Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Dizolvarea si lichidarea Societatii Comerciale
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Dizolvarea si lichidarea sunt operatiuni interdependente; daca se realizeaza, sunt indeplinite elementele unui caz de dizolvare, societatea trebuie sa treaca la lichidarea patrimoniului sau. e8l8lg
Legatura aceasta rezulta din existenta unui patrimoniu, conditie esentiala pentru calitatea de p.j. a societatii comerciale. In aceasta situatie, daca prin dizolvare inceteaza calitatea de p.j. trebuie sa se raspunda la intrebarea ce se face cu patrimoniul. Raspunsul -; lichidarea patrimoniului in conditiile si potrivit procedrilor stabilite de lege.
Dizolvarea. Definitie. Situatii de dizolvare.
Prin dizolvare se intelege incetarea calitatii de p.j. a unei SC in cazurile prevazute de lege sau de actul constitutiv.
Dizolvarea este situatia de exceptie de la functionarea societatii comerciale. Interesul legii este ca societatile acestea sa functioneze, sa nu ajunga la dizolvare. Rezulta un principiu general al remedierii, excluderii situatiilor ce duc la dizolvare. Numai daca remedierea nu este posibila epuizadu-se aceste mijloace, se trece la dizolvare.
De aceea apare dizolvarea ca o situatie de exceptie. La fiecare situatie de dizolvare trebuie sa sesizam, sa retinem care sunt mijloacele, operatiile prin care totusi dizolvarea ar putea fi evitata.
Cazurile de dizolvare au o anumita clasificare.
1.Din punct de vedere al sferei exista cazurile: a.generale -; se aplica tuturor formelor de societati (5 forme) b.speciale -; nu se aplica decat unei forme, cel mult unor forme de societati, dar in nici un caz tuturor celor 5 forme de societati. Situatiile speciale se explica prin anumite particularitati ale formelor de societati la care se aplica. Sunt forme la care se cere o limita minima de capital, 2 la SRL si 25 la SA. Apare o situatie aplicabila acestor societati -; daca se reduce capitalul sub limita => dizolvare.
2.Din punct de vedere al temeiului situatia de dizolvare:
-situatii legale -; stabilite de lege
-situatii conventionale, statutare -; stabilite de asociati prin actul constitutiv
Cazurile generale de dizolvare. Acestea sunt prevazute in art.222 din legea SC: a.Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. Este un caz general aplicabil tuturor formelor presupunand o prevedere aparte in actul constitutiv. SC se poate constitui fara termen, daca printr-o prevedere aparte din actul constitutiv s-a prevazut un termen ( 3,5 ani), indeplinindu-se acea data sau terminandu-se acea perioada societatea trebuie sa intre in dizolvare si patrimoniul in lichidare. Situatia de remediere -; la societatile constituite pentru o anumita durata, administratorii au obligatia sa-i consulte pe asociati cu cel putin 1 an inainte de expirarea societatii, pentru eventuala prelungire a functiei societatii. Daca administratorii nu-si indeplinesc aceste obligatii, legea prevede dreptul oricarui asociat, indiferent de cota de participare la capitalul social, sa se adreseze tribunalului si sa solicite efectuarea consultarii in vederea incheierii a deciziei date de tribunal. b.-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate -; aceasta situatie presupune ca la momentul constituirii, obiectului de activitate era legal si era posibil de realizat. Daca inca de la constituire obiectul era imposibil rezulta nulitatea societatii insasi. Obiectul devine imposibil. Mijlocul de remediere este prevederea legii potrivit careia AG poate decide nu numai unele modificari ale obiectului de activitate, ci si schimbarea radicala a obiectului de activitate. Din punct de vedere juridic schimbarea obiectului de activitate in temeiul unei decizii aprobata majoritatea asociatilor si schimbarea actului constitutiv.
-realizarea obictului de activitate -; in actul constitutiv s-a aratat ca societarea se infiinteaza pentru realizarea unui obiectiv (ex: pod, autostrazi). realizandu-se proiectul -; caz de dizolvare -; exista posibilitatea unei remedieri ce consta in schimbarea obiectului de activitate. Este mai usor -; obictul de activitate modificat in acelasi domeniu. c.Art.225, litera c: declararea nulitati societatii. Este vorba de declararea nulitatii societati insasi si nu nulitatii actului costitutiv al societatii. Pentru intelegerea acestei situatii, in primul rand trebuie sa ne amintim ce este nulitatea -; o sanctiune ce desfiinteaza efectele, consecintele unui act juridic, unui contract care nu a indeplinit in momentul incheierii sale conditiile cerute de lege sau avea acest contract cauze potrivnice normelor imperative.
Sistemele de nulitate trebuie sa fie contemporane, sa fi existat in momentul constituirii societatii. De aici si alta trasatura a nulitatii -; are caracter retroactiv -; desfiinteaza efectele, drepturile si obligatiile partilor si petrecute pana in momentul incheierii contractului.
Declararea nulitatii societatii insasi -; art. 56 ?59 legea SC.
Cazuri reprezentative de nulitate societatii. Aceste situatii vor fi existat in momentul constituirii societatii. Se presupune ca in procedura de constituire a societatii au existat lacune, goluri. Art.56 din lege -;nulitatea unei societati inmatriculate poate fi declarata de tribunal numai atunci cand: a.Lipseste actul constitutiv sau cand acesta nu a fost incheiat in forma autentica, adica la un notar public. b.Actul constitutiv este in forma autentica facut la un notar public, insa de aici in mod direct s-a trecut la inmatricularea societatii fara incheierea de autorizare pronuntat de judecatorul delegat. c.Lipseste acordul judecatorului delegat privind inmatricularea societatii. Uneori in functie de profil, pentru constituirea societatii comerciale se mai cere si o autorizatie de constituire din partea unui organ de stat (autoritate publica). d.Lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii.
Aceste situatii de nulitate tin de procedura de constituire a societatii. e.Actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris. Actul constitutiv nu mentioneaza expres elementele esentiale pentru pozitia, calitatea de p.j. a acelei societati comerciale.
Pentru unele societati, legea cere o limita minima a capitalului social, precum si uneori un numar minim de asociati. Ce se intampla daca nu s-ar indeplini aceste elemente => situatii de nulitate. P.j. trebuie sa aiba denumire, obiect de activitate, patrimoniu.
Mijloacele de remediere -; chiar daca s-ar afla intr-o situatie de nulitate
Art. 57 prevede ca nulitatea societatii nu poate fi declarata in cazul in care, cauza ei invocata in cererea de anulare a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. Nu a avut actul constitutiv in forma autentica => intocmeste unul in forma autentica. A lipsit avizul BNR pentru societati bancare -; se obtine acest aviz.
Capitalul social subscris a fost inferior limitei minime ceruta de lege => se completeaza capitalul social pana sa se pronunte tribunalul. Un SRL s-a constituit numai cu asociati (legea cere 5). Legea prevede si o exceptie de la retroactivitatea nulitatii. Chiar daca nu se remediaza si tribunalul pronunta nulitatea societatii, aceasta nulitatenu are caracter retroactiv. In consecinta, se considera ca actele juridice incheiate de reprezentantii acelei societati sunt valabile, desi societatea insasi a fost supusa nulitatii.
Contractele incheiate in aceasta perioada nu se anuleaza. Hotararea AGA -; situatia de dizolvare de fond (in ce situatie, in ce imprejurari AGA decide dizolvarea). Sub aspectul de fond AGA oricand fara motive justificate poate decide dizolvarea societatii. Exista conditii de forma. AGA sa fie legal convocata. Decizia de dizolvare sa fie adoptata cu majoritatea voturilor actionarilor ceruta de lege (majoritate apreciata in functie de cota de capital social 1 actiune = 1 vot).
Hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice precum neintelegeri grave dintre asociati care impiedica functiile societatii. Aceasta situatie are caracter judiciar, nu se poate valiza decat in temeiul unei astfel de hotarari a tribunalului. Daca se aplica in temeiul unei hotarari, se considera ca tribunalul cu obiectivitate va aprecia in ce masura sunt motive temeinice care ar impiedica functionarea societatii.
Cererea catre tribunal poate fi formulata, adresata de oricare dintre asociati fara a distinge vreo cota de capital social. Este suficient ca un asociat sa aiba doar o actiune (o parte sociala). Legea prevede in general motive temeinice care impiedica functionarea societatii. Legea nu enumera motivele temeinice care ar impiedica buna functionare a societatii. Aceste motive urmeaza sa fie apreciate obiectiv de catre tribunal. Documentele nu valideaza, contravine scopului esential al societatii.
Cererea de piata pentru produsele societatii este in scadere permanenta. Legea da un exemplu: motivele temeinice sunt o notiune mai mare: neintelegeri grave intre asociati.
Falimentul societatii (caz de dizolvare) este reglementat de legea 64/1995. Aceasta situatie are caracter judiciar pentru ca falimentul se aplica numai in temeiul unei hotarari judecatoresti si toate operatiunile legate de dizolvare se realizeaza sub controlul tribunalului.
Mijloc de remediere -; daca sunt factori ce ar justifica o remediere a situatiei, o redresare a situatiei, tribunalul poate dispune trecerea societatii comerciale intr-un plan de redresare pe o perioada de 1 an cu posibilitatea prelungirii pe inca un an.
Legea 64/1995 se aplica societatilor comerciale care ajung in incetare de plati. Aceasta incetare de plati trebuie sa rezulte din analiza situatiei patrimoniului (pe baza de bilant), constatandu-se ca acel patrimoniu nu mai produce bani lichizi in vederea achitarii datoriei societatii. Aceste masuri sunt gradate: este posibila aplicarea unui plan de redresare. Legea mai prevede alte cauze legale sau specificate in actul constitutiv al societatii.
Dintre situatiile de dizolvare speciale, aplicabile unor forme de societati sun acelea referitoare la SC carora li se cere o limita minima de capital social (SRL, SA). Aceasta situatie vizeaza scaderea capitalului social sub aceasta limita, dupa constituirea societatii.
Mijloc de revenire -; aceste societati daca pierd capital social incat sa nu mai aiba limita minima ceruta de lege au un termen de 9 luni in care isi vor completa capitalul social. Societatea poate avea o existenta legala fara sa posede capitalul social cerut de lege.Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta