Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
STRUCTURA BILETULUI DE EXAMEN - Limba italiană – precizări, model BACALAUREAT 2009 LIMBA ITALIANA admitere bacalaureat 2009
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
despre:
 
STRUCTURA BILETULUI DE EXAMEN - Limba italiană – precizări, model BACALAUREAT 2009 LIMBA ITALIANA
Colt dreapta
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bacalaureat 2009 Proba orală Limba italiană – precizări, model şi barem 1 BACALAUREAT 2009 LIMBA ITALIANĂ PROBA ORALĂ • L1, L2 (1-2 ore) • L1 (3-4 ore) • L1 Bilingv • L3 / Minorităţi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bacalaureat 2009 Proba orală Limba italiană – precizări, model şi barem 2 I. STRUCTURA BILETULUI DE EXAMEN În cadrul probei orale la limba italiană, în prezentarea răspunsului său, candidatul trebuie să facă dovada stăpânirii următoarelor capacităţi şi elemente de competenţă: - Să citească cu acurateţe, fluent un text necunoscut şi să facă dovada înţelegerii acestuia (extrăgând şi / sau prelucrând anumite informaţii din text); - Să formuleze clar, corect şi coerent, răspunsul solicitat de cerinţele cuprinse în biletul de examen; - Să folosească corect şi adecvat structuri gramaticale şi lexicale studiate pe tot parcursul comunicării orale; - Să realizeze un discurs oral pe o temă dată, adaptând expunerea orală (limbajul, exprimarea, prezentarea etc.) la cerinţele formulate în biletul de examen; - Să facă dovada cunoştinţelor de literatură italiană incluse în programa de studiu pentru clasele cu profil bilingv.

BILINGV Biletul de examen pentru proba orală conţine: - Un subiect a), care vizează citirea corectă şi fluentă a unui text la prima vedere; - Un subiect b), care vizează înţelegerea globală (prin răspunsuri la întrebări) a unui text la prima vedere şi exprimarea unei opinii personale pe marginea acestuia. - Un subiect c), care vizează verificarea cunoştinţelor de literatură, prin răspunsul la o întrebare. L1 3-4 ORE, L1 L2 1-2 ORE şi L3 / MINORITĂŢI Biletul de examen pentru proba orală conţine: - Un subiect a), care vizează citirea corectă şi fluentă a unui text la prima vedere; - Un subiect b), care vizează înţelegerea globală (prin răspunsuri la întrebări) a unui text la prima vedere şi exprimarea unei opinii personale pe marginea acestuia.

- Un subiect c), care solicită susţinerea unei expuneri orale pe o problematică aleasă din tematica prevăzută de programa şcolară şi de programa de Bacalaureat pentru limba italiană. II. TEXTE ŞI TEMATICĂ Texte Textele de examen vor diferi ca grad de dificultate şi ca lungime, descrescând de la L1 bilingv la L3 / Minorităţi.

Aceste texte vor fi selectate din cărţi, ziare, reviste în limba italiană. Tematică L1 (normal, 3-4 ore şi bilingv) şi L2 Temele pentru subiectul c) sunt inspirate din: • Viaţa personală şi socială: stil de viaţă, alimentaţie, sănătate, educaţie, activităţi în aer liber, călătorii etc; problemele adolescenţei: alegerea unei meserii, şomajul, conflictul între generaţii, droguri / alcool / fumat / SIDA etc; tinerii şi idolii lor, relaţiile dintre tineri, universul afectiv al tinerilor • Viaţa cotidiană: viaţa cultural-artistică, universul mass-media şi mijloace moderne de comunicare, aspecte semnificative din viaţa contemporană, mediul înconjurător şi ocrotirea acestuia, marile probleme şi conflicte ale epocii contemporane. • Spaţiul cultural italian: aspecte de cultură şi civilizaţie în societatea italiană, repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural italian, obiceiuri, tradiţii şi sărbători tradiţionale, personalităţi şi evenimente istorico-culturale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bacalaureat 2009 Proba orală Limba italiană – precizări, model şi barem 3 • Comunitatea europeană: spirit comunitar, interculturalitate, instituţii europene şi procesul de integrare europeană. În plus, pentru clasele de bilingv se vor include: 1. Dante Alighieri, La Divina Commedia (presentazione generale, il titolo, la struttura, le fonti di ispirazione, l’argomento, la topografia, i numeri e la simmetria, il rapporto pena-peccato, il mondo antico e il mondo contemporaneo al poeta, la lingua, i quattro sensi del poema); l’Inferno – canti V, XXVI (il tema, le fonti di ispirazione, i protagonisti, il rapporto pena-peccato, la modernitŕ dei due protagonisti nei relativi canti; Dante, giudice ed uomo durante l’incontro con Francesca ed Ulisse).

2. Francesco Petrarca, Il Canzoniere (il titolo, la struttura, i temi, la lingua e lo stile, la novitŕ dell’opera); i sonetti Solo e pensoso, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. 3.

Giovanni Boccaccio, Il Decamerone (il titolo, le fonti di ispirazione, la struttura, la cornice, i temi, il realismo dell’opera, la lingua e lo stile, la fortuna); Frate Cipolla (il tema, i personaggi, la caratterizzazione di fra Cipolla, la costruzione del suo discorso, la societŕ contadina del Trecento, il realismo boccaccesco). 4. Carlo Goldoni, La Riforma Teatrale (il rifiuto dell’improvisazione e del canovaccio e la stesura scritta dell’opera, la scelta dei caratteri, l’abbandono della maschera, la ricerca della veritŕ e della semplicitŕ nell’azione e nei dialoghi, la lingua, la critica garbata di cose e di persone) e La Locandiera (il contesto storico, i personaggi, la caratterizzazione di Mirandolina, la modernitŕ della protagonista, la critica sociale).

5. Giacomo Leopardi, L Infinito (il tema ed i precursori, la struttura della poesia, la lingua e lo stile). 6.

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, il primo grande romanzo della letteratura italiana (il genere e la corrente letterari, le fonti di ispirazione ed i modelli, la composizione del romanzo, il vero storico e la Provvidenza, la struttura del romanzo, l’epoca storica, i personaggi, i fini del romanzo, la lingua e lo stile, l’importanza dell’opera). 7. Giovanni Verga, La roba (il genere letterario, il contesto storico-sociale, il carattere veristico dell’opera, il tema, la caratterizzazione del protagonista, la critica sociale, il tipo di narrazione, la lingua e lo stile).

8. Italo Svevo, La coscienza di Svevo (il contesto culturale, la struttura, i temi, i personaggi, le tecniche narrative, la lingua e lo stile, l’originalitŕ del romanzo) 9. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (il tema, la caratterizzazione del protagonista, i personaggi e le situazioni, il contrasto vita/ forma, il tipo di narratore).

10. Giovanni Pascoli, La mia sera (il titolo, la struttura della poesia, i temi pascoliani, elementi del decadentismo in Pascoli, la lingua, lo stile e le innovazioni). 11.

Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso, Fratelli (l’ermetismo e la poetica ungarettiana, il tema, la novitŕ del linguaggio poetico). 12. Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato, Felicitŕ raggiunta (il tema esistenziale, i motivi ricorrenti ed i simboli, la struttura delle poesie, la lingua e lo stile).

13. Dino Buzzati, Il mostro colombre (Sessanta racconti). 14.

Gabriele D Annunzio, La pioggia nel pineto. 15. Italo Calvino, Il barone rampante.

L3/ Minorităţi Temele pentru subiectul c) sunt inspirate din: • Universul personal: identitatea şi date despre sine, familia şi relaţiile interpersonale, petrecerea timpului liber, adolescenţa şi preocupări specifice tinerilor (idoli, vestimentaţie, modă etc.), relaţiile între tineri, universul afectiv al tinerilor, corespondenţa personală. • Viaţa cotidiană: aspecte din viaţa contemporană, lumea înconjurătoare, orientarea în spaţiu, universul mass-media, universul profesional.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bacalaureat 2009 Proba orală Limba italiană – precizări, model şi barem 4 • Spaţiul cultural italian: cultură şi civilizaţie italiană, obiceiuri şi tradiţii, sărbători tradiţionale şi bucătăria italiană, personalităţi ale spaţiului cultural italian. III. PRECIZĂRI La sesiunile examenului de bacalaureat 2009, biletele de la proba orală vor conţine exclusiv subiecte necunoscute, fără a se publica în prealabil niciun subiect.

Aceste bilete vor respecta structura prezentată la punctul I. În abordarea subiectelor de tip a), şi b), cerinţele formulate pe baza textului dat, se vor constitui în răspunsuri punctuale, în general. Abordarea subiectului de tip c) presupune realizarea unui discurs oral convingător, logic şi coerent, pe o temă dată.

Examinatorii vor urmări atât aplicarea cunoştinţelor, cât şi construcţia discursului, prin evaluarea elementelor pozitive din răspunsurile candidatului. Profesorii examinatori pot interveni cu întrebări ajutătoare, de regulă după ce candidatul şi-a prezentat răspunsurile, numai dacă se consideră necesar acest lucru. Conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2009, candidatul la proba orală are la dispoziţie 10-15 minute pentru elaborarea răspunsurilor (Art.

41, alin. 4) şi 10-15 minute pentru expunere (Art. 39, alin.

2). El are dreptul să extragă un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct (Art. 41, alin.

3). IV. MODELE DE SUBIECTE BILETUL NR.

...

a) Leggi ad alta voce il seguente testo: ”E fu cosě che l ebook arrivň a scuola. Potrebbe essere un passaggio chiave nell editoria scolastica e una svolta nella didattica italiana: per la prima volta nelle scuole superiori italiane ci saranno libri di testo in formato elettronico. "C č grande interesse nei confronti dell ebook perché ha particolari vantaggi rispetto al cartaceo - afferma Paola Ricci, coordinatrice del progetto - la spesa ridotta, l azzeramento del peso e la possibilitŕ di aggiornamento a costo zero, sono fattori che convincono tanto gli insegnanti, che i genitori.

Inoltre si tratta di una modalitŕ innovativa di concepire il supporto tradizionale allo studio". Dell opzione elettronica molti insegnanti apprezzano particolarmente la possibilitŕ di aggiornamento senza costi ulteriori: ogni studente potrŕ scaricare integrazioni, esercizi e altro materiale multimediale e interattivo messo a disposizione, sempre via internet, dagli stessi autori. "Io ho trovato molto interessante il fatto che ci siano dei link a dei film da poter far vedere ai ragazzi - osserva Milena Lato, insegnante di inglese presso due scuole superiori di Taranto - e ho giŕ deciso di adottare l ebook.

Sono convinta che l utilizzo di tali supporti multimediali sarŕ sempre piů diffuso a scuola, nonostante molti docenti siano ancorati all idea del testo cartaceo e fanno molta fatica a cambiare visione, forse perché fa comodo". b) 1. Perché esiste un grande interesse nei confronti dei libri in formato elettronico? 2.

Ritieni necessario l’utilizzo dei supporti multimediali per studiare? Spiega il perché della tua risposta. c) Presenta in breve il sonetto petrarchesco Solo e pensoso. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bacalaureat 2009 Proba orală Limba italiană – precizări, model şi barem 5 BILETUL NR.

...

a) Leggi ad alta voce il seguente testo: ”Il rispetto dell’ambiente e la conservazione della natura non sono concetti recenti. Gli antichi Romani hanno fatto leggi in difesa degli alberi e dei boschi, avendo anche molti riti religiosi che proteggevano boschi sacri a qualche dio o dea. Anche nelle costituzioni dei liberi comuni del Medioevo troviamo numerose norme stabilite per difendere le risorse del loro territorio: i boschi, i pascoli, animali selvatici come i cervi, i cinghiali.

Oggi, in Italia, nonostante molti esempi storici, la protezione della natura non č buona. Lo stato italiano ha rinunciato a promuovere iniziative concrete per migliorare la situazione dei cinque parchi nazionali giŕ esistenti e ad approvare la legge che doveva istituire nuovi parchi. Anche se la situazione della protezione dell’ambiente non č oggi soddisfacente, forse si puň bene sperare in un futuro migliore.

Negli ultimi anni infatti l’impegno in questo settore č notevolmente aumentato, come anche la consapevolezza e la volontŕ di impegnarsi su questo tema da parte di molti cittadini.” b) 1. Come č oggi in Italia la situazione relativa alla protezione dell’ambiente? 2.

Come si potrebbe risolvere, secondo te, il problema dell inquinamento? c) Parla degli effetti negativi dell’uso eccessivo delle risorse naturali. V. BAREM DE NOTARE Punctajul este de la 10 la 100 şi corespunde notelor de la 1 la 10.

Nota acordată candidatului de către fiecare examinator este o notă întreagă de la 1 la 10 și se obține prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut. Nota finală acordată candidatului se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de examinatori. L1 Bilingv Subiectul a) – 15 p 15p - citirea textului la prima vedere 15p – citire fluentă şi expresivă; pronunţie clară, corectă, fără / cu foarte puţine erori de articulare; 10p – citire mai puţin fluentă; pronunţie relativ corectă, cu puţine erori de articulare; 5p – citire şi pronunţie ezitante, cu multe erori de articulare; 0p – pronunţie defectuoasă / nu reuşeşte să citească textul.

Subiectul b) – 35 p 15p – răspunsul de la subiectul b) 1 8p – identificarea ideii; 4p – corectitudinea gramaticală a discursului prezentat; 3p – corectitudinea lexicală a discursului prezentat; 20p – răspunsul de la subiectul b) 2 8p – exprimarea punctului de vedere propriu; 5p – fluenţa discursului prezentat; 4p – corectitudinea gramaticală; 3p – corectitudinea lexicală; Subiectul c) – 40 p 15p – corectitudinea informaţiei; 5p - tratarea completă a subiectului conform cerinţei; 5p - discurs coerent, echilibrat, convingător; 5p - corectitudinea gramaticală; 5p - vocabular adecvat; 5p - pronunţie corectă, intonaţie adecvată, fluenţă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bacalaureat 2009 Proba orală Limba italiană – precizări, model şi barem 6 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte L1 3-4 ore, L1-L2 1-2 ore şi L3 / Minorităţi Subiectul a) – 15 p 15p - citirea textului la prima vedere 15p – citire fluentă şi expresivă; pronunţie clară, corectă, fără / cu foarte puţine erori de articulare; 10p – citire mai puţin fluentă; pronunţie relativ corectă, cu puţine erori de articulare; 5p – citire şi pronunţie ezitante, cu multe erori de articulare; 0p – pronunţie defectuoasă / nu reuşeşte să citească textul.

Subiectul b) – 35 p 15p – răspunsul de la subiectul b) 1 8p – identificarea ideii; 4p – corectitudinea gramaticală a discursului prezentat; 3p – corectitudinea lexicală a discursului prezentat; 20p – răspunsul de la subiectul b) 2 8p – exprimarea punctului de vedere propriu; 5p – fluenţa discursului prezentat; 4p – corectitudinea gramaticală; 3p – corectitudinea lexicală; Subiectul c) – 40 p 15p - conţinutul de idei; 5p - tratarea completă a subiectului conform cerinţei; 5p - discurs coerent, echilibrat, convingător; 5p - corectitudine gramaticală; 5p - vocabular adecvat; 5p - pronunţie corectă, intonaţie adecvată, fluenţă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.

Timp de pregătire: 10-15 minute. Timp de expunere: 10-15 minute.

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite