Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Planul de conturi general
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
c7y16yu
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
10. CAPITAL SI REZERVE
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
1623. Credite externe guvernamentale
1624. Credite bancare externe garantate de stat
1625. Credite bancare externe garantate de banci
1626. Credite de la trezoreria statului
1627. Credite bancare interne garantate de stat
166. Datorii ce privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii catre societatile din cadrul grupului
1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului
1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
101. Capital
1011. Capital subscris nevarsat
1012. Capital subscris varsat
1015. Patrimoniul regiei
1016. Patrimoniul public
104. Prime legate de capital
1041. Prime de emisiune
1042. Prime de fuziune
1043. Prime de aport
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
105. Rezerve din reevaluare
106. Rezerve
1061. Rezerve legale
1062. Rezerve pentru actiuni proprii
1063. Rezerve statutare sau contractuale
1068. Alte rezerve
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
12. REZULTATUL EXERCIT IULUI
121. Profit si pierdere
129. Repartizarea profitului
13. SUBVENT II PENTRU INVESTITII
131. Subventii pentru investitii
15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI
151. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
1511. Provizioane pentru litigii
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

169. Prime privind rambursarea obliga tiunilor
16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
Clasa 2 - Conturi de imobiliza ri
20. IMOBILIZARI NECORPORALE
208. Alte imobilizari necorporale
201. Cheltuieli de constituire
203. Cheltuieli de dezvoltare
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
207. Fond comercial
21. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri si amenajari de terenuri
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii
213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2133. Mijloace de transport
2134. Animale si plantatii
214. Mobilier, aparatura birotica, echipa mente de protectie a valorilor umane si materiale
2677. Actiuni proprii - active imobilizate*2)
2678. Alte creante imobilizate
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de consti tuire
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvol tare
2805. Amortizarea concesiunilor, brevete lor, licentelor, marcilor comerciale si altor drep turi si valori similare
2807. Amortizarea fondului comercial
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale
281. Amortizari privind imobilizarile corpo rale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri
2812. Amortizarea constructiilor
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale
29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
IMOBILIZARILOR si alte active corporale
23. IMOBILIZARI IN CURS
231. Imobilizari corporale in curs
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
233. Imobilizari necorporale in curs
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
261. Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului
263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
265. Alte titluri imobilizate
267. Creante imobilizate
2671. Sume datorate de filiale
2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale
2673. Imprumuturi acordate pe termen lung
2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
2675. Creante legate de interesele de participare
2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
290. Provizioane pentru deprecierea imobili zarilor necorporale
291. Provizioane pentru deprecierea imobili zarilor corporale
293. Provizioane pentru deprecierea imobi lizarilor in curs
296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie
30. STOCURI DE MATERII PRIME SI
MATERIALE
308. Diferente de pret la materii prime si materiale
301. Materii prime
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare
3022. Combustibili
3023. Materiale pentru ambalat
3024. Piese de schimb
3025. Seminte si materiale de pla ntat
3026. Furaje
3028. Alte materiale consumabile
303. Materiale de natura obiectelor de inventar
33. PRODUCT IA IN CURS DE EXECUTIE
331. Produse in curs de executie
332. Lucrari si servicii in curs de executie
34. PRODUSE
341. Semifabricate
345. Produse finite
346. Produse reziduale
348. Diferente de pret la produse
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti
354. Produse aflate la terti
356. Animale aflate la terti
357. Marfuri aflate la terti
358. Ambalaje aflate la terti
3921. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie
394. Provizioane pentru deprecierea produselor
395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti


396. Provizioane pentru deprecierea animalelor
397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor
36. ANIMALE
361. Animale si pasari
368. Diferente de pret la animale si pasari
37. MARFURI
371. Marfuri
378. Diferente de pret la marfuri
38. AMBALAJE
381. Ambalaje
388. Diferente de pret la ambalaje
39. PROVIZIOANE pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie
391. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
392. Provizioane pentru deprecierea materialelor
398. Provizioane pentru deprecierea amba lajelor
Clasa 4 - Conturi de terti
40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de
401. Furnizori
403. Efecte de platit
404. Furnizori de imobilizari
405. Efecte de platit pentru imobilizari
408. Furnizori - facturi nesosite
409. Furnizori - debitori
4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari somaj
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
4372. Contributia personalului la fondul de
411. Clienti
4111. Clienti
4118. Clienti incerti sau in litigiu
413. Efecte de primit de la clienti
418. Clienti - facturi de intocmit
419. Clienti - creditori somaj
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale
4382. Alte creante sociale
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI
SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. T.V.A. de plata
4424. T.V.A. de recuperat
4426. T.V.A. deductibila
4427. T.V.A. colectata
4428. T.V.A. neexigibila
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor
445. Subventii
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului
421. Personal - salarii datorate
423. Personal - ajutoare materiale datorate
424. Participarea personalului la profit
425. Avansuri acordate personalului
426. Drepturi de personal neridicate
427. Retineri din salarii datorate tertilor
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul
4282. Alte creante in legatura cu personalul
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA
SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale
4482. Alte creante privind bugetul statului
4582. Decontari din operatii in participatie activ
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
45. GRUP SI ASOCIATI
451. Decontari in cadrul grupului
4511. Decontari in cadrul grupului
4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
452. Decontari privind interesele de participare
4521. Decontari privind interesele de participare
4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
455. Sume datorate asociatilor
4551. Asociati - conturi curente
4558. Asociati - dobanzi la conturi curente
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul
457. Dividende de plata
458. Decontari din operatii in participatie
4581. Decontari din operatii in participatie pasiv
461. Debitori diversi
462. Creditori diversi
47. CONTURI DE REGULARIZARE SI
ASIMILATE
471. Cheltuieli inregistrate in avans
472. Venituri inregistrate in avans
473. Decontari din operatii in curs de clarificare
48. DECONTARI IN CADRUL UNITAT II
481. Decontari intre unitate si subunitati
482. Decontari intre subunitati
49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
CREANTELOR
491. Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii
496. Provizioane pentru deprecierea crean telor - debitori diversi
Clasa 5 - Conturi de trezorerie
50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
5191. Credite bancare pe termen scurt
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
5193. Credite externe guvernamentale
5194. Credite externe garantate de stat


5195. Credite externe garantate de banci
5196. Credite de la trezoreria statului
5197. Credite interne garantate de stat
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
501. Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului
502. Actiuni proprii
503. Actiuni
505. Obligatiuni emise si rascumparate
506. Obligatiuni
508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt
53. CASA
531. Casa
5311. Casa in lei
5314. Casa in valuta
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale
5322. Bilete de tratament si odihna
5323. Tichete si bilete de calatorie
5328. Alte valori
54. ACREDITIVE
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat
5113. Efecte de incasat
5114. Efecte remise spre scontare
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei
5124. Conturi la banci in valuta
5125. Sume in curs de decontare
518. Dobanzi
5186. Dobanzi de platit
5187. Dobanzi de incasat
519. Credite bancare pe termen scurt
541. Acreditive
5411. Acreditive in lei
5412. Acreditive in valuta
542. Avansuri de trezorerie
58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne
59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului
592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor
595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate
596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
598. Provizioane pentru deprecierea altor in vestitii financiare si creante asimilate
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE
SI VARSAMINTE ASIMILATE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilul
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654. Pierderi din creante si debitori diversi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii si subventii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
61. CHELTUIELI CU LUCRA RILE SI
SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legale de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobanzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII
EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate


624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI
PROVIZIOANELE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele
6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE
PROFIT SI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar
in elementele de mai sus
Clasa 7 - Conturi de venituri
70. CIFRA DE AFACERI
7582. Venituri din donatii si subventii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
701. Venituri din vanzarea produselor finite
702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vanzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului
7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului
7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului
7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului
7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobanzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
71. VARIATIA STOCURILOR
711. Variatia stocurilor
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE
IMOBILIZARI
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE
EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri3
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

77. VENITURI EXTRAORDINARE
3 Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.
771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE
7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
786. Venituri financiare din provizioane
7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
781. Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2022 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite