Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
REGULI GENERALE PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
In raporturile dintre comercianti,multitudinea contractelor care se incheie si exigentele celeritatii afacerilor impun,cel mai adesea,incheierea contractelor intre persoane care se gasesc in locuri diferite,iar comunicarea intre ele se realizeaza prin corespondenta,folosindu-se scrisoarea,telegrama,telexul ori telefaxul. p4d10dz
Avind in vedere acest fapt Codul comercial a reglementat prin art.35-39 anumite regulu care guverneaza incheierea contractelorintre absenti.
Legea foloseste sintagma intre persoane departate,intelegindu-se prin aceasta intervalul de timp care se scurge intre manifestarile lor de vointa si nu distanta dintre partile contractante.O parte nu ia cunostinta in mod direct,nemijlocit de vointa celeilalte parti ci prin intermediulunor mijloace de comunicare si dupa trecerea unui anumit timp.

Oferta de a contracta.
Oferta de a contracta reprezinta atit in cazul incheierii contractului intre prezenti cit si in cazul inceierii contractului intre absenti,propunerea unei persoane,adresata altei persoane de a incheia un anumit contract.
Pentru a angaja insa din punct de vedere juridic,oferta trebuie sa indeplineasca anumite conditii si anume,sa fie precisa,sa fie completa,adica sa cuprinda toate elementele esentiale ale contractului,sa fie neechivoca,adica sa exprime vointa neechvoca de a contracta din partea celui ce o face si sa fie ferma.
Formularea ofertei poate fi precedata de anumite discutii sau negocieri,si poate fi facuta in scris,prin scrisoare ,telex ori fax,sau chiar verbal.
Oferta poate sa prevada un anumit termen de aceptare,caz in care trebuie mentinuta pina la expirarea acestui termen,sau poate sa nu prevada un asemenea termen,caz in care trebuie mentinuta un termen rezonabil.

Aceptarea ofertei.
Reprezinta manifestarea vointei destinatarului ofertei de a incheia contractul in conditiile prevazute de oferta primita. pentru a constitui o aceptare manifestarea de vointa trebuie sa fie neconditionata sau limitata si poate fi facuta ca si oferta,in scris sau chir verbal.
Acceptarea ofertei poate fi expresa dar si tacita,prin indeplinirea unei actiuni de catre destinatar din care se poate deduce implicit,vointa de a contracta.Cea mai raspindita forma de aceptare tacita este executarea contractului
Momentul incheierii contractului.
In doctrina dreptului civil si comrcial au fost propuse mai multe teorii privind determinarea momentului incheieri contractului intre absenti.
Una dintre ele este teoria emisiunii potrivit careia contractul se incheiein momentul cind destinatarul ofertei si-a manifestat vointa de a accepta oferta primita,chiar daca aceasta acceptare nu a fost comunicata ofertantului.
O alta teorie,cea numita a transmisiuni,considera contractul incheiat in momentul cind destinatarul expediaza raspunsul privind acceptarea ofertei catre ofertant,chiar daca acesta nu a luat cunostinta despre aceptare.
O a treia teorie,cea a receptiunii,sau a primirii acceptarii,considera contractul incheiat in momentul primirii de catre ofertant a raspunsului privind acceptarea ofertei.
O a patra teorie ,consacrata si de Codul comercial,este teoria informatiunii,potrivit careia contractu se considera incheiat in momentul in care ofertantul ia cunostinta despre acceptarea ofertei.Astfel art.35 C.com.prevede ca contractul sinalagmatic nu se considera incheiat daca acceptarea nu a ajuns la cunostinta ofertantului in termenul stabilit prin oferta,sau daca nu s-a stabilit un asemenea termen,in termenul necesar schimbului ofertei si acceptarii,dupa natura contractului.
Codul comercial consacra si o exceptie de lateoria informatiunii,art.36 prevazind ca atunci cind ofertantul cere executarea imediata a contractului si un raspuns probabil de acceptere nu este cerut si nici chiar necesar,dupa natura contractului,contractul se considera incheiat in momentul cind destinatarul a executat contractul ori a intreprins executarea lui.
O problema deosebita o ridica perfectarea contractului unilateral in legatura cu care art. 38 C. com.prevede ca in cazul acestora propunerea este obligatorie indata ce ajunge la cunostinta parti careia ii este adresata.
In acest caz legea nu deroga de la teoria informatiunii sau a cunoasterii acceptarii,ceea ce reglementeaza art.38 C. com. fiind o exceptie de la caracterul revocabil al ofertei.In privinta contractului unilateral oferta de a contracta devine irevocabila din momentul cind a ajuns la cunostinta destinatarului.
Potrivit art.37 C.com.pina la perfectarea contractului,oferta si acceptarea sunt revocabile.In ceea ce il priveste pe ofertant cita vreme nu a cunoscut de acceptarea ofertei,el poate sa revoce oferta si cfontractul nu se va incheia.
La rindul sau,destinatarul este in drept sa revoce acceptarea cit timp aceasta nu a ajuns la cunostinta ofertantului.
Intrucit revocarea ofertei sau acceptarii ofertai poate cauya prejudicii,art.37 C. com. prevede ca daca revocarea ajunge la cunostinta celeilalte parti,dupa ce aceasta intrprinsese executarea contractului atunci partea care revoca contractul raspunde de daune.

REGULI SPECIALE PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE.

Notiunea de comert electronic.
Doctrina ofera modalitati de definire diferite,care,sunt oarecum asemanatoare. Astfel comertul electronic este definit ca fiind reprezentat de toate activitatile efectuate on-line, cu scopul de a stirni interesul consumatorilor inaintea vinzarii si de a asigura suportul consumatorilor dupa vinzare.De asemenea comertul elctronic mai este definit ca fiind realizarea pe cale electronica a activitatilor comerciale. Lato sensu comertul electronic include toate activitatile economice bazate pe tranzactiile electronice si infrastructura asociata.
Stricto sensu comertul electronic cuprinde relatiile comerciale intre societatile comerciale si consumatori,desfasurate prin intermediul mediilor electronice.

Reguli privind incheierea contractelor la distanta.
Sediul reglementarii il reprezinta O.G. 1302000 care prin contract la distanta intelege contractul incheiat intre un comerciant si un consumator,in cadrul unui sistem de vinzare organizat de comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv inainte si la incheierea contractului una sau mai multe tehnici de comunicare la distanta.
Inainte de incheierea contractului comerciantul trebuie sa il informeze pe consumator cu privire la urmatoarele elemente:
- identitatea comerciantului
- caracteristicile esentiale ale produselor si serviciilor
- pretul acestora
- modalitatea de livrare si de plata a pretului
- perioada de valabilitate a ofertei
- dreptul de denuntare a contractului etc.
Potrivit ordantei, contractul se considera incheiat in momentul primirii comenzii de catre comerciant daca partile nu au convenit astfel.
Specific acestor contracte la distanta este dreptul consumatorului de a denunta unilateral contractul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau in cazul serviciilor de la incheierea contractului,fara invocarea vreunui motiv si fara a suporta vreo penalitate.Reguli privind comertul electronic.
Comertul electronic este reglementat de mai multe acte normative cele mai inportante fiind Legea 455\2001 si Legea 365\2002 privind comertul electronic care au la baza DIRECTIVA 99\93 privind semnatura electronica si Directiva nr.2000\31\CE privind comertul electronic.
Ca regula in comertul electronic manifestarile de vointa ale ofertantului si destinatarului se concretizeaza in inscrisuri in forma electronica iar semnatura autorilor in semnatura electronica.
Inscrisul in forma electronica reprezinta o colectie de date in forma electronica intre care exista relatii logice si functionale si care redau litere, cifre,sau orice alte caractere cu semificatie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau a altui procedeu similar.
Semnatura electronica reprezinta date in forma electronica, care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electrinica si care servesc ca metoda de identificare.
Inscrisul electronic este asimilat in privinta conditiilor si efectelor sale cu inscrisul sub semnatura privata,daca i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extisa,bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat in momentul respectiv,si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
Legea 365\2002 stabileste anumite reguli speciale in privinta incheierii contractelor prin mijloace electronice, cu o terminologie specifica.
Subiectele raportului juridic sunt furnizorul de servicii si destinatarul serviciilor.
Furnizorul de servicii este orice persoana fizica sau juridica care pune la dispozitia unui numar determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societatii informationale.Prin serviciu al societatii informationale legea intelege orice activitate de prestari de servicii sau care presupune constituirea ,modificareac sau transformarea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal.
Furnizorul de servicii ofera serviciu prin intermediul unei pagini web care cuprinde anumite informatii generale,elemente de identificare,obiectul serviciului,tarife etc.si informatii cu caracter tehnic ca,etapele incheierii contractului mijloacele de corectare a erorilor etc.
Pe baza acestor informatii destinatarul serviciilor trimite furnizorului de servicii, prin mijloace electronice,oferta de a contracta.Primind-o furnizorul de servicii are obligatia de a confirma destinatarului primirea ofertei,ceea ce echivaleaza cu acceptarea ofertei.
Confirmarea se face prin trimiterea unei dovezi de primire prin posta electronica sau alt mijloc de comunicare electronica.
Art.9 din Legea nr.365\2002 prevede ca daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat in momentul in care accpterea ofertei a juns la cunostinta ofertantului.

Metode de efectuare a platilor in comertul electronic.
-Card-urile valorice-reprezinta o forma de numerar,in cazul careia valoarea nu este stocata fizic ci electronic.
-Transferul electronic de fonduri la punctul de vinzare-implica utilizarea cartelelor de plastic prin intermediul terminalului instalat de comerciant.
-Sistemul cartilor de credit
-Schimbul electronic de date financiare-presupune transmiterea datelor referitoare la o tranzactie,precum si informatiile referitoare la trimiterea fondurilor, de la un platitor catre banca sa si pentru trimietrea ulterioara catre beneficiar sau banca acestuia.

Validitatea,proba si efectele juridice ale contractelor incheiate prinmijloace electronice.
Aceste cotracte produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor,atunci cind sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.Proba incheirii acestor contracte si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de probe si Legii nr.455\2001 privind semnatura electronica.
In cazurile in care ,potrivit legii ,forma scrisa este ceruta ca o conditie de proba sau de validitate a unui act juridic,un inscris in forma electronica indepilneste aceasta cerinta daca i s-a incorporat ,atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii.

Modele de activitati comerciale electronice.
- Magazinul electronic (" e-shop")
- Aprovizionarea electronica
- Magazin universal electronic
- Societatile electronice
- Piata unui tert
- Furnizorul de servicii


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta