Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Societatile pe actiuni vor decide achitarea dividendelor
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Acum un an, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege prin care societatile pe actiuni din Republica Moldova au fost obligate sa directioneze minimum 30% din profit la achitarea dividendelor, decizie ce a declansat mari controverse, cei mai nemultumiti fiind, desigur, proprietarii de societati.

Autorii proiectului de lege sustineau, insa, ca scopul initiativei legislative rezida in protectia micilor actionari, care de ani de zile nu au primit nici un banut pentru actiunile lor, fara a lua in calcul punctul de vedere care denunta amestecul statului in activitatea societatilor pe actiuni. Hotararea Parlamentului de a abroga aceasta lege vine dupa ce Presedintele Vladimir Voronin nu a promulgat-o, deoarece contravine unor prevederi din Constitutie, iar eficienta ei economica este nula.

E vorba de art. 126, alineatul 2 din Constitutie, conform caruia "statul trebuie sa asigure libertatea comertului si activitatii de intreprinzator, protectia concurentei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificarii tuturor factorilor de productie" si de Legea privind societatile pe actiuni care prevede, ca adunarea generala a actionarilor decide repartizarea profitului anual, iar actionarii detin dreptul exclusiv de a lua decizii privind repartizarea venitului, inclusiv plata dividendelor. S-a mai spus, ca obligarea societatilor pe actiuni de a directiona cel putin 30% din profit la plata dividendelor ar putea afecta si procesul investitional. Cu atat mai mult, ca nici in unul din statele Uniunii Europene nu exista legi care ar obliga societatile pe actiuni sa directioneze profitul sau pentru achitarea dividendelor, aceasta decizie fiind domeniul administratiei. Expertii sustin ca o asemenea lege era o bariera in calea integrarii Moldovei in comunitatea europeana si atragerii investitiilor in sectorul real al economiei fiindca, in loc sa reinvesteasca o parte din profit in dezvoltare, erau obligati sa achite dividende. Pe langa toate acestea "economia tenebroasa" ar fi luat amploare, deoarece administratia societatilor pe actiuni ar fi depus multe eforturi pentru a nu declara beneficiul integral.
Desi majoritatea analistilor economici si patronii societatilor pe actiuni au salutat abrogarea legii, care poate fi considerat un pas pozitiv al noii administratii de la Chisinau pentru dezvoltarea economiei nationale, ramane pe tapet si problema micilor actionari, care de foarte multi ani nu primesc nimic pentru actiunile pe care le detin, deoarece ei continua sa detina un pachet mic de actiuni. Iar decizia, de regula, o iau detinatorii pachetului majoritar

Titlul I c9l23lt
SOCIETATEA PE ACTIUNI. HIRTIILE DE VALOARE ALE SOCIETATII. ACTIONARII
Capitolul I
SOCIETATEA PE ACTIUNI
Articolul 1
Domeniul de aplicare a legii
Prezenta lege stabileste modul de infiintare si statutul juridic al societatilor pe actiuni, drepturile si obligatiile actionarilor, asigura apararea drepturilor si intereselor legale ale creditorilor si actionarilor acestor societati.
Sub incidenta prezentei legi se afla societatile pe actiuni infiintate sau care sint in proces de infiintare in Republica Moldova, daca prezenta lege sau alte acte legislative nu prevad altfel.
Particularitatile infiintarii si statutului juridic al societatilor pe actiuni la reorganizarea colhozurilor, sovhozurilor, intreprinderilor si organizatiilor intergospodaresti, precum si a intreprinderilor prelucratoare din complexul agroindustrial, sint stabilite de prezenta lege, de legislatia cu privire la privatizare si de legislatia funciara.
Particularitatile infiintarii si statutului juridic al societatilor pe actiuni la privatizarea patrimoniului intreprinderilor de stat si municipale sint stabilite de prezenta lege si de legislatia cu privire la privatizare.
Particularitatile infiintarii si statutului juridic al societatilor pe actiuni in domeniul activitatii bancare, investitionale, bursiere si de asigurari sint stabilite de alte acte legislative.
Particularitatile infiintarii si statutului juridic al intreprinderilor cu investitii straine sub forma de societati pe actiuni sint stabilite de legislatia cu privire la investitiile straine.
Articolul 2
Notiunea si tipurile societatilor pe actiuni
Societate pe actiuni, denumita in continuare societate, este considerata societatea comerciala al carei capital social este in intregime impartit in actiuni.
Societatea poate fi de tip deschis sau inchis.
Societatea este deschisa daca actionarii ei au dreptul nelimitat sa instraineze actiunile ce le apartin. Societatea deschisa este in drept sa plaseze public si sa vinda public actiunile sale si alte hirtii de valoare unui cerc nelimitat de persoane.
Numarul actionarilor societatii deschise nu este limitat.
Societatea este inchisa daca actionarii ei sau societatea insasi au drept de preemtiune asupra actiunilor instrainate de actionarii acestei societati. Societatea inchisa nu este in drept sa plaseze public actiunile sale si alte hirtii de valoare sau sa le propuna, in alt mod, unui cerc nelimitat de persoane pentru achizitionare.
Numarul actionarilor societatii inchise, impreuna cu actionarii reprezentati prin detinatorii nominali de actiuni, nu poate fi mai mare de 50, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege sau de alte acte legislative.
Modificarea tipului societatii se face prin modificarea statutului societatii.
Daca numarul actionarilor societatii inchise va depasi limita stabilita la alin. (6), societatea, in termen de 3 luni: se va transforma in societate deschisa ori in cooperativa de productie; sau se va reorganiza prin divizare (separare).
Daca dispozitiile alin.(8) nu vor fi indeplinite in termenul fixat si numarul actionarilor nu va fi redus pina la 50, societatea inchisa urmeaza a fi lichidata prin hotarire a adunarii generale a actionarilor sau a instantei judecatoresti. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii acestei societati il are orice actionar al societatii, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.
Articolul 3
Statutul juridic al societatii
Societatea este persoana juridica care isi desfasoara activitatea in temeiul prezentei legi, altor acte legislative si statutului societatii.
Durata societatii este nelimitata, daca statutul nu prevede altfel.
Societatea poseda cu drept de proprietate bunuri care sint separate de bunurile actionarilor si se trec in bilantul ei independent.
Fata de actionarii sai societatea are obligatii in conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative si cu statutul societatii.
Societatea poate in numele sau sa dobindeasca si sa exercite drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale personale, sa aiba obligatii, sa fie reclamant si pirit in instanta judecatoreasca.
Societatea este in drept sa desfasoare orice activitati neinterzise de legislatie. Anumite activitati, al caror nomenclator este stabilit de legislatie, societatea este in drept sa le desfasoare numai in baza licentei.
Societatea are dreptul sa deschida conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova si in strainatate.
Societatea trebuie sa aiba sigiliu cu denumirea sa in limba moldoveneasca scrisa in intregime si cu indicarea sediului. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicata denumirea societatii intr-o alta limba vorbita pe teritoriul Republicii Moldova, in conformitate cu legislatia.
Societatea este in drept sa aiba stampile cu antet si blanchete cu denumirea sa, precum si marca comerciala (marca de serviciu) inregistrata si alte mijloace de identificare vizuala a societatii.
Articolul 4
Patrimoniul si raspunderea societatii
Patrimoniul societatii se constituie ca rezultat al plasarii actiunilor, al activitatii sale economico-financiare si in alte temeiuri prevazute de legislatie.
Societatea este in drept sa acorde si sa atraga imprumuturi in conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative si cu statutul sau.
Societatea raspunde pentru obligatiile sale cu intregul patrimoniu ce ii apartine cu drept de proprietate.
Societatea nu raspunde pentru obligatiile actionarilor sai.
Articolul 5
Denumirea societatii
Societatea isi desfasoara activitatea sub o anumita denumire.
Denumirea intreaga a societatii va cuprinde: cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”; numele concret al societatii, care permite a o deosebi de celelalte organizatii.
Denumirea intreaga a societatii poate sa cuprinda si alte date care nu sint in contradictie cu legislatia.
Societatea va folosi denumirea sa, inclusiv prescurtata, numai in acea formulare cum a fost inscrisa in Registrul de stat al comertului.
Particularitatile denumirii societatii si folosirii ei sint stabilite si de alte acte legislative.
Articolul 6
Sediul societatii
Sediu al societatii este considerat sediul organului sau executiv, indicat in statutul societatii.
Societatea trebuie sa aiba adresa pentru relatii.
Societatea va anunta creditorii, actionarii sai, precum si autoritatile publice stabilite de legislatie, despre schimbarea adresei sale.

Articolul 7
Organele de conducere ale societatii
Organele de conducere ale societatii sint: adunarea generala a actionarilor; consiliul directorilor sau consiliul observatorilor, denumit in continuare consiliul societatii; organul executiv; comisia de cenzori sau cenzorul, denumita in continuare comisia de cenzori.
In societatea cu un numar de actionari mai mic de 50, atributiile consiliului societatii pot fi exercitate de adunarea generala a actionarilor.
Structura, atributiile, modul de constituire si de functionare a organelor de conducere ale societatii sint stabilite de prezenta lege, de alte acte legislative, de statutul si de regulamentele societatii.
Articolul 8
Filialele si reprezentantele societatii
Societatea este in drept sa infiinteze filiale si reprezentante in Republica Moldova in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte legislative, iar in strainatate - si in conformitate cu legislatia statului strain, daca acordul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
Filiala a societatii este o subdiviziune separata a ei, care este situata in afara sediului societatii si poate sa indeplineasca toate imputernicirile acesteia, inclusiv cele de reprezentare, sau o parte din ele.
Reprezentanta a societatii este o subdiviziune separata a ei, care este situata in afara sediului societatii, reprezinta si apara interesele ei.
Societatea inzestreaza filiala si reprezentanta cu bunuri care figureaza in inventarul societatii, iar bunurile filialei - si in inventarul separat al filialei.
Filiala si reprezentanta nu sint persoane juridice si actioneaza in numele societatii in baza regulamentelor aprobate de societate. De activitatea filialei si reprezentantei raspunde societatea care le-a infiintat.
Conducatorul filialei sau al reprezentantei isi exercita atributiile in temeiul regulamentului filialei sau reprezentantei aprobat de societate si al mandatului eliberat de societate.
Articolul 9
Intreprinderile afiliate si societatile dependente
Societatea poate avea intreprinderi afiliate si societati dependente in Republica Moldova infiintate in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte legislative, iar in strai-natate - si in conformitate cu legislatia statului strain, daca acordul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
Intreprinderile afiliate si societatile dependente sint persoane juridice.
Societatea pe actiuni sau alta societate comerciala este considerata intreprindere afiliata daca o alta societate (cea de baza), in virtutea achizitionarii unui pachet de control de actiuni (cote de participare) ale primei societati fie in alt temei, are posibilitate sa influenteze deciziile luate de prima societate.
Societatea de baza este in drept sa dea intreprinderii afiliate dispozitii obligatorii numai in cazul in care aceasta este prevazut de contractul de societate sau de statutul intreprinderii afiliate.
Societatea de baza, avind dreptul sa dea intreprinderii afiliate dispozitii obligatorii, raspunde subventional impreuna cu intreprinderea afiliata pentru tranzactiile incheiate de aceasta din urma in vederea indeplinirii unor astfel de dispozitii.
In caz de faliment al intreprinderii afiliate, ca urmare a indeplinirii dispozitiilor obligatorii ale societatii de baza, aceasta din urma raspunde subventional pentru datoriile intreprinderii afiliate.
Actionarii intreprinderii afiliate sint in drept sa ceara de la societatea de baza repararea prejudiciilor cauzate intreprinderii afiliate prin indeplinirea dispozitiilor obligatorii ale societatii de baza.
Societatea pe actiuni sau alta societate comerciala se considera dependenta daca o alta societate (cea de baza): a achizitionat peste 25%, insa mai putin decit un pachet de control de actiuni cu drept de vot (cote de participare) ale primei societati; si nu a demonstrat ca nu are posibilitate sa influenteze considerabil asupra luarii hotaririlor de catre prima societate.
Societatea nu este dependenta daca: orice alta societate a achizitionat mai putin de 25% din actiunile cu drept de vot (cote de participare) ale primei societati; si organul de stat care exercita reglementarea antimonopolista sau Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare nu a demonstrat ca o alta societate are posibilitate sa influenteze considerabil asupra luarii hotaririlor de catre prima societate.
Intreprinderile afiliate si societatile dependente nu sint in drept sa achizitioneze actiuni si alte hirtii de valoare ale societatii de baza.

Articolul 10
Persoanele afiliate ale societatii
Persoane afiliate ale societatii se considera persoanele fizice si juridice care: exercita controlul asupra societatii; se afla sub controlul societatii; se afla, impreuna cu societatea, sub controlul unui tert; actioneaza in numele si/sau din contul societatii pe baza de mandat, contract sau act administrativ; in numele si/sau din contul carora actioneaza societatea pe baza de mandat, contract sau act administrativ; precum si membrii consiliului societatii, ai organului executiv si ai comisiei de cenzori a societatii.
Controlul asupra societatii sau unei alte persoane juridice se exercita in temeiul: participarii patrimoniale a persoanei care exercita controlul la capitalul societatii sau al altei persoane juridice in conformitate cu art. 9 alin. (3) sau alin. (8); sau contractului de administrare fiduciara sau altui contract incheiat intre persoana care exercita controlul si societate sau alta persoana juridica.
Asupra persoanelor afiliate ale societatii se extind prevederile prezentei legi, ale legislatiei antimonopoliste si ale legislatiei cu privire la hirtiile de valoare.
Capitolul 2
HIRTIILE DE VALOARE ALE SOCIETATII
Articolul 11
Dispozitii generale
Plasarea, circulatia si anularea actiunilor, obligatiunilor si altor hirtii de valoare ale societatii se efectueaza in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare, cu alte legislatii si cu statutul societatii.
Hirtiile de valoare ale societatii pot fi sub forma de: certificat confectionat prin metoda tipografica; si/sau inscriere in contul analitic deschis pe numele proprietarului lor sau detinatorului nominal in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
Hirtiile de valoare ale societatii de aceeasi clasa pot fi plasate numai sub una din formele indicate la alin.(2).
Societatea este in drept sa plaseze numai hirtii de valoare nominative.
La plasarea hirtiilor de valoare ale societatii, achitarea lor in rate nu se admite.
Articolul 12
Actiunile
Actiunea este un document, avind una din formele prevazute la art.11 alin.(2), care atesta dreptul proprietarului lui (actionarului) de a participa la conducerea societatii, de a primi dividende, precum si o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia.
Statutul societatii va stabili actiunile autorizate spre plasare si cele plasate de societate.
Actiuni autorizate spre plasare sint actiunile stabilite de adunarea constitutiva sau de adunarea generala a actionarilor societatii, inregistrate in Registrul de stat al hirtiilor de valoare si in limita claselor si numarului carora societatea este in drept sa emita actiuni suplimentare.
Sint considerate plasate actiunile achitate in intregime de primii lor achizitori (subscriitori), inregistrate in Registrul de stat al hirtiilor de valoare si in registrul actionarilor societatii.
Actiunile societatii pot avea valoare nominala care trebuie sa se imparta la un leu.
Toate actiunile ordinare ale societatii vor avea valoare nominala egala.
Valoarea nominala a actiunii se aproba de adunarea constitutiva sau de adunarea generala a actionarilor si se indica in documentele de constituire ale societatii si in alte documente prevazute de prezenta lege si de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.

In cazul plasarii actiunilor a caror valoare nominala nu este determinata, consiliul societatii este in drept, in decizia de emitere a acestora sau in darea de seama cu privire la totalurile emisiunii, sa fixeze valoarea actiunii. Valoarea fixata a actiunii nu se indica in documentele de constituire ale societatii si se foloseste la stabilirea marimii capitalului social si capitalului suplimentar ale societatii.
Valoarea nominala (fixata) a actiunii reflecta partea de capital social al societatii ce revine unei actiuni plasate.

Articolul 13
Actiunile aflate in circulatie si actiunile de tezaur
Actiune aflata in circulatie este actiunea plasata ce apartine actionarului societatii.
Actiune de tezaur este actiunea plasata a societatii, achizitionata sau rascumparata de ea de la actionarul societatii.
Actiunile de tezaur pot sa se afle in inventarul societatii, daca legislatia nu prevede altfel.
Actiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societatii, nu dau dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul la primirea dividendelor si a unei parti din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia.
Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in scop de a reduce capitalul social al societatii urmeaza a fi anulate dupa inregistrarea modificarilor respective in statutul societatii.
Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in alt scop decit cel de reducere a capitalului social, precum si alte actiuni plasate ale societatii, luate de aceasta cu titlu de cautiune, nu vor depasi 10% din capitalul social al societatii.
In caz de incalcare a cerintei prevazute la alin.(6), societatea in decursul unui an: va instraina actiunile de tezaur; si/sau va anula actiunile de tezaur, reducind respectiv marimea capitalului social sau pastrindu-i marimea prin majorarea proportionala a valorii nominale (fixate) a tuturor actiunilor plasate ale societatii, daca statutul societatii nu prevede ca aceasta majorare a valorii se extinde asupra actiunilor de o clasa sau de citeva clase.

Articolul 14
Actiunile ordinare si preferentiale
Societatea este in drept sa plaseze actiuni ordinare si preferentiale.
(2) Actiunea ordinara confera proprietarului ei dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a primi o cota-parte din dividende si o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia.
(3) Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de actiuni ordinare pot fi realizate numai dupa satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de actiuni preferentiale.
(4) Actiunea preferentiala da proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare fata de proprietarul actiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor si la cuantumul dividendelor, precum si la ordinea primirii unei parti din bunurile societatii care se distribuie in cazul lichidarii ei.
(5) Actiunea preferentiala nu da drept de vot proprietarului ei, daca prezenta lege, alte acte legislative sau statutul societatii nu prevede altfel.
(6) Actiunea preferentiala da proprietarului ei dreptul la primirea unei parti din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia intr-un cuantum corespunzator valorii de lichidare a acestei actiuni.
(7) Valoarea de lichidare a actiunii preferentiale este stabilita in statutul societatii si poate depasi valoarea ei nominala (fixata). Daca in statut nu este stabilita valoarea de lichidare a actiunii preferentiale, in caz de lichidare a societatii, proprietarul acestei actiuni are dreptul la primirea unei parti din bunurile societatii in cuantum corespunzator valorii nominale (fixate) a actiunii.
(8) Cota-parte de actiuni preferentiale nu poate depasi 25% din capitalul social al societatii.
(9) Actiunile ordinare si preferentiale ale societatii pot fi de o singura clasa sau de mai multe clase.

Articolul 15
Clasele de actiuni
Clasa de actiuni este totalitatea actiunilor cu aceleasi caracteristici - acordare de drepturi egale, valoare nominala egala, daca aceasta este stabilita, aceeasi forma si acelasi numar sub care se afla inregistrate in Registrul de stat al hirtiilor de valoare.
Societatea este in drept sa plaseze actiuni preferentiale cu dividende fixate sau nefixate. Dividendele fixate se stabilesc intr-o suma fixata pe o actiune sau in procent fixat fata de valoarea nominala a actiunii.
Actiunile preferentiale cu dividende fixate pot fi cumulative, partial cumulative sau necumulative.
Actiunile cumulative acorda proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un singur varsamint, toate dividendele acumulate intr-o anumita perioada de timp sau dreptul de a primi dividende in urmatoarea perioada daca societatea nu le-a platit in perioada precedenta.
Actiunile partial cumulative dau dreptul de a primi o parte din dividendele acumulate, iar actiunile necumulative nu dau un asemenea drept.
Actiunea preferentiala cu dividende fixate nu da proprietarului ei dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazurilor: neplatii dividendelor fixate pe actiunile cumulative sau partial cumulative in decursul termenului stabilit de statut. Dreptul la vot inceteaza dupa plata in intregime a dividendelor acumulate; luarii de catre adunarea generala a actionarilor a hotaririi privind modificarea drepturilor proprietarilor de actiuni preferentiale in legatura cu transformarea societatii deschise in societate inchisa, cu reorganizarea ori lichidarea societatii, cu emiterea suplimentara de actiuni preferentiale de alta clasa care dau proprietarilor lor drepturi suplimentare fata de proprietarii actiunilor preferentiale plasate, sau din alte motive prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de statutul societatii.
Statutul societatii poate prevedea actiuni preferentiale cu dividende nefixate ce nu dau dreptul la vot. Asupra unor astfel de clase de actiuni se extind prevederile alin.(6) lit. b).
Daca societatea plaseaza actiuni preferentiale de doua sau mai multe clase, in statutul ei va fi prevazuta ordinea de plata a dividendelor anuntate si a valorii de lichidare a actiunilor preferentiale de fiecare clasa.
Societatea este in drept sa plaseze acele clase de actiuni care pot sau trebuie sa fie rascumparate sau convertite de ea (schimbate pe alte clase de hirtii de valoare ale societatii) in modul prevazut de prezenta lege, de alte acte legislative si de statutul societatii.
Articolul 16
Obligatiunile
Obligatiunea este un document, avind una din formele prevazute la art.11 alin.(2), care atesta dreptul proprietarului lui (obligatarului) de a primi suma varsata in contul achitarii obligatiunii si dobinda sau un alt profit aferent in marimea si in termenul stabilite prin decizia de emitere a obligatiunilor.
Obligatarii apar in calitate de creditori ai societatii.
Obligatarii au dreptul preferential fata de actionari la primirea unei parti din profitul societatii sub forma de dobinda sau alt profit.
Valoarea nominala a obligatiunii societatii trebuie sa se imparta la 100 de lei. Termenul de circulatie a obligatiunilor va fi de cel putin un an.
Societatea este in drept sa plaseze obligatiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau obligatarilor dreptul de a schimba obligatiunile pe actiuni ale societatii.
Societatea este in drept sa plaseze numai obligatiuni asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii sau pe cautiunea ori cu garantia tertilor. Decizia de emitere a obligatiunilor va contine date despre patrimoniul societatii, asupra caruia obligatarii au dreptul de detinator de gaj, sau denumirea intreaga a chezasului sau garantului imprumutului prin emitere de obligatiuni in cauza si date despre obligatiile acestuia.
Obligatiunile se platesc numai cu mijloace banesti.
Obligatiunile nu pot fi plasate in scopul de a constitui, intregi sau majora capitalul social al societatii.
Valoarea nominala a tuturor obligatiunilor plasate ale societatii nu trebuie sa depaseasca marimea capitalului ei social.
Societatea este in drept sa achizitioneze sau sa rascumpere actiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge.
Articolul 17
Registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii
Societatea este obligata sa asigure tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
Registrul detinatorilor hirtiilor de valoare (registrul actionarilor, registrul obligatarilor sau registrul detinatorilor altor hirtii de valoare) va cuprinde: datele principale privind societatea emitenta; balanta hirtiilor de valoare ale societatii emitente; conturile analitice ale persoanelor inregistrate in registru (proprietari sau detinatori nominali ai hirtiilor de valoare ale societatii), cu indicarea claselor si numarului de hirtii de valoare care le apartin, valorii lor de achizitie, precum si a grevarii de dreptul de proprietate asupra acestor hirtii de valoare; inscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra hirtiilor de valoare ale societatii; precum si alte inscrieri si documente prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
Registrul detinatorilor hirtiilor de valoare poate fi tinut atit de insasi societatea, cit si de registrator, in temeiul contractului cu privire la tinerea registrului.
Registratorul societatii nu poate fi persoana afiliata a societatii, a organizatiei gestionare sau de audit a societatii.
Daca numarul persoanelor inregistrate in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare este de peste 300, tinerea registrului societatea o va transmite registratorului. In cazul in care societatea nu indeplineste aceasta cerinta, ea va fi obligata sa incheie contract cu registratorul numit de Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.
Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare in modul si in termenele stabilite de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de contractul cu privire la tinerea registrului.
Societatea, pina la incetarea actiunii contractului cu privire la tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare, nu este in drept sa transmita tinerea acestui registru unei alte persoane sau sa-l tina de sine statator.
Registratorul este obligat sa faca inscrieri in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare, sa elibereze extrase din registru, sa prezinte societatii listele persoanelor inregistrate in registru, sa confrunte lunar cu societatea balanta actiunilor ei si a altor hirtii de valoare, precum si sa indeplineasca alte obligatii prevazute de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de contract.
Balanta actiunilor societatii se va intocmi pe intreaga lor totalitate si pe fiecare clasa, respectindu-se urmatoarele raporturi: numarul de actiuni plasate si neplasate sa fie egal cu numarul de actiuni autorizate spre plasare; numarul de actiuni aflate in circulatie si de actiuni de tezaur sa fie egal cu numarul de actiuni plasate.
Registratorul nu este in drept sa efectueze tranzactii cu hirtiile de valoare ale societatii emitente cu care a incheiat contractul cu privire la tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare si sa delege executarea obligatiilor pe acest contract altor persoane fara acordul societatii.
Persoana care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii raspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau detinatorului nominal al hirtiilor de valoare in cazurile incalcarii termenelor de efectuare a inscrierii in registru, eschivarii sau refuzului nemotivat de a face inscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greseli la tinerea registrului si in alte cazuri prevazute de legislatie.
Societatea care a incheiat contract cu registratorul nu este eliberata de raspundere in fata actionarilor pentru tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
Actele nelegitime ale persoanei care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii pot fi atacate in organele de conducere ale societatii si/sau in Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare, si/sau in justitie.
Articolul 18
Efectuarea inscrierii in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii
Inscrierea in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii se efectueaza la cererea societatii, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau detinatorului nominal al hirtiilor de valoare, in termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevazute de prezenta lege si de alte acte legislative.
Achizitorul de hirtii de valoare se investeste cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuarii inscrierii respective in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii sau in documentatia de evidenta a detinatorului nominal al hirtiilor de valoare in modul stabilit de legislatie.
In cazul refuzului de a efectua inscriere in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare, persoana care tine registrul este obligata sa trimita in scris petitionarului, in termenul prevazut la alin.(1), o instiintare motivata despre acest fapt.
Registratorul si societatea nu raspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor inregistrate in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare in legatura cu neprezentarea de catre aceste persoane a informatiei despre modificarea datelor lor, introduse in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
Inscrierile facute in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii constituie temei pentru eliberarea catre proprietarii sau detinatorii nominali ai hirtiilor de valoare a extraselor din registrul actionarilor, registrul obligatarilor sau registrul detinatorilor altor hirtii de valoare ale societatii
Articolul 19
Extrasul din registrul actionarilor
Extrasul din registrul actionarilor este un document ce confirma inscrierea in contul analitic deschis pe numele actionarului sau detinatorului nominal de actiuni in registrul actionarilor.
Extrasul din registrul actionarilor confirma drepturile actionarului sau detinatorului nominal asupra actiunilor societatii la data eliberarii extrasului.
Extrasul din registrul actionarilor nu este hirtie de valoare si transmiterea lui nu are drept consecinta cesiunea drepturilor asupra actiunilor indicate in extras.
Extrasul din registrul actionarilor va cuprinde: denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei, precum si marimea capitalului ei social; denumirea documentului - ”Extras din registrul actionarilor”; numarul de ordine al extrasului; numarul contului analitic al actionarului sau al detinatorului nominal al actiunilor; numele, prenumele, numarul actului de identitate (denumirea, numarul certificatului de inregistrare de stat) al actionarului sau al detinatorului nominal al actiunilor; domiciliul (sediul) actionarului, reprezentantului legal al acestuia sau detinatorului nominal al actiunilor, precum si numerele lui de telefon si de telefax; clasele si numarul de actiuni ce apartin actionarului sau detinatorului nominal; valoarea nominala a actiunilor de fiecare din clasele prevazute la lit. g), daca aceasta a fost stabilita de statutul societatii; numarul tuturor actiunilor plasate de fiecare din clasele prevazute la lit.g); numarul din Registrul de stat sub care sint inregistrate actiunile de fiecare din clasele prevazute la lit.g); drepturile si privilegiile de baza date de actiunile preferentiale de fiecare din clasele prevazute la lit.g), inclusiv marimea dividendelor fixate si valoarea de lichidare a actiunii, daca acestea sint prevazute de statutul societatii; grevarea dreptului de proprietate asupra actiunilor prevazute la lit.g); denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine registrul actionarilor; data, ora eliberarii extrasului si semnatura persoanei care l-a eliberat; imprimatul sigiliului persoanei juridice care tine registrul actionarilor; inscrierea literala a prevederilor de la alin.(2) si alin.(3).

Alte cerinte fata de extrasul din registrul actionarilor se stabilesc de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.

Articolul 20
Eliberarea extrasului din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii
Persoana care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii va elibera extras din registru in termen de 3 zile de la data adresarii proprietarului, reprezentantului acestuia sau detinatorului nominal al hirtiilor de valoare ale societatii.
Eliberarea primului extras din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare catre proprietarul sau reprezentantul acestuia sau detinatorul nominal al hirtiilor de valoare se face din contul societatii. Eliberarea catre aceeasi persoana a celui de-al doilea extras si a extraselor ulterioare care confirma drepturile asupra acelorasi hirtii de valoare se face cu plata in modul stabilit de legislatia cu privire la hirtiile de valoare, daca statutul societatii nu prevede eliberarea acestor extrase din contul societatii.
Extrasul din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare se elibereaza pentru una, citeva sau toate hirtiile de valoare de o clasa, citeva clase ori de toate clasele hirtiilor de valoare ale societatii.
Daca hirtiile de valoare ale societatii se achizitioneaza prin intermediul detinatorului nominal, sarcina de a tine conturile analitice ale proprietarilor acestor hirtii de valoare si de a elibera extrase din conturile analitice revine detinatorului nominal.
Alte cerinte fata de eliberarea extrasului din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii sau din documentatia de evidenta a detinatorului nominal al hirtiilor de valoare sint prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
Articolul 21
Certificatul de actiuni
Certificatul de actiuni este un document aparte, avind elementele prevazute de prezentul articol, care atesta dreptul de proprietate asupra unui anumit numar de actiuni de aceeasi clasa, precum si drepturile proprietarului lor fata de societatea emitenta.
Certificatul de actiuni va cuprinde: denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei; denumirea documentului - ”Certificat de actiuni”; numarul de ordine al certificatului; numele, prenumele si numarul actului de identitate (denumirea, numarul certificatului de inregistrare de stat) al actionarului; clasa si numarul de actiuni ce apartin actionarului cu drept de proprietate; valoarea nominala a actiunii, daca a fost stabilita de statutul societatii; numarul de actiuni plasate de clasa data; numarul din Registrul de stat al hirtiilor de valoare sub care sint inregistrate actiunile de clasa data; drepturile si privilegiile de baza date de actiunile de clasa respectiva, inclusiv marimea dividendelor fixate si valoarea de lichidare a actiunii, daca acestea sint prevazute de statutul societatii; semnatura (semnatura in facsimil) conducatorului organului executiv si a contabilului-sef al societatii emitente; imprimatul sigiliului societatii emitente; denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine registrul actionarilor; data eliberarii certificatului si semnatura persoanei care l-a eliberat.
Certificatul de actiuni care nu corespunde cerintelor prezentei legi si ale legislatiei cu privire la hirtiile de valoare este nul.
Articolul 22
Certificatul de obligatiuni
Certificatul de obligatiuni este un document aparte, avind elementele prevazute de prezentul articol, care atesta dreptul de proprietate asupra unui anumit numar de obligatiuni de aceeasi clasa, precum si drepturile proprietarului lor fata de societatea emitenta.
Certificatul de obligatiuni va cuprinde: denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei; denumirea documentului - ”Certificat de obligatiuni”; numarul de ordine al certificatului; numele, prenumele si numarul actului de identitate (denumirea, numarul certificatului de inregistrare de stat) al obligatarului; clasa si numarul de obligatiuni ce apartin obligatarului cu drept de proprietate; valoarea nominala a obligatiunii; numarul de obligatiuni plasate de clasa data; numarul din Registrul de stat al hirtiilor de valoare sub care sint inregistrate obligatiunile de clasa data; termenul de plasare si de stingere a obligatiunilor de clasa data, precum si marimea, modul si termenele de plata a dobinzii sau a altor venituri aferente, prevazute in decizia de emitere a obligatiunilor; semnatura (semnatura in facsimil) conducatorului organului executiv si a contabilului-sef al societatii emitente; imprimatul sigiliului societatii emitente; denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine registrul obligatarilor; data eliberarii certificatului si semnatura persoanei care l-a eliberat.
Certificatul de obligatiuni care nu corespunde cerintelor prezentei legi si ale legislatiei cu privire la hirtiile de valoare este nul.
Articolul 23
Eliberarea certificatului de hirtii de valoare
Certificatul de actiuni, de obligatiuni si de alte hirtii de valoare ale societatii se elibereaza proprietarului lor, reprezentantului acestuia sau detinatorului nominal in termen de 3 zile de la data adresarii catre persoana care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
Certificatul de hirtii de valoare se elibereaza pentru una, citeva sau toate hirtiile de valoare de o clasa.
Eliberarea certificatului de hirtii de valoare, dreptul de proprietate asupra carora a fost atestat printr-un certificat eliberat anterior, nu se permite.
Certificatul de hirtii de valoare la plasarea acestora se elibereaza din contul societatii.
In cazul transmiterii hirtiilor de valoare, certificatul eliberat proprietarului lor precedent va fi anulat, iar noului proprietar al hirtiilor de valoare i se va elibera un alt certificat, daca legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau statutul societatii nu prevede altfel.
In caz de pierdere sau deteriorare a certificatului de hirtii de valoare, se elibereaza o copie de pe acesta, platindu-se o taxa stabilita de societate, care sa nu depaseasca cheltuielile pentru confectionarea copiei.
Persoanele care au incalcat conditiile si termenele de eliberare a certificatului raspund in conformitate cu legislatia.
Capitolul 3
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR
Articolul 24
Actionarii
Actionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor actiuni ale societatii in modul stabilit de prezenta lege si de alte acte legislative.
Daca o singura actiune apartine citorva persoane, fata de societate aceste persoane sint considerate drept un singur actionar si isi pot exercita drepturile prin reprezentant.
Actionarii nu raspund pentru obligatiile societatii si suporta riscul pierderilor in limita valorii actiunilor ce le apartin.
Fata de bunurile ce apartin societatii cu drept de proprietate actionarul este titular al drepturilor obligationale prevazute de prezenta lege si de statutul societatii.
Actionari pot fi persoane fizice si juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum si state straine si organizatii internationale.
Autoritatile publice au dreptul de a fi actionari ai societatii numai in cazurile prevazute de legislatie. Aceste organe isi exercita drepturile si au obligatii de actionari in conformitate cu prezenta lege, alte acte legislative si cu statutul societatii.
Articolul 25
Drepturile actionarilor
Actionarul are dreptul: sa participe la adunarile generale ale actionarilor, sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale societatii; sa ia cunostinta de materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor; sa ia cunostinta si sa faca copii de pe documentele societatii, accesul la care este prevazut de prezenta lege, de statut sau de regulamentele societatii; sa primeasca dividendele anuntate in corespundere cu clasele si proportional numarului de actiuni care ii apartin; sa instraineze actiunile care ii apartin, sa le puna in gaj sau in administrare fiduciara; sa ceara rascumpararea actiunilor care ii apartin, in cazurile prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii; sa primeasca o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii ei; sa exercite alte drepturi prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii.
Actionarul detinator de actiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Actionarii detinatori de actiuni care nu dau dreptul la vot obtin acest drept la adunarea generala a actionarilor cind se iau hotariri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi in cazurile prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii.
Dreptul la vot, dat de actiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, daca prezenta lege sau alte acte legislative nu prevad altfel.
Actionarul este in drept, in temeiul mandatului sau contractului, sa cesioneze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau detinatorului nominal de actiuni.
Reprezentant al actionarului poate fi orice persoana, daca prezenta lege sau alte acte legislative nu prevad altfel.
Persoanele cu functii de raspundere ale societatii, cu exceptia membrilor consiliului societatii, nu pot fi reprezentanti ai actionarului.
Actionarul este in drept sa-l inlocuiasca oricind pe reprezentantul sau ori pe detinatorul nominal de actiuni sau sa-i retraga imputernicirile, daca actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.
Actionarul care detine actiuni cu drept de vot sau alte hirtii de valoare ale societatii care pot fi convertite in actiuni cu drept de vot are drept de preemtiune asupra actiunilor cu drept de vot plasate public sau asupra altor hirtii de valoare ale societatii care pot fi convertite in actiuni cu drept de vot, daca acest drept este prevazut de statutul societatii sau in decizia de emitere a actiunilor cu plasare publica. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislatia cu privire la hirtiile de valoare, de statutul societatii si de decizia de emitere a actiunilor.
Drepturile actionarilor date de actiunile de orice clasa pot fi modificate numai prin hotarirea adunarii generale a actionarilor. Aceasta hotarire este valabila numai in cazul existentei unei hotariri aparte a actionarilor care detin actiuni de clasa data, luata cu votul a unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin trei patrimi din aceste actiuni.
Actionarul care lucreaza in societate nu are drepturi preferentiale fata de ceilalti actionari. Lucratorul societatii care detine actiunile ei nu are drepturi preferentiale fata de ceilalti lucratori ai societatii.
Actionarul nu este in drept sa ceara achizitionarea de catre societate a actiunilor care ii apartin, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege, de alte acte legislative sau de statutul societatii.
Actionarul nu este in drept, fara imputerniciri speciale, sa actioneze in numele societatii sau pe cautiunea ori cu garantia societatii.
Articolul 26
Drepturile suplimentare ale actionarilor
Actionarii care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale societatii, pe linga drepturile prevazute la art.25, au de asemenea dreptul, in modul prevazut de prezenta lege, de alte acte legislative si de statutul societatii: sa introduca chestiuni in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor; sa propuna candidati pentru membrii consiliului societatii si ai comisiei de cenzori; sa adreseze instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii societatii daca, in cursul a doua si mai multe adunari generale, actionarii nu au ales consiliul societatii; sa ceara convocarea sedintei extraordinare a consiliului societatii.
Actionarii care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale societatii, pe linga drepturile prevazute la alin. (1), au de asemenea dreptul, in modul prevazut de prezenta lege, de alte acte legislative si de statutul societatii: sa ceara stabilirea costului plasarii actiunilor societatii, in temeiul raportului organizatiei de audit sau al altei organizatii specializate ce nu este persoana afiliata a societatii; sa ceara efectuarea de controale extraordinare ale activitatii economico-financiare a societatii; sa adreseze instantei judecatoresti cerere de reparare a prejudiciului cauzat societatii de persoanele cu functii de raspundere in urma incalcarii intentionate sau grave de catre acestea a prevederilor prezentei legi sau ale altor acte legislative.
Actionarii care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale societatii, pe linga drepturile prevazute la alin. (1) si alin. (2), au de asemenea dreptul sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in modul stabilit de prezenta lege si de statutul societatii.
Actionarilor mentionati la alin. (1) - (3) statutul societatii le poate da si alte drepturi suplimentare.
Articolul 27
Dreptul de a instraina actiunile societatii inchise
Actionarul societatii inchise care doreste sa-si vinda actiunile este obligat sa trimita in scris organului executiv al societatii o oferta cu indicarea conditiilor tranzactiei propuse.
Daca, in decurs de o luna de la data primirii de catre societate a ofertei actionarului, alti actionari ai societatii nu si-au exercitat dreptul de preemtiune asupra actiunilor instrainate, societatea poate sa achizitioneze sau sa propuna aceste actiuni unui tert.
Daca societatea sau tertul indicat de ea, in decursul celei de-a doua luni de la data primirii de catre societate a ofertei actionarului, nu s-a folosit de dreptul de a achizitiona actiunile instrainate, actionarul este in drept sa le vinda oricarei alte persoane la un pret nu mai mic decit cel propus altor actionari.

La cererea creditorilor actionarului societatii inchise, actiunile apartinind actionarului mentionat pot fi vindute in temeiul hotaririi instantei judecatoresti daca, in decurs de 2 luni de la data inaintarii cererii, nici actionarii societatii, nici societatea insasi nu s-au folosit de dreptul de preemtiune asupra acestor actiuni.
Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii inchise pe calea succesiunii de drepturi (mostenirii), cu titlu de cautiune, precum si in alte temeiuri prevazute de legislatie sau de statutul societatii, nu necesita acordul nici al actionarilor, nici al societatii.
Articolul 28
Apararea drepturilor si intereselor legitime ale actionarilor
Apararea drepturilor si intereselor legitime ale actionarilor este asigurata de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de alta legislatie.
Pentru apararea drepturilor si intereselor lor legitime, actionarii sint in drept, in modul stabilit de legislatie, sa sesizeze organele de conducere ale societatii si/sau Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare, si/sau instanta judecatoreasca.
Societatea este obligata sa examineze plingerile si propunerile actionarilor in termen de o luna de la data primirii lor si sa dea raspuns in fond.
Articolul 29
Obligatiile actionarilor
Actionarul este obligat: sa informeze persoana care tine registrul actionarilor despre toate schimbarile din datele sale, introduse in registru; sa comunice in scris societatii, Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare si organului de stat care efectueaza reglementarea antimonopolista despre achizitionarea de actiuni ale societatii deschise in numar ce depaseste limita stabilita de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de alta legislatie; sa indeplineasca alte obligatii prevazute de prezenta lege sau de alte acte legislative.
Actionarii persoane cu functii de raspundere ale societatii deschise sint obligati sa comunice in scris societatii si Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare despre toate tranzactiile lor cu actiunile societatii, in modul prevazut de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
Daca, in urma neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a cerintelor prevazute la alin. (1) si alin. (2), societatii i-a fost cauzat un prejudiciu, actionarul raspunde in fata societatii cu marimea prejudiciului cauzat.
Titlul II
INFIINTAREA SI INREGISTRAREA SOCIETATII
Capitolul 4
INFIINTAREA SOCIETATII
Articolul 30
Dispozitii generale
Societatea poate fi infiintata pe calea organizarii unei societati noi sau a reorganizarii unei persoane juridice in functiune.
Infiintarea societatii va include incheierea contractului de societate (luarea hotaririi de infiintare a societatii), subscrierea fondatorilor la actiunile plasate si tinerea adunarii constitutive.
Societatea poate fi infiintata de o singura persoana. In acest caz, decizia de infiintare a societatii va fi luata de aceasta persoana de sine statator si se va perfecta sub forma de declaratie de fondare a societatii.
Articolul 31
Fondatorii societatii
Sint considerati fondatori ai societatii persoanele fizice si juridice care au luat decizia de a o infiinta.
Fondatori ai societatii pot fi persoane fizice capabile si persoane juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum si state straine si organizatii internationale.
In calitate de fondatori ai societatilor, in numele Republicii Moldova sau al unitatilor administrativ-teritoriale, apar autoritatile publice determinate de legislatie.
Intreprinderile de stat si municipale sint in drept sa fondeze societati in temeiul autorizatiilor autoritatilor publice.
Numarul fondatorilor societatii deschise nu este limitat, iar al societatii inchise, nu va depasi 50.
Societatea poate fi infiintata de un singur fondator (alcatuita dintr-un singur actionar) numai in cazul in care fondatorul (actionarul) nu este o alta societate comerciala alcatuita dintr-o singura persoana.
Fondatorii sint in drept sa savirseasca numai actiuni ce tin de infiintarea societatii si numai in limitele stabilite de contractul de societate.
Fondatorii suporta toate cheltuielile necesare infintarii si inregistrarii societatii, care se restituie de societate in temeiul darii de seama a fondatorilor asupra cheltuielilor suportate.
Fondatorii societatii nu pot beneficia de drepturi suplimentare daca aceste drepturi nu sint date de actiunile societatii detinute de fondatori.
Fondatorii societatii raspund solidar pentru obligatiile lor: legate de infiintarea societatii, inclusiv in cazul maririi de catre ei a valorii aporturilor nebanesti la capitalul social al societatii; aparute in cazul savirsirii de catre ei a unor actiuni in numele societatii dupa ce s-a considerat ca fondarea societatii nu a avut loc.
Societatea raspunde pentru obligatiile fondatorilor legate de infiintarea ei numai in cazul in care adunarea generala a actionarilor aproba ulterior actiunile savirsite de acestia.
Articolul 32
Documentele de constituire
Documente de constituire ale societatii sint contractul de societate (declaratia de constituire a societatii) si statutul societatii.
Contractul de societate (declaratia de constituire a societatii) are prioritate fata de statutul societatii pina la inregistrarea ei de stat.
Efectul contractului de societate (declaratiei de constituire a societatii) inceteaza dupa inregistrarea de stat a societatii si executarea de catre fondatori a tuturor obligatiilor lor.
Informatiile din documentele de constituire ale societatii nu pot fi obiect al secretului comercial.
Articolul 33
Contractul de societate
Contractul de societate stabileste conditiile activitatii comune a fondatorilor in vederea infiintarii societatii.
Contractul de societate va cuprinde: numele, prenumele, numerele actelor de identitate (denumirile, numerele certificatelor cu privire la inregistrarea de stat) ale fondatorilor, domiciliul (sediul) lor, cetatenia (locul de inregistrare), precum si alte date despre fondatori necesare pentru a fi inscrise in Registrul de stat al comertului; denumirea intreaga si cea prescurtata a societatii care se infiinteaza, tipul si sediul ei; scopul si obiectul de activitate al societatii; marimea prezumtiva a capitalului social; clasele si numarul de actiuni plasate la infiintarea societatii; caracteristicile fiecarei clase de actiuni plasate la infiintarea societatii; suma, modul si termenele de plata a actiunilor achizitionate de fondatori; modul si termenele de infiintare a societatii, obligatiile fondatorilor si raspunderea acestora; lista fondatorilor imputerniciti sa depuna cererea de inregistrare a societatii; modul si termenele de pregatire si de tinere a adunarii constitutive; modul si termenele de restituire a cheltuielilor de infiintare si inregistrare a societatii.
Contractul de societate poate cuprinde si alte date ce nu sint in contradictie cu legislatia.
Contractul de societate va fi semnat de toti fondatorii si autentificat in modul stabilit de legislatie.
Declaratia de constituire a societatii va cuprinde aceleasi date si se va perfecta in acelasi mod ca si contractul de societate.
Articolul 34
Plasarea actiunilor la infiintarea societatii
Plasarea actiunilor la infiintarea societatii se efectueaza in conditiile prezentei legi, legislatiei cu privire la hirtiile de valoare si contractului de societate, prin subscrierea secreta a fondatorilor.
Actiunile societatii care se infiinteaza vor fi plasate numai intre fondatori.
La infiintarea societatii nu se admite plasarea actiunilor la un pret mai mic decit valoarea lor nominala, daca aceasta valoare este stabilita in contractul de societate.
Mijloacele banesti in contul achitarii actiunilor se depun de catre fondatori la contul bancar provizoriu in temeiul contractului de societate (declaratiei de constituire a societatii). La acelasi cont se vireaza dobinda obtinuta ca rezultat al utilizarii acestor mijloace de catre banca. Fondatorii nu au dreptul sa utilizeze mijloacele mentionate pina la inregistrarea societatii sau pina la momentul considerarii societatii ca nefiind constituita.
Aporturile nebanesti in contul achitarii actiunilor se predau cu proces-verbal de catre fondatorii organului executiv al societatii in termen de o luna de la data inregistrarii de stat a societatii.
Fondatorii care au facut aporturi nebanesti in capitalul social al societatii in volum incomplet: raspund solidar, in limita partii neachitate a acestor aporturi, pentru obligatiile societatii aparute dupa inregistrarea ei de stat; pot sa transmita tertilor obligatiile lor fata de societate numai pe calea transferului datoriei.
Articolul 35
Statutul societatii
Statutul societatii va cuprinde: denumirea intreaga si cea prescurtata a societatii, tipul si sediul ei; scopul, obiectul de activitate si durata societatii; marimea capitalului social; clasele si numarul de actiuni autorizate spre plasare si plasate; caracteristicile fiecarei clase de actiuni autorizate spre plasare si plasate; drepturile si obligatiile actionarilor; structura, atributiile, modul de constituire si de functionare a organelor de conducere ale societatii; modul de luare a hotaririlor de catre organele de conducere ale societatii, inclusiv lista chestiunilor asupra carora hotarirea se ia cu majoritatea calificata de voturi sau in unanimitate; modul si termenele de pregatire si tinere a adunarii generale a actionarilor; modul de emitere a actiunilor autorizate spre plasare; modul de instrainare a actiunilor (pentru societatile inchise); modul de incheiere a tranzactiilor de proportii si a tranzactiilor cu conflict de interese; modul de emitere a obligatiunilor autorizate spre plasare; modul si termenele de plata a dividendelor si de acoperire a pierderilor societatii; modul de creare si de utilizare a capitalului de rezerva; denumirea si sediul filialelor si reprezentantelor societatii; temeiurile si modul de schimbare a tipului societatii, de reorganizare sau lichidare a ei, potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor.
Statutul societatii poate cuprinde si alte date ce nu sint in contradictie cu legislatia.
Prevederile statutului societatii sint obligatorii pentru persoanele cu functii de raspundere si actionarii societatii.
Prevederile statutului societatii ce sint in contradictie cu legislatia sint nevalabile de la data adoptarii.
Modificarile si completarile facute in statutul societatii sau statutul societatii in redactie noua intra in vigoare la data inregistrarii lor de stat.
Articolul 36
Adunarea constitutiva
Adunarea constitutiva se tine in termenul prevazut de contractul de societate, sub conditia varsarii in intregime de catre fondatorii societatii a mijloacelor banesti in contul achitarii actiunilor plasate la infiintarea societatii.
Adunarea constitutiva este legala (are cvorum) daca la ea sint prezenti toti fondatorii sau reprezentantii lor. In caz de lipsa a cvorumului, adunarea se convoaca repetat.
Daca si la adunarea constitutiva convocata repetat lipseste cvorumul, se considera ca fondarea societatii nu a avut loc prin decizia fondatorilor si a reprezentantilor lor prezenti. Aceasta decizie se aduce la cunostinta tuturor fondatorilor in termen de 7 zile de la data luarii ei.
Adunarea constitutiva : aproba valoarea aporturilor nebanesti ce urmeaza a fi facute in contul achitarii actiunilor plasate la infiintarea societatii; hotaraste cu privire la fondarea societatii si aproba statutul ei; constituie organele de conducere ale societatii, prevazute de prezenta lege si de statutul societatii; solutioneaza alte chestiuni referitoare la infiintarea si inceputul functionarii societatii, care nu sint in contradictie cu legislatia si cu documentele de constituire.
La adunarea constitutiva, toate hotaririle se iau cu cel putin trei patrimi din voturile reprezentate de actiunile plasate si se consemneaza intr-un proces-verbal in modul stabilit la art.64 alin.(1), alin.(2) si alin.(4).
In cazul neexecutarii de catre fondatori a prevederilor prezentului articol, se poate considera, potrivit hotaririi instantei judecatoresti, ca fondarea societatii nu a avut loc. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea considerarii ca fondarea societatii nu a avut loc il are orice fondator sau actionar al societatii, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.
Capitolul 5
INREGISTRAREA
Articolul 37
Inregistrarea societatii si a patrimoniului ei
Societatea este supusa inregistrarii de stat in modul stabilit de legislatie.
Societatea se considera infiintata (obtine drepturi de persoana juridica) la data inregistrarii ei de stat.
Societatea, in termen de 2 luni de la data inregistrarii de stat, este obligata: sa primeasca de la fondatori, pe baza de proces-verbal, aporturi nebanesti in contul achitarii actiunilor plasate la fondarea societatii; si sa inregistreze bunurile mobiliare si imobiliare, predate de fondatori, ce se supun inregistrarii in conformitate cu legislatia.
Articolul 38
Inregistrarea actiunilor plasate la infiintarea societatii.

Efectuarea primelor inscrieri in registrul actionarilor
Societatea, pentru inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea sa, este obligata sa prezinte Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare copiile de pe documentele de constituire, lista subscriitorilor de actiuni si alte documente prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
Documentele prevazute la alin. (1) vor fi prezentate in termen de 15 zile de la data: inregistrarii de stat a societatii, daca contractul de societate nu prevede depunerea aporturilor nebanesti in contul achitarii actiunilor; sau achitarii in volum deplin a tuturor actiunilor plasate la infiintarea societatii, daca contractul de societate prevede depunerea aporturilor nebanesti in contul achitarii actiunilor.
Neexecutarea dispozitiilor alin.(1) constituie temei pentru lichidarea societatii potrivit hotaririi instantei judecatoresti. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii societatii il are orice actionar al societatii, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.
Inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea societatii se efectueaza in termen de 15 zile de la data prezentarii documentelor necesare si cuprinde: recunoasterea valabilitatii subscrierii la actiuni; atribuirea numarului de inregistrare de stat fiecarei clase de actiuni plasate; efectuarea inscrierii respective in Registrul de s


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta