Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
AJUSTAREA ANUALA A CONTURILOR SI INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
b9s20sf
Cuprins:
Situatiile financiare -; documente de raportare periodica
Lucrari preliminare intocmirii situatiilor financiare
Verificarea inregistrarii corecte in conturi a tranzactiilor si operatiilor economice
Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta operativa, respectiv dintre contabilitatea sintetica si cea analitica
Ajustarea anuala a conturilor
Operatii de regularizare
Operatii de inventar
Operatii de stabilire si repartizare a rezultatului exercitiului
Intocmirea balantei de verificare
Intocmirea situatiilor financiare
Structura situatiilor financiare
Bilantul
Contul de profit si pierdere
Situatiile financiare -; documente de raportare periodica
Prezentare: indica la un moment dat nivelul, marimea fluxurilor reale si monetare ale unei entitati juridice, provenite din relatiile sale cu exteriorul, respectiv din activitatea interna sunt puternic influentate ca si format, respectiv continut, de conceptele si premisele sistemului contabil in care se incadreaza astfel, sunt concepute in acord cu obiectivul sistemului contabil in cadrul caruia sunt elaborate documentele de raportare financiara specifice unui sistem contabil pune in evidenta, cu ajutorul unor indicatori sintetici, sub forma recapitulatiilor si centralizarilor, totalitatea aspectelor care pot conduce la formarea unei judecati asupra pozitiei financiare a entitatii si a modificarilor sale in timp, respectiv asupra performantelor respectivei entitati.

Situatiile financiare -; documente de raportare periodica
Periodicitate: anul calendaristic
Reglementari specifice:
Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata prin OG 61/2001)
OMFF 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu standardele internationale de contabilitate
Cadrul conceptual (cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare) al IASB (Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate) -; care face parte integranta din OMFP 94/2001
OMFP 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene
Lucrari preliminare intocmirii situatiilor financiare
Rol: de a verifica, de a efectua ajustari anuale ale conturilor si de a centraliza datele constituie astfel premisa pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru asigurarea reflectarii cat mai fidele a pozitiei financiare si a modificarilor sale anuale, respectiv a performantei entitatii juridice prin intermediul situatiilor financiare
Cine le efectueaza: un profesionist contabil - fie personalul angajat si conducatorul compartimentului financiar-contabil, fie persoane din afara entitatii
Etapele de realizare: verificarea inregistrarii corecte a tranzactiilor si operatiilor economice verificarea concordantei dintre contabilitatea analitica si evidenta operativa, respectiv intre contabilitatea sintetica si cea analitica ajustarea anuala a conturilor
intocmirea balantei de verificare (a se vedea capitolele anterioare)
Verificarea inregistrarii corecte in conturi a tranzactiilor si operatiilor economice a) daca s-au intocmit documente justificative pentru toate tranzactiile si operatiile economice care au avut loc pe parcursul exercitiului financiar; daca toate documentele justificative, atat cele intocmite de entitatea juridica cat si cele primite de la terti au fost inregistrate si incluse in circuitul contabil b) se controleaza conformitatea cu regulile contabile a datelor inregistrate in conturi
- verificare de fond: modul in care s-au respectat, atunci cand s-au facut inregistrarile in conturi, atat principiile contabile cat si regulile sau procedurile legale de natura economica-financiara cu incidenta asupra contabilitatii
Verificarea concordantei dintre contabilitatea analitica si evidenta operativa, respectiv dintre contabilitatea sintetica si cea analitica pentru asigurarea concordantei dintre evidenta operativa si contabilitatea analitica, verificarile se succed in ordinea inversa a pasilor de inregistrare pentru asigurarea concordantei dintre contabilitatea analitica si cea sintetica, verificarile urmaresc totalul rulajelor si soldurilor pentru conturile analitice ale unui cont sintetic, care trebuie sa corespunda elementelor respectivului cont furnizate de contabilitatea sintetica daca contabilitatea se tine manual, caz mai rar intalnit la ora actuala, asigurarea concordantei se bazeaza pe intocmirea unor balante analitice pentru acele conturi sintetice care e necesar sa se dezvolte in analitic; totalul rulajelor si soldurile analitice rezultat din balanta de verificare analitica trebuie sa corespunda rulajelor si soldurilor contului sintetic daca contabilitatea analitica si sintetica se tin cu ajutorul calculatorului corelatia dintre cele doua forme ale contabilitatii se realizeaza automat, in cadrul unor produse software care presupun ca datele din contabilitatea sintetica se obtin prin prelucrarea si totalizarea datelor privitoare la contabilitatea analitica.
Verificarile dintre evidenta operativa si contabilitatea analitica, respectiv intre contabilitatea analitica si cea sintetica pot fi urmate, facultativ, de intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice - balanta provizorie, nefiind efectuate ajustarile anuale ale conturilor
Ajustarea anuala a conturilor
Continut: lucrari pregatitoare de intocmire a situatiilor financiare de natura strict contabila = analize si inregistrari contabile la sfarsitul exercitiului financiar
Etape: a) operatii de regularizare b) operatii de inventar c) operatii de stabilire si repartizare a rezultatului exercitiului
Particularitati: iau in considerare notiuni de prezentare, apreciere si evaluare tin de latura economica a contabilitatii care prevede si apreciaza
A. Operatii de regularizare
Obiectiv: pentru a cunoaste rezultatul unui exercitiu, este necesar ca acestuia sa i se ataseze cheltuielile si veniturile care il privesc, fara sa se tina seama daca datoriile sau creantele corespunzatoare lor sunt platite, respectiv incasate in acelasi exercitiu
Determinanti: una dintre ipotezele care stau la baza intocmirii situatiilor financiare -; contabilitatea de angajamente principiile contabile ale independentei exercitiilor, respectiv conectarii cheltuielilor la venituri
Operatiile de regularizare sunt:
A.1. Determinarea si inregistrarea cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului curent trebuie analizate:
Operatii si tranzactii care au avut loc in cursul exercitiului curent dar privesc exercitiile viitoare acele operatii si tranzactii care au generat incasari si plati in exercitiul curent desi se refera la exercitiile urmatoare trebuie contabilizate in exercitiul curent, insa fara a afecta rezultatul sau - vor fi inregistrate in structuri ale bilantului numite cheltuieli si venituri in avans
in exercitiile urmatoare cheltuielile si veniturile in avans, ca elemente de bilant, vor fi transferate la cheltuielile si veniturile efective reflectate in contul de profit si pierdere
A. Operatii de regularizare
Operatii si tranzactii care vor avea loc in cursul exercitiului urmator dar privesc exercitiul curent se refera la anumite cheltuieli de plata si venituri de incasat care nu au fost contabilizate in cursul exercitiului curent dar privesc acest exercitiu cazuri: dobanzile datorate pentru sumele primite de la terti, respectiv cuvenite pentru sumele acordate tertilor cu titlu de imprumut - potrivit contractelor incheiate, scadenta dobanzilor periodice poate fi fixata la inceputul perioadei imediat urmatoare vor fi inregistrate: pe de o parte ca si cheltuieli/venituri ale exercitiului, fiind reflectate in contul de profit si pierdere pe de alta parte, in structuri de bilant provizorii, care reflecta datorii, respectiv creante
in exercitiul urmator, cand dobanzile devin scadente, vor avea loc transferuri intre structuri ale bilantului si anume de la datorii/creante la disponibilitatile banesti influentate de platile/incasarile propriu-zise ale dobanzilor
A. Operatii de regularizare
A.2. Regularizarea consumului de stocuri in cazul inventarului intermitent
Inventarul intermitent
= inregistrarea directa pe cheltuielile exercitiului curent a aprovizionarilor de stocuri, fara a se mai astepta darea lor in consum ulterior, la sfarsitul exercitiului, are loc inventarierea fizica a stocurilor prin care se determina existentul final la aceasta data acest existent, reflectand stocurile neconsumate in cursul perioadei, se inregistreaza in conturile de stocuri corespunzatoare prin diminuarea cheltuielilor inregistrate initial la nivelul aprovizionarilor la inceputul exercitiului urmator acest existent se anuleaza si procedura descrisa mai sus se reia
Operatia de regularizare = inregistrarea stocului faptic existent la sfarsitul exercitiului financiar si corectarea cheltuielilor specifice
A. Operatii de regularizare
A.3. Determinarea si inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente elementelor monetare exprimate in devize

Elemente monetare = creantele, datoriile si disponibilitatile banesti
Mecanism de inregistrare a elementelor monetare exprimate in devize: pe parcursul exercitiului sunt inregistrate in moneda de raportare a entitatii, prin convertire in functie de cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei la scadenta creantelor/datoriilor exprimate in devize, ori la vanzarea valutei din conturile entitatii, se inregistreaza la cheltuieli/venituri diferenta intre cursul valutar de la data fluxului de numerar (incasarii/platii) si cel de la data efectuarii tranzactiei odata cu stingerea datoriei sau creantei, disponibilitatile in valuta incasate sau platite sunt exprimate la acelasi curs de la data fluxului de numerar.
Operatiile de regularizare = se impun in cazul in care, la sfarsitul exercitiului financiar, creantele/datoriile nu sunt decontate se inregistreaza la cheltuieli/venituri diferenta intre cursul valutar de la sfarsitul exercitiului si cel de la data efectuarii tranzactiei aceeasi procedura se aplica disponibilitatilor banesti exprimate in devize, existente in conturi curente sau in casierie
B. Operatii de inventar
Dubla valenta a inventarulului anual - cantitativa si calitativa -; determina ajustarea unor conturi la sfarsitul exercitiului financiar: inventarul de ordin cantitativ sau fizic: cazul in care se constata diferente intre realitatea faptica si cea scriptica - sunt necesare ajustari ale conturilor in vederea asigurarii concordantei inventarul de ordin calitativ sau valoric elementele patrimoniale pot sa sufere deprecieri reversibile de valoare atunci cand valoarea justa sau curenta determinata la sfarsitului exercitiului este superioara celei contabile in cazul activelor, respectiv inferioara celei contabile in cazul pasivelor -; inregistrarea deprecierilor sub forma provizioanelor pentru depreciere
C. Operatii de stabilire si repartizare a rezultatului exercitiului
C.1. Operatiile de stabilire a rezultatului exercitiului:
definitivarea cuantumului impozitului pe rezultatul exercitiului curent in vederea corectei imputari in conturile de cheltuieli si datorii corespunzatoare: inregistrarea impozitului pe profit aferent lunii decembrie a exercitiului curent
Impozitul pe profit curent se determina pe baza rezultatului fiscal si nu a celui contabil:
Rezultat fiscal (profit impozabil sau deficit) =
Rezultatul contabil inainte de impozitare -; Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile fiscal
Rezultatului fiscal astfel determinat i se aplica cota legala de impozit pe profit, stabilindu-se cheltuiala entitatii cu impozitul pe profit curent care trebuie platit bugetului public
C. Operatii de stabilire si repartizare a rezultatului exercitiului
inchiderea conturilor privind cheltuielile, inclusiv a cheltuielii cu impozitul pe profit, respectiv veniturile exercitiului curent acestea se transfera in contul 121 „Profit si pierdere” care reflecta astfel rezultatul net sau dupa impozitare al exercitiului (daca exercitiul se incheie cu profit) sau pierderea (daca exercitiul se incheie cu un rezultat nefavorabil).

C.2. Operatiile de repartizare a rezultatului exercitiului
Destinatiile profitului net pot fi: crearea surselor proprii de finantare sub forma rezervelor, distribuirea dividendelor catre proprietari, distribuirea unor stimulente pentru salariati sau manageri se utilizeaza structuri ale capitalurilor proprii: rezerve sau rezultatul reportat pentru sumele care reprezinta destinatii externe ale profitului dupa aprobarea de catre adunarea generala, in exercitiul urmator, a repartizarilor profitului net, destinatiile externe ale acestuia sunt reflectate ca si datorii tot in exercitiul urmator se inchide contul 121 „Profit si pierdere”, al carui profit a fost repartizat pe destinatiile definitive
Daca rezultatul exercitiului curent este o pierdere, aceasta se transfera din contul 121 „Profit si pierdere” in contul 117 „Rezultat reportat”, urmand a fi acoperita din profitul exercitiilor viitoare sau din alte capitaluri proprii
Intocmirea situatiilor financiare
Continut: rezultanta aplicarii ipotezelor, bazelor de evaluare si a principiilor specifice contabilitatii si destinate sa reflecte cat mai fidel pozitia financiara si performantele unei entitati pentru a servi interesele unei largi game de utilizatori ai informatiei contabile

Utilitate: mijloc de conducere si analiza mijlocul principal de informare a investitorilor actuali si potentiali, a partenerilor de afaceri si a publicului larg, interesati in activitatea entitatii juridice cu privire la operatiile si tranzactiile derulate in perioada de raportare si a efectului acestora asupra echilibrului financiar, respectiv asupra rezultatelor financiare inregistrate baza de calcul a indicatorilor macroeconomici si sectoriali si a elaborarii prognozelor prin datele sintetice pe care le furnizeaza privind patrimoniul si rezultatele tuturor entitatilor juridice
Intocmirea situatiilor financiare
Structura:
Bilantul -; reflecta pozitia financiara a entitatii (capacitatea de a se adapta schimbarilor mediului) cu ajutorul resurselor economice controlate (active) si a structurii de finantare (capitaluri proprii, datorii)
Contul de profit si pierdere -; reflecta performanta cu ajutorul veniturilor (capacitatea de a genera numerar), cheltuielilor (consumul resurselor perioadei), profitului/pierderii (eficienta sau noneficienta in utilizarea resurselor perioadei)
Situatia fluxurilor de numerar -; reflecta modificarea pozitiei financiare cu ajutorul fluxurilor de numerar (incasari si plati) ale activitatii de exploatare, de finantare, investitionala permite aprecierea modificarii activului net al entitatii in cursul exercitiului financiar, structurii financiare (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea), capacitatii entitatii de a influenta marimea si momentul aparitiei fluxurilor in vederea adaptarii la conjunctura economica
Situatia modificarii capitalurilor proprii -; reflecta modificarea pozitiei financiare cu ajutorul detaliilor privind elementele componente ale capitalurilor proprii (capital social, prime legate de capital, rezerve, altele)
Notele explicative ca si forma de prezentare, notele explicative sunt redate narativ, precum si sub forma unor situatii sau tabele. aduc precizari sau detalii legate de: bazele de intocmire a situatiilor financiare, politicile contabile adoptate, unele elemente (posturi) celorlalte situatii financiare si anume : bilant, cont de profit si pierdere, tabloul fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii
Bilantul
Continut - activele si pasivele patrimoniale, asa cum indica egalitatile:
Active = Pasive (Capitaluri proprii + Datorii)
Capitaluri proprii (Activ net) = Active -; Datorii

Constructie: pe baza datelor balantei de verificare sintetice cuprinde soldurile debitoare si creditoare ale conturilor de bilant privind exercitiul financiar incheiat precum si ale celui precedent completarea bilantului se face, pe randuri numerotate, cu valoarea neta contabila a elementelor patrimoniale existente la inchiderea exercitiului financiar:
Valoare neta contabila = Valoare bruta contabila (de intrare) -; Amortizare cumulata de la inceputul anului -; Provizioane pentru depreciere existente la sfarsitul anului
Bilantul
Structura: conform clasamentului structurilor contabile cuprinse in planul de conturi elementele componente ale bilantului se constituie in grupe, subgrupe si posturi
Grupe:
Grupe de activ - rezultatul aplicarii criteriilor naturii, destinatiei si lichiditatii activelor: imobilizate, curente, cheltuieli in avans
Grupe de pasiv - rezultatul aplicarii criteriilor naturii, provenientei si exigibilitatii pasivelor: capitaluri proprii, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii, venituri in avans
Bilantul
Forma de prezentare - dupa cum se acorda prioritate unui anumit obiectiv al intocmirii bilantului raportat la principalii utilizatori de informatii schema de bilant orizontala raspunde necesitatilor de centralizare si verificare a aplicarii partidei duble in contabilitate schema de bilant verticala raspunde necesitatilor de informare externa ale utilizatorilor, in principal proprietarii

Bilantul -schema orizontala Bilantul -schema verticala Contul de profit si pierdere
Continut: reflecta performanta entitatii inregistrate pe parcursul exercitiului din contul de profit si pierdere se poate observa cum o entitate - care desfasoara activitati economice -; face afaceri si daca a obtinut un profit sau o pierdere

Venituri -; Cheltuieli = Rezultat

Constructie: se bazeaza pe rulajele conturilor care reflecta cheltuielile (clasa 6 din planul de conturi) si veniturile (clasa 7 din planul de conturi) din balanta sintetica anuala

Contul de profit si pierdere
Structura: cuprinde grupe, subgrupe si posturi ale elementelor de cheltuieli si venituri
in raport cu continutul planului de conturi, un post al contului de profit si pierdere poate sa corespunda unei grupe, mai multor grupe, unui cont sau mai multor conturi, in functie de schema ceruta sau recomandata in cadrul fiecarui sistem contabil si in functie de principiul pragului de semnificatie care poate sa opereze in acel sistem
Grupe:
Grupa rezultatului din exploatare - reflecta veniturile si cheltuielile generate de activitatile de baza ale entitatii corespunzatoare obiectului ei de activitate
Grupa rezultatului financiar - reflecta veniturile si cheltuielile provenite din investitiile externe, de natura financiara ale entitatii, respectiv din costul remunerarii resurselor de finantare obtinute in cursul perioadei
Grupa rezultatului extraordinar - reflecta veniturile si cheltuielile intamplatoare, accidentale inregistrate intr-un exercitiu dat
Impozitul pe profit sau pe venit aferent exercitiului curent
Contul de profit si pierdere
Forma de prezentare:
Dupa modul de aranjare a cheltuielilor si veniturilor:
Schema orizontala - separa cheltuielile de venituri, asa cum au fost ele preluate in contul 121 „Profit si pierdere”, degajand in final rezultatul net al exercitiului
Schema verticala - prezinta cheltuielile si veniturile pe paliere ale rezultatului exercitiului, oferind mai multe posibilitati de analiza ale soldurilor intermediare de gestiune
Dupa modul de clasificare a cheltuielilor si veniturilor din exploatare schemele partiale ale contului de profit si pierdere sunt:
Clasificarea dupa natura
Clasificarea dupa destinatie sau locul de formare, utila pentru gestiunea entitatii
Contul de profit si pierdere -schema orizontala Contul de profit si pierdere -schema verticala Contul de profit si pierdere -clasificarea cheltuielilor si veniturilor din exploatare dupa natura Contul de profit si pierdere -clasificarea cheltuielilor si veniturilor din exploatare dupa destinatie


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta