destinate regularizariiin timp a cresterii- micsorarii profitului ca urmare a fluctuatiilor privind rata dobinzii, rata de curs valutar si a preturilor.

B. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI -; sunt fonduri constituite din prelevari din rezultate, fiind destinate acoperirii unor cheltuieli sau pierderi probabile sau certe in perioadele urmatoare, dar nederminate ca marime -; constituirea lor se realizeaza prin includerea acestora in cheltuieli, ele constatind cheltuieli potentiale ale intreprinderii.

C. PASIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -; (Venituri in avans si cheltuieli angajate) -; cuprind veniturile incasate inainte de data inchiderii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, impreuna cu orice cheltuieli care, desi se refera la exercitiul financiar respective vor fi platite in cursul unui exercitiu ulterior.

D. DATORIILE -; exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti pentru care unitatea trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric.

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, numite si imprumuturi obligatare sunt imprumuturi interne sau externe, garantate de stat sau de banci si emise de societatile private, de sectorul public sau semipublic, agenti care au acces pe piata financiara.

Titlurile sunt remise obligatarilor care au subscris imprumutul, fara a fi exclusa si posibilitatea vinzarii catre public prin intermediul unor institutii financiare sau chiar de catre societatea emitenta.

Sumele datorate institutiilor de credit cuprind termenele pe termen lung si mediu si cele pe termen scurt, numite si credite de trezorerie. Ele sunt destinate, dupa caz, finantarii investitiilor si cheltuielilor curente privind activitatea de exploatare.

Avansuri incasate in contul comenzilor (clienti -; creditori) reflecta datorii reprezentind sume incasate de la clienti inainte de efectuarea livrarilor de bunuri, executarilor de lucrari sau prestarilor de servicii, in numele acestora.

Efecte de comert de platit reprezinta titluri de valoare care atesta obligatia de plata a intreprinderii in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii ( ex: cambia, biletul la ordin, conosamentul etc. ).

Sume datorate societatilor din cadrul grupului cuprind datorii catre societati care detin interese de participate si dobinzile aferente, varsaminte de efectuat referitoare la interese de participare si decontari privind interese de participare.

Datorii fata de creditori diversi ( cuprind obligatiile care, prin natura lor, nu se include in categoriile prezentate mai sus, cum ar fi: imputatii, datorii privind achizitionarea titlurilor de plasament, sume incasate si necuvenite, in numerar sau prin banca etcc. ).


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta