Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Statutul legal r1y15yv
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea in baza Legii nr 52/1994 cu completarile si modificarile ulterioare respectiv, Legea nr. 514 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
C.N.V.M. reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile si operatiunile specifice acestora.
C.N.V.M. este subordonata Parlamentului si prezinta rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor.
Autoritatea C.N.V.M. se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei. C.N.V.M. are sediul central in municipiul Bucuresti si isi poate deschide reprezentante in functie de necesitati.

Obiective fundamentale
C.N.V.M. are drept obiective fundamentale: a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate; b) promovarea increderii in pietele reglementate si in investitiile in instrumente financiare; c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase; d) promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor reglementate; e) prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate; f) stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate; g) adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate; h) prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau al intereselor acestora.
In exercitarea atributiilor si prerogativelor cu care a fost investita C.N.V.M. va putea: a) sa convoace si sa audieze administratori, auditori, directori executivi si orice alte persoane care au legatura cu activitatea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare; b) sa ceara convocarea sedintelor consiliilor de administratie sau a adunarilor generale ale actionarilor si sa propuna puncte pe ordinea de zi a acestora; c) sa solicite instantelor de judecata sa dispuna convocarea sedintelor consiliilor de administratie ori a adunarii generale a actionarilor in cazul in care persoanele obligate prin lege nu s-au conformat prevederilor legale.
In cazul in care C.N.V.M. este sesizata sau se autosesizeaza si constata ca influenta unui actionar prejudiciaza administrarea prudentiala a unei societati de administrare a investitiilor sau a unei societati de investitii ori supravegherea eficace a activitatii acestora, aceasta poate adopta masura suspendarii exercitarii dreptului de vot pentru o parte din actiunile acestuia, dar nu pentru mai mult de 50% din totalul detinerii.
C.N.V.M. poate solicita societatii de administrare a investitiilor si societatii de investitii, specificand si termenul pentru raspuns: a) numele si datele de identificare ale actionarilor, precum si alte informatii utile in legatura cu acestia; b) in cazul in care actionar este o persoana juridica, numele si datele de identificare ale actionarilor acesteia, precum si alte informatii utile in legatura cu acestia, incluzand persoanele care controleaza aceasta entitate; c) in cazul in care actionar este un fond deschis de investitii, numele si datele de identificare ale societatii de administrare a investitiilor care il administreaza.
Compunerea si functionarea C.N.V.M.
C.N.V.M. este compusa din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora se fac de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere.
Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor si a Comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere.
Presedintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, cu exceptia situatiilor cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai varstnic.
C.N.V.M. se intruneste in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti. Membrii C.N.V.M. absenti pot vota in scris.
Hotararile sunt adoptate cu votul a cel putin 5 membri ai C.N.V.M. in caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.
In cazul sedintelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generala a pietei de capital, C.N.V.M. se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.
Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat impotriva si cei absenti pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.
In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit, hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata sau revocata de catre C.N.V.M. in prima sedinta, in conformitate cu prevederile alineatelor precedente.
Membrii C.N.V.M. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.

Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a membrilor C.N.V.M. numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.
Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand o vechime in specialitate de minimum 5 ani.
Calitatea de membru al C.N.V.M. inceteaza in urmatoarele situatii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin revocare de catre Parlament in urmatoarele situatii:
1. la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment (se demonstreaza faptul ca a fost declarat falit, una din rudele apropiate este ales Presedinte al Romaniei, Presedinte al Parlamentului, etc).
2. impotriva acestuia a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva; d) prin inlocuire.
Membrii C.N.V.M. au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate. Pana la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.

Colaborarea cu autoritatile statului si cu alte institutii publice
C.N.V.M. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, autoritatile judecatoresti si cu alte autoritati si institutii publice in vederea indeplinirii obiectivelor sale.
In vederea indeplinirii obiectivelor sale fundamentale C.N.V.M. va fi consultata in prealabil cu privire la actele normative ale autoritatilor publice cu impact asupra pietei de capital, pietelor reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si asupra institutiilor si operatiunilor specifice acestora.
C.N.V.M. poate face schimb de informatii atat publice, cat si confidentiale cu Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Consiliul Concurentei, precum si cu alte autoritati si institutii publice. In aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autoritati nu vor invoca secretul de serviciu sau orice alta obligatie legala de pastrare a confidentialitatii informatiilor detinute.
C.N.V.M. poate incheia acorduri de schimb de informatii cu alte autoritati publice, prin care se stabilesc modalitatile concrete de efectuare a schimbului acestor informatii.
In vederea indeplinirii obiectivelor sale privind protectia operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, precum si pentru functionarea corecta si transparenta a pietei, prevenirea manipularii si evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea in timp real si periodic institutiile, operatorii si operatiunile de pe piata de capital si de pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate
C.N.V.M. va edita si va publica periodic un buletin, care este publicatia oficiala a acesteia. Actele publicate in acest buletin sunt opozabile tertilor. Buletinul va contine, fara a se limita la acestea: a) reglementarile adoptate de C.N.V.M.; b) comunicate si acte cu privire la pietele reglementate; c) interpretarea oficiala a reglementarilor proprii care guverneaza pietele reglementate si entitatile supravegheate.
C.N.V.M. poate infiinta o Camera arbitrala in scopul rezolvarii litigiilor izvorand din contractele incheiate pe pietele de capital, pe pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate sau in legatura cu institutiile ori operatiunile acestora.
Membrii si angajatii C.N.V.M. vor respecta, in privinta informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu au devenit accesibile publicului larg, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu.
Societatile bancare si alte institutii de credit supuse supravegherii Bancii Nationale ale Romaniei nu pot efectua si nici nu pot face intermediere de valori mobiliare pe cont propriu si nici pe contul tertilor. Ele pot participa, in conditiile prezentei legi, la societati de valori mobiliare care vor functiona sub supravegherea CNVM. CNVM poate autoriza numai persoane juridice romane sa se angajeze in activitati specifice privind intermedierea de valori mobiliare in Romania, potrivit prezentei legi. Nici o persoana fizica nu se poate angaja in intermedierea de valori mobiliare fara autorizatie din partea CNVM.
Exercitarea neautorizata a vreunei activitati de intermediere de valori mobiliare, precum si orice folosire neautoriazata a expresiilor: ,,intermediere de valori mobiliare”, ,,intermediar pentru valori mobiliare”, ,,agent pentu valori mobiliare” sau o oricarei expresii analoage ori similare atrage raspunderea potrivit legii.
Pentru obtinerea autorizatiei de a efectua intermedierea de valori mobiliare societatile de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a)sa aiba ca activitate exclusiv intermedierea de valori mobiliare; b)sa faca dovada unui minim de capital subscris si integral varsat, cu obligatia de mentinere a unui minim de capital net care va fi stabilit ulterior de CNVM.

Surse de finantare
C.N.V.M. se finanteaza integral din venituri extrabugetare.
Veniturile C.N.V.M. provin din: a) o cota de 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piata reglementata, suportate de catre cumparator, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate; b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare; c) o cota de 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare; d) o cota de 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare; e) tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate; f) tarife si comisioane percepute la activitati pentru care se emite de catre C.N.V.M. un act individual; g) tarife percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane; h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale; i) donatii; j) activitati de editura, publicitate, multiplicare; k) orice alte surse legale.

Raportul anual de activitate
Cel tarziu pana la data de 30 aprilie a fiecarui an C.N.V.M. va trimite comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor.
Comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor pot dispune oricand verificarea activitatilor C.N.V.M in conformitate cu regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor.


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta