Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
BARIERELE NETARIFARE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Barierele netarifare reprezinta un complex de masuri ºi reglementari de politica comerciala, publice sau private, care impiedica, limiteaza sau deformeaza fluxul internaþional de marfuri ºi servicii ºi care au ca scop (urmaresc) protejarea economiei naþionale de concurenþa straina ºi echilibrarea balanþei de plaþi. f8x18xx
1.Acordul General pentru Tarife ºi Comerþ (GATT) clasifica barierele netarifare in 5 mari grupe: a.Bariere netarifare care implica o limitare cantitativa directa a importurilor de marfuri (ele sunt cunoscute ºi sub denumirea de restricþii cantitative la import). b.Bariere netarifare care implica o limitare indirecta a importului prin mecanismul preþurilor. c.Bariere netarifare care decurg din formalitaþile vamale ºi administrative la importul de marfuri. d.Bariere netarifare care decurg din participarea statului la activitaþile comerciale. e.Bariere netarifare care decurg din standardele aplicate produselor importate ºi celor indigene (obstacole tehnice). a.Sunt:
-Interdicþiile la import care reprezinta reglementari adoptate de catre stat care interzic total sau parþial pe o perioada determinata de timp, importul unor produse sau grupe de produse.
-Contingentele de import reprezinta plafoane maxime cantitative sau valorice, admise la importul anumitor produse pe o perioada limitata de timp ( 1 an ).
-Licenþele de import reprezinta autorizaþii pe care statul le acorda firmelor importatoare pentru anumite produse sau grupe de produse ºi pentru o perioada de timp rezonabila (2, 4, 5 luni), in funcþie de natura produsului ºi þara de provenienþa.
-Limitarile “voluntare” la export (autolimitarile) care reprezinta inþelegeri oficiale sau neoficiale care intervin intre state, prin care þara exportatoare, la cererea sau sub presiunea þarii importatoare se obliga sa reduca volumul exportului pentru un anumit produs, la un anumit nivel dinainte stabilit ºi pentru o perioada limitata de timp. (Ex: limitarea exportului de autoturisme din Japonia in SUA).
-Acordurile privind comercializarea ordonata a produselor care reprezinta inþelegeri bi sau multilaterale, care intervin intre state ºi care prevad limitarea negociata ºi controlata a comerþului cu anumite produse sau grupe de produse. Ele prevad pe langa autolimitarile la export ºi anumite prevederi referitoare la limita de preþ ºi in legatura cu clauza de salvgardare, presupune ca þarile importatoare sa-ºi limiteze fluxurile comerciale in momentul in care considera ca le sunt lezate interesele proprii. Ex: aranjamentul multifibre ce inseamna aranjamentul privind comerþul internaþional cu produse textile (A.M.F.). b.Sunt:
-Prelevarile variabile la import (taxe de prelevare). Acestea se practica in cadrul sistemului politicilor agricole comunitare. Au dubla natura, tarifara ºi netarifara.
-Preþurile minime ºi maxime la import care realizeaza un mijloc restrictiv folosit mai ales de þarile dezvoltate, in relaþiile lor comerciale.
-Impozitele directe ºi indirecte ºi alte taxe cu caracter fiscal (ajustari fiscale la frontiera). Din aceasta categorie fac parte: TVA, taxa de acciza (impozit perceput de stat la produsele care constituie monopolul sau: hidrocarburi, tutun ºi bauturi alcoolice ºi alte produse considerate de lux), taxa in cascada (impozit de consum care se aplica in fiecare stadiu al circulaþiei marfurilor asupra intregii valori a produsului), taxele oculte (ascunse, care sunt percepute asupra bunurilor destinate consumului productiv), taxele portuare, statistice, sanitare, consulare.
-Taxele de retorsiune (de raspuns).
-Depunerile (depozitele) prealabile in valuta la import, care reprezinta sume in valuta pe care firmele importatoare sunt obligate sa le depuna in contul organului vamal din þara de origine, cu 6 luni inainte de realizarea unui anumit import. c.Sunt:
-Evaluarea marfurilor in vama - se face conform articolului 7 din GATT.
-Documentele ºi formalitaþile suplimentare cerute la import. d.Sunt:
-Achiziþiile guvernamentale sau piaþa publica, care reprezinta cumparari de bunuri ºi servicii de catre stat (departamente, ministere ºi instituþii centrale).
-Comerþul de stat din þarile nesocialiste - reprezinta totalitatea operaþiunilor de vanzare-cumparare efectuate de catre stat
-Monopoluri de stat asupra anumitor produse. e.Sunt:
-Norme sanitare ºi fitosanitare.
-Norme de securitate.
-Norme privind ambalarea, marcarea ºi depozitarea.
2.Politica comerciala promoþionala ºi de stimulare a exportului de marfuri. Aceasta cuprinde totalitatea reglementarilor ºi masurilor adoptate de stat ºi intreprinderi, care vizeaza impulsionarea exportului þarii respective. a.Masuri promoþionale:
-Negocierea ºi incheierea de tratate de comerþ ºi navigaþie, acorduri comerciale ºi de plaþi, acorduri de cooperare economica internaþionala sau alte convenþii economice.
-Participarea la targuri ºi expoziþii internaþionale ºi organizarea de astfel de activitaþi pe teritoriul statului respectiv.
-Organizarea de agenþii ºi reprezentanþe comerciale in strainatate.
-Acordarea de consultanþa ºi asistenþa clienþilor externi.
-Publicitatea externa care se realizeaza pentru a face cunoscut in afara produsele destinate exportului. b.Masuri de stimulare a exportului de natura bugetara:
-Subvenþii directe de export = sume de bani pe care statul le acorda unitaþilor economice pentru a le face rentabila activitatea de export, atunci cand preþurile la care se realizeaza produsele pe piaþa interna se situeaza deasupra preþurilor mondiale.
-Primele de export care se acorda exportatorilor pentru a-i impulsiona sa realizeze un anumit volum.
-Subvenþiile indirecte de export care se acorda indeosebi intreprinderilor mici ºi mijlocii. c.Masuri de stimulare a exporturilor de natura fiscala:
-Facilitaþi pentru marfurile exportate care imbraca forma reducerii, scutirii sau restituirii impozitelor pe circulaþia marfurilor.
-Facilitaþi acordate exportatorilor care imbraca forma scutirii sau reducerii impozitelor provenite de pe urma exportului. d.Masuri de stimulare a exportului de natura financiar-bancara:
-Creditele de export pentru instalaþiile de valori foarte ridicate ºi anume: creditul furnizor, creditul cumparator ºi liniile de credit.
-Asigurarea ºi garantarea creditelor de export. e.Masuri de stimulare a exportului de natura valutara:
-Primele valutare care se acorda de catre stat exportatorilor cu prilejul convertirii valutei obþinute din export in moneda naþionala, la un preþ mai avantajos decat cursul oficial.
-Deprecierea monedei naþionale.Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta