Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
DEZVOLTAREA REGIONALA SI DE DURATA
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Strategia pe termen mediu confera o importanta majora Planului de Amenajare a Teritoriului National adoptat de Parlamentul Romaniei, in respectul valorilor dezvolta rii durabile si standardelor Uniunii Europene. Acest plan va fi promovat prin programe guvernamentale, inclusiv credite externe, in vederea dezvoltarii echilibrate a retelei de localitati, a infrastructurii, sistemelor de locuire in cadrul urban si rural, gestionarii responsabile a terenurilor si a patrimoniului national si construit. e6s20sk
Obiectivele politicii de dezvoltare regionala sunt:diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltarii echilibrate, revitalizarea zonelor defavorizate; preintampinarea producerii de noi dezechilibre;corelarea politicilor regionale cu cele sectoriale; stimularea cooperarii interregionale interne si internationale care contribuie la procesul economic si social; dezvoltarea in continuare a relatiilor speciale, privilegiate ale Romaniei cu Republica Moldova, consolidarea spatiului cultural si spiritual comun in concordanta cu normele si valorile inetegrarii intr-o Europa unita.
Principiile strategice ale dezvoltarii regionale vizeaza la nivel national si la nivel regional.
La nivel national vizeaza:promovarea mecanismelor economiei de piata in toate regi- unile tarii in vederea imbunatatirii competivitatii si realizarii unei cresteri economice permanente; promovarea unei dezvoltari armonioase spatiale si a retelei de localitati; cresterea capacitatii regiunilor (din punct de vedere institutional , financiar, decizional) la sustinerea propriului proces de dezvoltare; promovarea principiilor dezvoltarii durabile; crearea sanselor egale in ce priveste accesul la informare, cercetare-dezvoltare tehnologi-ca, educatie si formare continua.
La nivel regional vizeaza: reducerea disparitatilor dintre regiuni, judete , mediu urban-mediu rural, zone centrale, zone periferice; preintampinarea aparitiei unor zone-proble-ma; coordonarea initiativelor de dezvoltare regionala cu prioritatile nationale si orientari-le Uniunii Europene; promovarea unor politici conform unor particularitati zonale ( zone monofunctionale-predominant agricole, miniere-aglomerari urbane, zone naturale si construite protejate, zone de granite, zone cu probleme de mediu ).
Prioritati in programul operational regional sunt: imbunatatirea infrastucturii publice regionale si locale; consolidarea mediului de afaceri regional si local; dezvoltarea turismului regional si local; dezvoltarea urbana durabila; asistenta tehnica.
Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale are ca obiective: extinderea si crearea de legaturi intre retele de transport judetean/regional cu retelele nationale, europene (TEN-T), internationale; imbunatatirea legaturilor de transport si comunicatii intre principalele centre regionale, precum si intre acestea si alte zone limitrofe; cresterea capacitatii si calitatii sistemului public de asistenta medicala, sociala, de urgenta si siguranta publica la nivel regional si local;cresterea capacitatii institutiilor de invatamant si a ratei de scolarizare a elevilor la nivel regional si local.
Masurile luate pentru indeplinrea acestor obiective sunt: imbunatatirea si dezvoltarea retelei de transport; sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate si asistenta sociala; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie.
Consolidarea mediului de afaceri regional si local are ca obiectiv crearea si extinderea structurilor functionale de afaceri- baza pentru dezvoltarea mediului de afaceri regional si local.
Dezvoltarea turismului regional si local are ca obiective: valorificarea resurselor turistice existente, precum si a celor neintroduse inca in circuitul turistic (resurse turistice-istorice, culturale, naturale) si dezvoltarea principalelor tipuri de turism, cu identificarea niselor de piata;crearea de noi locuri de munca si cresterea veniturilor din activitati turistice; crearea de surse de venit in zone isolate, de o frumusete aparte.
Masurile luate pentru indeplinirea acestor obiective sunt: reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric si cultural, protectia si valorificarea patrimoniului natural; dezvoltarea mediului de afaceri in turism.
Dezvoltarea urbana durabila are urmatoarele obiective: regenerarea oraselor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate si participative; modernizrea infrastucturii publice urbane, imbunatatirea retelei urbane de transport public si a altor sevicii urbane; cresterea atractivitatii centrelor urbane afectate de restructu- rarea industriala, prin reabilitarea arealelor dezafectate si pregatirea lor pentru alte tipuri de activitati.
Masurile luate pentru indeplinirea acestor obiective sunt:sprijinirea proiectelor integrate de dezvoltare a comunitatilor; imbunatatirea infrastucturii ecologice de transport, a utilitatilor publice conexe si a serviciilor publice; reabilitarea arealelor dezafectate in situ, pentru dezvoltarea de noi activitati.
Sprijinirea proiectelor integrate de dezvoltare a comunitatilor are ca actiuni eligibile: finalizarea si/sau renovarea cladirilor abandonate; recuperarea siturilor abandonate pentru noi folosinte; demolarea cladirilor si/sau structurilor excesiv deteriorate; dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastucturii si utilitatilor publice urbane; infrastructura si echipamente sociale; sprijinirea si incubarea afacerilor initiale, comertului; cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii.
Imbunatatirea infrastrucurii ecologice de transport, a utilitatilor publice conexe si a serviciilor publice se poate realiza prin: dezvoltarea unei retele eficiente de transport public urban pentru imbunatatirea mobilitatii populatiei; reabilitarea strazilor si a utilitatilor publice conexe (conducte de apa, gaz, electricitate); servicii publice urbane.
Actiuni eligibile: construirea de statii pentru autobuze, tramvaie si troleibuze sau modernizarea celor existente; extinderea si/sau modernizarea retelei liniilor de tramvai si infrastructurii pentru troleibuze; inlocuirea parcului de transport public existent cu vehicule ecologice; achizitionarea/montarea de sisteme de control si monitorizare a traficului; reabilitarea strazilor; modernizarea utilitatilor publice conexe (apa,electricitate, gaze naturale, telefon si alte retele de distributie); investitii in facilitate culturale, sportive si recreative; adoptarea de metode moderne de adminis-trare urbana; investitii in servi-ciile telematice si in sisteme informationale.
Reabilitarea arealelor dezafectate in situ in vederea dezvoltarii de noi activitati are ca actiuni eligibile: reabilitarea si dezvoltarea arealelor industriale abandonate si/sau a terenurilor nefolosite sau subutilizate, in scopul transformarii si adaptarii functionale pentru noi utilizari (spatii publice, centre sociale, centre sportive si/sau centre educationale).
Dezvoltarea rurala durabila este o componenta a strategiei economico-sociala a dezvoltarii durabile, fapt pentru care insasi monitorizarea functionarii managementului comunitatii nu trebuie neglijata de catre specialisti.
Aparitia conceptului de dezvoltare durabila este considerate un posibil raspuns al comunitatii stiintifice si chiar al oamenilor politici la solutionarea problemelor datorate dezvoltarii rurale din a doua jumatate a secolului al XX-lea. Conceptul de dezvoltare durabila se fundamenteaza pe urmatoarele principii: concordia dintre economie si mediul inconjurator; generalizarea dezvoltarii durabile la spatial mondoeconomic; cuprinderea in sistemul de dezvoltare durabila a unui orizont de timp cat mai indelungat.
Diversitatea programelor de dezvoltare rurala afecteaza spatial rural atat punctiform (in locul de implementare ) cat si teritorial (localitate, zona, regiune).
Un program de dezvoltare rurala durabila este viabil daca acopera urmatoarele probleme: a. amenajarea teritoriului zonelor rurale ; b. institutii, infrastructura, transporturi, echiparea teritoriului; c. educatie, formare de cadre; d. crearea de locuri de munca si sporirea veniturilor persoanelor si localitatilor; e. dezvoltarea agriculturii si silviculturii; f. agroturismul local; g. extinderea intreprinderilor mici si mijlocii industriale, de artizanat, comerciale si de servicii; h. habitatul, locuintele, sanatatea, sportul; i. cultura; j. mediul inconjurator (natura, peisajul); k. cooperarea intercomunitara si regionala; l. managementul dezvoltarii, subsidiaritatea.
Dezvoltarea durabila este o problema de management si de cunoastere complexa a realitatilor actuale din comunitatile rurale.
Un principiu de care trebuie sa se tina cont in dezvoltarea durabila este cel al subsi-diaritatii, definit ca un principiu fundamental al deciziei sociale, prin care, conform teori- ei lui Bellman din cercetarea operationala, se pot obtine efecte decizionale maxime numai atunci cand actul decizional se apropie de obiectul deciziei.
Este necesar ca monografia sociologica locala, utila si planurilor de urbanism, sa se adapteze proiectului european de dezvoltare durabila, conturand stiintific problematica actuala a rurarului romanesc, prins deopotriva in propria traditie, dar si in fenomenul european al renasterii rurale.
Sociologia rurala este o stiinta cu deschideri interdisciplinare, in care fiecare subdo-meniu al sociologiei intretine relatii cu subdomenii ale altor discipline, iar problematica ei, asa cum se contureaza acum, cu implicatii in special in dezvoltarea durabila, reprezin-ta matricea disciplinara cea mai coerenta pentru noile ipostaze ale monografiei sociologi-ce. Cel mai important lucru pe care ni-l propune sociologia rurala este corelarea in cadrul cercetarii monografice a problematicii dezvoltarii durabile cu temele renasterii rurale. Teoria renasterii rurale, sustinuta de Bernard Kayser, identifica cinci tipuri de rural: rura-lul profund, ruralul semi-agricol, ruralul in mutatie, ruralul in stagnatie si ruralul interme-diar. Din problematica renasterii rurale, modelul care se aseaza cel mai bine pe realitatile romanesti este ruralul intermediar, fara ca celelalte tipuri sa fie eliminate dintr-o abordare monografica viitoare, necesara proiectelor de dezvoltare.
Acest model, al tipurilor de rural mentionate, chiar daca nu se regaseste in totalitate in realitatea rurala romaneasca in cele cinci componente, reprezinta o sustinere teoretica convergenta implicarii monografiei sociologice, pe de-o parte in cunoasterea obiectiva a tipurilor de comunitati din ruralul romanesc, iar pe de alta parte in orientarea lor spre asumarea lor spre asumarea de performante in dezvoltarea durabila.Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta