Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PROIECT LA ECONOMIE - EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
PROIECT LA ECONOMIE

EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR s1z13zp
PREZENTARE GENERALA
In Consiliul de administrate al firmei SC CLIMA-STAR SRL s-a hotarat construirea unei fabrici de agregate frigorifice.
Potrivit studiilor de piata, sunt necesare circa 3300 bucati/an, nivel de care se va tine seama la edificarea noii capacitati de productie a firmei.
Valoarea investitiei se ridica la 1.645.600 RON, urmand sa fie finantata din fonduri proprii ale firmei, imprumut de la o banca din tara, cat si dintr-un imprumut de la Banca Mondiala pentru importul de utilaje.
Volumul si structura cheltuielilor de investitii sunt prezente in tabelul 1
Tabelul /
SPECIFICAT

PERIOADA DE EXPLOATARE TOTAL

1 2 *J
Terenuri 50.000 - - 50.000
Cladiri 380.000 340.000 - 720.000
Utilaje, masini, instalatii - - 700.000 700.000
Montaj - - 50.000 50.000
Cheltuieli preliminare (pregatirea fabricatiei) - - 40.000 40.000
Cheltuieli neprevazute _ 1 10.000 1 0.000
Fond de rulment - 75.600 75.600
Valoarea investitiei 430.000 340.000 875.600 1.645.600
Pretul de achizitie al utilajelor, masinilor, instalatiilor se estimeaza pe baza informatiilor cuprinse in listele de preturi ale intreprinderii, cataloage, oferte, prospecte, pretul bursei. Necesarul de fond de rulment (capital de exploatare) se determina pe baza nevoilor de finantare a cheltuielilor din primul ciclu de fabricare. Firma trebuie sa dispuna de o suma de bani ca fond de rulment la inceputul perioadei de fabricare. Nevoia de fond de rulment (NFR) se determina pe baza necesarului de stoc de materii prime si materiale a cerintelor de creditare a clientilor, precum si creditele de la furnizori care micsoreaza nevoia de bani pe o anumita perioada. Se va tine seama de duratele de rotatie a stocurilor, durata de incasare de la clienti si de plata furnizorilor.
In vederea calcularii fondului de rulment si a aprecierii fezabilitatii investitiei trebuie sa se cunoasca:
* volumul incasarilor
* cheltuielile de exploatare (de baza)
* structura lor, precum si durata de rotatie a acestor elemente.
Incasarile si cheltuielile estimate sunt redate in tabelul 2
Tabelul 2
SPECIFICATIE

PERIOADA DE EXPLOATARE
1 2 3 4 5 6.. .15
Incasari (cifra afaceri) 1.486.000 1.486.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000
Cheltuieli de baza 1.259.000 1.266.900 1.300.000 1.300.000 1.320.000 1.320.000
Materii si materiale 1.004.300 960.300 994.400 994.400 1.014.400 1.014.400
Salarii 254.700 306.600 306.500 305.600 305.700 | 305.700
Duratele de rotatie a stocurilor, durateie de incasare a creditelor de la client! si de plata a datoriilor catre furnizori au fost stabilite pe baza marimilor medii pe ramura asttel:
* 60 zile - perioada de rotatie a stocurilor de materii prime
* 24 zile - perioada de incasare a clientilor
* 40 zile - perioada de achitare a furnizorilor, a datoriilor catre furnizori
Baza de referinta pentru calcul este cea folosita de ramurile industriale. In privinta stocului de materii prime:
* cheltuielile reprezinta 50% din cheltuielile de exploatare
* nivelul credite - clienti reprezinta 60% din cifra de afaceri
* nivelul credite - furnizor reprezinta 80% din cheltuieli cu materii prime
Cheltuielile de investitii se finanteaza din surse proprii si dintr-un imprumut pe termen lung de la Banca Mondiala. Sumele ce se vor aloca, fonduri proprii sunt esalonate pe cei 3 ani de executie asttel:
* an I - 230.000 RON
* an II - 40.000 RON
* an III -; 475.600 RON
Banca mondiala acorda imprumutul esalonat pe perioada de 3 ani pe urmatoarele linii de credite:
* an I - 200.000RON
* an II -; 300.000RON
* an 111 -; 400.000RON
Dobanda perceputa de banca este 10% pe an, rambursarea creditului se va esalona pe parcursul a 8 ani, dupa 2 ani de la punerea in functiune a obiectivului, firma beneficiind asttel de 2 ani de gratie.
La evaluarea financiara a fezabilitatii terenului se va avea in vedere, pe langa parametrii tehnico-constructivi si profesionali, si obligatii financiare si fiscale astfel:
* amortizarea anuala a capitalului fix -; 75.000RON.
* rata impozitului pe profit - 25%/an.
Pentru intocmirea pragului de rentabilitate consideram un volum de cheltuieli fixe de 3100 milioane lei/an.Pentru intreaga productie, in vederea aprecierii eficientei economice a produsului de investitii dat, se vor calcula indicatorii recomandati in metodologiile in vigoare, relevand riscul.
In vederea aprecierii eficientei economice a proiectului.. se vor calcula: a) indicatorii eficientei economice absolute:
* investitia specifica Is
* durata/termen de recuperare a-investitiei D,, T,
* rata de rentabilitate si profitabilitate R b) indicator de evaluare recomandati de Banca Mondiala:
* venitul net actualizat
* venitul net actualizat la un leu, cheltuieli de investitie actualizata
* rata interna de rentabilitate RIR
In functie de acesti indicatori vom aprecia daca proiectul e fezabil cu o marime de referire egala cu costul de oportunitate al investitiei.
Evaluarea proiectului se face sumar si detaliat. Este necesar si calculul efectului de levier.
Indicatii o pentru individualizare cifrele de la valorile absolute reteritoare la investitii. cheltuieli de baza se vor inmulti cu un coeficient (pentru mine 1,304). o obligatiile pentru impruinutul bancar stabilite pe baza coeficientului individual
1,304 vor fi calculate cu aceesi marime referitoare la rata dobanzii . durata de rambursare , perioada de gratie . o incasarile din vanzari se vor inmulti si cu 1,5.

EVALUAREA FINANCIARA A PROIECTULUI DE INVESTITII
Volumul si structurile de investitii

Specificatii

Perioada de executie Total

1 an 2 ani 3 ani
Terenuri 758.990 758.990
Cladiri 577.460 516.670 - 1.094.130
Utilaje si masini - - 1.063.740

7 9814
Montaj - - 701 701
Cheltuieli preliminare - - 560.8 560.8
Cheltuieli neprevazute - - 140.2 140.2
Fond de ailment - - 1060.2625 1060 2625
Valoarea investitiei 6028.6 4766.8 12276 2625 23071.3 12
Previziunea incasarilor si cheltuielilor
Tabelul 4
Specificatii

Perioada de exploatare
1 an 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6-15 ani
Incasari din vanzarea marfurilor(CA) 26814.87 26814.87 27067.5 27067.5 27969.75 27969.75
Cheltuieli exploatare(de baza) 15145.77 15240.80 15639 15639 15879.6 15879.6
Materii prime 4596.06 5532.58 5530.78 5514.54 5516.35 5516.35
Salarii 3064.04 3688.39 3687.19 3676.36 | 3677.57 3677.57
Profit 11669.1 11574.07 11428.5 11428.5 12090.15 12090.15

DETERMINAREA CAPACITATII DE PROPUCTIE


Capacitatea de productie reprezinta productia maxima ce se obtinc intr-o perioada de timp, si poate fi:
-capacitatea tehnica
-capacitatea de regim
Cp= ATI
CP=STI
T-caracteristica dimensionala (timpul) exprimata in ore
I-indice de utilizare intensive a capacitatii de productie
A-caracteristica dimensionala
S-suprafata e productie
Cp=Gmp*KS*TC/DCO
Gmp -grautatea materiel prime
Ks -coeficient de scoatere
Tc-timpul calendaristic
DCO-durata unui ciclu operativ
Cp = TC/nti nti-norma tehnica de timp a produsului i
CP=npi*Tc npi-norma de productie a produsului i
Capacitatea actualizata cu coeficientul de individualizare este 3300*1.203=3969.9 bucati.
Valoarea investitiei, actualizate cu coeficientul de individualizare este (16456* 1 .203=19796.56). Ea reprezinta marimea fondurilor necesare pentru realizarea unui obiectiv.lnvestitiile insumeaza totalitatea resurselor ce se consuma pentru nclicarea obiectivului, pana la punerea sa in functiune.
Profitul se inregistreaza atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile. Pentru a determina ecuatia echilibrului financial' se pleaca de la egalitatea bilantiera:
ACTIV=PASIV
ACTIVUL=lmobilizari + Active circulante +Disponibilitati
PASIVUL=Capitaluri permanente +Datorii de exploatare + Credile de trezorene
Profit :
26814.87- 15145.77 = 11669.1
26814.87- 15240.80 = 11574.07
27067.5 -; 15639 = 11428.5
27067.5 - 15639 = 11428.5
27969.75 - 15879.6 = 12090.15
27969.75 - 15879.6 = 12090.15
Nota: Cifra de afaceri (incasari) se inmulteste si cu 1.5

CA= 14860* 1.203* 1.5=26814.87
Salarii :
3064.04*1.5= 4596.06
3688.39*1.5=5532.58
3687.19*1.5=5530.78
3676.36*1.5=5514.54
3677.57*1.5=5516.35
3677.57*1.5=5516.35

Cifra de afaceri totala-cifra afaceri = CAtotal - CA = (26814.87+26814.87+27067.5+27067.5+27969.75+27969.75)- 26814.87=163704.24-26814.87=136889.37
Cheltuieli de exploatare = 15145.77+15240.80+15639+15639+15879.6+15879.6=93423.77
CALCULUL NECESARULUI DE FOND DE RULMENT (NFR)

In privinta materiei prime acestea reprezinta 50% din cheltuielile de baza
15145.77*50%=7572.88
15240.80*50%=7620.4
15639*50%=7819.5
15639*50%=7819.5
15879.6*50%=7939.8
15879.6*50%=7939.8

Durata de rotatie a stocurilor de materie prima este 60 zile Norma de consum Nceste:
7572.88*60/360=1262.14
7620.4*60/360=1270.06
7819.5*60/360=1303.25
7819.5*60/360=1303.25
7939.8*60/360=1323.3
7939.8*60/360=1323.3
CLIENTII
In privinta nivelului creditului de clienti acesta reprezinta 60% din cifra de afaceri

26814.87*60% = 16088.92
26814.87*60% = 16088.92
27067.5*60% = 16240.5
27067.5*60% = 16240.5
27969.75*60% = 16781.85
27969.75*60% = 16781.85

Cheltuielile de investitii se efectueaza din surse proprii si imprumuturi dupa cum urmeaza: o din surse proprii:
> Ian 2300*1.203 = 2766.9
> II an 400*1.203 =481.2
> III an 4756* 1.203 = 5721.46
TOTAL = 8969.56 o din imprumuturi:
> I an 2000* 1.203 = 2406
>- II an 3000*1.203 = 3609
> III an 4000* 1.203 = 4812
TOTAL= 10827
Structura cheltuielilor de investitii din punct de vedere al perioadei de executie este
> Ian 4300*1. 203 = 5172.9
> II an 3400*1.203 = 4090.2
> 111 an 8756*1.203= 10533.46
TOTAL = 19796.56
Calculul obligaiiilor fata de banca se face cu ajutorul Ibnnulei:
Obligatiile (C) = imprumutul*(I+a)2
Unde: n=nr. am a=rata dobanzii
C"=2406 ( 1+0.1 )5+ 3609 ( 1+0.1 )4+4812 ( 1 +0.1)3 = 2406* 1.15+ 3609* 1. 14+ 4812* 1.13= 15563.59 mil. lei
Rata anuitatii(RA) = C"a(l+a)n/a(l+a)"-li
Unde: a=rata dobanzii n=nr. ani(8 ani)
RA=15563.59 *0.1(1+0.l)8/a( 1+0.1 )8-1i = 15563.59 *0.1*2.14/1.14 =2921.58 mil. lei
Obligatiile fata de banca sunt prezentate in tabelele urmatoare(in mil. lei)

Ani Obligatii la inceput de an Dobanda 10% Obligatii+ dobanda Anuitate Obligatii la stars it de an
6 15563.59 1556 17119.9 2921.58 14198.32
7 14198.32 1419.832 15618.152 2921.58 12696.57
8 12696.57 1269.657 13966.227 2921.58 11044.647
9 11044.647 1104.464 12149.111 2921.58 9227.531
10 9227.531 922.753 1 0150.284 2921.58 7228.704
11 7228.704 722.870 7951.574 2921.58 5029.99412 5029.994 502.999 5532.993 2921.58 2611.413
13 2611.413 261.141 2872.554 2921.58 0

Perioada de incasare de la clienti este de 24 zile Nivelul creditului Nc este :
16088.92*24/360 = 1072.59
16088.92*24/360= 1072.59
16240.5*24/360= 1082.7
16240.5*24/360= 1082.7
16781.85*24/360= 1118.79
16781.85*24/360= 1118.79
FURNIZORI
In privinta nivelului creditului de furnizori acesta reprezinta 80% din cheltuielile materiei prime
10043*80%=8034.4
9603*80%=7682.4
9944*80%=7955.2
9944*80%=7955.2
10144*80%=8115.2
10144*80%=8115.2

Perioada de achitare a datoriilor catre furnizori este de 40 zile
Nivelul creditului N,- este :
8034.4*40/360= 892.71
7682.4*40/360= 853.6
7955.2*40/360= 883.9
7955.2*40/360= 883.9
8115.2 *40/360= 901.68
8115.2*40/360= 901.68
Trezoreria este egala cu fondul de rulment minus nevoia de fond de rulment
Nevoia de fond dc rulment este indicatorul a carei marline este dependents in mod direct proportional cu cifra de afaceri si poate fl previzionata in funclie dc nolitica viitoare a intreprinderii privind vanzarile
NFR = stocuri + creant - datorii pe tennen lung
7572.8 + 26814.87 -8034.4 = 26353.27
7620.4 + 26814.87 -; 7682.4 =26752.87
7819.5 + 27067.5 -; 7955.2 = 26931.8
7819.5 + 27067.5 -; 7955.2 = 26931.8
7939.8 + 27969.75 -; 8115.2 =27794.35
7939.8 + 27969.75 -; 8115.2 =27794.35

Fondul de rulment se calculeaza ca diferenta intre capitalul permanent si active imobilizate si reprezinta acea parte a capitalului permanent can; depaseste valoarea activelor imobilizate nete si poate fi afectata tlnantarii activelor circulante.

Specif. 6 7 8 9 10 1 1 12 13
Anuitate 2921.58 2921.58 2921.58 2921.58 2921.58 2921.58 2921.58 2921.58
Dobanda 1556 1419.832 1269.657 1104.464 922.753 722.870 502.999 261.141
Rata rambursare 1591.04 1751.85 1928.99 2117.54 2328.25 2560.03 2814.99 3095.44
Rata autonomiei financiare se calculeaza ca raport intre capitalui strain si capita propriu.
R.a.f. = 17736.81/10223.18 = 1.73
INDICATORII EFICIENTEI ECONOMICE ABSOLUTE
(I) Investitia specifica ls = It/Cr = 19796.56 / 3969.9= 4.98666
Tabelul 5
Indicator! UM Valoarea
Tr Ani . 1.7 r % 59%
P milioane lei 11669.1
CP mil bucati 3969.9
It milioane lei 19796.56
Is milioane lei 4.98666
It-valoarea investitiei totale
Cp-capacitatea de productie
Investitia specifica astfel calculata arata care este efortul investitional in lei. ce se face pentru realizarea unei unitati de capacitate fizica.
Durata de recuperare a investitiei Tr = It /P = 19796.56/ 11669.1= 1.694 I 1.7
P-profitul realizat in priinul an
(2) Rata de rentabilitate a capitalului investit r = P/ It = 11669.1/19796.56= 0.589 I 59%
Rata de rentabilitate a capitalului investit, calculate prin raportarca profitului dintr-un an la suma investitiilor aferente proiectului. arata profituriie anuale ce revin investitiilor. Acest indicator reflecta numai profitul dintr-un an. Are o imporlanla decisiva in alegerea proiectului pentru a aprecia daca se face fata obligatiilor fmanciare in decLirsul runctionarii. Aceasta rata trebuie sa fie mai mare decat rata dobanzii in conditiile utilizarii creditului bancar.
Calculul indicatorilor de actualizare recoiiiandati dc Banca Nalionala o VNA (venitul net actualizat)
Venitul net actualizat VNA este un indicator fundamental pemtru evaluarea unui proiect de investitii. Determinarea venitului net actualizat necesita urmatoarelc etape

-fixarea ratei de actualizarea
-stabilirea cheltuielilor cu investitiile, a cheltuielilor de exploatare si a incasarilor -din diferenta anuala intre incasari si cheltuieli se obtine fluxul de numeral" (cash-tlow) -fluxul de numeral" se pondereaza cu factorul de actualizare (de eflcienta normative) -se insumeaza algebric tluxurile anuale actualizate
Raportul dintre venitul net actualizat si investitii, denumit si rata de protltabilitate este utilizat pentru a compara proiecte ce reclama investitii complexe oferindu-se o viziune corecta asupra eficientei economice. o RIR (rata interna de rehabilitate)
Rata interna de rehabilitate este acea rata de rentabilitate pentru care suma vaniturilor actualizate este egaia cu suma cheltuielilor de investitii actualizaUv
Marimea ratei de rentabilitate se afla prin iteratii successive pornind cu o rata mica in functie de care se obtine un venit net actualizat pozitiv pana la o rata mai mare de la care rezulta venitul net actualizat negativ.


Rata interna de rentabilitate a investitiei exprima capacitatea investitiei de a furniza profit pe intreaga durata de functionabilitate a obiectivului stabilind puterea economica a acestuia, respectiv profitului net ce se obtine la un leu etbrt total, cu investitia si productia.
Cunoasterea RIR prezinta o importanta deosebita in anahza eficientei proiectelor de investitii care stint tlnantate pe baza imprumuturilor bancare In raport cu rata dobanzii bancare, RIR se considera ca o limita maxima de acceptare a imprumutului
Calculul ratei de rentabilitate a capitalului investit presupune. mai nitai. determinarea fluxului net actualizat pentru doua rate actualizate ( rata min. si rata max.)
Rata interna de rentabilitate a capitalului investit trebuie sa tie mai mare decat rata dobanzii bancare cu o marja de siguranta de 0,5 5 % care sa acopere risen! fata de aspectele care nu au putut fi apreciate de cel care a intocmit studiul de fezabilitate.

Centralizator privind fluxul de numerar actualizat in functie de RIR

Ani 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9- IS Total
6028.6 4766.8 12275.9 1
Chcltuieli I de investitii i
Chcltuieli cxploatare 17651.54 17761 94 18226 18226 lS5()h 4 1 SMK. 4
Incasari vanzari 31250.58 31250.58 3 1 545 31545 325'J(v5 325'Ko i
Flux -6028.6 -4766.8 -12275. () 13599.04 1348864 13319 13319 I4D9D. 1 14090 I numerar
Factor actualizare 0.822 0.587 0.419 0.299 0.212 0 151 o IDS 0 D7d D I XX ii=40%
Flux -4955.5 -2798.1! -5143.6 4066.1 1 2859 59 201 1.17 1438.45 1070.85 2648 94 1 I1;"7 9o numerar actualizat _
Factor 0.804 0.545 0.377 0.259 1.179 u. iz^ 0 084 0.058 0 \2" actualizare a=45%
Flux -4847 -2597 91 -4628.01 3522.15 2414.47 1624.92 1 1 18 SO 817.22 1 1789.44 -7S5.92 numerar actualizat 1
RIR = amin + (an,:ix - amill)*VNA,/! VNA, - VNA21
RIR = 0.40 + (0.45 -0.40)*1 197.9/1 1 197.9 - (-785.92) \ = 0.43 =43%
Ani 1 2 3 4 5 ± 7
6028.6 4766.8 12275.9
Cheltuieli de \ investitii •
Cheltuieli 17651.54 17761 94 —
18226 a 18226 exploatare
Incasari 31250 58 3I250.5X 31545 31>4^"" vanzari
Flux numerar -6028.6 4766.8 12275.9 13599.04 13488.64 133 1 9 13319
Factor 0.918 0 734 0 588 0.470 0.375 0.301 0.251 actualizare a=40% _
Flux numerar actualizat 5534 25 3498 83 7218.23 6391.55 5058.24 3343 07 4009 02

18506.4

1850d.4

1494".86
In cazul nostru rata dobanzii este de 10% iar RIR=:43%. Rezulta ca proiectul dc fata are capacitatea de a acoperii dobanda din benellcii.
Nivelul RIR se compara cu costul oportun al capitalului.Daca acesta este mai mic inseamna ca proiectul se accepta.

Durata ciclului operativ tehnologic
1234

t2 2 3 4
X
V "V t3 X X 1 2 3 4
M 1234
X v vl
6 11234
30 ORE
. fe. np =4 (numarpiese) tl=1 ora (timp) t2=2 ore t3=l ora t4=3 ore t5=0.5 ore
Dcoth(succesiv) =np* ? ti=4*7.5 ore=30 ore

Graficul pragului de rentabilitate

A pragul de rentabilitate

CA
CT
CF
Pragul de rentabilitate = Cheltuieli fixe/(Incasari din vanzari - Cheltuieli variabile)* 100
Pr = a3969.9/(26814.87 -; 15145.77)i* 100 = 34,02 %
CT=CF+CV cost total
CV=CH/Cp Cheltuieli variabile
CF=D+Az cheltuieli fixe
CF = 4346.2
CV= 17651.54/3969.9= lei/buc
CT= 4346.2+3.815=4350.01
CA = 26814.87 cifra afaceri
Pv = 26814.87 mil lei/3969.9=6.7545 pret vanzare
Efectul de levier se calculeaza - in functie de rata dobanzii in conditiile in care rata dobanzii este mai mica decat rata inflatiei
-in functie de cursul valutar

Indicator! Simboluri Perioada de exploatare - 3 Perioada de exploatare - 4
Nr. mediu de salariati Ns 800 815
Productia marfa Qi 18000 18000
Cifra de afaceri CA 31250.58 31250.58
Productivitatea muncii W 22.5 22.08
Grad de valorificare CA/Qr 1.74 1.74
Active fixe Mr 720 741
Active din care productive Mr 504 534
Ponderea activelor fixe Mf'/Mf 70% 72%
Gradul de inzestrare tehnica MI/HS 0.9 0.9
Randamentul economic Qf/Mf 35.71 33.70
Consideram ca analiza datelor ne indreptateste sa apreciem investitia fezabila si oportuna.
Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta