Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PROIECT DE FUZIUNE
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
z2f14fx
Societatea comerciala ......................................... cu sediul social in ............................................. str. .......................................... nr. ......................, sectorul/judetul ............................... inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ......................................................... sub nr. .........../............./................ din ............................., avand codul fiscal nr. ....................................../..........................., cu un capital social de .................................. lei, divizat in ........................... parti sociale cu o valoare nominala de .................................. lei fiecare, detinute de ........................................................................................ .............................................................................................................................................................. si
Societatea comerciala ........................................ cu sediul social in .............................................. str. .......................................... nr. ....................... sectorul/judetul ................................ inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ........................................................... sub nr. .........../............./............... din ............................., avand codul fiscal nr. ....................................../............................, cu un capital social de .................................. lei, divizat in ............................. parti sociale cu o valoare nominala de .................................. lei fiecare, detinute de ......................................................................................... .................................................................................................................................................................
In urma hotararii Adunarii generale a asociatilor*) S.C. .................................................................... din data de .......................... a hotararii Adunarii generale/deciziei**) asociatului unic ............................ din data de ............................................ prin care s-a hotarat fuziunea celor doua societati comerciale prin***) ..................................... si ca urmare a bilanturilor contabile intocmite la data de ....................... ambele societati au elaborat prezentul proiect de fuziune, in urmatoarele conditii:
I. FUNDAMENTAREA FUZIUNII
Fuziunea prin ............................ a celor doua societati comerciale este motivata de urmatoarele: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .
Cele doua societati, odata cu acordul de fuzionare considera ca vor putea asigura o politica de marketing si manageriala unitara pentru derularea activitatilor care intra in obiectul lor de activitate, folosirea optima a resurselor materiale si umane de care dispun, reducerea pretului de cost etc.
II. CONSECINTELE FUZIUNII
Ca urmare a fuziunii prin .................................. societatea nou creata va avea:
1. Sediul social in ............................. str. .......................... nr. ........ sectorul/judetul .....................
2. Asociati: a) .................................................. (numele si prenumele), cetatean .......................................... casatorit/necasatorit, domiciliat in .......................... str. ......................................... nr. ........... sectorul/judetul ........................................ b) ................................................................................................................................................ c) ................................................................................................................................................ etc.
1. Capitalul social: In urma fuziunii, capitalul social al ........................................ va creste si va fi de ..............................., divizat in ........................ parti sociale, valoarea nominala a unei parti sociale fiind de .................................................................... Deci, capitalul social se va majora cu suma de ................................... lei pe baza calculelor facute asupra fuziunii.
2. Repartizarea capitalului social intre asociati:
Capitalul social in valoare de ..................... lei, rezultat dupa majorare va fi repartizat astfel: a) ............................................. - ......................................... parti sociale = ............................. lei; b) ............................................ - .......................................... parti sociale = ............................. lei;
5. Participarea asociatilor la beneficii si pierderi va fi urmatoarea: a) ......................................................................... - .................................................................. % b) ......................................................................... - ................................................................... % etc.
6 Stabilirea activului si a pasivului: Potrivit datelor existente in anexele nr. .......................... la prezentul proiect de fuziune, s-au stabilit urmatoarele valori anterioare fuziunii a) Pentru S.C. ..............................................................................................................................
• activ ..................................... lei
• pasiv .................................... lei b) Pentru S.C. .....................................................................................................................................
• activ ..................................... lei
• pasiv .................................... lei etc.
7. Raportul de schimb este de ............................... si reflecta numarul de parti sociale care revin pentru o parte sociala detinuta de asociati. Potrivit calculelor efectuate S.C. .............................. va emite un numar de .............................. parti sociale noi, cu o valoare nominala de ........................... lei fiecare, care vor fi distribuite coasociativ astfel: a) ........................................... - ........................................... parti sociale a ................ = ............. b) ........................................... - ........................................... parti sociale a ................ = .............
7. Cuantumul primei de fuziune este in valoare de ............................... lei si nu exista sulta/exista o sulta de ........................................................................... lei care va fi platita creditorului astfel: ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... .
8. Obiectul de activitate: ramane neschimbat/se completeaza cu .................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... .
9. Administrator(ul/ii): va/vor fi ......................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .
10. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale societatii ............................................. raman in intregime neschimbate, valabile. Drept pentru care s-a intocmit prezentul PROIECT de FUZIUNE astazi .................................... pe baza calculelor efectuate de S.C. ................................. (anexele nr. ...................) si pe baza balantelor de verificare ale societatilor care fuzioneaza, ambele reflectand situatia existenta la data de ................................... .
S.C. ......................................

S.C. ......................................

Se anexeaza:
- Bilanturile contabile
- Hotararea Adunarii generale
- Decizia asociatului unic
- Declaratia societatii care inceteaza a exista despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.

_________________ *) In societatile cu doi sau mai multi asociati.
**) In societatile cu asociat unic - persoana fizica sau juridica.
***) Felul fuziunii (absorbtie sau contopire) .

NOTE
• Acte normative: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata in M. Of. nr. 33/29.01.1998 si modificata ulterior); Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de tinere a registrului comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Ministerul Justitiei (M. Of. nr. 176/11.05.1998), precum si Precizarile privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatile comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale (M. Of. nr. 237/29.06.1998)
• Fuziunea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.
• Efectele fuziunii sunt urmatoarele:
• dizolvarea fara lichidare a societatii care isi inceteaza existenta si
• transmiterea universala a patrimoniului catre societatea beneficiara in starea in care se gaseste la data fuziunii, in schimbul atribuirii de parti sociale ale acesteia catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume de bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a partilor sociale atribuite.
• Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, in forma autentica, se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului, vizat de judecatorul delegat si se transmite spre publicare Monitorului Oficial pe cheltuiala societatii.
• Fuziunea are loc la data inscrierii la Oficiul Registrului Comertului a mentiunii privind modificarea capitalului social al societatii absorbante.


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910 
Copyright 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta