Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
STUDIU DE CAZ LA BIROUL VAMAL PITESTI
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

3.1. Autorizarea antrepozitului z3e2el
Pentru exemplificarea autorizarii unui antrepozit vamal, ca studiu de caz am ales societatea S.C. BEATRICE SRL, aceasta fiind un dealer autorizat in Romania al firmei Daimler Chrysler Benz. Aceasta societate are sediul in str. Fratii Golesti, nr. 55, Pitesti, jud. Arges, codul unic de inregistrare R131669/30.11.1992, nr. de ordine in registrul comertului J03/678/17.06.1991, avand activitatea principala comertul cu autovehicule, cod CAEN 5010 (Anexa 4).
Aceasta a dorit sa infiinteze un antrepozit vamal in suprafata de 90,08 metri patrati, situat la sediul firmei, acesta fiindu-i necesar pentru extinderea pietei de autovehicule marca Mercedes in Europa de Est si Centrala, iar justificarea economica a antrepozitarii a fost aceea de a nu bloca sume mari de bani in taxe vamale, pentru produse cu rulaj lent, in speta autovehicule tip limuzina, de teren, etc.
In acest sens, a inaintat, in data de 14.01.2004, catre Biroul Vamal Pitesti, birou aflat in raza teritoriala unde se gaseste antrepozitul, o cerere de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului vamal de antrepozitare de tip A, in care depozitul si marfurile sunt sub raspunderea detinatorului depozitului (vezi anexa 1.1 si 1.2 ). In sustinerea cererii au fost anexate scrisoarea de garantie bancara (anexa 3), actele firmei in copie, contractul de cumparare-vanzare teren, certificat urbanism, plan amplasare antrepozit, plan antrepozit, etc. Evidenta contabila, evidenta operativa si contabilitatea materiala se tin la sediul societatii.
Cererea a fost inregistreaza in registrul de intrare - iesire corespondenta a biroului vamal.
Fiind intrunite toate conditiile cerute de reglementarile legale, biroul vamal Pitesti, care a primit cererea de autorizare, decide eliberarea autorizatiei de antrepozit vamal (Anexa 2).
Autorizatia de antrepozit vamal a fost completata de catre biroul vamal Pitesti pe baza datelor din cererea de autorizare si a celorlalte date si informatii pe care Ie detine, astfel:
- rubrica 1: - “Titular" se inscrie denumirea, forma de organizare si sediul persoanei autorizate, in speta SC BEATRICE SRL;
Numarul de identificare a antrepozitului a fost atribuit de Serviciul Informatizare, acesta fiind „BEATRICE*A”, acesta observandu-se pe declaratiile vamale de introducere a marfurilor in antrepozit (anexele 5 si 16, rubrica 49 din declaratia vamala);
- rubrica 2: se inscrie data si numarul cererii de autorizare;
- rubrica 6: se inscrie data intrarii in vigoare a autorizatiei, in cazul nostru 15.01.2004;
- rubrica 7: se completeaza numai in cazul declararii simplificate prin inscrierea termenului in care trebuie depuse declaratiile vamale;
- rubrica 8: „Termenul de depozitare”, in cazul nostru 15.01.2005. Aceasta prevedere s-a modificat, autorizatiile de antrepozit vamal nu mai au un termen de valabilitate. Astfel, termenul de depozitare va deveni termenul de incheiere a operatiunii de antrepozitare, termen care va fi preluat in fiecare declaratie vamala IM 7.
Autoritatea vamala de control, mentionata la rubrica nr. 3 din autorizatia de antrepozit vamal, este, in toate cazurile, biroul vamal in a carui raza teritoriala de competenta functioneaza antrepozitul, adica Biroul Vamal Pitesti.
Rubrica nr. 10 din autorizatie se completeaza obligatoriu numai in cazul antrepozitului de tip privat, prin inscrierea sumara a denumirii comerciale a marfurilor ce pot fi admise, sau a clasificarii in Tariful vamal de import al Romaniei aferente acestor marfuri, in cazul nostru autovehicule si piese de schimb.
In rubrica nr. 16 din autorizatia de antrepozit vamal se mentioneaza eventualele dispozitii particulare (cum ar fi: modalitatile specifice de siguranta si incuiere/descuiere a depozitului) sau numarul de identificare a anexei in care sunt inscrise aceste dispozitii particulare.
In cazul unui antrepozit public de tip B, in rubrica nr. 16 din autorizatie se mentioneaza si obligatia ce revine titularului de antrepozit: a) de a verifica daca toate operatiunile de scoatere a marfurilor din depozit sunt acoperite de o declaratie vamala; b) de a verifica prezentarea declaratiilor vamale o data cu scoaterea marfurilor din antrepozit; c) de a respecta indatoririle ce decurg din plasarea marfurilor in regim de antrepozitare, in special a acelora referitoare la taxele vamale si alte drepturi datorate, precum si masurile de alta natura privind importurile
In cazuri temeinic justificate, seful biroului vamal pe langa care este autorizat antrepozitul poate dispune ca incuierea si descuierea spatiului de depozitare sa se faca numai in prezenta agentului vamal desemnat in acest scop.
Fac exceptie de la prevederile aliniatului anterior cazurile fortuite sau forta majora ori alte cazuri temeinic justificate care impun accesul urgent la marfuri.
3.2. Introducerea marfurilor in antrepozit vamal de tip A
In acest caz se intocmeste o declaratie vamala de plasare sub antrepozit IM7 (vezi anexa 5). Aceasta este insotita de borderoul documentelor atasate (anexa 6). Pentru depunerea declaratiei vamale este necesara factura externa (anexa 7), documentul de transport (anexa 10), declaratia de conformitate cu atestatul preliminar (anexa 8), atestatul preliminar pentru autovehicule omologate, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice (anexa 9), avizul de expeditie al marfii (anexa 11) si declaratia de valoare in vama (anexele 12 si 13).
Avizul de expeditie al marfii a fost anexat lucrarii deoarece pe acesta figureaza declaratia exportatorului autorizat. Aceasta declaratie se foloseste pentru obtinerea preferintelor tarifare a marfii, ceea ce duce la exceptarea taxelor vamale pentru marfa la care face referire.
Utilizatorul sistemului informatic efectueaza la sediul sau urmatoarele operatiuni:
- completeaza declaratia vamala conform normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu utilizand modulul informatic pus la dispozitie de autoritatea vamala;
- verifica declaratia vamala completata pe statia sa de lucru si rezolva erorile de completare evidentiate de modulul informatic in raport de datele de referinta privitoare la tariful vamal, cursul de schimb valutar, regimuri vamale, coduri aditionale aferente reglementarilor in vigoare, tari, mijloace de transport, etc.;
- verifica declaratia vamala pe serverul biroului vamal, rezolva erorile suplimentare detectate;
- solicita stocarea informatica a declaratiei vamale pe serverul biroului vamal; declaratia vamala primeste automat numarul de stocare;
- tipareste in setul corespunzator declaratia vamala in detaliu ;
- semneaza declaratia vamala in detaliu si lista documentelor anexate in care acestea sunt evidentiate si aplica stampila;
- in interval de maximum 1 ora de la momentul stocarii, depune declaratia vamala in detaliu si documentele anexate, stabilite pentru regimul vamal solicitat, inclusiv documentele care probeaza acoperirea datoriei vamale, la punctul de receptie-selectie din cadrul biroului vamal de control si vamuire/punctului vamal.
La punctul de receptie-selectie declaratia vamala in detaliu insotita de documentele anexate si lista documentelor anexate in care acestea sunt evidentiate, este inregistrata, atribuindu-se numarul de inregistrare.
Agentul vamal de la punctul de receptie-selectie desfasoara urmatoarele activitati succesive:
- verifica daca declaratia vamala a fost stocata in server, utilizand modulul informatic;
- verifica daca documentele care insotesc declaratia vamala in detaliu au fost inregistrate de sistemul informatic vamal astfel incat sa fie identificate prin cod, numar si data;
- verifica daca documentele inregistrate necesare regimului vamal solicitat si inscrise in borderoul documentelor sunt prezentate impreuna cu declaratia vamala;
- efectueaza verificarea sumara a documentelor anexate la declaratia vamala in concordanta cu datele inscrise in aceasta;
- accepta declaratia vamala daca aceasta respecta conditiile de admisibilitate si comanda validarea informatica a acesteia; aceasta comanda conduce la inregistrarea declaratiei:
Aplicarea criteriilor de selectivitate generate de comanda de validare determina una din urmatoarele situatii:
- obtinerea numarului si datei de inregistrare si a numarului de validare in cazul culoarului verde de vamuire;
- obtinerea numarului si datei de inregistrare si a mesajului „ Prezentare documente in vama” in cazul culoarului galben de vamuire;
- obtinerea numarului si datei de inregistrare si a mesajului „control fizic” in cazul culoarului rosu de vamuire.
- daca declaratia vamala nu respecta conditiile admisibilitate respinge declaratia vamala stocata, care va fi refacuta sau va fi depusa in momentul in care toate documentele necesare pot fi prezentate. Declaratia vamala va fi anulata informatic de catre declarantul vamal;
- daca declaratia a fost selectata pe culoarul verde de vamuire, transmite dosarul operatiunii la punctul financiar contabil;
- daca declaratia a fost selectata pe culoarul galben sau rosu de vamuire:
- inscrie numarul si data de inregistrare in rubrica A din declaratia vamala;
- inscrie data primirii pe lista documentelor anexate declaratiei, semneaza si aplica stampila individuala pe fiecare document anexat declaratiei vamale, si inmaneaza un exemplar al listei declarantului sau reprezentantului sau;
- transmite dosarul operatiunii la punctul de control documentar.
Agentul vamal de la punctul de control documentar desfasoara urmatoarele activitati succesive:
- efectueaza controlul documentar utilizand modulul informatic specific;
- verifica daca datele de referinta ale documentelor anexate declaratiei vamale au fost inregistrate in sistem;
- vizualizeaza declaratia vamala in „Lista declaratiilor selectate” pentru a vedea culoarul de vamuire pe care aceasta a fost selectata;
- verifica criteriul sau criteriile de selectivitate si procedura sau procedurile atasate in cazul in care selectarea declaratiei vamale s-a facut in baza unuia sau mai multor criterii de selectivitate;
- in cazul in care controlul documentar nu a condus la sesizarea de neconcordante sau erori, iar declaratia a fost selectata pe culoarul galben sau rosu:
- semneaza declaratia vamala si aplica stampila individuala;
- transmite dosarul operatiunii la punctul de validare in cazul culoarului galben de vamuire sau la punctul de control fizic in cazul culoarului rosu de vamuire;
- in cazul in care controlul documentar a condus la sesizarea de neconcordante sau erori:
- deschide si completeaza informatic fisa de control cu utilizarea optiunii „Conform = nu” din cadrul optiunii „Modificare” a functiei post-control;
- tipareste actul de inspectie in 2 exemplare, ambele semnate atat de agentul vamal constatator cat si de utilizatorul sistemului informatic;
- invalideaza informatic declaratia vamala utilizand optiunea „anulare” si o remite in vederea retragerii cu titlu definitiv sau in vederea rectificarii ulterioare; declaratia vamala invalidata, in forma tiparita, impreuna cu fisa de control si o copie a documentelor ce au stat la baza intocmirii acestora, se indosariaza si se arhiveaza;
- rectifica declaratia vamala initiala, la solicitarea declarantului sau a reprezentantului sau, pe baza datelor din fisa de control si o tipareste pe formulare puse la dispozitie de utilizatorul sistemului informatic;
- inregistreaza declaratia vamala rectificata cu acelasi numar si data de inregistrare cu declaratia initiala, regasibila la nivelul server-ului;
- tipareste declaratia vamala rectificata;
- semneaza declaratia vamala rectificata si aplica stampila individuala;
- transmite dosarul operatiunii la punctul de validare in cazul culoarului galben de vamuire sau la punctul de control fizic in cazul culoarului rosu de vamuire.
Agentul vamal de la punctul de control fizic desfasoara urmatoarele activitati succesive:
- efectueaza controlul fizic;
- vizualizeaza declaratia vamala, in „Lista declaratiilor selectate”, pentru a vedea culoarul de vamuire pe care aceasta a fost selectata;
- verifica criteriul sau criteriile de selectivitate;
- in cazul in care nu constata neconcordante intre bunurile prezentate la vamuire si documentele atasate sau erori in completarea declaratiei vamale, semneaza declaratia vamala si aplica stampila individuala;
- transmite dosarul operatiunii agentului vamal desemnat cu responsabilitati de validare informatica a declaratiei vamale;
- in cazul in care constata neconcordanta intre bunurile prezentate la vamuire si documentele atasate sau erori in completarea declaratiei vamale:
- completeaza informatic fisa de control existenta, daca a fost deschisa anterior, cu ocazia controlului documentar, sau deschide o noua fisa de control cu utilizarea optiunii „Conform = nu” din cadrul optiunii „Modificare”;
- tipareste fisa de control in 2 exemplare, ambele semnate atat de agentul vamal constatator cat si de utilizatorul sistemului informatic;
- invalideaza informatic declaratia vamala utilizand optiunea „anulare” si o remite in vederea retragerii cu titlu definitiv sau rectificarii ulterioare;
- rectifica declaratia vamala initiala, la solicitarea declarantului sau a reprezentantului sau, pe baza datelor din fisa de control;
- inregistreaza declaratia vamala rectificata cu acelasi numar si data de inregistrare cu declaratia initiala, regasibila la nivelul server-ului;
- tipareste declaratia vamala rectificata;
- semneaza declaratia vamala rectificata si aplica stampila individuala;
- transmite dosarul operatiunii la punctul de validare.
Agentul vamal de la punctul de validare desfasoara urmatoarele activitati succesive:
- utilizeaza modulul informatic specific si verifica datele inscrise in declaratia vamala in conformitate cu rezultatele controalelor anterioare si cu criteriul sau criteriile de selectivitate atasate;
- verifica existenta fisei de control si a inscrisurilor din aceasta, daca a fost deschisa;
- tipareste fisa de control in 2 exemplare, ambele semnate atat de agentul vamal constatator cat si de utilizatorul sistemului informatic;
- valideaza informatic declaratia vamala, numai daca nu a constatat nereguli in ceea ce priveste etapele parcurse anterior;
- inscrie in rubrica „B” din declaratia vamala numarul de validare si data validarii declaratiei vamale si dupa caz, numarul si data borderoului contabil; inscrierea numarului si datei borderoului contabil atesta plata datoriei vamale din depozit banesc constituit anticipat in contul biroului vamal;
- tipareste declaratia vamala in detaliu in cazul in care aceasta a suferit rectificari, pe formulare puse la dispozitie de utilizatorul sistemului informatic;
- aplica stampila individuala pe declaratia vamala;
- transmite dosarul operatiunii la punctul financiar contabil in cazul in care plata datoriei vamale si a tarifului de utilizare a sistemului informatic sau constituirea garantiei acoperitoare a acestora nu se efectueaza din depozit banesc constituit anticipat.
Agentul vamal de la punctul financiar contabil desfasoara urmatoarele activitati succesive:
- utilizeaza modulul informatic specific pentru gestionarea datelor din documentele legale care atesta efectuarea platii datoriei vamale;
- efectueaza verificarea documentelor de plata sau garantare a datoriei vamale, astfel:
- pentru cazul in care plata sau garantarea datoriei vamale se efectueaza prin virament, scrisoare de garantie sau numerar:
- preia datele din documentele legale;
- verifica concordanta intre cuantumul drepturilor vamale datorate inscris in declaratia vamala si cel inscris in documentele de plata sau garantare;
- tipareste borderoul contabil in 2 exemplare si aplica stampila individuala pe acestea;
- inscrie in rubrica „B” din declaratia vamala numarul si data borderoului contabil care atesta plata datoriei vamale;
- retine 1 exemplar din borderoul contabil pentru evidenta biroului vamal si inmaneaza exemplarul 2 comisionarului;
- aplica stampila individuala pe declaratia vamala;
- transmite dosarul operatiunii vamale persoanei desemnate pentru acordarea liberului de vama.
- pentru cazul in care garantarea sau plata datoriei vamale se efectueaza din depozit banesc, verifica daca sumele constituite prin alimentarea depozitului banesc sunt acoperitoare pentru datoria vamala inscrisa in documentele legale si intocmeste documentele de incasare a datoriei vamale pentru bugetul statului (in cazul prezentat, din scrisoarea de garantie se retin sumele garantate pentru marfa respectiva, respectiv autoturism Mercedes Benz Limousine C 200 CDI -; purtator de accize) ;
Acordarea liberului de vama in scris se face de catre agentul vamal desemnat in acest sens, pe declaratia vamala, prin aplicarea semnaturii si stampilei, dupa verificarea inregistrarilor in fisa de control; daca au fost constatate contraventii vamale liberul de vama se acorda numai dupa intocmirea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si semnarea acestuia de catre contravenient.
3.3. Scoaterea marfurilor din antrepozitul vamal de tip A
Regimul de antrepozit vamal se poate incheia de titularul regimului de antrepozit vamal prin: a) importul marfurilor; b) plasarea marfurilor sub alt regim vamal suspensiv; c) reexportul marfurilor antrepozitate; d) exportul marfurilor romanesti; e) abandonarea marfurilor in favoarea statului; f) distrugerea marfurilor sub control vamal.
Pentru exemplificare, am luat un caz al societatii SC BEATRICE SRL.
Regimul de antrepozit vamal se incheie, in cazul nostru, prin importul marfurilor.
Dupa ce marfa a fost introdusa in antrepozit prin declaratia de plasare sub regim de antrepozit IM 7 I. 53198/08.11.2004 (anexa 16), se procedeaza la importul acesteia prin depunerea unei noi declaratii vamale de import definitiv IM 4 I. 5133/28.01.2005 (anexa 15).
Daca marfa din antrepozit nu a primit nici o destinatie vamala pana la expirarea termenului de antrepozitare, autoritatea vamala, din oficiu, incheie regimul vamal de antrepozit si incaseaza taxele vamale si drepturile de import, pe baza unui act constatator.
Se urmeaza in continuare toate etapele procesului de vamuire descrise mai sus.
3.4. Deblocarea sumelor garantate si reintregirea scrisorii de garantie cu suma ce reprezinta contravaloarea drepturilor de import pentru marfa intrata in antrepozit, se face in urma incheierii regimului, printr-o solicitare adresata Biroului Vamal, la care se ataseaza copiile declaratiilor vamale de introducere in antrepozit, de incheiere a regimului respectiv si fisa stoc a antrepozitului (anexa 14). Dupa verificarea acestora si obtinerea aprobarii se procedeaza la deblocarea sumei justificate.Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta