Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
x6t20tn
Asistenta psifaopedagogica reprezinta activitatea de orientare complexa si permanenta a "actorilor educatiei" (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii educative etc), proiectata de specialisti in pedagogie, psihologie, sociologie, cu statut de profesor-consilier sau de psihopedagog scolar, care realizeaza un ansamblul de actiuni specifice (informare, consultare, examinare, indrumare, perfectionare, cercetare etc), in cadrul unor institutii interscolare, teritoriale si zonale, integrate la nivelul sistemului de invatamant.
Organizarea activitatii de asistenta psihopedagogica este realizata in "unitati conexe ale invatamantului preuniversitar" de nivel teritorial si zonal ( Legea invatamantului , art./):
- centre de asistenta psihopedagogica a elevilor, cadrelor didactice si parintilor, care functioneaza in fiecare judet si in muncipiul Bucuresti;
- cabinete de asistenta psihopedagogica a elevilor, cadrelor didactice si parintilor, care functioneaza interscolar, pe zone ale judetului si ale municipiului Bucuresti.
Centrele de asistenta psihopedagogica sunt institutii autonome de nivel interscolar teritorial (judet, municipiul Bucuresti), care proiecteaza o activitate de specialitate, realizabila si perfectibila prin: indrumarea metodologica a Ministerului invatamantului si a Institutului de Stiinte ale Educatiei; coordonarea organizatorica a Inspectoratului Scolar Judetean (al municipiului Bucuresti); orientarea functionala a Casei Corpului Didactic (din fiecare judet, respectiv din municipiul Bucuresti).
in realizarea activitatilor specifice acestor institutii sunt angajate urmatoarele resurse pedagogice: a) resurse umane: profesori-consilieri, specialisti in pedagogie, psihologie, sociologie, cu sarcini de asistenta complexa (pedagogica, psihologica, sociala) a cadrelor didactice, elevilor, parintilor; laborant cu sarcini de: intretinere a aparaturii de testare si a documentatiei necesare pentru realizarea actiunilor specifice domeniului (teste, rezul-

tate la teste, fise, proiecte, carti, tematici bibliografice; organizarea programului de consiliere, examinare, informare, perfectionare etc. realizabil la sediu si in teritoriu); asistent social, cu sarcini de depistare a elevilor si familiilor-prob Ierna, de investigare a cauzelor sociale care genereaza abandonul si esecul scolar si numeroase acte de delicventa si devianta juvenila (realizarea unor anchete sociale, studii de caz, colaborarea cu institutii sociale de profil); bibliotecar, cu sarcini de aprovizionare, intretinere si popularizare a fondului de carte necesar pentru o asistenta complexa; (colaborarea cu bibliotecile centrale si teritoriale, de profil; realizarea unor sinteze bibliografice etc); informatici an cu sarcini in domeniul organizarii si dezvoltarii unei mediateci ( importanta softului pedagogic si a relatiilor angajate in retea); medic scolar, cu sarcini privind realizarea fisei medicale a elevului ( dezvoltarea fizica si starea sanatatii, elaborarea masurilor necesare pentru optimizarea procesului de adaptare scolara si de orientare scolara si profesionala); b) resurse materiale /spatii scolare si mijloace didactice adecvate pentru realizarea activitatilor specifice: examinare/testare individuala si colectiva: de studiu individual si colectiv (biblioteca; mediateca; sala de lectura; laborator de instruire asistata pe calculator); consultatii individuale si colective; perfectionarea cadrelor didactice; c) resurse financiare, necesare pentru intretinerea si valorificarea spatiilor si mijloacelor didactice existente (pentru actualizarea informatiilor, perfectionarea documentatiei, asigurarea comunicarii in retea la nivel judetean si national; d) resurse informationale:ca.r\i de specialite; modele de proiecte pedagogice (specialitate, activitate educativa, conducerea scolii, evaluare); fise de evaluare, fise scolare, fise de cunoastere a elevului, fise logopedice, observatie si evaluare a lectiei; materiale metodice pentru dinginfi, directori, inspectori; sinteze operative/ literatura de specialitate; sinteze pentru sprijinirea perfectionarii; dischete, casete, filme, videocasete etc. - Regulamentul de organizare si de functionare a Centrului Judetean de Asistenta Psihopedagogica si a cabinetelor interscolare de asistenta psihopedagogica, .
Aceste resurse, prezentate la nivelul unui model ideal, sunt realizabile in functie de conditiile si posibilitatile fiecarei zone teritoriale, cu adaptari specifice in cazul cabinetelor de asistenta psihopedagogica
Cabinetele de asistenta psihopedagogica sunt institutii autonome de nivel inter-scolar zonal (zone ale judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti), care proiecteaza o activitate de specialitate, realizabila si perfectibila prin: indrumarea metodologica a Centrului de Asistenta Psihopedagogica (din judet, respectiv din muncipiul Bucuresti); coordonarea organizatorica a inspectorilor scolari cu raspunderi teritoriale in zona respectiva; orientarea functionala a reprezentantilor Casei Corpului Didactic, cu raspunderi teritoriale in zona respectiva
Obiectivele activitatii de asistenta psihopedagogica a cadrelor didactice, elevilor si parintilor angajeaza un ansamblu de actiuni care vizeaza optimizarea educatiei/instruirii la nivel de sistem si de proces. Aceste actiuni - care determina continutul activitatii de asistenta psihopedagogica - pot fi integrate la nivelul unui model pedagogic orientativ care dezvolta urmatoarea taxonomie a obiectivelor:
Obiective generale:
- asistenta psihologica a "actorilor educatiei" (, in special, activitatea de cunoastere a elevilor);
- asistenta pedagogica a "actorilor educatiei" (, in special, activitatea de indrumare metodologica a profesorilor);
- asistenta sociala (, in special, activitatea de orientarea scolara, profesionala si sociala a "actorilor educatiei" realizata in directia elaborarii unei decizii optime la nivel scolar, profesional, social).
Obiective specifice:
- proiectarea sistemului de actiuni necesare pentru cunoasterea stiintifica a elevului in conditii de laborator (consultatii psihologice/pedagogice; teste psihologice, aplicate si interpretate la nivel individual si colectiv);
- elaborarea materialelor metodice necesare pentru informarea si indrumarea pedagogica periodica a cadrelor didactice in probleme de: teoria educatiei, teoria instruirii, proiectare auriculara a activitatii didactice si a activitatii educative, sociologia educatiei, psihologie generala, psihologia varstelor, managementul organizatiei scolare;
- stabilirea tematicii necesare pentru activitatea cu parintii si a formelor de. organizare a acesteia, adecvate fiecarei etape scolare (lectorate, consultatii individuale);
- asigurarea documentatiei necesare pentru realizarea activitatii de orientare scolara, profesionala si sociala in conditii optime, adecvate cerintelor comunitatii educative nationale, teritoriale, locale.
Obiective concrete, operationale:
- organizarea periodica a actiunilor de cunoastere psihopedagogica a elevilor in conditii de laborator, realizate individual si colectiv, la cererea "actorilor educatiei";
- organizarea periodica a actiunilor de consiliere psihopedagogica a cadrelor didactice, in general, a profesorilor-diriginti, in mod special, in probleme privind metodologia cunoasterii elevului (lunar, trimestrial, la cererea "actorilor educatiei");
- organizarea periodica a actiunilor de consiliere pedagogica a cadrelor didactice in probleme privind proiectarea cumculara a activitatii didactice si a activitatii educative/ora de dirigentie etc. (lunar, trimestrial, conform graficului de perfectionare si de inspectie scolara, la cererea "actorilor educatiei" etc);
- organizarea periodica a actiunilor cu parintii, adecvate fiecarei varste scolare si psihologice: consultatii individuale si colective, lectorate, materiale metodice etc. (lunar, trimestrial, la cererea "actorilor educatiei" etc);
- organizarea actiunilor specifice cu scop de orientare scolara, profesionala si sociala: informare, documentare, indrumare, consiliere a "actorilor educatiei", periodic, la cererea acestora, in colaborare cu alti reprezentanti ai comunitatii locale (lunar, trimestrial, la cererea "actorilor educatiei" etc).
Realizarea acestor obiective contribuie la extinderea continutului activitatii de asistenta psihopedagogica. Aceasta presupune un complex de masuri operative la toate varstele, cu accente speciale angajate, mai ales, la nivelul: pregatirii pedagogice permanente a familiei; combaterii permanente (re)surselor de inegalitate si de inadaptare scolara, profesionala, sociala; asigurarii permanente a conditiilor de igiena a instruirii, in mediul scolar si extrascolar.
Metodologia activitatii de asistenta psihopedagogica a cadrelor didactice, elevilor si parintilor reflecta mutatiile inregistrate la nivelul paradigmei de abordare a educatiei.
Abordarea curriculara a educatiei - care presupune centrarea proiectului pedagogic asupra obiectivelor prioritar formative - solicita generalizarea activitatii de asistenta psihopedagogica dincolo de cazurile speciale. Cunoasterea potentialului fiecarui "obiect al educatiei", devine premisa reusitei oricarei activitati pedagogice. Realizarea sa angajeaza interventia specialistului (profesor -consilier/psihopedagog scolar), pe doua coordonate metodologice, posibile si necesare, care asigura orientarea Ainforma ¦rea, indrumarea, consilierea etc.) profesorilor, in general, a profesorilor-diriginti, in mod special, in probleme care vizeaza:
- cunoasterea elevului prin strategii de investigatie longitudinala (observatie, conversatie, chestionar, biografie, autobiografie, studiul de caz) si transversala (fisa de caracterizare psihopedagogica finala, globala) - Holban, Ion, coordonator, ;
- proiectarea diferentiata a educatiei/instruirii, in context frontal, grupai, individual, in mediul scolar-extrascolar, prin valorificarea deplina & fisei de caracterizare psihopedagogica a elevului, realizata anterior.
Cazurile extreme, de inadaptare scolara, (micro)sociala, profesionala etc, angajeaza interventia directa a profesorilor-consilieri/psihopedagogilor scolari, prin mijloace specifice valabile la nivelul ambelor coordonate metodologice prezentate anterior:
- cunoasterea elevului, realizata prin teste psihologice, anchete psihosociale, studii de caz, consultatii/actiuni de consiliere speciale etc;
- proiectarea pedagogica diferentiata, realizata mai ales in context individual prin actiuni cu scop de recuperare, stimulare, compensare, reluare, aprofundare etc.
Abordarea manageriala a educatiei - care presupune o modalitate de conducere globala, optima, strategica a educatiei/instruirii - solicita angajarea institutionala a activitatii de asistenta psihopedagogica la nivelul unei functii care asigura reglarea-autoreglarea sistemului si a procesului de invatamant prin:
- actiuni specifice de perfectionare: cursuri, consultatii periodice organizate cu directorii, responsabilii de comisii metodice, cadrele didactice, pe teme de: pedagogie generala, psihologie generala, psihologia varstelor, sociologia educatiei, managementul educatiei, metodologia proiectarii activitatii educative, metodica diferitelor discipline de invatamant etc.;
- actiuni specifice de cercetare: elaborarea unor modele de proiectare curriculara, aplicabile pe domenii, trepte, discipline de invatamant; elaborarea unor probe de evaluare initiala, sumativa, formativa; elaborarea unor proiecte curriculare speciale deschise in directia educatiei permanente (modele de educatie/instruire nonformala. modele de educatie/instruire profesionala recurenta, modele de educatie/instruire a adultilor, modele de etc.)
Caietul dirigintelui, Consilierul scolar, Cunoasterea elevului.
Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta