Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Procedura de brevetare a inventiilor
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Istoria europeana a brevetarii unei inventii dateaza din 1474. In acel an, orasul Venetia vota cea dintai lege a patentelor, punandu-i la adapost pe inventatori de contrafacerile care abundau pe piata si in acele timpuri. In 1624, Anglia este tara in care este promulgat un “Statut al Monopolurilor” - act prin care un patent este acordat pentru o perioada de timp limitata “celui dintai si adevarat inventator”. n2s17se
In secolul nostru, inventiile pur si simplu au explodat. Simtind acut nevoia organizarii uriasului flux de idei si informatii de pe piata stiintifica a continentului, cateva tari semneaza in 1973 “Conventia Patentelor Europene” (European Patent Convention, EPC). Este creata apoi Organizatia Europeana a Patentelor, cu bratul sau executiv, European Patent Office (EPO). Aici se afla depozitat un patrimoniu urias de gandire si inventivitate europeana, probabil unul dintre elementele cheie datorita carora Europa ramane leaganul dezvoltarii tehnologice si al civilizatiei moderne. Spre exemplu, EPO a publicat nu mai putin de un milion de brevete aplicate de la infiintarea, in 1977. In gigantica sa biblioteca, gazduita de o cladire din otel si sticla situata in zona rezidentiala Erhardt din Mznchen, sunt depozitate peste 42 de milioane de documente de patentare - ceea ce-i confera statutul de cea mai avansata institutie de profil din lume.Romania este una dintre putinele tari europene care nu sunt membre ale Oficiului European de Patente.
In Romania exista OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci , unde se fac demersurile necesare pentru brevetarea unei inventii noi.O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire ori prin orice alt mijloc, pana la data depozitului cererii de brevet de inventie sau a prioritatii recunoscute.
Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale sau europene desemnand Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit sau de prioritate recunoscuta, anterioara celei mentionate mai sus, si care au fost publicate la sau dupa aceasta data conform legii.
Nu se exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia in cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie ori terapie, sau in cadrul oricarei metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal, daca utilizarea sa in cadrul acestei metode nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Prevederile acestui articol nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii prevazute la alin. 4, pentru orice utilizare specifica in orice metoda pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie sau terapie, ori in orice metoda de diagnosticare practicata pe corpul uman sau animal, daca aceasta utilizare nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii legate intre ele de o asemenea maniera incat sa formeze un singur concept inventiv general.
Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina datele de identificare a solicitantului,
insotita de descrierea inventiei, de revendicari ?i, daca este cazul, de desene explicative, toate redactate in limba romana, se depune la OSIM ?i constituie depozitul national reglementar.
Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului.
Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la acordarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
In toate procedurile in fata OSIM solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.
Cererea de brevet, insotita de documentele prevazute la alineatul anterior, va fi depusa, la alegerea solicitantului, pe hartie sau sub o alta forma ?i printr-un mijloc de transmitere accept de
OSIM (depuse la sediul institutie sau prin posta priori-post ori recomandat)
— Data de depozit este data la care au fost inregistrate la OSIM urmatoarele: a) o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a acordarii unui brevet de inventie;Exista formulare -; tip “Cerere de brevet de inventie” (c.b.i.)care trebuie depuse in 3 ex completate in conformitate cu ghidul de pe ultima lui fila si respectand art.14 din Legea nr.64/1991privind inventiile, republicata la 21.10.2002, precum si reg.8 din Regulamentul de aplicare a acesteia. Completarea formularului se va face in limba romana, prin dactilografiere sau printare pe calculator (in cazuri deosebite poate fi completat si de mana).
Solicitantul cererii poate fi o persoana juridica sau una fizica, in primul caz fiind necesar sa adaugati la functia si numele in clar ale conducatorului unitatii, semnatura acestuia si stampila unitatii. Daca conducatorul unitatii este unul dintre inventatori el nu poate semna pentru respectiva unitate, fiind necesar sa semneze pentru unitate un adjunct, un asociat sau contabilul sef.
Solicitantii straini pot depune cereri numai prin mandatarea unui consilier in proprietate industriala printr-o procura b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre OSIM; c) Cele trei formulare-tip ale cbi trebuie insotite la depunere, obligatoriu, de documentatia tehnica, de asemenea in 3 exemplare, dactilografiata sau printata pe calculator, pe format A4, hartie alba, pe o singura fata a filei si cuprinzand urmatoarele materiale distincte: descrierea inventiei (conform reg.13 si reg.14 din regulament), revendicarile (reg.16), desenele explicative (daca este cazul, reg.17) si rezumatul inventiei (reg.18).
Fiecare din cele 4 parti va fi inceputa pe o fila noua, ca material distinct, dar toate aceste 4 documente (sau 3 daca nu exista desene) se vor numerota cursiv, de la prima pagina a descrierii pana la fila rezumatului, jos in mijloc. Partile scrise trebuie sa aiba spatii libere de 2,5 cm pe toate laturile, 30 de randuri pe pagina si marimea caracterului literei 12 (sau asa cum ies de la masina de scris). Titlurile ( inventiei, revendicarilor si rezumatului) se scriu cu litere mari, trebuie sa fie boldate (ingrosate) si centrate pe mijlocul paginii. In cadrul textelor nu se admit randuri libere si nici numerotarea paragrafelor ci numai marcarea lor prin tabulare.
Desenele - acolo unde este cazul - se fac pe hartie alba sau pe calc, numai pe format A4, numai cu cerneala sau tus negru, cu vederi, sectiuni, lupe sau scheme (cinematice, hidraulice, electrice sau bloc, dupa cum este cazul) conform standardelor de desen tehnic in vigoare din domeniul respectiv si intr-un numar suficient de reprezentari pentru o cat mai buna intelegere a solutiei. Paginile cu desene nu trebuie sa aiba chenar, nici indicator standard si nici lista de pozitii. De asemenea, pe desene nu se trec dimensiuni si nu trebuie sa existe alte notatii verbale, cu exceptia numerelor figurilor (plasate dedesubtul fiecareia dintre proiectii si la mijlocul lor) si a pozitiilor care trebuie sa coincida cu numerele reperelor din partile scrise. Desenele pot fi executate pe planseta cu isis sau printr-un program pe calculator.
Fiecare dintre cele trei seturi (care contin: descrierea inventiei, revendicarile, desenele explicative si rezumatul, asezate exact in aceasta ordine) se va capsa sus in stanga filelor. Unul din cele trei seturi ale documentatiei tehnice de mai sus (originalul) trebuie semnat de solicitant (in cazul unitatilor de una din persoanele din conducere si apoi stampilat, iar in cazul cand autorii sunt, in acelasi timp, si solicitanti, de intregul colectiv) pe fiecare fila jos in dreapta. In masura in care stadiul tehnicii va este cunoscut puteti depune si o fisa bibliografica cu trimitere la un brevet de inventie sau la o lucrare tehnica in tema. o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.
Cererea de brevet de inventie se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse.
Pana la publicarea datelor din acest registru in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.
Revendicarile ?i desenele privind inventia pot fi depuse ?i in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.
In cazul cererii internationale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezulta din tratatele ?i conventiile internationale la care Romania este parte ?i aceasta data se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse.” Procedura de eliberare a brevetelor
Dupa depunere, cererea de brevet este supusa urmatoarelor proceduri: examinarea preliminara ,examinarea preliminara ,publicarea cererii ,examinarea in fond ,publicarea hotararii de acordare a brevetului ,opunerea publica ,eliberarea brevetului .
1. Examinarea preliminara
Pentru acordarea datei de depozit, se verifica existenta unei cereri in care sa fie continute o solicitare explicita a unui brevet de inventie si datele de identificare a solicitantului, existenta descrierii inventiei, a revendicarilor si, daca este cazul, a desenelor explicative, toate redactate in limba romana.
Atunci cand s-a acordat data de depozit, se verifica daca sunt satisfacute conditiile referitoare la reprezentare, la forma cererii, la dreptul solicitantului la eliberarea brevetului, la invocarea prioritatii, la plata taxelor cuvenite, la intocmirea descrierii, revendicarilor si desenelor s.a. Atunci cand se constata lipsa unor documente, acest fapt se notifica solicitantului si se acorda un termen de raspuns.
2. Publicarea cererii de brevet
Cererea de brevet pentru care s-a constituit depozitul reglementar, au fost platite taxele si nu s-a luat o hotarare de acordare, de respingere sau de retragere, se publica imediat dupa expirarea unui termen de 18 luni de la data depozitului sau a prioritatii invocate.
La cererea solicitantului si cu conditia platii unei taxe suplimentare, publicarea se poate face intr-un termen mai scurt de 18 luni sau la o data ulterioara. Publicarea cererii de brevet poate fi insotita de un raport de documentare, pentru care se plateste o taxa corespunzatoare. Raportul se publica odata cu cererea sau ulterior.
3. Examinarea in fond a cererii de brevet
Cererea de examinare poate fi formulata la data depozitului sau in termen de 30 de luni de la aceasta data; trebuie insotita de taxa corespunzatoare pentru examinarea in fond ( daca nu s-a platit taxa corespunzatoare in termen de 30 de luni de la data depozitului, cererea de brevet se considera abandonata si se respinge).
Termenul de examinare
Cererea de brevet se examineaza in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii.
In cazul retragerii cererii de brevet dupa inceperea examinarii, taxa de examinare nu se restituie.
Desfasurarea procedurii de examinare
In procedura de examinare se verifica daca: obiectul inventiei este brevetabil; cererea de brevet este unitara; prioritatea este corect invocata; inventia satisface conditiile de brevetabilitate.
Daca exista obiectii cu privire la cererea de brevet, solicitantul este invitat, printr-o notificare motivata, sa-si prezinte observatiile si, daca este cazul, sa modifice descrierea, revendicarile si desenele. Modificarile trebuie sa nu depaseasca limitele dezvaluirii inventiei existente in cererea de brevet la data depozitului. Hotararea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet se ia de catre o comisie din OSIM, pe baza raportului de examinare prezentat de examinator. Toate hotararile luate de OSIM se motiveaza si se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet; ele se comunica solicitantului sau succesorului sau in drepturi in termen de 30 zile de la luarea lor. Motivatia hotararii se bazeaza numai pe fapte asupra carora solicitantul a avut posibilitatea sa formuleze observatii. Hotararile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pot fi contestate in termen de 3 luni de la comunicare. Contestatia este examinata de o Comisie de reexaminare din cadrul OSIM. Hotararile Comisiei de reexaminare se comunica partilor. Aceste hotarari pot fi atacate cu recurs la Tribunalul Municipiului Bucuresti.
4. Publicarea hotararii de acordare a brevetului
Hotararile de acordare a brevetelor de inventie se publica in termen de 30 zile in BOPI, iar descrierea, revendicarile si desenele se publica in cel mult 3 luni.
5. Opunerea publica
Orice persoana interesata are dreptul sa ceara la OSIM revocarea in tot sau in parte a hotararii de acordare a brevetului, in termen de 6 luni de la data publicarii acesteia in BOPI.
Cererea de revocare este considerata ca formulata numai dupa plata taxei corespunzatoare. Cererea de revocare a hotararii de acordare trebuie formulata si motivata in scris.
Motivele revocarii trebuie sa se refere numai la neindeplinirea conditiilor de existenta a inventiei brevetabile: noutate, activitate inventiva, aplicabilitate industriala.
Dupa expirarea termenului de opunere, cererea de revocare a hotararii de acordare se judeca de catre Comisia de reexaminare din OSIM, a carei componenta este alta decat cea a Comisiei care a luat hotararea de acordare a brevetului. Hotararea acestei comisii poate fi atacata cu recurs la Tribunalul Municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.
6. Eliberarea brevetului
Dupa expirarea termenului de opunere, Directorul general al OSIM elibereaza brevetul de inventie in temeiul hotararii de acordare, daca aceasta nu a fost revocata de catre Comisia de reexaminare.
In cazul in care brevetul a fost modificat in urma procedurii de opunere, acesta se elibereaza in forma modificata.
Taxa de eliberare a brevetului se plateste de titular in termen de 12 luni de la data publicarii in BOPI a hotararii de acordare a brevetului.
La eliberarea brevetului, titularul are obligatia de a plati taxele anuale de mentinere in vigoare pentru anii care s-au scurs de la data de depozit pana la data eliberarii brevetului, inclusiv anul eliberarii brevetului
. BREVETAREA IN STRAINATATE
Brevetarea in strainatate a inventiilor create de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei se face numai dupa inregistrarea cererii de brevet de inventie la OSIM.
In fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleasi efecte si este supus aceluiasi regim ca si un brevet national eliberat in acel stat, numai daca Conventiea de la Paris privind brevetarea europeana nu prevede altfel . Brevetarea in strainatate a inventiilor se aduce la cunostinta OSIM de catre persoanele fizice romane care le-au creat sau de catre succesorul lor in drepturi.
Pentru inregistrarea cererilor internationale in vederea brevetarii inventiilor in alte state, in conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor,OSIM actioneaza in calitate de oficiu receptor.
Cerere de brevet european si un brevet european care sunt extinse pentru Romania, sub rezerva prevederilor acestei legi, vor avea acelasi efect si vor fi supuse acelorasi conditii ca o cerere nationala sau un brevet national acordat in conformitate cu Legea romana privind brevetele de inventie.
Oficiul de proprietate industriala al statului contractant este obligat sa transmita Oficiului European de Brevete, in cel mai scurt timp compatibil cu aplicarea legislatiei nationale referitoare la secretul inventiilor in interes de stat, orice cerere de brevet european depusa la acel oficiu sau la alte autoritati competente din acel stat.
Cererea de brevet european se poate depune la Oficiul European de Brevete din München ori la filiala sa din Haga sau daca legea statului contractant o permite, la oficiul sau central de proprietate industriala sau la o alta autoritate competenta a acestui stat. O cerere depusa in acest mod va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost depusa in aceeasi zi la Oficiul European de Brevete. O cerere de brevet european trebuie sa contina: a) o cerere de eliberare a unui brevet european; b) o descriere a inventiei; c) una sau mai multe revindicari; d) desenele la care se fac referiri in descriere sau in revendicari; e) un rezumat si sa indeplineasca conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.
Sectia de depozit a Oficiului European de Brevetare, inainte de a elibera brevetul, va examina daca: a) cererea de brevet european satisface conditiile pentru a-i fi acordata o data de depozit; b) taxa de inregistrare si taxa de cercetare documentara au fost platite la termen; c)daca traducerea cererii de brevet european in limba procedurilor a fost depusa la termen.
Daca nu poate fi acordata o data de depozit, sectia de depozit invita solicitantul sa corecteze neregulile constatate, in conditiile prevazute prin Regulamentul de aplicare. Daca aceste nereguli nu sunt remediate in timp util, cererea nu va fi tratata ca fiind o cerere de brevet european.
Examinarea conditiilor de forma
Daca unei cereri de brevet european i-a fost acordata o data de depozit sectia de depozit va examina daca: a)persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul in unul dintre statele contractante trebuie sa fie reprezentate printr-un mandatar autorizat si sa actioneze in toate procedurile de eliberare a brevetului european, prin intermediul acestuia, cu exceptia depunerii unei cereri de brevet european; exista si unele exceptii ; b) cererea satisface conditiile de forma prevazute in Regulamentul de aplicare a acestei prevederi; c) rezumatul a fost depus; d) cererea pentru acordarea unui brevet european satisface, in ceea ce priveste continutul sau, dispozitiile imperative ale Regulamentului de aplicare si, cand este cazul, daca sunt satisfacute exigentele acestei conventii in legatura cu revendicarea prioritatii; e) taxele de desemnare au fost platite; f)cererea de brevet european trebuie sa contina mentionarea inventatorului. Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul sau nu este singurul inventator, atunci mentionarea inventatorului trebuie sa cuprinda si o declaratie a modului in care solicitantul a obtinut dreptul la brevet.; g) cererea de brevetare trebuie sa cuprinda desenele la care s-a facut referire in descriere sau in revendicare .
Daca oricare dintre deficientele constatate dupa examinarea efectuata nu a fost corectata in conformitate cu Regulamentul de aplicare, cererea de brevet european va fi respinsa.
Daca intr-un termen de 16 luni de la data de depozit a cererii de brevet european nu a fost remediata omisiunea sau daca o prioritate este revendicata dupa data prioritatii, cererea de brevet trebuie considerata retrasa.
In procedurile ce se desfasoara in fata Oficiului European de Brevete mijloacele de instrumentare vor include urmatoarele: audierea partilor; solicitarea de informatii; prezentarea de documente; audierea martorilor; opinii ale expertilor; inspectia vizuala; declaratii scrise sub prestare de juramant.
Examinarea cererii de brevet european
Oficiul European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, examineaza, la cerere, daca cererea de brevet european si inventia la care se refera aceasta indeplinesc cerintele prezentei conventii. Cererea de examinare nu va fi considerata a fi inregistrata pana la plata taxelor de examinare.
In cazul in care in termenul prevazut nu a fost facuta nici o cerere de examinare, cererea de brevet european va fi considerata a fi retrasa.
Daca in cursul examinarii se constata ca cererea sau inventia la care aceasta se refera nu indeplineste cerintele prevazute de prezenta conventie, divizia de examinare va invita solicitantul, ori de cate ori va fi necesar, sa inregistreze observatiile sale si sa modifice cererea.
Daca in termenul prevazut solicitantul nu raspunde oricarei notificari transmise de divizia de examinare, cererea va fi considerata ca retrasa.
Acordarea sau respingerea cererii de brevetare
In cazul in care divizia de examinare este de parere ca cererea de brevet european si inventia la care aceasta se refera indeplinesc cerintele prevazute de prezenta conventie, ea va decide acordarea brevetului european cu conditia ca toate cerintele prevazute de Regulamentul de aplicare sa fie indeplinite. Daca divizia de examinare este de parere ca cererea de brevet european sau inventia la care aceasta se refera nu indeplineste cerintele prevazute de aceasta conventie, ea va respinge cererea, exceptand cazul in care prezenta conventie nu prevede o sanctiune diferita
Oficiul European de Brevete publica fasciculul de brevet european cat mai curand posibil dupa ce mentionarea eliberarii brevetului european a fost publicata in Buletinul european de brevete.
BIBLIOGRAFIE :

Actul din 29 noiembrie 2000, DE REVIZUIRE a Conventiei privind eliberarea brevetelor europene (Conventia brevetului european) din 5 octombrie 1973-Republicata
Legea 64 din 11 octombrie 1991, privind brevetele de inventie - Republicta
« Formula AS » interviu cu GODEHARD NOWAK- Director de Relatii Publice la Oficiul European de Patente
www.osim.ro, Relatii cu Publicul ,Ing. Corneliu I. Petrescu

Universitatea Valahia Targoviste
Facultatea de Stiinte Juridice
Administratie publica,anul III

Procedura de brevetare a inventiilor

Istoria europeana a brevetarii unei inventii dateaza din 1474. In acel an, orasul Venetia vota cea dintai lege a patentelor, punandu-i la adapost pe inventatori de contrafacerile care abundau pe piata si in acele timpuri. In 1624, Anglia este tara in care este promulgat un “Statut al Monopolurilor” - act prin care un patent este acordat pentru o perioada de timp limitata “celui dintai si adevarat inventator”.
In secolul nostru, inventiile pur si simplu au explodat. Simtind acut nevoia organizarii uriasului flux de idei si informatii de pe piata stiintifica a continentului, cateva tari semneaza in 1973 “Conventia Patentelor Europene” (European Patent Convention, EPC). Este creata apoi Organizatia Europeana a Patentelor, cu bratul sau executiv, European Patent Office (EPO). Aici se afla depozitat un patrimoniu urias de gandire si inventivitate europeana, probabil unul dintre elementele cheie datorita carora Europa ramane leaganul dezvoltarii tehnologice si al civilizatiei moderne. Spre exemplu, EPO a publicat nu mai putin de un milion de brevete aplicate de la infiintarea, in 1977. In gigantica sa biblioteca, gazduita de o cladire din otel si sticla situata in zona rezidentiala Erhardt din Mznchen, sunt depozitate peste 42 de milioane de documente de patentare - ceea ce-i confera statutul de cea mai avansata institutie de profil din lume.Romania este una dintre putinele tari europene care nu sunt membre ale Oficiului European de Patente.
In Romania exista OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci , unde se fac demersurile necesare pentru brevetarea unei inventii noi.O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire ori prin orice alt mijloc, pana la data depozitului cererii de brevet de inventie sau a prioritatii recunoscute.
Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale sau europene desemnand Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit sau de prioritate recunoscuta, anterioara celei mentionate mai sus, si care au fost publicate la sau dupa aceasta data conform legii.
Nu se exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia in cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie ori terapie, sau in cadrul oricarei metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal, daca utilizarea sa in cadrul acestei metode nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Prevederile acestui articol nu vor exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii prevazute la alin. 4, pentru orice utilizare specifica in orice metoda pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie sau terapie, ori in orice metoda de diagnosticare practicata pe corpul uman sau animal, daca aceasta utilizare nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.
Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii legate intre ele de o asemenea maniera incat sa formeze un singur concept inventiv general.
Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina datele de identificare a solicitantului,
insotita de descrierea inventiei, de revendicari ?i, daca este cazul, de desene explicative, toate redactate in limba romana, se depune la OSIM ?i constituie depozitul national reglementar.
Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului.
Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la acordarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
In toate procedurile in fata OSIM solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.
Cererea de brevet, insotita de documentele prevazute la alineatul anterior, va fi depusa, la alegerea solicitantului, pe hartie sau sub o alta forma ?i printr-un mijloc de transmitere accept de
OSIM (depuse la sediul institutie sau prin posta priori-post ori recomandat)
— Data de depozit este data la care au fost inregistrate la OSIM urmatoarele: a) o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a acordarii unui brevet de inventie;Exista formulare -; tip “Cerere de brevet de inventie” (c.b.i.)care trebuie depuse in 3 ex completate in conformitate cu ghidul de pe ultima lui fila si respectand art.14 din Legea nr.64/1991privind inventiile, republicata la 21.10.2002, precum si reg.8 din Regulamentul de aplicare a acesteia. Completarea formularului se va face in limba romana, prin dactilografiere sau printare pe calculator (in cazuri deosebite poate fi completat si de mana).
Solicitantul cererii poate fi o persoana juridica sau una fizica, in primul caz fiind necesar sa adaugati la functia si numele in clar ale conducatorului unitatii, semnatura acestuia si stampila unitatii. Daca conducatorul unitatii este unul dintre inventatori el nu poate semna pentru respectiva unitate, fiind necesar sa semneze pentru unitate un adjunct, un asociat sau contabilul sef.Solicitantii straini pot depune cereri numai prin mandatarea unui consilier in proprietate industriala printr-o procura b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre OSIM; c) Cele trei formulare-tip ale cbi trebuie insotite la depunere, obligatoriu, de documentatia tehnica, de asemenea in 3 exemplare, dactilografiata sau printata pe calculator, pe format A4, hartie alba, pe o singura fata a filei si cuprinzand urmatoarele materiale distincte: descrierea inventiei (conform reg.13 si reg.14 din regulament), revendicarile (reg.16), desenele explicative (daca este cazul, reg.17) si rezumatul inventiei (reg.18).
Fiecare din cele 4 parti va fi inceputa pe o fila noua, ca material distinct, dar toate aceste 4 documente (sau 3 daca nu exista desene) se vor numerota cursiv, de la prima pagina a descrierii pana la fila rezumatului, jos in mijloc. Partile scrise trebuie sa aiba spatii libere de 2,5 cm pe toate laturile, 30 de randuri pe pagina si marimea caracterului literei 12 (sau asa cum ies de la masina de scris). Titlurile ( inventiei, revendicarilor si rezumatului) se scriu cu litere mari, trebuie sa fie boldate (ingrosate) si centrate pe mijlocul paginii. In cadrul textelor nu se admit randuri libere si nici numerotarea paragrafelor ci numai marcarea lor prin tabulare.
Desenele - acolo unde este cazul - se fac pe hartie alba sau pe calc, numai pe format A4, numai cu cerneala sau tus negru, cu vederi, sectiuni, lupe sau scheme (cinematice, hidraulice, electrice sau bloc, dupa cum este cazul) conform standardelor de desen tehnic in vigoare din domeniul respectiv si intr-un numar suficient de reprezentari pentru o cat mai buna intelegere a solutiei. Paginile cu desene nu trebuie sa aiba chenar, nici indicator standard si nici lista de pozitii. De asemenea, pe desene nu se trec dimensiuni si nu trebuie sa existe alte notatii verbale, cu exceptia numerelor figurilor (plasate dedesubtul fiecareia dintre proiectii si la mijlocul lor) si a pozitiilor care trebuie sa coincida cu numerele reperelor din partile scrise. Desenele pot fi executate pe planseta cu isis sau printr-un program pe calculator.
Fiecare dintre cele trei seturi (care contin: descrierea inventiei, revendicarile, desenele explicative si rezumatul, asezate exact in aceasta ordine) se va capsa sus in stanga filelor. Unul din cele trei seturi ale documentatiei tehnice de mai sus (originalul) trebuie semnat de solicitant (in cazul unitatilor de una din persoanele din conducere si apoi stampilat, iar in cazul cand autorii sunt, in acelasi timp, si solicitanti, de intregul colectiv) pe fiecare fila jos in dreapta. In masura in care stadiul tehnicii va este cunoscut puteti depune si o fisa bibliografica cu trimitere la un brevet de inventie sau la o lucrare tehnica in tema. o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.
Cererea de brevet de inventie se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse.
Pana la publicarea datelor din acest registru in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.
Revendicarile ?i desenele privind inventia pot fi depuse ?i in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.
In cazul cererii internationale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezulta din tratatele ?i conventiile internationale la care Romania este parte ?i aceasta data se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse.” Procedura de eliberare a brevetelor
Dupa depunere, cererea de brevet este supusa urmatoarelor proceduri: examinarea preliminara ,examinarea preliminara ,publicarea cererii ,examinarea in fond ,publicarea hotararii de acordare a brevetului ,opunerea publica ,eliberarea brevetului .
1. Examinarea preliminara
Pentru acordarea datei de depozit, se verifica existenta unei cereri in care sa fie continute o solicitare explicita a unui brevet de inventie si datele de identificare a solicitantului, existenta descrierii inventiei, a revendicarilor si, daca este cazul, a desenelor explicative, toate redactate in limba romana.
Atunci cand s-a acordat data de depozit, se verifica daca sunt satisfacute conditiile referitoare la reprezentare, la forma cererii, la dreptul solicitantului la eliberarea brevetului, la invocarea prioritatii, la plata taxelor cuvenite, la intocmirea descrierii, revendicarilor si desenelor s.a. Atunci cand se constata lipsa unor documente, acest fapt se notifica solicitantului si se acorda un termen de raspuns.
2. Publicarea cererii de brevet
Cererea de brevet pentru care s-a constituit depozitul reglementar, au fost platite taxele si nu s-a luat o hotarare de acordare, de respingere sau de retragere, se publica imediat dupa expirarea unui termen de 18 luni de la data depozitului sau a prioritatii invocate.
La cererea solicitantului si cu conditia platii unei taxe suplimentare, publicarea se poate face intr-un termen mai scurt de 18 luni sau la o data ulterioara. Publicarea cererii de brevet poate fi insotita de un raport de documentare, pentru care se plateste o taxa corespunzatoare. Raportul se publica odata cu cererea sau ulterior.
3. Examinarea in fond a cererii de brevet


Cererea de examinare poate fi formulata la data depozitului sau in termen de 30 de luni de la aceasta data; trebuie insotita de taxa corespunzatoare pentru examinarea in fond ( daca nu s-a platit taxa corespunzatoare in termen de 30 de luni de la data depozitului, cererea de brevet se considera abandonata si se respinge).
Termenul de examinare
Cererea de brevet se examineaza in termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii.
In cazul retragerii cererii de brevet dupa inceperea examinarii, taxa de examinare nu se restituie.
Desfasurarea procedurii de examinare
In procedura de examinare se verifica daca: obiectul inventiei este brevetabil; cererea de brevet este unitara; prioritatea este corect invocata; inventia satisface conditiile de brevetabilitate.
Daca exista obiectii cu privire la cererea de brevet, solicitantul este invitat, printr-o notificare motivata, sa-si prezinte observatiile si, daca este cazul, sa modifice descrierea, revendicarile si desenele. Modificarile trebuie sa nu depaseasca limitele dezvaluirii inventiei existente in cererea de brevet la data depozitului. Hotararea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet se ia de catre o comisie din OSIM, pe baza raportului de examinare prezentat de examinator. Toate hotararile luate de OSIM se motiveaza si se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet; ele se comunica solicitantului sau succesorului sau in drepturi in termen de 30 zile de la luarea lor. Motivatia hotararii se bazeaza numai pe fapte asupra carora solicitantul a avut posibilitatea sa formuleze observatii. Hotararile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pot fi contestate in termen de 3 luni de la comunicare. Contestatia este examinata de o Comisie de reexaminare din cadrul OSIM. Hotararile Comisiei de reexaminare se comunica partilor. Aceste hotarari pot fi atacate cu recurs la Tribunalul Municipiului Bucuresti.
4. Publicarea hotararii de acordare a brevetului
Hotararile de acordare a brevetelor de inventie se publica in termen de 30 zile in BOPI, iar descrierea, revendicarile si desenele se publica in cel mult 3 luni.
5. Opunerea publica
Orice persoana interesata are dreptul sa ceara la OSIM revocarea in tot sau in parte a hotararii de acordare a brevetului, in termen de 6 luni de la data publicarii acesteia in BOPI.
Cererea de revocare este considerata ca formulata numai dupa plata taxei corespunzatoare. Cererea de revocare a hotararii de acordare trebuie formulata si motivata in scris.
Motivele revocarii trebuie sa se refere numai la neindeplinirea conditiilor de existenta a inventiei brevetabile: noutate, activitate inventiva, aplicabilitate industriala.
Dupa expirarea termenului de opunere, cererea de revocare a hotararii de acordare se judeca de catre Comisia de reexaminare din OSIM, a carei componenta este alta decat cea a Comisiei care a luat hotararea de acordare a brevetului. Hotararea acestei comisii poate fi atacata cu recurs la Tribunalul Municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.
6. Eliberarea brevetului
Dupa expirarea termenului de opunere, Directorul general al OSIM elibereaza brevetul de inventie in temeiul hotararii de acordare, daca aceasta nu a fost revocata de catre Comisia de reexaminare.
In cazul in care brevetul a fost modificat in urma procedurii de opunere, acesta se elibereaza in forma modificata.
Taxa de eliberare a brevetului se plateste de titular in termen de 12 luni de la data publicarii in BOPI a hotararii de acordare a brevetului.
La eliberarea brevetului, titularul are obligatia de a plati taxele anuale de mentinere in vigoare pentru anii care s-au scurs de la data de depozit pana la data eliberarii brevetului, inclusiv anul eliberarii brevetului
. BREVETAREA IN STRAINATATE
Brevetarea in strainatate a inventiilor create de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei se face numai dupa inregistrarea cererii de brevet de inventie la OSIM.
In fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleasi efecte si este supus aceluiasi regim ca si un brevet national eliberat in acel stat, numai daca Conventiea de la Paris privind brevetarea europeana nu prevede altfel . Brevetarea in strainatate a inventiilor se aduce la cunostinta OSIM de catre persoanele fizice romane care le-au creat sau de catre succesorul lor in drepturi.
Pentru inregistrarea cererilor internationale in vederea brevetarii inventiilor in alte state, in conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor,OSIM actioneaza in calitate de oficiu receptor.
Cerere de brevet european si un brevet european care sunt extinse pentru Romania, sub rezerva prevederilor acestei legi, vor avea acelasi efect si vor fi supuse acelorasi conditii ca o cerere nationala sau un brevet national acordat in conformitate cu Legea romana privind brevetele de inventie.
Oficiul de proprietate industriala al statului contractant este obligat sa transmita Oficiului European de Brevete, in cel mai scurt timp compatibil cu aplicarea legislatiei nationale referitoare la secretul inventiilor in interes de stat, orice cerere de brevet european depusa la acel oficiu sau la alte autoritati competente din acel stat.
Cererea de brevet european se poate depune la Oficiul European de Brevete din München ori la filiala sa din Haga sau daca legea statului contractant o permite, la oficiul sau central de proprietate industriala sau la o alta autoritate competenta a acestui stat. O cerere depusa in acest mod va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost depusa in aceeasi zi la Oficiul European de Brevete. O cerere de brevet european trebuie sa contina: a) o cerere de eliberare a unui brevet european; b) o descriere a inventiei; c) una sau mai multe revindicari; d) desenele la care se fac referiri in descriere sau in revendicari; e) un rezumat si sa indeplineasca conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.


Sectia de depozit a Oficiului European de Brevetare, inainte de a elibera brevetul, va examina daca: a) cererea de brevet european satisface conditiile pentru a-i fi acordata o data de depozit; b) taxa de inregistrare si taxa de cercetare documentara au fost platite la termen; c)daca traducerea cererii de brevet european in limba procedurilor a fost depusa la termen.
Daca nu poate fi acordata o data de depozit, sectia de depozit invita solicitantul sa corecteze neregulile constatate, in conditiile prevazute prin Regulamentul de aplicare. Daca aceste nereguli nu sunt remediate in timp util, cererea nu va fi tratata ca fiind o cerere de brevet european.
Examinarea conditiilor de forma
Daca unei cereri de brevet european i-a fost acordata o data de depozit sectia de depozit va examina daca: a)persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul in unul dintre statele contractante trebuie sa fie reprezentate printr-un mandatar autorizat si sa actioneze in toate procedurile de eliberare a brevetului european, prin intermediul acestuia, cu exceptia depunerii unei cereri de brevet european; exista si unele exceptii ; b) cererea satisface conditiile de forma prevazute in Regulamentul de aplicare a acestei prevederi; c) rezumatul a fost depus; d) cererea pentru acordarea unui brevet european satisface, in ceea ce priveste continutul sau, dispozitiile imperative ale Regulamentului de aplicare si, cand este cazul, daca sunt satisfacute exigentele acestei conventii in legatura cu revendicarea prioritatii; e) taxele de desemnare au fost platite; f)cererea de brevet european trebuie sa contina mentionarea inventatorului. Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul sau nu este singurul inventator, atunci mentionarea inventatorului trebuie sa cuprinda si o declaratie a modului in care solicitantul a obtinut dreptul la brevet.; g) cererea de brevetare trebuie sa cuprinda desenele la care s-a facut referire in descriere sau in revendicare .
Daca oricare dintre deficientele constatate dupa examinarea efectuata nu a fost corectata in conformitate cu Regulamentul de aplicare, cererea de brevet european va fi respinsa.
Daca intr-un termen de 16 luni de la data de depozit a cererii de brevet european nu a fost remediata omisiunea sau daca o prioritate este revendicata dupa data prioritatii, cererea de brevet trebuie considerata retrasa.
In procedurile ce se desfasoara in fata Oficiului European de Brevete mijloacele de instrumentare vor include urmatoarele: audierea partilor; solicitarea de informatii; prezentarea de documente; audierea martorilor; opinii ale expertilor; inspectia vizuala; declaratii scrise sub prestare de juramant.
Examinarea cererii de brevet european
Oficiul European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, examineaza, la cerere, daca cererea de brevet european si inventia la care se refera aceasta indeplinesc cerintele prezentei conventii. Cererea de examinare nu va fi considerata a fi inregistrata pana la plata taxelor de examinare.
In cazul in care in termenul prevazut nu a fost facuta nici o cerere de examinare, cererea de brevet european va fi considerata a fi retrasa.
Daca in cursul examinarii se constata ca cererea sau inventia la care aceasta se refera nu indeplineste cerintele prevazute de prezenta conventie, divizia de examinare va invita solicitantul, ori de cate ori va fi necesar, sa inregistreze observatiile sale si sa modifice cererea.
Daca in termenul prevazut solicitantul nu raspunde oricarei notificari transmise de divizia de examinare, cererea va fi considerata ca retrasa.
Acordarea sau respingerea cererii de brevetare
In cazul in care divizia de examinare este de parere ca cererea de brevet european si inventia la care aceasta se refera indeplinesc cerintele prevazute de prezenta conventie, ea va decide acordarea brevetului european cu conditia ca toate cerintele prevazute de Regulamentul de aplicare sa fie indeplinite. Daca divizia de examinare este de parere ca cererea de brevet european sau inventia la care aceasta se refera nu indeplineste cerintele prevazute de aceasta conventie, ea va respinge cererea, exceptand cazul in care prezenta conventie nu prevede o sanctiune diferita
Oficiul European de Brevete publica fasciculul de brevet european cat mai curand posibil dupa ce mentionarea eliberarii brevetului european a fost publicata in Buletinul european de brevete.

BIBLIOGRAFIE :

Actul din 29 noiembrie 2000, DE REVIZUIRE a Conventiei privind eliberarea brevetelor europene (Conventia brevetului european) din 5 octombrie 1973-Republicata
Legea 64 din 11 octombrie 1991, privind brevetele de inventie - Republicta
« Formula AS » interviu cu GODEHARD NOWAK- Director de Relatii Publice la Oficiul European de Patente
www.osim.ro, Relatii cu Publicul ,Ing. Corneliu I. Petrescu

Universitatea Valahia Targoviste
Facultatea de Stiinte Juridice
Administratie publica,anul III

Procedura de brevetare a inventiilor
Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta