Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Institutia publica
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
CUPRINS g3c21cp
CAP.1 2
PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 2
1.1 Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala 2
1.2 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea 4
1.3 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani 4
1.3 Ministerul coordonator 5
1.4 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul primariei 6
CAP.2 24
ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE 24
2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 24
A. VENITURI -; TOTALE 24
2.2 Nivelul si structura cheltuielilor si veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani 30
2.3 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate 31
2.4 Surse de finantare 32
CAP.3 41
ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA 41
Modul de aplicare al legii 544/2001 43
CAP.4 46
PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA GALATI 46
CAP.5 48
ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR 48
CAP.6 54
ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI GALATI 54
CAP.7 56
RESURSELE UMANE 56
7.1 Norme de reglementare 56
7.2 Modalitati de promovare si motivare a personalului 57
CAP.8 59
ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA 59
8.1 Particularitati ale strategiei in Primaria Galati 59
8.2 Factorii de mediu si variabilele organizationale ce influenteaza procesele interne 60
8.3 Obiectivele institutiei 61
8.4 Modalitati de realizare a obiectivelor fundamentale si derivate 62
8.5 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice 63
8.6 Strategii, politici, programe, proiecte 64
CAP.9 64
ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL 64
9.1 Puncte forte 64
9.2 Puncte slabe 65
9.3 Cauze 65
9.4 Recomandari 66

CAP.1
PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1 Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala
Primaria Municipiului Galati este autoritatea publica prin care se realizeaza autonomia locala in Municipiul Galati, ea fiind reprezentata ca autoritate deliberativa de Consiliul local, iar ca autoritate executiva de Primarul Local, carora li se adauga secretarul si aparatul propriu de specialitate.
Consiliul Local al Municipiului Galati si Primarul Local functioneaza ca autoritati administrative, autonome si rezolva treburile publice din Municipiul Galati, in conditiile legii, fiind alesi conform Legii alegerilor locale.
Consiliul Local al Municipiului Galati este format dintr-un numar de 31 de consilieri general alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea nr.70/1996 privind alegerile generale.
Primaria Municipiului Galati e constituita din primar -; inginer Dumitru Nicolae si 2 viceprimari -;
Primaria Municipiului Galati este institutie publica cu activitate permanenta, care aduce la indeplinirea efectiva hotararile Consiliului Local al Municipiului Galati. Sediul P.M.G. se afla pe Bulevardul Domneasca Nr. 40.
Aparatul propriu al Primariei Municipiului Galati, prin compartimentele de specialitate: compartimente, oficii, servicii, birouri, directii, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Consuliul Local al Municipiului Galati, a dispozitiilor Primarului Local al Municipiului Galati, a tuturor atributiilor ce le revin conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si celelalte acte normative in vigoare.
Primarul Local indeplineste o serie de functii si atributii, care il identifica, facandu-l raspunzator, cu instutia pe care o conduce:
• este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale
• raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii si asigura coordonarea, indrumarea si controlul compartimentelor prevazute in organigrama.
• reprezinta Municipiul Galati in relatiile cu alte autoritati publice, persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, precum si in justitie
• participa la sedintele Consiliului General al Municipiului Galati conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si O.U.G. nr.22/1997 pentru modificarea si completarea Legii 69/1991
Conducatorii compartimentelor aparatului propriu al Primariei Municipiului Galati au obligatia de a elabora si aplica masuri care sa asigure indeplinirea hotararilor Consiliului Local al Municipiului Galati, a dizpozitiilor Primarului Local al Municipiului Galati si a tuturor atributiilor prevazute de lege.
Obiectul de activitate, asa cum se reflecta si din atributiile Primarului Local, este reprezentat in principal de preocuparea primariei pentru satisfacerea nevoilor cetateanului.
Astfel, primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masuri necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu carcter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiilor publice precum si a hotararilor Consiliului Local; in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare sesizeaza prefectul.
Primarul Local este raspunzator de asigurarea ordineii publice si linistii locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii. In acest sens ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica.
Viceprimarii sunt alesi cu vot secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului acestora este egala cu cea a mandatului Consiliului Local al Municipiului Galati.
Primarul Local poate delega viceprimarilor exercitarea unora din atributiile prevazute de lege, in vederea neintreruperii satisfacerii trebuintelor cetatenilor si a indeplinirii obiectivelor pe care Primaria Municipiului Galati si le-a format.

1.2 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Primaria Municipiului Galati este constituita din legi, hotarari de guvern si ordonante de urgenta.. Cadrul legal ce sta la baza desfasurarii activitatii Primariei municipiului Galati, este alcatuit, in primul rand, din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2000, Legea Finantelor Publice Locale nr.189/1998, Legea privind Statutul Functionarilor Publici nr.188/1999, Legea 40/1991, republicata, Ordonanta de Urgenta nr.775/1998, Legea nr.154/1998, Ordonanta de Urgenta nr.24/2000,O.G.nr. 192/2002, precum si alte acte normative in vigoare, necesare bunei desfasurari a activitatii primariei.

1.3Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

• Pregatirea si organizarea in bune conditii a sedintelor Delegatiei Permanente si ale Primariei Galati;
• Verificarea si urmarirea respectarii normelor de tehnica legislativa privind elaborarea si adoptarea proiectelor de hotarari si dispozitii; urmarirea comunicarii si punerii in aplicare a hotararilor adoptate de Consiliul Local si a dispozitiilor emise de presedinte, fata de persoanele juridice interesate;
• Pregatirea si organizarea sedintelor Comisiei Locale Consultative, in colaborare cu Prefectura Judetului Galati, serviciile publice descentralizate, primariile si toti factorii de raspundere de la nivel judetean;
• Elaborarea si urmarirea finalizarii proiectelor de HG initiate de Consiliul Local Galati;
• Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate a municipiului Galati asupra unor imobile existente in proprietatea publica sau privata a judetului
• Actualizarea in permanenta, in site-ul Primariei Galati a bazei de date constituita in domeniul informatiilor de interes public la nivelul Primariei Municipiului Galati, lista actelor administrative si documentelor elaborate de consiliul judetean care constituie informatii de interes public;
• Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public;
• Editarea in Monitorul Oficial al judetului Galati a actelor si documentelor emise sau adoptate de autoritatile administratiei publice locale din toate unitatile administrativ-teritoriale, ale Presedintelui Consiliului Local, ale Prefectului judetului si ale serviciilor publice si difuzarea acestuia;
• Organizarea audientelor si urmarirea rezolvarii problemelor ridicate de cetateni, prin implicarea serviciilor din aparatul propriu;
• Colaborarea cu ONG-urile din oras in vederea initierii si derularii unor proiecte in interesul comunitatii.
• Infiintarea unui Birou de Informare pe probleme de administratie.
• Programul de dezvoltare a Municipiului Galati cuprinde construirea a 3000 de case, prin intermediul ANL, in urmatorii opt ani;
• paza sediilor administratiei publice locale, paza bunurilor publice si private ale municipiului Galati si asigurarea ordinii si linistii cetatenilor;
• implementarea sistemului de management al calitatii in primarie, cerinta a standardului ISO 9001:2000;

1.3 Ministerul coordonator

Ministerul Administratiei Publice si Internelor, este cel care coordoneaza si supravegheaza activitatea Primariei Galati. Constituirea acestui minister este binevenita in conditiile in care se doreste o reforma a administratiei, care presupune o structura ierarhica administrativa a tarii destul de inchegata. Infiintarea Ministerului Administratiei Publice este benefica, cu atat mai mult cu cat ritmul alert cu care se petrec diverse lucruri in tara, conduce la luarea de masuri operative in vederea anihilarii efectelor acestora, urmarirea si coordonarea acestor masuri luate de catre autoritattile locale si judetene din tara intrand in atributiile ministerului.

1.4 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul primariei

Facem o scurta prezentare a structurii organizatorice a institutiei, cu elementele componente princpale (primari, viceprimari, secretar, directii si servicii) dispuse ierarhic, pe nivele, sub forma de organigrama si avand legaturi la:
• detalii privind obiectul de activitate al departamentelor;
• informatii de profil al persoanelor importante din segmentul de conducere-management (primar, viceprimari, secretar, sefi de directie).

PRIMAR CONSILIERI PRIMAR SECRETARIAT TEHNIC PRIMAR SECRETAR SECRETARIAT TEHNIC REGISTRU AGRICOL SERVICIU CANCELARIE COMPARTIMENT REGISTRATURA GENERERALA, ARHIVA COMPARTIMENT TEHNORED. MULTIP. SERVICIU CONTECIOS JURIDIC COMPARTIMENT PROBL. TEHNICA ADMINISTRATIVA SI ANALIZA ORGANIZATIONALA COMPARTIMENT PROBL. JURIDICE SI CONTECIOS SERVICIU AUDIT INTERN BIROU GESTIUNE INTERNA BIROU AUDIT INTERN INVATAMANT COMPARTIMENT AUDIT INTERN CULTURA SI SANATATE COMPARTIMENT AUDIT INTERN ASISTENTA SOCIALA SERVICIU MANAGENENT RESURSE UMANE, NTS, PSI INSPECTORATUL PROTECTIE CIVILA SERVICIU ASOCIATII LOCATARI CORP CONTROL PRIMAR SERVICIU RELATII CU PUBLICUL COMPARTIMENT DIALOG CU SOLICITANTII COMPARTIMENT SESIZARI, RECLMATII, AUDIENTE *COMPARTIMENT DISPECERAT SERVICIU LICITATII, AUTORIZARI, LICENTE BIROU LICITATII *BIROU LICENTE SERVICIU DEZVOLTARE DURABILA LOCALA DIRECTIA FISCALITATE DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT SERVICIU IMPOZITE SI TAXE PERS. FIZICE COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE COMPARTIMENT AMENZI SERVICIU IMPOZITE SI TAXE PERS. JURIDICE COMPARTIMENT STABILIRE, IMPUNERE, CONTROL COMPARTIMENT URMARIRE SERVICIU CONTESTATII EXECUTARE SILITA *COMPARTIMENT REL. PUBL. REG. COTES *COMPARTIMENT EXEC. SILITA SERVICIU CULEGERE SI PRELUCRARE AUTOMATA DATE BIROU SECRETARIAT ADMINISTRATIV, CASIERII DIRECTIA URBANISM DIRECTOR ARHITECT SEF SERVICIU STRATEGIE, DEZVOLTARE URBANA SERVICIU DISCIPLINA IN CONSTRUCTII COMPARTIMENT RECLAMA SERVICIU AUTORIZARI BIROU PROIECTARE COMPARTIMENT CONCESIONARE TERENURI *SERVICIU TASARI VICEPRIMAR 2 CONSILIERI VICEPRIMAR SECRETARIAT TEHNIC VICEPRIMAR 1 CONSILIERI VICEPRIMAR SECRETARIAT TEHNIC DIRECTIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI SERVICIU EVIDENTA PATRIMONIU COMPARTIMENT EVID. DOMENIU PUBLIC COMPARTIMENT EVID. DOMENIU PRIVAT COMPARTIMENT EVID. CARTE CONSTR. *BIROU INCHIR. TEREN BUN. PATRIM. INTOM., URM. CONTR. SERVICIU CADASTRU SI CONCESIONARI BUNURI PATRIMONIALE DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT SERVICIU ADMINISTRARE FOND LOCATIV SI SPATII CU ALTA DESTINATIE COMPARTIMENT OPERATIV SECTOARE COMPARTIMENT CONTRACTE, CHIRII, FOND LOCATIV COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATII SERVICIU EVALUARI, VANZARI SI ACHIZITII CONSTRUCTII FOND LOCATIV COMPARTIMENT EVALUARI-VANZARI, FOND LOCATIV COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA DIRECTOR SERVICIU COMUNICARE RELATII EXTERNE *BIROU DEZVOLTARE PROG. FIN. EXT. BIROU INFORMARE, COLABORARE CU ONG, ETNII SI INSTITUTII PUBLICE DE ASIST.SOCIALA BIROU HCL, DISPOZITII PRIMAR, RELATII CU CONSILIERII SERVICIU MONITORIZARE, RESOCIALIZARE ASIST. SOCIALA SERVICIU STARE CIVILA SERVICIU AUTORITATE TUTELARA BIROU INSOTITORI PERS. HAND. DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR ECONOMIC CONTABIL SEF SERVICIU CONTABILITATE GENERALA COMPARTIMENT EVIDENTA CONTABILA PATRIMONIU SERVICIU FINANCIAR CONTABIL SI EVIDENTA ANGAJ. BUGETARE BIROU ELAB. RECT. B.V.C., REPART., CRED. BUGET. SERVICIU CONTABILITATE VENITURI BIROU COMPENSARI BIROU TARIFE-PRETURI SERVICIU INCASARI-PLATI SERVICIU INFORMATIZARE COMPARTIMENT G.I.S. SERVICIU ADM. GOSP., APROV., LICITATII, MAGAZII DIRECTIA TEHNICA

DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT SERVICIU COORDONARE, URMARIRE SI CONTROL SERVICII PUBLICE SERVICIU INVESTITII SERVICIU REPARATII STRAZI, SIGURANTA CIRCULATIEI SI TRANSPORT URBAN COMPARTIMENT SIGURANTA CIRULATIEI, TRANSPORT URBAN SERVICIU APROVIZIONARE, DEPOZITE, INTRETINERE SERVICIU REPARATII CLADIRI

Primarul este cel care indeplineste functia de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor publice locale, pe care il conduce si controleaza, raspunzand de buna functionare a primariei. Primarul reprezinta Municipiul Galati in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. Primarul local participa la sedintele Consiliului Local avand dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii in cadrul sedintei.
Printre atributiile Primarului se numara:
• Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masuri necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu carcter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiilor publice precum si a hotararilor Consiliului Local; in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare sesizeaza prefectul.
• Poate propune Consiliului Local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii Consiliului Local, ia masuri pentru organizarea acestor consultari, in conditiile legii;
• Prezinta Consiliului Local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a municipiului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor publuice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local;
• Intocmeste proiectul bugetului Municipiului Galati si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului Local;
• Exercita functia de ordonator principal de credite;
• Verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata Consiliului Local cele constatate;
• Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii Consiliului Local;
• Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
• Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
• Asigura repartizarea locuintelor sociale in conformitate cu hotararea Consiliului Local;
• Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;


• Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor, cursurilor de apa din raza orasului precum si pentru decolmatarea vailor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de Consiliul Local.
In exercitarea atributiilor sale, Primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual, acestea devenind executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau au fost comunicate persoanelor interesate.
Primarul are posibilitatea de a delega unele dintre atributiile sale viceprimarilor, care sunt alesi de Consiliul Local, din randul membrilor sai, cu vot secret al majoritatii consilierilor in functie si este schimbat din functie tot de Consiliul Local prin votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie. Mandatul viceprimarului se desfasoara pe durata mandatului Consiliului Local si inceteaza odata cu aparitia de incompatibilitati cu functia acestuia, caz in care Consiliul ia act de incetare a mandatului si alege un alt viceprimar.

Secretarul:
• avizeaza proiectele de hotarare ce urmeaza a fi adoptate de Consiliul Local;
• asigura aducerea la cunostinta a hotararilor si dispozitilor de interes general;
• tine legatura cu organizatiile de cult din municipiu si face propuneri primarului si Consiliului Local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare.

Viceprimarii:
• exercita atributiile delegate de primar;
• indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
• controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produseelor alimentare puse in vanzare;
• supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin municipiului;
• supravegheaza targurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si iau masuri operative pentru buna functionare a acestora;
• asigura intretinerea bunurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
• asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

Consiliul local-consilieri:

PARTID NUME CONSILIER
AP FLOREA PAUL
PMR PRISECARU CONSTANTIN
PNL CAPRA MIHAI
CRISTEA MIRCEA RAZVAN
GOGOASA LEONARD
PARLOG VASILE
PRM BOTEZATU IONEL
STATE LUCIAN
TALASMAN MILUTA
PSD ANDREI DOINA CORNELIA
BOGATU HRISTACHE
BORCA TASCIUC CONSTANTA
BORCEA IONEL
CRISTOLOVEANU OVIDIU
CUBASA GEORGE
DOBRITOIU TEODORU
GOGONCEA GABRIEL CAMEL
MANOLE IOAN
MELINTE FLORIN
MIHAI NICOLAE
MUNTEANU TOMA
NEDELCU GEORGE
NICOLESCU SORIN GEORGE
POPA FLORIN
RAGALIE CONSTANTIN
RAINEA NICOLAE
STAN GELU
TEODORESCU ALEXANDRU
PUR BUGEAG GHEORGHE
DURBACA EUGEN
GAVAN EUGEN

Consiliul local-comisii:


1 Comisia buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului

• presedinte STAN GELU PSD
• secretar BORCA TASCIUC CONSTANTA PSD
• membru ANDREI DOINA CORNELIA PSD
• membru CAPRA MIHAI PNL
• membru FLOREA PAUL AP
• membru PARLOG VASILE PNL
• membru TALASMAN MILUTA PRM
2 Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologice si protectia mediului inconjurator

• presedinte TEODORESCU ALEXANDRU PSD
• secretar POPA FLORIN PSD
• membru CRISTEA MIRCEA RAZVAN PNL
• membru DURBACA EUGEN PUR
• membru MANOLE IOAN PSD
• membru MUNTEANU TOMA PSD
• membru NEDELCU GEORGE PSD
3 Comisia pentru servicii publice, gospodarie comunala, comert si privatizare

• presedinte BORCEA IONEL PSD
• secretar CRISTOLOVEANU OVIDIU PSD
• membru BOGATU HRISTACHE PSD
• membru GOGOASA LEONARD PNL
• membru NICOLESCU SORIN GEORGE PSD
• membru RAGALIE CONSTANTIN PSD
• membru STATE LUCIAN PRM
4 Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, culte, cultura, tineret, asistenta sociala, sport si agrement

• presedinte GOGONCEA GABRIEL CAMEL PSD
• secretar MELINTE FLORIN PSD
• membru BUGEAG GHEORGHE PUR
• membru GAVAN EUGEN PUR
• membru RAINEA NICOLAE PSD
5 Comisia juridica, de administratie publica, drepturi si libertati cetatenesti, relatii cu cetatenii si apararea ordinii publice

• presedinte CUBASA GEORGE PSD
• secretar DOBRITOIU TEODORU PSD
• membru BOTEZATU IONEL PRM
• membru MIHAI NICOLAE PSD
• membru PRISECARU CONSTANTIN PMR

1.Comisia buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului:

a initiaza studii si prognoze in domeniul economic, le supune spre aprobare Consiliului local iar dupa aprobare analizeaza realizarea acestora cu forte proprii sau prin incredintarea lor unor organisme de specialitate. Studiile si prognozele initiate vizeaza in principal cunoasterea unor masuri concrete in competenta de aprobare a Consiliului local; fundamentarea unor programe locale de dezvoltare, cu precadere in mica industrie cu capital privat si servicii pentru populatie; reconversia si transferul fortei de munca disponibilizate prin restructurarea agentilor economici care se afla sub autoritatea Consiliului local; infiintarea unor societati comerciale cu participarea Consiliului local pentru atragerea de noi surse la bugetul local b urmareste modul de folosire a fondului funciar din teritoriu si prezinta propuneri pentru rentabilizarea acestuia c avizeaza si prezinta propuneri privind concesionarea schimbul sau/si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului d initiaza la cererea Consiliului local sau din proprie initiativa studii privind patrimoniul domeniului public; urmareste stadiul actual de valorificare a acestuia; initiaza si asigura fundamentarea unor programe care sa conduca la folosirea patrimoniului public potrivit destinatiei si dezvoltarii acestuia e analizeaza inventarierea anuala a patrimoniului domeniului public si privat al Consiliului local si controleaza modul de folosire al acestuia, scop in care solicita directiilor si compartimentelor de specialitate informari si rapoarte periodice; face propuneri pentru crearea bazei de date in vederea preluarii pe calculator a informatiilor din acest domeniu f supravegheaza efectuarea controlului in cadrul gestiunilor asociatiilor de locatari g analizeaza si avizeaza proiectele de buget ale unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local, proiectul bugetului local pe sectiunile acestuia si, dupa aprobare, urmareste modul de realizare a acestuia. Efectueaza controlul periodic asupra executiei bugetare, solicitand Directiei economice rapoarte pe baza carora informeaza Consiliul local h initiaza studii in vederea identificarii de noi resurse locale la buget si face propuneri pentru verificarea acestora. Initiaza proiecte de hotarare privind stabilirea unor impozite si taxe locale, precum si pentru aplicarea unor taxe speciale pe timp limitat, in scopul realizarii unor obiective concrete sau/si servicii publice i avizeaza propunerile de reactualizare a taxelor locale, chiriilor si tarifelor, corelate cu rata inflatiei j analizeaza si avizeaza propunerile de structura organizatorica (organigrame) si regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local precum si propuneri de restructurare a acestora k analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierdere al unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local l asigura controlul asupra activitatii de contabilitate, buget-finante si administrativ-gospodareasca desfasurate de aparatul propriu al Consiliului local m analizeaza indeplinirea oricaror atributii si sarcini stabilite de Consiliul local in domeniul de specialitate al comisiei

2.Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologice si protectia mediului inconjurator

a initiaza si coordoneaza studii si analize cu sprijinul serviciilor de specialitate din administratia publica locala pe baza carora se fundamenteze programele de organizare si dezvoltare urbanistica a municipiului Galati, precum si de amenajare a teritoriului potrivit actelor normative din domeniu b supravegheaza elaborarea si implementarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului c propune termenul minim de inchiriere a terenurilor propuse pentru amplasarea constructiilor provizorii solicitate de agentii economici d urmareste aplicarea si actualizarea periodica a Regulamentului specific e solicita informatii privind activitatea de conservare si valorificare culturala a monumentelor istorice si de arhitectura si propune masuri corespunzatoare f solicita informari privind masurile intreprinse de catre agentii economici pentru refacerea si protectia mediului, combaterea poluarii in procesele de productie g initiaza si coordoneaza studii privind ecosistemele de pe teritoriul municipiului Galati si propune masuri pentru cercetarea acestora si protectia mediului inconjurator h participa la activitatea de organizare si desfasurare a licitatiei pentru atribuirea spre executie a lucrarilor publice de constructii si reparatii obiective de interes public i analizeaza stadiul executiei lucrarilor de interes public si local, in principal finantate de la bugetul local, propune masuri si prezinta rapoarte Consiliului local j supravegheaza impreuna cu comisia nr. 1 activitatea de licitare a lucrarilor publice, concesionare, inchiriere si folosire a bunurilor din patrimoniul public si privat al municipiului k analizeaza activitatea de control urbanistic si de amenajare a teritoriului si propune masuri pentru desfasurarea corespunzatoare a acestora l propune studii pentru infiintarea unor societati comerciale, asociatii, agenti pentru executarea de lucrari de interes local, inclusiv constructii de locuinte cu capital propriu sau mixt m avizeaza emiterea Certificatului de urbanism cu explicatiile necesare, dupa caz

3. Comisia pentru servicii publice, gospodarire comunala, comert si privatizare:

a initiaza si coordoneaza studii privind gospodaria locala, respectiv controleaza serviciile publice locale din domeniile: salubritate, transport local, intretinerea retelelor de apa, canalizare, termoficare, marcajul rutier al strazilor si semnelor de circulatie, amenajarea parcurilor si spatiilor verzi, a locurilor turistice, de odihna si agrement, intretinerea spatiului locativ precum si modul de folosire si rulare a prestatiilor acestor servicii si depune rapoarte si propuneri concrete spre aprobarea Consiliului local b initiaza si coordoneaza studii de urbanism comercial, exercita controlul public asupra activitatilor de comert, indiferent de natura capitalului, asupra preturilor si tarifelor, calitatii acestora si propune masuri c initiaza si coordoneaza studii si propune infiintarea de societati comerciale sau regii autonome de interes local, cu capital propriu al Consiliului local sau mixt, in domeniile: comert, gospodarie comunala si alte servicii, precum si participarea la societati comerciale d supravegheaza si propune contractarea prin invoiala sau licitatie a executiei unei lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local si controleaza derularea acestora; supravegheaza, impreuna cu comisia nr. 2, activitatea de licitare a lucrarilor publice, concesionare, inchiriere si folosire a drumurilor din patrimoniul public si privat destinate activitatii de servicii publice si comert e controleaza activitatea de comert, targurile, pietele, locurile si parcurile de distractie, face propuneri privind organizarea acestora, precum si pentru valorificarea lor ca surse de venituri pentru bugetul local f initiaza si coordoneaza studii privind necesitatile de apa potabila ale municipiului si fundamenteaza o prognoza in baza careia sa se propuna Consiliului local rezervari anuale din bugetul local pentru realizarea unor programe de intretinere si extindere a surselor de alimentare cu apa potabila g stabileste raporturile cu agentii economici si Camera de Comert si Industrie in vederea infiintarii unor targuri si expozitii interne si internationale periodice la Galati si propune autorizarea acestora de catre Consiliul local h supravegheaza activitatea de organizare si desfasurare a licitatiei pentru atribuirea spre executie a lucrarilor publice si comert i supravegheaza activitatea de autorizare in domeniul urbanismului comercial indiferent de forma de proprietate

4. Comisia pentru activitati stiintifice, sanatate, culte, cultura, tineret, asistenta sociala, sport si agrement: a initiaza studii privind prioritatile cercetarii stiintifice determinate de nevoile locale de dezvoltare a invatamantului si face propuneri pentru orientarea activitatii de sprijinire a cercetarii stiintifice, introducerea si extinderea informaticii b se informeaza asupra activitatii stiintifice desfasurate la nivelul institutiilor de invatamant din municipiu; prezinta rapoarte si propuneri cu masuri pentru implicarea Consiliului local in asigurarea conditiilor corespunzatoare functionalitatilor c initiaza si supravegheaza efectuarea unor studii privind posibilitatile de stabilire de raporturi permanente cu agentii economici de pe raza municipiului pe baza carora propune infiintarea unor institutii de sustinere a cercetarii stiintifice cu implicarea Consiliului local in asigurarea functionarii acestora d controleaza, din punct de vedere administrativ, unitatile de invatamant, sanitare, de cultura si de tineret locale cu privire la modul de folosire si de administrare a acestora, in care sens prezinta rapoarte Consiliului local si propune masuri e initiaza studii privind evaluarea nivelului de saracie, deviatiei sociale, delicventei infractionale si atragerea unor resurse locale si legale (donatii, sponsorizari cu caracter permanent, etc.) in vederea infiintarii unor institutii de binefacere pentru ocrotirea minorilor (leagane, gradinite, scoli, s.a.) si a unor institutii de asistenta pentru batranii fara ocrotire legale, cantina saracilor, camine de cazare, etc. de pe langa Consiliul local f initiaza controlul modului de intretinere si valorificare a bazelor sportive si de agrement locale. Propune infiintarea unor societati comerciale pentru organizarea si asigurarea unor activitati sportive, artistice si de agrement cu participarea Consiliului local si a altor agenti economici, precum si unele masuri in vederea crearii conditiilor de petrecere a timpului liber al cetatenilor municipiului prin amenajarea si intretinerea locurilor de promenada, a parcurilor, infiintarea unor parcuri cu destinatie permanenta de "orasel al copiilor" si amenajarea unor terenuri de sport, a unor cluburi, stranduri, plaje, etc., inclusiv prin inchirierea celor existente unor agenti economici g propune masuri concrete de sprijinire si sustinere materiala a fundatiilor, asociatiilor si organizatiilor nonguvernamentale h initiaza studii si propune colaborarea in domeniul de specialitate cu alte consilii i initiaza schimburi culturale cu localitatile infratite , coordoneaza raporturile de schimb pe plan stiintific, de invatamint, sanatate, culte, cultura, tineret si sport

5. Comisia juridica, de administratie publica, drepturi si libertati cetatenesti, relatii cu cetatenii si apararea ordinii publice: a analizeaza, propune si avizeaza activitatea serviciilor administratiei publice locale, a serviciilor publice in vederea cunoasterii legilor, hotararilor guvernului si a actelor normative ale organelor judetene si locale, precum si a modului de aplicare a acestora b initiaza proiecte de hotarari privind imbunatatirea activitatii serviciilor publice, precum si a societatilor comerciale de interes local c analizeaza si identifica raporturile sociale degenerative si initiaza proiecte de hotarare privind stabilirea contraventiilor si aplicarea de sanctiuni potrivit competentei legale in vederea asigurarii ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor d initiaza actiuni ale Consiliului local in comun cu organele judiciare, politia, precum si cu alte structuri specializate militare sau civile din municipiu e analizeaza modul in care institutiile publice si agentii economici subordonati Consiliului asigura exercitiul drepturilor cetatenilor si a libertatilor acestora si face propuneri in acest sens f prin reprezentantii sai participa cu un membru in toate comisiile organizate de Consiliu sau de primarul municipiului, indiferent de scopul acestora, altele decit cele cinci comisii de specialitate proprii Consiliului g initiaza studii privind consecintele si/sau efectele juridice ale aplicarii unor acte normative si pentru identificarea cauzelor generatoare de raporturi sociale degenerative, propune proiecte de hotarari privind stabilirea contraventiilor si aplicarea de sanctiuni, potrivit competentei legale in vederea asigurarii ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor h propune proiecte de masuri rezultate in urma dialogului cu cetatenii, desfasoara activitate de "lege ferenda" i asigura si desfasoara cu sprijinul directiilor si serviciilor de specialitate activitatea de audiente cu cetatenii, specifica comisiei j exercita oricare alte activitati comune tuturor comisiilor de specialitate, precum si alte sarcini si atributii stabilite de Consiliul local

SedinteleProblemele privind bugetul local, administrarea domeniului public si privat al municipiului, participarea la programe de dezvoltare locala, regionala, amenajarea teritoriului, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice,ONG-uri, persoane juridice romane sau straine se vor discuta totdeauna in sedinta publica. Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie. In lipsa presedintelui, consiliul este legal constituit in sedinta numai daca unul din vicepresedinti a fost desemnat prin dispozitie, sa-l inlocuiasca temporar de la conducere. Sedinta consiliului local este condusa de primar sau de viceprmarul care il inlocuieste. Ei vegheaza la respectarea regulamentului si mentinerea ordinii in sala de sedinta.
Elaborarea proiectelor de hotarari
Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari apartine primarului, viceprimarilor, consilierilor si comisiilor de specialitate. Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in forma actului normativ, pe articole in conformitate cu normele de tehnica legislativa. Proiectele de hotarari insotite de expunerea de motive, rapoaretele compartimentelor de specialitate avizate de primar sau secretarul general al judetului, precum si documentatiile aferente se vor trimite comisiilor pe domenii de specialitate pentru intocmirea avizului.

CAP.2
ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE
2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2003-ACTIVITATEA PROPRIE A PRIMARIEI GALATI
Nr.
Crt DENUMIREA INDICATORILOR COD ANUL
2003
0 1 2 3
A. VENITURI -; TOTALE 459786850
1.VENITURI PROPRII -; TOTAL -; din care: 48.02 5830000
- IMPOZITUL PE PROFIT 01.02 0
- IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 03.02 500000
- ALTE IMPOZITE DIRECTE 08.02 1300000
- VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 20.02 0
- VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 21.02 1000000
-DIVERSE VENITURI 22.02 1100000
- VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 30.02 300000
- VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 31.02 1630000
-Taxe speciale 31.02.01 300000
-Donatii si sponsorizari 31.02.08 430000
-Sume acordate de pers fizice si juridice ptr finantarea unor actiuni de interes public
31.02.09 900000
2.SUME DEFALCATE DIN TVA 33.02 62289800
-Invatamant special 33.02.08 25587800
-produse lactate si de panificatie ptr.elevi cls.I+IV 36702000
3. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 34.02 300667050
-cote defalcate din impozitul pe venit 34.02.01 112000000
-sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 34.02.02 101667050
-pentru echilibrare bugete locale 34020201 31295500
-contributii pentru personal neclerical 34020202 21869700
-institutii de cultura 34020203 869650
-sustinerea sistemului de protectie a copilului 34020204 47632200
-sume alocate de Primariei pentru echilibrarea bugetelor locale 34.02.04 87000000
4.SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE PENTRU PROTECTIA COPILULUI
39.02.04
3500000
Imprumuturi interne pentru investitii 44.02.01 87500000
B.CHELTUIELI- TOTALE 50.02 459786850
CHELTUIELI CURENTE 01 444786850
-cheltuieli de personal 02 107767800
-cheltuieli materiale 20 268199350
-subventii ptr institutiile publice 35.01 42450000
-sustinerea cultelor 40.61 2000000
-contributii la salarizarea personalului neclerical 40.72 21869700
-dobinzi 50.01 2500000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 15000000
1.AUTORITATI PUBLICE 51.02 26900000
CHELTUIELI CURENTE 01 26900000
-cheltuieli de personal 02 21600000
-cheltuieli materiale 20 5300000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0
2.INVATAMANT 57.02 64014800
CHELTUIELI CURENTE 01 64014800
-cheltuieli de personal 02 25587800
-cheltuieli materiale 20 38427000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 a.INVATAMINT PRIMAR SI GIMNAZIAL 57.02.03 36702000
CHELTUIELI CURENTE 01 36702000
-cheltuieli materiale 20 36702000
3.CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET
59.02 82439350
CHELTUIELI CURENTE 01 75439350
-cheltuieli de personal 02 5250000
-cheltuieli materiale 20 3869650
-subventii pentru institutiile publice 35.01 42450000
-sustinerea cultelor 40.61 2000000
-contributii la salarizarea personalului neclerical 40.72 21869700
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7000000
4.SERVICIUL PUBLIC SPECIALIZAT PTR
PROTECTIA COPILULUI
60.02.41 88500000
CHELTUIELI CURENTE 01 88500000
-cheltuieli de personal 02 49500000
-cheltuieli materiale 20 39000000
-CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0
5.ALTE ACTIUNI PRIVIND DEZV.PUBLICA SI LOCUINTE 63.02 7750000
CHELTUIELI CURENTE 01 750000
-cheltuieli de personal 02 400000
-cheltuieli materiale 20 350000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7000000
7.TRANSPORTURI SI COMUNICATII 68.02 175302700
DRUMURI SI PODURI 68.02.05 175302700
CHELTUIELI CURENTE 01 175302700
-cheltuieli de personal 02 3000000
-cheltuieli materiale 20 172302700
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0
8.ALTE ACTIUNI 72.02 4550000
CHELTUIELI CURENTE 01 3550000
-cheltuieli de personal 02 30000
-cheltuieli materiale 20 3520000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1000000
CHELTUIELI CURENTE 01 500000
-cheltuieli materiale 20 500000
9 REZERVA BUGETARA 95.02 3000000
CHJELTUIELI CURENTE 01 3000000
-cheltuieli materiale 20 3000000
10 DOBINZI AF.DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE 50.01 2500000
11.CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 96.02 1630000
CHELTUIELI CURENTE 01 1630000
-cheltuieli de personal 02 0
-cheltuieli materiale 20 1630000 a.SERVICII PUB.FINANTATE DIN TAXE SPECIALE 96.02.01 300000
CHELTUIELI CURENTE 01 300000
-cheltuieli materiale 20 300000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 b.CHELTUIELI DIN DONATII SI SPONSORIZARI 96.02.07 430000
CHELTUIELI CURENTE 01 430000
-cheltuieli materiale 20 430000 c.CHELTUIELI DIN SUME ACORD.DE PERS.
FIZICE SI JURIDICE PTR FINANTAREA DIRECTIEI PTR
PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI 96.02.08.01 900000
CHELTUIELI CURENTE 01 900000
-cheltuieli de personal 02 0
-cheltuieli materiale 20 900000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004
ACTIVITATEA PROPRIE A PRIMARIEI GALATI mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR COD ANUL 2004
A .VENITURI - TOTALE 0.01 680136162
1. VENITURI PROPRII - TOTAL din care: 48.02 12000000
- IMPOZITUL PE PROFIT 1.02 0
- IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE . 03.02 50000
Taxe mijloace transport pers fizice 03.02.03 50000
Alte impozite si taxe de la populatie 03.02.30 0
- ALTE IMPOZITE DIRECTE . 08.02 3000000
Taxe mijloace transport pers juridice 08.02.05 3000000
Alte incasari din impozite directe 08.02.30 0
Taxe pentru eliberare licente autorizare functionare 17.02.03 3000000
- VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL R.A. 20.02 0
- VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 21.02 3950000
Venituri - combaterea daunatorilor 21.02.07 1000000
Alte venituri de la institutii publice 21.02.30 2950000
DIVERSE VENITURI 22.02 1700000
VENIT. DIN VALORIF UNOR BUNURI ALE STAT 30.02 300000
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP PE VENIT 31.02 367827250
- Cote defalcate din impozitul pe venit 31.02.01 145000000
- Sume def din imp pe venit pt echilibrare bug loc 31.02.02 158402250
- pt echilibare bugete locale 53551250
- pt protectie sociala 0
- institutii de cultura 1043000
- contributii pentru personal neclerical 24133000
- sustinerea sistemlui de protectie al copilului 79675000
- Sume alocate de C.J. pt echilibrare bug loc 31.02.03 64425000
3. SUME DEFALCATE DIN TVA 33.02 88293000
- invatamant preuniv de stat 33.02.01 23021000
- produse lactate si de panificatie 33.02.01 65272000
4. SUBVENTII 37 211315912
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 37.02 209015912
Subventii primite de b.l. pt fin dr. acordate pers cu handicap 37.02.09 209015912
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 39.02 2300000
Subv primite de la alte b.l. pt sust sist de prot a dr copil 39.02.04 2300000
5.DONATII SI SPONSORIZARI 40.02 700000
Donatii si sponsorizari 40.02.01 700000
B.CHELTUIELI - TOTAL 50.02 673336162
1.AUTORITATI PUBLICE 51.02 31000000
CHELTUIELI CURENTE . 01 30500000
- cheltuieli de personal . 02 24000000
- cheltuieli materiale 20 6500000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 500000
2. INVATAMANT 57.02 89793000
CHELTUIELI CURENTE . 01 89793000
- cheltuieli de personal . 02 23021000
- cheltuieli materiale 20 66772000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0
2.1 INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL 57.02.03 65272000
CHELTUIELI CURENTE . 01 65272000
- cheltuieli materiale ( lapte - corn) 20 65272000
2,2 INVATAMANT SPECIAL 57.02.08 24521000
3. SANATATE 58.02 1000000
CHELTUIELI CURENTE . 01 1000000
- cheltuieli materiale 20 1000000
4. CULTURA RELIGIE, ACT SPORTIVA TINERET 59.02 96276000
CHELTUIELI CURENTE . 01 87276000
- cheltuieli de personal . 02 42600000
- cheltuieli materiale 20 20543000
- subventii pentru institutii publice 34
- transferuri din care: 38 24133000
- sustinerea cultelor 40.61
- contributii la salarizarea pers neclerical 40.72 24133000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9000000
5. ASISTENTA SOCIALA 60.02 316540912
CHELTUIELI CURENTE . 01 315308912
- cheltuieli de personal . 02 59500000
- cheltuieli materiale 20 82793000
- transferuri 38 173015912
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1232000 a. SERV PUBL ASISTENTA SOC IN CAZ DE INVALIDIT 60.02.10 211365912
CHELTUIELI CURENTE . 01 211365912
- cheltuieli de personal . 02 2000000
- cheltuieli materiale 20 36350000
- transferuri 38 173015912
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 b.UNITATI MEDICO- SOCIALE 60.02.16 5500000
CHELTUIELI CURENTE . 01 5500000
- cheltuieli de personal . 02 3500000
- cheltuieli materiale 20 2000000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 c. DIR GEN PT PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI 60.02.41 99675000
CHELTUIELI CURENTE 0 01 98443000
- cheltuieli de personal . 02 54000000
- cheltuieli materiale 20 44443000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1232000
6. SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 63.02 7700000
CHELTUIELI CURENTE . 01 700000
- cheltuieli de personal . 02 400000
- cheltuieli materiale 20 300000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7000000
7. SERV. PUBL. PROTECTIA PLANTELOR 67.02.04 4900000
CHELTUIELI CURENTE . 01 4900000
- cheltuieli de personal . 02 4000000
- cheltuieli materiale 20 900000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0
8. SERV PUBL. DRUMURI SI PODURI MUNICIPALE 68.02.50 83296250
CHELTUIELI CURENTE . 01 64000000
- cheltuieli de personal . 02 4000000
- cheltuieli materiale 20 60000000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 19296250
9. ALTE ACTIUNI ECONOMICE 69.02 2500000
CHELTUIELI CURENTE . 01 2500000
- transferuri: plati efectuate in cdrul progr de dezv. 40.21 2500000
10. ALTE ACTIUNI 72.02 5430000
CHELTUIELI CURENTE . 01 3930000
- cheltuieli de personal . 02 30000
- cheltuieli materiale 20 3900000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1500000
11. TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 84.02 2000000
Transfer din b.l. catre bug Primariei pt sust sist protectie copil 39.21 2000000
12. RATA IMPRUMUTULUI INTERN PT INVESTITII 87.04 12500000
13. DOBANZI 88.02 20400000
14. REZERVA BUGETARA 95.02

2.2 Nivelul si structura cheltuielilor si veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani
In tabelul de mai jos prezentam evolutia indicatorilor economico-financiari in anii 2003-2004:
DENUMIREA INDICATORILOR ANUL 2004 ANUL2003 %
A .VENITURI - TOTALE 680136162 459786850 47.92
1. VENITURI PROPRII - TOTAL din care: 12000000 5830000 105.83
- IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 500000 500000 0.00
- ALTE IMPOZITE DIRECTE 3000000 1300000 130.77
- VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 3950000 1000000 295.00


DIVERSE VENITURI 1700000 1100000 54.55
VENIT. DIN VALORIF UNOR BUNURI ALE STAT 300000 300000 0.00
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP PE VENIT 367827250 300667050 22.34
- Cote defalcate din impozitul pe venit 145000000 112000000 29.46
- Sume def din imp pe venit pt echilibrare bug loc 158402250 101667050 55.80
- pt echilibare bugete locale 53551250 31295500 71.11
- institutii de cultura 1043000 869650 19.93
- contributii pentru personal neclerical 24133000 21869700 10.35
- sustinerea sistemlui de protectie al copilului 79675000 47632200 67.27
- Sume alocate primariei pt echilibrare bug loc 64425000 87000000 -25.95
3. SUME DEFALCATE DIN TVA 88293000 62289800 41.75
- invatamant preuniv de stat 23021000 25587800 -10.03
- produse lactate si de panificatie 65272000 36702000 77.84
Subv primite de la alte b.l. pt sust sist de prot a dr copil 2300000 3500000 -34.29
B.CHELTUIELI - TOTAL 673336162 459786850 46.45
1.AUTORITATI PUBLICE 31000000 26900000 15.24
CHELTUIELI CURENTE 30500000 26900000 13.38
- cheltuieli de personal 24000000 21600000 11.11
- cheltuieli materiale 6500000 5300000 22.64
2. INVATAMANT 89793000 64014800 40.27
CHELTUIELI CURENTE 89793000 64014800 40.27
- cheltuieli de personal 23021000 255878800 -91.00
- cheltuieli materiale 66772000 38427000 73.76
3. CULTURA RELIGIE, ACT SPORTIVA TINERET 96276000 75439350 27.62
CHELTUIELI CURENTE si CULTURA 87276000 75439350 15.69
- cheltuieli de personal 42600000 5250000 71.43
- cheltuieli materiale 20543000 3869650 430.87
CHELTUIELI DE CAPITAL 9000000 7000000 28.57
4. SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 7700000 7750000 -0.65
CHELTUIELI CURENTE 700000 750000 -6.67
- cheltuieli de personal 400000 400000 0.00
- cheltuieli materiale 300000 350000 -14.29
CHELTUIELI DE CAPITAL 7000000 7000000 0.00
5. ALTE ACTIUNI 5430000 4550000 19.34
CHELTUIELI CURENTE 3930000 3550000 10.70
- cheltuieli de personal 30000 30000 0.00
- cheltuieli materiale 3900000 3520000 10.80
CHELTUIELI DE CAPITAL 1500000 1000000 50.00
6. DOBANZI 20400000 25000000 -18.40

2.3 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 privind rectificarea bugetului de stat pe 2003, pentru echilibrarea bugetului, judetul GALATI a primit de la bugetul statului urmatoarele sume:

-mii lei INDICATORI PROGRAM ACTUALIZAT INFLUENTE RECTIFICARE BUGETARA
1. SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE - TOTAL, DIN CARE: 438.463.921 63.187.000 501.650.921 a) Protectia sociala privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie sociala a persoanelor cu handicap 239.936.300 31.261.000 271.197.300 b) Sustinerea sistemului de protectie a copilului 47.632.200 4.878.000 52.510.200 c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, din care: 128.156.071 27.048.000 155.204.071
- Bugetul propriu al judetului 31.870.075 5.409.600 37.279.675
- Bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor 96.285.996 21.638.400 117.924.396

2. SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU SUBVENTIONAREA ENERGIEI TERMICE LIVRATA POPULATIEI 200.118.000 - 200.118.000 0

3. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE -; TOTAL, DIN CARE: 1.087.872.700 207.728.000 1.295.600.700
A. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si a centrelor judetene si locale de consultanta agricola. 1.087.872.700 7.610.000 1.095.482.700
1. Invatamant preuniversitar de stat -; bugetul propriu al judetului, din care: 1.075.740.400 7.610.000 1.083.350.400
- Produse lactate si de panificatie pentru prescolari si elevii din clasele I-IV 36.702.000 7.610.000 44.312.000
B. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei. 0 200.118.000 200.118.000
4. Sume pentru finantarea Serviciului Public de Asistenta Sociala 55.780.147 46.022.221 101.802.368

2.4 Surse de finantare


Primaria Galati isi obtine veniturile in cea mai mare parte din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit si din subventii de la bugetul de stat. Veniturile obtinute pentru anul 2004 sunt prezentate in urmatorul tabel.

Resursele financiare ale C.J.GALATI se formeaza din impozite, taxe, veniturile cu destinatie speciala, precum si din cote si sume defalcate de la bugetul de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat, precum si diverse imprumuturi. Un alt procent din veniturile C.J.GALATI este reprezentat de resursele financiare obtinute de pe urma sponsorizarilor si donatiilor.

mii lei
NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR COD ANUL 2004
A .VENITURI - TOTAL 0,01 680136162
1. VENITURI PROPRII - TOTAL din care: 48,02 12000000
- IMPOZITUL PE PROFIT 1,02 0
- IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE . 03.02 50000
- ALTE IMPOZITE DIRECTE . 08.02 3000000
- VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL R.A. 20,02 0
- VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 21,02 3950000
DIVERSE VENITURI 22,02 1700000
VENIT. DIN VALORIF UNOR BUNURI ALE STAT 30,02 300000
2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP PE VENIT 31,02 367827250
- Cote defalcate din impozitul pe venit 31.02.01 145000000
- Sume def din imp pe venit pt echilibrare bug loc 31.02.02 158402250
- pt echilibare bugete locale 53551250
- institutii de cultura (Centrul Bratianu) 1043000
- contributii pentru personal neclerical 24133000
- sustinerea sistemlui de protectie al copilului 79675000
- Sume alocate de C.J. pt echilibrare bug loc 31.02.03 64425000
3. SUME DEFALCATE DIN TVA 33,02 88293000
- invatamant preuniv de stat 33.02.01 23021000
- produse lactate si de panificatie 33.02.01 65272000
4. SUBVENTII 37 211315912
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 37,02 209015912
Subventii primite de b.l. pt fin dr. acordate pers cu handicap 37.02.09 209015912
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 39,02 2300000
Subv primite de la alte b.l. pt sust sist de prot a dr copil 39.02.04 2300000
5.DONATII SI SPONSORIZARI 40.02 700000
Donatii si sponsorizari 40.02.01 700000


CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2003
-mii lei-

NR.
CRT

DENUMIRE INDICATOR

COD
PREVEDERI APROBATE PE ANUL 2003
INCASARI REALIZATE

DIFERENTE
%

Initiale Definitive PLATI + -
0 1 2 3 4 5 6(5-4) 7 8
1 VENITURI TOTAL D.C.
00.01 316176528 459786850 332594170 - 13918208 95,98
2 VENITURI PROPRII -;TOTAL 48.02 49184628 5830000 28872951 - 4607677 86,23
3 I.VENITURI CURENTE 00.02 9600000 13525000 13686211 161211 - 101,19
4 A.VENITURI FISCALE 00.03 8550000 8100000 8309219 209219 - 102,58
5 A1.IMPOZITE DIRECTE 00.04 8550000 8100000 8309219 209219 - 102,58
6 IMPOZITUL PE PROFIT 01.02 50000 - - 7 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 03.02 4500000 4100000 4196392 96392 - 102,35
8 ALTE IMPOZITE DIRECTE 08.02 4000000 4000000 4112827 112827 - 102,82
9 Alte incasari din impozite directe 08.02.30 4000000 4000000 4112827 112827 - 102,82
10 B.VENITURI NEFISCALE 20.00 1050000 5425000 5376992 - 48008 99,11
11 VARSAMINTE DIN PROFIT REGIE 20.02 300000 35000 34502 - 498 98,57
12 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 21.02 400000 4095000 4148566 53566 - 101,30
13 Alte venituri de la instit.publ 21.02.30 20000 3215000 3270710 55710 - 101,73
14 DIVERSE VENITURI 22.02 350000 1295000 1193924 - 101076 92,19
15 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 22.02.03 50000 25000 21059 - 3941 84,23
16 Rest. de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 22.02.05 230000 660000 609679 - 50321 92,37
17 Venituri din concesiuni si inchiriei 22.02.07 30000 - 224270 224270 - 18 Incasari din valorif. bunurilor confiscate 22.02.12 30000 200000 - - 200000 19 Incasari din alte surse 22.02.30 10000 410000 338416 - 71584 82,54
20 .VENITURI DIN CAPITAL 30.00 400000 275000 308388 33388 - 112,14
21 VENIT. DIN VALORIF. BUNURI STAT 30.02 400000 275000 308388 33388 - 112,14
22 Venituri din valorif. unor bunuri ale instit.publice 30.02.01 - 275000 308388 33388 - 112,14
23 Venituri din privatizare 30.02.04 400000 - - - - 24 VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 31.00 39184628 19680628 14878352 - 4802276 75,59
25 VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 31.02 39184628 19680628 14878352 - 4802276 75,59
26 Taxe speciale 31.02.01 200000 200000 100886 - 99114 50,44
27 Venituri din fonduri pt.drumurile publice 31.02.03 34384628 14384628 13761583 - 623045 95,66
28 Venit din fond interv 31.02.04 - 300000 300000 - - 100,00
29 Donatii si sponsorizari 31.02.08 100000 296000 207613 - 88387 70,13
30 Sume acordate in vederea particip.la actiuni de interes public 31.02.09 4500000 4500000 5082700 582700 - 112,94
31 PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 32.00 264491900 310531750 299871622 - 10660128 96,56
32 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 32.02 - - 6722 6722 - 33 SUME DEFALCATE DIN TVA PT. B.L. 33.02 63483600 75579950 66202706 - 9377244 87,59
34 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP.VENIT
34.02 201008300 234951800 233662194 - 1289606 99,45
35 Cote defalcate din imp.pe venit 34.02.01 100000000 107050000 107053830 3830 - 100,00
36 Sume defalcate din imp.pe venit pt. Echilibr.B.L. 34.02.02 41008300 60988300 59695128 - 1293172 97,87
37 Sume alocate deprimarie pt.echilibr.B.L. 34.02.04 60000000 66913500 66913236 - 264 99,99
38 SUBVENTII 37.00 2500000 2500000 3849597 1349597 - 153,98

39 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 39.02 2500000 2500000 3849597 1349597 - 153,98
40 Subventii primite de la alte bugete locale pt.prot.copil 39.02.04 2500000 2500000 3849597 1349597 - 153,98
41 CHELTUIELI -;TOTAL 50.02 316176528 350412378 330757604 - 19654774 94,39
42 I.SERVICII PUBLICE GENERALE 51.00 22600000 20435000 18332030 - 2102970 89,70
43 AUTORITATI PUBLICE 51.02 22600000 20435000 18332030 - 2102970 89,70
44 Autoritati executive 51.02.05 22600000 20435000 18332030 - 2102970 89,70
45 CHELT.SOCIAL-CULTURALE 57.00 161247635 190048985 180213851 - 9835134 94,82

46 INVATAMANT 57.02 28344600 41080950 31674634 - 9406316 77,10

47 Invatamant primar si gimnazial 57.02.03 - 10486350 9277717 1208633 88,47
48 Invatamant special 57.02.08 28344600 30594600 22396917 - 8197683 73,20
49 CULTURA RELIGIE ACTIV.SPORTIVE 59.02 61244636 69979636 69805394 - 174242 99,75

50 Biblioteci publice comunale ,orasenesti,judeteene 59.02.03 10023000 13673000 13672999 - 1 99,99
51 Muzee -;total 59.02.04 17133000 19683000 19663000 - 20000 99,89
52 Teatre si institutii prof. de spectacole si concerte 59.02.05 12888836 15538836 15528836 - 10000 99,93
53 Scoli populare de arta 59.02.06 1775000 1325000 1325000 - - 100,00
54 Centre de conserv. si valorif. a traditiei 59.02.10 1642000 1737000 1685455 - 51545 97,03
55 Culte religioase 59.02.15 2000000 2000000 2000000 - - 100,00
56 Activitatea sportiva 59.02.50 15782800 16022800 15930104 - 92696 99,42
57 ASISTENTA SOCIALA ALOCATII , PENSII 60.02 71658399 78988399 78733823 - 254576 99,67
58 Serv. publice spec.pt. prot.copilului 60.02.41 71658399 78988399 78733823 - 254576 99,67
59 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 63.00 3800000 5700000 5605081 - 94919 98,33
60 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 63.02 3800000 5700000 5605081 - 94919 98,33
61 Alter actiuni privind serv. Dezv. Publica
63.02.50 3800000 5700000 5605081 - 94919 98,33
62 ACTIUNI ECONOMICE
67.00 81789675 109323175 108783845 - 539330 99,50
63 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 68.02 79589675 106523175 105999184 - 523991 99,50
64 Drumuri si poduri 68.02.05 79589675 106523175 105999184 - 523991 99,50
VI.ALTE ACTIUNI 71.00 3621590 3991590 2924486 - 1067104 73,26
65 ALTE ACTIUNI 72.02 3621590 3991590 2924486 - 1067104 73,26
66 Comandamente militare 72.02.02 1387590 1387590 1240168 - 147422 89,37
67 Protectie civila 72.02.07 750000 1050000 1049045 - 955 99,90
68 Alte cheltuieli 72.02.50 1484000 1554000 635273 - 918727 40,87
69 .FONDURI DE REZERVA 95.00 3933000 1233000 - - 1233000 70 FONDURI DE REZERVA 95.02 3933000 1233000 - - 1233000 71 Fd.de rezerva bug.la disp.CL si Jud. 95.02.05 3933000 1233000 - - 1233000 72 CHELTUIELI CU DEST.SPECIALA 96.00 39184628 19680628 14898311 - 4782317 75,70
73 CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 96.02 39184628 19680628 14898311 - 4782317 75,70
74 Serv. publice finantate din taxe speciale 96.02.01 200000 200000 125551 - 74449 62,77
75 Chelt. din fondul pt.drumurile publice 96.02.02 34384628 14384628 13761583 - 623045 95,66
76 Chelt din fond de interv. 96.02.03 - 300000 300000 - - 100,00
77 Chelt. din donatii si sponsoriz.
96.02.07 100000 296000 181854 - 114146 61,43
78 Chelt din sume acordate de pers.jurid.pt.act de int.public 96.02.08 4500000 4500000 529323 - 3970677 11,76
79 .EXCEDENT /DEFICIT
98.00 - - 1856525 - - 80 EXCEDENT
98.02 - - 1856525 - - 81 Excedent 98.02.01 - - 1856525 - - 82 Fond de rulment propriu al unit administraat.terit 98.02.04 - - 1856525 - - 83 Deficit 99.02 - 3900000 19959 - 3880041 0,51
84 Deficit 99.02.01 - 3900000 - - - 85 Deficit acoperit din fond rulment 99.02.02 - 3900000 - - - 86 Deficit acoperit din venituri 99.02.03 - - 19959 - - -

CAP.3
ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA
Comunicarea reprezinta un element fundamental al administratiei publice, ea fiind liantul intre institutie si cetatean, dintre administratie si cei pe care aceasta ii reprezinta.
Raportata la actiuni si situatii, la multitudinea formelor si nivelurilor de relatii umane pe relatiile umane pe care le mijloceste, comunicarea poate capata o multitudine de sensuri, cu o infinitate de nuante.
Comunicarea in administratia publica defineste procesul psin care are loc schimbul de mesaje in vederea realizarii obiectivelor generale si operationale.
In conformitate cu Constitutia Romaniei (capitolul II - drepturi si libertati fundamentale, art. 31 - Dreptul la informatie), accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.
Pentru informatii referitoare la Primaria Galati si pentru intrebari, la dispozitia publicului se afla adresa de contact: Str. Domneasca nr.40,
Galati, 6200, Romania, telefonul: 0236410222, faxul: 0236460703 si adresa de e-mail: Primaria@xnet.ro.
Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public, preluarea si
Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta