Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
ORGANE UE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

BANCA CENTRALA EUROPEANA

Rolul Bancii Centrale Europene este acela de a controla, prin instrumente si proceduri financiar-bancare, politica monetara unica a UE, pentru a asigura stabilitatea preturilor, supravegherea functionarii Sistemului Monetar European si utilizarea euro.

Organele de conducere ale Bancii sunt: i7y19ym
- Consiliul Guvernatorilor;
- Comitetul Director.
Consiliul guvernatorilor se compune din membrii Comitetului director si guvernatorii bancilor centrale nationale. Reuniunile sunt confidentiale. Consiliul poate decide sa faca public rezultatul deliberarilor sale. Se intruneste de cel putin 10 ori pe an.
Comitetul director se compune din presedinte, vicepresedinte si alti patru membrii. Acestia sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat si de guvern, la recomandarea Consiliului si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului guvernatorilor, dintre persoane a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Mandatul lor are o durata de 8 ani si nu poate fi reinnoit. Doar cetatenii statelor membre pot fi membrii ai Comitetului director. Comitetul director este responsabil pentru gestiunea curenta a BCE.

Sistemul European al Bancilor Centrale este compus din Banca Centrala Europeana si bancile centrale ale statelor membre.
Sarcinile fundamentale ale SEBC sunt:
- definirea si implementarea politicii monetare a Comunitatii;
- desfasurarea operatiunilor de schimb;
- pastrarea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;
- promovarea bunei functionari a sistemelor de plati.

STRATEGIA POLITICII MONETARE A B.C.E.
Pentru a duce indeplini cu succes mandatul clar definit de stabilitate monetara,Tratatul de creare a Comunitatii Europene racordeaza S.E.B.C. la un nivel de independenta institutionala si transparenta.
Pe 13 octombrie 1998 Consiliul guvernator al B.C.E.a proclamat strategia de stabilitate monetara pentru ghidarea deciziilor politicii monetare in Stadiul al treilea al Uniunii economice si monetare.
Analiza economica se concentreaza pe dezvoltarea economica curenta si e asociata cu termene de mici si medii de risc pana la stabilitatea preturilor.
Analiza monetara se focalizeaza pe aprecierea pe termen mediu si lung a inflatiei ,tendintele de ansamblu privind relatia stransa intre bani din economie si preturi .
Cadrul operational consta intr-o serie de instrumente.Sistemul euro conduce operatiunile pe piata deschisa,ofera facilitati de baza si implica folosirea institutiilor de creditare pentru a pastra rezerve minime in acord cu Bacile Centrale Nationale din zona euro.
Sistemul euro se divide in urmatoarele 3 categorii:
-Operatiunile principale de refinantare.
-Operatiunile pe termen lung de refinantare.
-Operatiuni fine-tuning.
-Operatiuni structurale.
COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL
C.E.S.a fost creat prin Tratatele de la Roma din 1957 in asa fel incat sa implice grupuri de interese in stabilirea unei piete comune si sa alimenteze masinaria institutionala pentru prezentarea Comisiei europene si Consiliului de Ministri asupra problemelor U.E.
Actul Unic European (1986),Tratatul de la Maastricht(1992),Tratatul de la Amsterdam(1997) si Tratatul de la Nisa (2000) au consolidat rolul C.E.S
Comitetul economic si social are 222 de membrii numiti pentru un mandat de 4 ani de catre Consiliul Uniunii Europene prin vot unanim. Dupa terminarea mandatului, membrii Comitetului poat fi realesi. Numarul locurilor rezervate pentru fiecare tara in Comitet este urmatorul:
- Germania, Franta, Italia si Marea Britanie au cate 24 de membrii;
- Spania are 21 de membrii;
- Belgia, Grecia, Olanda, Austria, Portugalia si Suedia au cate 12 membrii;
- Danemarca, Irlanda si Finlanda au cate 9 membrii;
- Luxemburgul are 6 membrii.
In vederea numirii membrilor Comitetului, fiecare stat membru inainteaza o lista cuprinzand un numar de candidati dublu fata de locurile atribuite cetatenilor sai.
Compunerea Comitetului trebuie sa ia in considerare necesitatea asigurarii unei reprezentari adecvate a diferitelor categorii ale vietii economice si sociale.
Comitetul isi desemneaza dintre membrii sai presedintele si biroul, pentru o perioada de doi ani.
Comitetul este convocat de presedintele sau, la cererea Consiliului sau a Comisiei. De asemenea, se poate intruni si din proprie initiativa.
Comitetul cuprinde sectii specializate. El contine, in special, o sectie de agricultura si o sectie de transporturi, care sunt reglementate de dispozitiile speciale privitoare la agricultura si transporturi.
In cadrul Comitetului se pot constitui subcomitete, care sa elaboreze proiecte de avize asupra unor probleme sau in domenii determinate, care urmeaza sa fie supuse deliberarii Comitetului.
Comitetul este consultat in mod obligatoriu de Consiliu sau de Comisie in cazurile prevazute de Tratatul privind Uniunea Europeana. Poate fi consultat de aceste institutii ori de cate ori ele considera oportuna o astfel de consultare. El poate lua initiativa de a emite un aviz in toate cazurile in care considera oportun.
Daca considera necesar, Consiliul sau Comisia fixeaza Comitetului un termen pentru a-si prezenta avizul, care nu poate fi mai mic de o luna, socotit de la data la care presedintele primeste comunicarea care ii este adresata in acest scop. Dupa expirarea termenului, lipsa avizului nu pune problema continuarii procedurilor.
Avizul Comitetului si avizul sectiei specializate, precum si continutul deliberarilor sunt transmise Consiliului si Comisiei.
Comitetul economic si social
Comitetul economic si social este o grupare non-politica care ofera o platforma formala de exprimare a punctelor de vedere despre problematicile U.E. Opiniile sale sunt inaintate unor institutii precum Consiliul, Comisia si Parlamentul European.
Presedintie
Presedinte
Vice-presedinti
MEMBRII
Cei 222 de membrii ai C.E.S. sunt alesi dintre cei parte grupurilor de interese din Europa.Membrii sunt nominalizati de guvernele nationale si numiti de Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit . Ei apartin unuia dintre cele trei grupuri:angajatori ,angajati si interese variate.Germania ,Franta,Italia si Marea Britanie are 24 membri fiecare,Spania are 21,Belgia ,Grecia ,Olanda,Portugalia,Austria si Suedia 12,Danemarca,Irlanda si Finlanda 9 si Luxemburg 6.

MANDATUL MEMBRILOR
Sarcina membrilor este prezinte opiniile pentru interesul Europei Consiliului,Comisiei si Parlamentului European.

ROLUL DE CONSILIERE
Consultanta pentru C.E.S. a Comisiei sau Consiliului sunt obligatorii in anumite cazuri,in alte cazuri sunt optionale.C.E.S. poate adopta opinii din propria inititativa.Actul Unic European si Tratatul de la Maastricht a extins paleta de probleme la care trebuie sa se pronunte Comitetul, si ii asigura posibilitatea de a fi consultata de Parlamentul European.In medie C.E.S. distribuie 170 de documente consultative si opinii pe an(dintre care 15% sunt puse in vedere din proprie initiativa).Toate opiniile sunt inaintate organelor de luare a deciziilor comunitare si publicate in Jurnalul Oficial al U.E.

ROLUL INFORMATIONAL SI DE INTEGRARE

In ultimii ani C.E.S.si- a sustinut rolul sau in U.E. si a indeplinit datoriile directe ce au decurs din Tratate.El actioneaza ca un forum pentru piata unica si gazduieste,cu suportul organelor U.E.,o serie de evenimente care ajuta U.E.sa se apropie de oameni.

ORGANIZARE INTERNA
1. Presedintie si Birou.
La fiecare doi ani C.E.S.alege un birou compus din 24 de membrii,si unpresedinte si doi vice-presedinti alesi din cele trei grupuri prin rotatie.Presedintele este responsabil pentru conducerea de zi cu zi a activitatii Comitetului.El este asistat de vice-presedinti care il substituie in cazul absentei sale.
Presedintele reprezinta Comitetul in relatiile cu alte organele .
Adunarile comune ( in legatura cu tarile EFTA, CEEC, AMU, ACP,tarile din America Latina si alte tari terte,si cetatenii Europei) sunt in sfera expediere a biroului C.E.S.si a presedintelui.
Sarcina principala a biroului este sa organizeze si sa ordoneze lucrarile diferitelor organe si sa prezinte directiile politicii lucrarilor sale.

2. SECTIUNI
Comitetul are 6 sectii:
Agricultura, Dezvoltarea Rurala si Mediul Inconjurator (NAT).
Uniunea Economica si Monetara si Coeziune Sociala (ECO).
Angajarea de forte de munca,Afaceri sociale si Cetatenie(SOC),Relatii Externe (REX).
Piata Unica,Productie si Consum (INT)Transport,Energie,Infrastructura si Societatea informationala (TEN).

Un nou Comitet consultativ pe Schimbul Industrial a fost incorporat in structura C.E.S.urmand dupa expirarea Tratatului C.E.S. in iulie2002 (CCIC)
3. Grupuri de studiu
Opiniile sectiunii sunt analizate de grupuri de studiu.Acestea au, de obicei,12 membri,incluzand si un raportorMembrii grupului de studiu pot fi asistati de experti (de obicei patru).

4. SUBCOMITETELE
C.E.S. are dreptul sa organizeze subcomitete ,pentru anumite probleme.Aceste sub-comisii opereaza in aceleasi coordanate precum sectiunile.

5. SESIUNEA PLENARA
Ca regula,intreg Comitetul se intruneste in sesiune plenara de zece ori pe an.La o sesiune plenara,opiniile sunt adoptate pe bazele opiniilor sectiunii de o majoritate simpla.Se inainteaza institutiilor si publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor europene.

RELATIILE CU CONSILIILE ECONOMICE SI SOCIALE
C.E.S. pastreaza legatura cu consiliile economice nationale si regionale de pe tot cuprinsul U.E.Aceste legaturi implica schimb de informatii si discutii comune in fiecare an pe teme specifice.
C.E.S. creaza legaturi pe glob cu alte consilii economice si sociale si alte organizatii similare la "Intrunirile Internationale" ce se tin la fiecare doi ani.

SECRETARIATUL - GENERAL
Comitetul este aservit secretariatului-general condus de catre un secretar - general care raporteaza presedintelui, reprezentand biroul.
Din ianuarie 1995 ,C.E.S. si Comitetul regiunilor tin in gestiune comuna o serie de departamente de baza.

COMITETUL REGIUNILOR

Comitetul Regiunilor a fost creat prin Tratatul de la Maastricht.
Constituirea acestuio Comitet a venit ca urmare a cerintelor imperative din partea autoritatilor regionale pentru o reprezentare concreta in cadrul institutional si de decizie al UE.
Instituirea Comitetul Regiunilor a fost un pas semnificativ in "procesul crearii unei Uniuni si mai apropiate de cetatenii Europei, in care deciziile sunt luate pe cat posibil de apropiat de cetatean in conformitate cu principiul subsidiaritatii", asa cum se arata in preambulul TUE. De altfel, inca de la creare si de la prima sedinta, care a avut loc in martie 1994, Comitetul s-a evidentiat ca un puternic gardian al principiului subsidiaritatii.

Comitetul regiunilor are 222 de membrii si un numar egal de supleanti, care sunt numiti pentru un mandat de 4 ani de catre Consiliul Uniunii Europene prin vot unanim la propunerea tarilor membre UE. Dupa terminarea mandatului, membrii Comitetului poat fi realesi. Numarul locurilor rezervate pentru fiecare tara in Comitet este urmatorul:
- Germania, Franta, Italia si Marea Britanie au cate 24 de membrii;
- Spania are 21 de membrii;
- Belgia, Grecia, Olanda, Austria, Portugalia si Suedia au cate 12 membrii;
- Danemarca, Irlanda si Finlanda au cate 9 membrii;
- Luxemburgul are 6 membrii.
Membrii Comitetului nu pot fi legati de un mandat imperativ, ei trebuind sa fie complet independenti.
Comitetul isi alege Presedintele si Biroul din randul membrilor sai, pentru un mandat de 2 ani.
Comitetul are in subordine 7 Comisii principale:
- Politica regionala, fonduri structurale, coesiune economica si sociala, cooperare transfrontariela si inter-regionala;
- Agricultura, dezvoltare rurala si pescuit;
- Retelele transeuropene, transport si societatea informationala;
- Planificarea spatiala, probleme urbanistice, energie si mediu;
- Politica sociala, sanatatea, protectia consumatorului, cercetare si turism;
- Forta de munca, politica economica, piata unica, industrie si intreprinderile mici si mijlocii;
- Educatie, pregatire vocationala, cultura, tineret si drepturile cetatenilor.
Comitetul a instituit si o Comisie Speciala asupra Afacerilor Institutionale, cu responsabilitate in aria dezbaterilor privind reforma institutiilor UE.

Comitetul Regiunilor are o functie consultativa. El isi exercita functia de recomandare in arii de importanta pentru autoritatiile locale si regionale. Aceste arii sunt:- politica transporturilor;
- politica fortei de munca;
- stimularea coperarii statelor membre UE in domeniul fortei de munca;
- masurile sociale;
- implementarea deciziilor privind Fondul Social European;
- suport pentru masuriile din aria educatiei si a tineretului;
- educatia vocationala;
- cultura;
- sectorul public de sanatate;
- sectorul cailor trans-europene;
- politica structurala in domenii specifice nelegate cu cele ale Fondului;
- Fondul de Coeziune;
- Fondul de Dezvoltare Regionala European;
- politica mediului inconjurator.
In prezent Comitetul regiunilor dezvolta legaturi puternice cu Parlamentul European.
Comitetul poate fi consultat de catre Parlament, Consiliu sau Comisie in cazurile in care aceste institutii considera necesara consultarea

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

Banca Europeana de Investitii a fost constituita, la 1 ianuarie 1959 la Luxemburg, prin art. 129 si 130 ale Tratatului CEE. In prezent, conform art. 198 D si art. 198 E al Tratatului asupra Uniunii Europene, Banca Europeana de Investitii are o personalitate juridica si este o institutie autonoma a Uniunii.

Banca are ca organe de management si conducere:
- Consiliul guvernatorilor;
- Consiliul directorilor;
- Comitetul managerial.
Ca organe de evaluare si control, au fost create urmatoarele:
- Comitetul de audit;
- Auditul extern;
- Auditul intern;
- Controlul financiar;
- Riscul creditului;
- Evaluarea operatiunilor.
Consiliul Guvernatorilor este format din ministrii de finante ai tarilor membre UE.
Consiliul Directorilor are in componenta 25 de directori si 13 supleanti numiti de Consiliul Guvernatorilor. Statele membre nominalizeaza 24 de directori si 12 supleanti, pe cand Comisia Europeana este reprezentata de un director si un supleant. Presedintia Consiliului apartine Presedintelui Bancii.
Comitetul managerial este organul executiv al Bancii. El se ocupa de problemele zilnice ale activitatii bancii.

Banca Europeana de investitii are misiunea sa contribuie la dezvoltarea echilibrata si neintrerupta a pietei comune in interesul Comunitatii, apeland la pietele de capital si la resursele sale proprii. Pentru aceasta, Banca faciliteaza, prin acordarea de imprumuturi si garantii si fara a urmarii un scop lucrativ, finantarea proiectelor de mai jos in toate sectoarele economiei:
- proiecte care vizeaza dezvoltarea regiunilor mai putin dezvoltate;
- proiecte care vizeaza modernizarea sau conversia intreprinderilor sau crearea de noi activitati ca urmare a instituirii progresive a pietei comune, care, prin natura sau amploarea lor, nu pot fi finantate in intregime prin diferitele mijloace existente in fiecare din statele membre;
- proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura lor, nu pot fi finantate in intregime prin diferitele mijloace existente in fiecare din statele membre.
In indeplinirea misiunii sale, Banca faciliteaza finantarea programelor de investitii, conjugat cu asistenta acordata de fondurile structurale si de alte instrumente finaciare ale Comunitatii.

OBIECTIVE

"The Corporate Operational Plan "(2002 - 2004) este un document strategic,aprobat de Cabinetul Directorilor, pentru definirea politicii pe termen mediu si fixarea prioritatilor in lumina obiectivelor administrate catre Banca de guvernatorii sai.Este si un instrument de evaluare a activitatilor B.E.I.Planul se intinde pe o durata de trei ani ,desi proiectele strategice ar putea fi adaptate in aceasta perioada in asa fel incat sa fie luate in considerare noile mandate si schimbarile din climatul economic.COP-ul adoptat in decembrie 2001 se intinde pe durata anilor 2002-2004.

Activitate de imprumut este alimentata prin cele cinci prioritati operationale:
-Dezvoltare regionala economica si de coeziune sociala din cadrul Uniunii
-Implementarea "Initiativei de inovare 2000".
-Protectia mediului si imbunatatirea calitatii vietii.
-Pregatirea tarilor pentru aderare la U.E.
-Dezvoltarea ajutorului comunitar si politica de cooperare a tarilor Partenere.
Pe langa prioritatilor principale ,COP si-a definit politici pentru:
-finantarea unor imprumuturi globale SME. si operatiuni cu capital de risc.
-transportul trans-european si energia retelelor (TENs).
-formarea de capital uman.
Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta