Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Operatiunile de leasing si societatile de leasing
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Mentionez faptul ca toate analizele si referintele se fundamenteaza pe “Ordonanta guvernului nr.51 din 28 august 1997, republicata, privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, publicata in Monitorul Oficial nr. 9 din 12 ianuarie 2000.”

Legea a fost republicata in temeiul art.7 din Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitarul Oficial al Romaniei, nr 236 din 27 mai 1999, dandu-se textelor o noua numerotare.

Capitolul1.Dispozitii generale.

In cadrul capitolului 1, referitor la dispozitiile generale, retinem faptul ca, printr-o operatiune de leasing, o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul, se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, ori de a inceta raporurile contracuale.

De asemenea, utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin asfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.

Obiectul operatiunilor de leasing se constituie din bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda video si audio, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

Articolul 3 precizeaza faptul ca in cadrul unei opratiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing persoana juridica, romana sau straina, in timp ce utilizator poate fi orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

De asemenea, tot in cadrul capitolului referitor la dispozitii generale, la art. 5 se precizeaza faptul ca utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing,furnizorul, precum si societatea care va asigura bunul.

Capitolul 2 j7i11ik
Contractul de leasing

Conform articolului 6, contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente.:

a) partile in contractul de leasing:
- locatorul/finantatorul;
- utilizatorul;

b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing. c) valoarea totala a contractului de leasing. d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora. e) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului; f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic decat un an, iar acestea constituie titlu executoriu daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului precum si in situatia in care contractul a fost reziliat din vina exclusiva a utilizatorului.

Capitolul 3
Obligatiile partilor in cadrul unei operatiuni de leasing.

Obligatiile locatorului/finantatorului sunt urmatoarele:

a) sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor. b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta.; c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie. d) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului. e) sa garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contracuale. f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.

Obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele:

a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing. b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa il exploateze. c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing, fara acordul finantatorului. d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul valoric stabilit si la termenele stabilite in contractul de leasing. e) sa isi asume pentru intreaga perioada a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuarea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing. h) sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing. i) sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului; j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing.

Art.12 statueaza drepturile utilizatorului.Astfel, acesta are drepturi de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie, precum si de a exercita actiunile posesorii fata de terti.Capitolul 4
Raspunderea partilor

Acest capitol din cadrul legii stipuleaza efectele pe care legiuitorul le prevede in cazuri de neindeplinire a unor obligatii prevazute in contractul de leasing.
Astfel, in cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing sau se afla in stare de reorganizare judiciara si /sau faliment, societataea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune interese.
In cazul in care bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, finantatorul nu raspunde.
In situatia in care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa platesca ratele scadente, cu daune-interse, daca in contract nu se precizeaza altfel.

Pe de alta parte, daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza daune-interese in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing.

Daca in timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vanzatorul, care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator.

De asemenea, din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosirea bunului de catre utilizator.

Capitolul 5
Organizarea si functionarea societatilor de leasing.

Societatile de leasing sunt persoane juridice romane si se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr31/1990.
Societatile de leasing sunt societati comerciale care au obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare de 500 milioane lei.
In cadrul capitolului destinat dispozitiilor tranzitorii si finale, la articolul 24, se reglementeaza situatia in care societatile de leasing perfecteaza un contract de leasing avand ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea si utilizarea unei constructii.
Aceste societati pot dobandi:

a) dreptul de folosinta sau de achizitie a terenului pe care se efectueaza lucrarea de catre antreprenor b) dreptul irevocabil de achizitie a constructiei la expirarea contractului de leasing.

Concluzii finale:
Legea referitoare la operatiunile de leasing a fost realizata intr-o maniera concisa si incearca sa implementeze mecanisme de finantare eficienta specifice tarilor cu economie de piata.Avantajele finantarii prin intermediul societatilor de leasing nu sunt de neglijat si au in vedere, in principal medierea dintre necesitatea de intalnire a cererii de bunuri mobile si imobile, oferta de finantare venita din partea societatilor de leasing

Bibliografie: Revista “Tribuna Economica”, nr.5 /2000


Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2022 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite