Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Individualizarea judiciara a executarii pedepselor
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
A. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei f3q16qv
Este o modalitate de individualizare a executarii pedepsei ce consta in lasarea in libertate a condamnatului pe o durata determinata, verificandu-se astfel posibilitati-le de reeducare ale acestuia fara o executare efectiva a pedepsei. Ea nu poate fi dispusa pentru orice tip de infractiune si pentru orice persoana.
Conditiile in care se poate dispune suspendarea conditionata:
I. Conditiile cu privire la infractiune:
1) Conditia referitoare la gradul de pericol social legal sau abstract al faptei.
Astfel, suspendarea nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani, precum si in cazul in-fractiunilor de viol, vatamare corporala grava, tortura si loviri sau vatamari cauza-toare de moarte.
S-a pus problema daca se poate dispune suspendarea conditionata, daca avem minoritate sau tentativa la o infractiune al carei maxim depaseste 15 ani. Initial, s-a considerat ca nu se poate dispune suspenarea conditionata. Apoi, Curtea Suprema de Justitie a considerat ca se poate aplica suspendarea conditionata doar la minori-tate, nu si la tentativa. Recent, s-a considerat ca se poate aplica suspendarea si in cazul tentativei. In opinia noastra, nu ar trebui sa se aplice in nici o situatie mai sus amintita, fiindca se coboara prea mult minimul special. De aceea, atata timp cat maximul depaseste 15 ani, nu se poate dispune suspendarea conditionata, indiferent de circumstantele atenuante.
2) Pericolul social concret al faptei.
Pedeapsa concret aplicata sa fie inchisoarea de cel mult 3 ani sau amenda. Daca pedeapsa a fost aplicata pentru un concurs de infractiuni limita este de 2 ani. In cazul in care pedeapsa aplicata pentru concurs de infractiuni se compune dintr-o pedeapsa cu inchisoarea si o pedeapsa cu amenda, posibilitatea acordarii suspen-darii conditionate se determina in functie de durata pedepsei inchisorii.
II. Conditiile cu privire la infractor:
1) Conditia privind antecedentele penale ale condamnatului.
Este necesar ca persoana in cauza sa nu fi fost anterior condamnata la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, afara de cazul in care condamnarea anterioara se numara printre cele enuntate de art. 38, cod penal.
2) Instanta sa poata aprecia ca inculpatul este susceptibil de reeducare si fara executarea pedepsei.
Regimul suspendarii conditionate
Suspendarea se dispune pe o anumita durata, numita termen de incercare. Acesta se compune dintr-o durata fixa de 2 ani la care se adauga durata pedepsei aplicate. In cazul pedepsei cu amenda termenul de incercare are o durata fixa de un an.
Efectele dispunerii suspendarii conditionate
1) Infractorul nu mai executa pedeapsa la care a fost condamnat. Daca a fost judecat in stare de arest, el va fi repus in libertate.
2) La expirarea termenului de incercare, daca infractorul nu a savarsit o noua in-fractiune si daca nu s-a pronuntat revocarea sau anularea suspendarii, condamnatul este reabilitat de drept.
Exista doua cauze care impiedica producerea acestui efect si anume revocarea si anularea. a) Revocarea
Aceasta se poate dispune fie obligatoriu, fie facultativ. Se dispune obligatoriu, atunci cand in termenul de incercare condamnatul savarseste o noua infractiune intentionata, care este descoperita in termenul de incercare. Asadar, pentru revoca-rea obligatorie a suspendarii trebuie indeplinite conditiile:
- Infractiunea sa fie savarsita in termenul de incercare.
- Infractiunea sa fie intentionata.
- Infractiunea sa fie descoperita in termenul de incercare.
De retinut ca si la praeterintentie e tot obligatorie revocarea.
Revocarea facultativa se dispune in doua situatii:
- Cand infractorul savarseste o infractiune din culpa in interiorul termenului de incercare. In masura in care si pentru aceasta a doua infractiune instanta dispune suspendarea, nu va mai avea loc revocarea primei suspendari.
- Cand infractorul nu-si indeplineste in termenul de incercare obligatia de a plati despagubirile civile si cheltuielile de judecata stabilite de instanta. Cand condamna-tul face dovada ca nu a avut posibilitatea de a plati aceste despagubiri si cheltuieli, suspendarea nu va fi revocata.
Efectele revocarii
Atunci cand revocarea e determinata de savarsirea unei noi infractiuni, opereaza cumulul aritmetic. Astfel, pedeapsa a carei suspendare s-a revocat se aduna la pe-deapsa pentru infractiunea care a atras revocarea. In aceste cazuri se va retine, daca e cazul, starea de recidiva, chiar daca nu se aplica tratamentul prevazut de lege pen-tru aceasta, deoarece de existenta starii de recidiva se leaga efectele altor institutii de drept penal. Astfel, recidivistii nu pot beneficia de gratiere.
Daca revocarea se dispune pe motivul neindeplinirii obligatiilor civile, in-stanta va dispune sa se execute pedeapsa respectiva. b) Anularea
Potrivit art. 85, cod penal anularea se dispune, daca sunt indeplinite conditiile:
- Inculpatul sa fi savarsit anterior dispunerii suspendarii o alta infractiune, de care instanta nu a avut cunostinta in momentul in care a dispus suspendarea.
- Aceasta infractiune sa fie descoperita in termenul de incercare al suspendarii. Nu e insa necesar, sa fi fost judecata in acest termen.
- Pentru infractiunea nou descoperita sa se aplice o pedeapsa cu inchisoarea.
In cazul anularii suspendarii, pedeapsa pentru infractiunea judecata initial si pe-deapsa pentru infractiunea nou descoperita se vor contopi, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva (poate fi recidiva atunci cand infractiunea pentru care s-a dispus suspendarea este al doilea termen al recidivei) sau pluralitate intermediara.
Daca pedeapsa rezultata indeplineste conditiile prevazute de art. 81 sau de art. 861, cod penal, se poate dispune suspendarea conditionata sau, dupa caz, suspenda-rea sub supraveghere.
Este important de retinut prevederile art. 81 (5), cod penal, in care este precizat ca suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

B. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
A fost introdusa prin Legea 104/1992. Se aseamana foarte mult cu suspendarea conditionata.
Conditiile suspendarii sub supraveghere
I. Conditiile cu privire la infractiune:
1) Pedeapsa cu inchisoarea sa nu fie mai mare de 4 ani (art. 861, cod penal). Cand pedeapsa a fost aplicata pentru concurs de infractiuni, suspendarea se poate dispune numai daca aceasta nu depaseste 3 ani.
2) Acest tip de suspendare nu se poate dispune in cazul unei pedepse cu amenda.

3) Sa nu fie vorba de infractiuni al caror maxim special depaseste 15 ani sau de infractiunile de viol, vatamare corporala grava, tortura si loviri sau vatamari cauza-toare de moarte.
De asemenea, apare o dispozitie speciala care spune ca se poate dispune acest tip de suspendare si in cazul infractiunii de furt calificat prevazut la art. 209 (3), cod penal, daca pedeapsa aplicata e inchisoarea de cel mult 2 ani. La acesta pedeapsa se poate ajunge daca infractiunea a fost comisa de catre un minor, daca a ramas in faza de tentativa sau daca au existat circumstante atenuante. In legatura cu aceasta problema exista o serie de discutii in doctrina.
Printre alte opinii, prof. Florin Streteanu considera ca aceasta norma nu se justifica, deoarece trebuie luata in considerare pedeapsa legala prevazuta pentru infractiunea comisa.

II. Conditiile cu privire la infractor:
1) Este necesar ca infractorul sa nu fi fost anterior condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de un an, afara de cazurile cand condamnarea intra in una din ipotezele prevazute in art. 38, cod penal.
2) Instanta trebuie sa aprecieze ca reeducarea inculpatului poate avea loc si in libertate.
Termenul de incercare:
Este compus dintr-o durata de la 2-5 ani, stabilita de instanta, adunata la durata pedepsei stabilita pentru infractiunea pentru care s-a dispus suspendarea sub supra-veghere.
O alta particularitate a acestui tip de suspendare este existenta unui ansamblu de obligatii si masuri de supraveghere (art. 863, cod penal) pe care instanta le poate impune persoanei condamnate pe durata termenului de incercare. Impunerea masu-rilor de supraveghere este obligatorie, iar impunerea obligatiilor este lasata la latitu-dinea instantelor de judecata. Potrivit OG nr. 92/2000, supravegherea modului de respectare a acestor obligatii si masuri revine serviciilor de probatiune.
Revocarea suspendarii sub supraveghere
Cauzele si efectele revocarii suspendarii sub supraveghere sunt identice cu cele de la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Exista in plus la sus-pedarea sub supraveghere o cauza de revocare facultativa. Astfel, atunci cand con-damnatul nu respecta obligatiile si masurile de supraveghere impuse, instanta poate, fie sa revoce suspendarea, fie sa prelungeasca termenul de incercare cu cel mult 3 ani.
De asemenea, cauzele de anulare si efectele acesteia sunt identice la cele doua tipuri de suspendare. Daca in timpul termenului de incercare condamnatul nu a savarsit o alta infractiune si daca nu a intervenit revocarea sau anularea suspendarii, acesta este reabilitat de drept.
Cazuri speciale de suspendare a executarii pedepsei
1. Suspendarea in cazul pierderii totale a capacitatii de munca
Conditii: a) Persoana sa fi fost condamnata la pedeapsa inchisorii, cu executare la locul de munca. b) In timpul executarii pedepsei sa intervina pierderea totala a capacitatii de munca. c) Pierderea capacitatii de munca sa nu fi fost provocata de persoana in cauza.
Daca sunt indeplinite aceste conditii, instanta va dispune obligatoriu fie suspen-darea conditionata, fie suspendarea sub supraveghere. Suspendarea poate fi dispusa chiar daca nu sunt indeplinite conditiile generale prevazute de art. 81 sau art. 861, cod penal. Aceasta suspendare nu poate fi anulata, dar urmeaza regimul de drept comun in ceea ce priveste revocarea. De asemenea, ea nu are ca efect reabilitarea de drept, deoarece nu sunt indeplinite conditiile de la art. 81 si art. 861, cod penal.
2. Suspendarea in cazul infractiunii de abandon de familie
Prin dispozitiile art. 305 (4), cod penal, s-a instituit posibilitatea suspendarii conditionate a pedepsei in cazul infractiunii de abandon de familie.
Conditii: a) Hotararea de condamnare sa se fi fost pronuntat pentru infractiunea de abandon de familie. b) Pana la pronuntarea hotararii inculpatul sa fi achitat pensia de intretinere.
Daca aceste conditii sunt indeplinite, instanta e obligata sa dispuna suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Astfel, aceasta deroga de la dreptul comun, pentru ca nu e necesar sa fie indeplinite conditiile prevazute in art. 81, cod penal si, in plus, odata indeplinite conditiile prevazute de art. 305 (4), cod penal, suspen-darea este obligatorie.
Nici acest tip de suspendare nu are ca efect reabilitarea de drept. De asemenea ea nu poate fi revocata decat daca infractorul, in termenul de incercare, savarseste din nou infractiunea de abandon de familie.
Aceasta suspendare nu poate fi anulata, fiindca anularea se dispune atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 81, cod penal.
3. Suspendarea in cazul infractiunilor comise de minori
Legiuitorul a reglementat doua modalitati ale suspendarii, reglementate in art. 110 si art. 1101, cod penal: a) Suspendarea conditionata
Aplicata minorilor, aceasta suspendare urmeaza, in linii generale, regimul de drept comun cu urmatoarele particularitati:
- In cazul pedepsei inchisorii, termenul de incercare este compus din pedeapsa aplicata adunata la un interval de timp stabilit de instanta intre 6 luni- 2 ani.
- In cazul pedepsei cu amenda termenul de incercare este de 6 luni.
- Sub aspectul conditiilor de acordare a suspendarii singura particularitate priveste antecedentele penale. Aceasta, deoarece orice tip de infractiune ar comite minorul aceasta ar intra sub incidenta art. 38, cod penal. Infractiunile care intra sub incidenta acestui articol nu trebuie sa indeplineasca nici o conditie pentru a se putea dispune suspendarea.
Deoarece legea nu contine dispozitii cu caracter derogatoriu, toate prevederile cu privire la revocarea si anularea suspendarii conditionate de la majori opereaza si in cazul minorilor.
Efectele suspendarii conditionate
S-a pus problema in doctrina daca aceasta modalitate de individualizare are ca efect reabilitarea de drept. Oricum, se poate observa ca in cazul minorilor reabili-tarea ar fi lipsita de obiect, deoarece potrivit art. 109, cod penal „Condamnarile pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi”. b) Suspendarea sub supraveghere sau sub control
E prevazuta de art. 1101, cod penal. Aceasta modalitate speciala de suspendare nu cunoaste conditii proprii de aplicare, ci se grefeaza pe suspendarea conditionata. Nu trebuie confundata cu suspendarea sub supraveghere aplicata majorilor. Ea cunoaste doua modalitati:
1. Suspendarea sub supraveghere
Ea nu se aplica decat in cazul pedepsei inchisorii. Presupune incredintarea su-pravegherii minorului pe durata termenului de incercare pana la implinirea varstei de 18 ani unei persoane sau unei institutii prevazute in art. 103, cod penal. Dupa implinirea varstei de 18 ani, daca termenul de incercare a depasit aceasta varsta, instanta poate sa-i impuna respectarea masurilor de supraveghere prevazute de art. 863 (3), cod penal in cazul suspendarii sub supraveghere aplicabile majorilor.
2. Suspendarea sub control
Potrivit acestei modalitati, o data cu dispunerea suspendarii si cu incredintarea supravegherii minorului instanta poate sa dispuna indeplinirea de catre acesta, pe durata termenului de incercare, a dispozitiilor prevazute de art. 103 (3), cod penal, pana la implinirea varstei de 18 ani, respectiv dipozitiile prevazute de art. 863 (3), cod penal, dupa implinirea acestei varste.
Daca sunt indeplinite conditiile pentru a se dispune una din modalitatile de mai sus, instanta are mai multe posibilitati:
- Dispune suspendarea conditionata.
- Dispune suspendarea conditionata si supravegherea minorului.
- Dispune suspendarea conditionata, incredintarea supravegherii si executarea unor obligatii.
In alegerea unei posibilitati, instanta va tine cont de mai multe situatii, printre care gradul de pericol social al faptei, persoana faptuitorului etc. In mod normal, instanta, de cele mai multe ori, apeleaza la prima varianta. Varianta a doua este mai rar dispusa, iar cea de-a treia nu a fost dispusa aproape niciodata. Ultimele doua posibilitati se pot aplica doar in cazul pedepsei cu inchisoarea.
Potrivit textului legal, sustragerea de sub supraveghere inainte de implinirea varstei de 18 ani poate atrage revocarea acestei masuri. Daca minorul se sustrage dupa implinirea varstei de 18 ani sau daca nu-si indeplineste obligatiile impuse potrivit art. 863 (3), cod penal, instanta poate, fie sa revoce suspendarea, fie sa prelungeasca termenul de incercare cu cel mult 3 ani.
Nu are ca efect reabilitarea de drept, fiindca nu ar avea obiect (vezi art. 109, cod penal).


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta