Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009 PENTRU Profilul: TEHNIC -MECANIC precizari bacalaureat 2009
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
despre:
 
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009 PENTRU Profilul: TEHNIC -MECANIC
Colt dreapta
 

Statutul programei

PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009 Profil: TEHNIC -MECANIC Statutul programei În conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul examenului naţional de bacalaureat proba E – proba scrisă pentru filiera tehnologică reprezintă o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în funcţie de specializarea aleasă de elev. Programa Tehnic 1 si programa Tehnic 2 au, în cadrul examenului de bacalaureat – 2008, statutul de programe opţionale pentru profilul Tehnic, calificările profesionale: • Ruta directă de profesionalizare o Tehnician mecatronist o Tehnician proiectant CAD • Ruta progresivă de profesionalizare o Tehnician aviatie o Tehnician metrolog o Tehnician prelucrari la cald o Tehnician instalatii de bord (avion) o Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii o Tehnician prelucrari pe maşini cu comandă numerică o Tehnician construcţii navale o Tehnician prelucrari mecanice o Tehnician transporturi Pentru profilul Tehnic, calificările profesionale mai sus enunţate, absolventul are posibilitatea de a opta pentru una din cele două programe reprezentative ale profilului.

Programa Tehnic - Mecanic 1 Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază Standardele de pregătire profesională (SPP), pentru calificările de nivel 3 menţionate şi vizează evaluarea performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor tehnice generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă: 1. Tehnici de măsurare în domeniu 2. Asamblări mecanice Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu precizările incluse în SPP.

Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor aferente acestora Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Tehnici de măsurare în domeniu 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare Instalaţii şi sisteme de măsurare - Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor, instalaţiilor, sistemelor industriale; • de supraveghere şi control a proceselor industriale - Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional, variante constructive): mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor, elemente de automatizare - Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii/unui sistem de măsurare (scheme structurale) - Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ, paralelă, în buclă), scheme structurale, principii de funcţionare.

Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate, instrucţiuni de utilizare) Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare: caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul controlat (valori prognozate); indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului; tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare; productivitatea impusă măsurării; costul aplicării metodei Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale dintre componente Metode de măsurare - Metode directe - Metode indirecte - Metode implicite Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: - geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice) - mecanice (dinamometre, manometre, vacuummetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre) - fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre) - termice (termometre, contoare termice) - electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice) Asamblări mecanice 1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare 2.

Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică, programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale, metoda interschimbabilităţii parţiale, metoda sortării, ajustării, reglării Condiţii materiale: utilaje, SDV-uri, materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare, prin nituire, lipire, sudare Operaţii: de pregătire a reperelor, de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale, utilaje şi SDV-uri specifice, documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare, asigurarea organelor de asamblare necesare, asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare, documentaţie tehnică, SDV-uri Programa Tehnic –Mecanic 2 Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază Standardele de pregătire profesională (SPP), pentru calificările de nivel 3 menţionate şi vizează evaluarea performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor tehnice generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă: 1. Planificarea şi organizarea producţiei 2.

Sisteme şi tehnologii de fabricaţie Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu precizările incluse în SPP. Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor aferente acestora Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Planificarea şi organizarea producţiei 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie Conceptul de proces de producţie: - procese industriale - procese non-industriale Criterii de clasificare a proceselor de producţie: - modul de participare la executarea produselor (procese de muncă de bază, procese auxiliare, procese de muncă de deservire) - modul de execuţie (manuale, manualmecanice, procese de aparatură) - modul de obţinere a produselor finite din materii prime (directe, sintetice, analitice) - natura tehnologică a operaţiilor efectuate (procese chimice, de schimbare a configuraţiei sau formei, de asamblare, de transport) - natura activităţii desfăşurate (procese de producţie propriu-zise, procese de depozitare sau magazinaj, procese de transport) Componentele procesului de producţie: - mărimi de intrare - etape de realizare a procesului de producţie - mărimi de ieşire 2.

Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei 3. Programează activităţi specifice locului de muncă Tipuri de producţie: individuală, în serie, în flux, de masă, automatizată, în celule de fabricaţie Metode de organizare a producţiei: -organizarea producţiei în flux (divizarea procesului tehnologic pe operaţii, amplasarea locurilor de muncă, trecerea materiilor prime de la un loc de muncă la altul) -organizarea producţiei individuale şi de serie mică (organizarea unităţilor de producţie după principiul tehnologic, pentru fiecare loc de muncă) -programare liniară -metoda PERT (tehnica evaluării repetate a programului) -metoda CPM (metoda drumului critic) -metoda “Just in time” Tendinţe: -sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate, adecvare, adaptabilitate, dinamism structural) -avantaje ale sistemului flexibil Modalităţi de planificare a necesarului de materiale (materii prime şi materiale, semifabricate, unelte de lucru): -clasic -folosind software Forţa de muncă: -profesionistă -calificată -necalificată Documente utilizate la planificarea activităţilor specifice locului de muncă: -fişa de lansare a produsului/serviciului -fişe tehnologice -grafice -diagrame -planuri Sisteme şi tehnologii de fabricaţie 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie Mediul industrial: -tipuri de produse -moduri şi tipuri de producţie -tipuri de fabricaţie Metode de integrare sistemică a întreprinderii: -sisteme de fabricaţie inteligente -sisteme de fabricaţie holonice -sisteme de fabricaţie bionice Criterii de evaluare a utilizării sistemelor de fabricaţie: -economic 2.

Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 3. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.

-de calitate -de competitivitate. Componente ale sistemelor de fabricaţie: -concurenţa -sincronizarea -partajarea resurselor -interacţiuni între componente. Criterii de analiză a sistemelor de fabricaţie: -ergonomie -evaluarea riscului -rezultatele activităţii -atribuţiile locului de muncă -tipuri de echipamente -tehnologii de fabricaţie.

Analiza sistemelor de fabricaţie: -fenomene stocastice ce au loc (defectarea şi repararea maşinilor, variaţia timpilor de prelucrare); -tehnici de simulare a funcţionării sistemului; -metode analitice de descriere a fenomenelor Procese în sistemele de fabricaţie: -prelucrarea -controlul -stocarea -manipularea -transportul -comanda -conducerea. Aspecte ale planificării şi controlului: -planificarea producţiei -controlul producţiei -controlul calităţii -sănătatea şi securitatea muncii -tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Bibliografie Asamblări mecanice – M.Pavelescu, S.

Pavelescu / EDP, 2007; Asamblări mecanice – A.Ciocalteu Vasilescu, M.Constantin / Ed CDPress, 2007 ; Tehnici de măsurare în domeniu - A.

Ciocalteu Vasilescu / CDPress, 2007 ; Managementul producţiei şi al calităţii – M.Olaru, A.Tantau / Ed Economică, 2006; Proiectarea liniilor de fabricatie flexibile – C.

Rusu, O.Brudaru / Ed.Tehnica,1990 ; Proiectarea proceselor de pregatire a fabricatiei – P.

Gladcov, C.Neagu, C.Gladcov / Ed.

Proinvent, 2006 ; Masini unelte. Caracteristici de calitate – Gh.Brabie, C.

Mohora, B.Chirita / Ed.Agir si Ed.

Academiei Romane, 2002 Planificarea şi organizarea producţiei”,- M. Dobre, M. Majinescu Ingineria integrată a produselor – G.

Drăghici / Ed. Eurobit, Timişoara, 1999

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite