Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitateUltimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 GEOGRAFIE precizari bacalaureat 2009
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
despre:
 
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 GEOGRAFIE
Colt dreapta
 

Geografia generală şi Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană au, în examenul naţional de bacalaureat 2008, statutul de disciplină opţional&

GEOGRAFIE - Programa de bacalaureat 2009 PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2009 GEOGRAFIE I. Statutul disciplinei: Proba de examen este scrisă şi se desfăşoară pe o durată de 3 ore. • Proba “D” vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană.

• Proba “E” vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană la alegere cu Geografia generală (cu conţinuturi selectate din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a). • Proba “F” vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană la alegere cu Geografia generală. GEOGRAFIE GENERALĂ – PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE II.

Competenţe de evaluat: 1. Perceperea coerentă a elementelor, proceselor şi fenomenelor care definesc mediul geografic; 1.1 Explicarea principalelor probleme de geografie fizică, umană, a mediului înconjurător şi a principalelor probleme fundamentale ale lumii contemporane.

2. Raportarea fenomenelor din realitate la un suport grafic sau cartografic; 2.1 Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică, umană, a mediului înconjurător şi a principalelor probleme fundamentale ale lumii contemporane reprezentate pe hărţi; 2.

2 Stabilirea unor relaţii de interdependenţă între elemente reprezentate grafic sau cartografic. 3. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a terminologiei specifice; 3.

1 Elaborarea unui text corect şi coerent utilizând termeni specifici; 3.2 Elaborarea unui text după un algoritm dat. 4.

Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor din mediul geografic; 4.1 Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului; 4.2 Compararea situaţiilor geografice din regiuni date; 4.

3 Demonstrarea unor succesiuni şi relaţii cauzale. 5. Aplicarea, în situaţii noi, a competenţelor (achiziţiilor) dobândite anterior; 5.

1 Transferul informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text; 5.2 Rezolvare de probleme; 5.3 Caracterizarea geografică a unui teritoriu.

III. Conţinuturi: CLASA a IX-a Capitolul 3: RELIEFUL TERESTRU • Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică; • Unităţile majore ale reliefului terestru • Agenţi, procese şi forme de relief • Tipuri de relief – tipuri de relief: fluvial, litoral, glaciar, deşertic (eolian). Capitolul 4: ATMOSFERA TERESTRĂ • Alcătuirea şi structura atmosferei – alcătuirea (compoziţia) atmosferei, straturile atmosferei; • Factorii genetici ai climei • Masele de aer – circulaţie (dinamică), caracteristici; • Caracterizarea geografică a tipurilor de climă.

Capitolul 5: APELE TERREI (HIDROSFERA) • Apele continentale şi oceanice – fluvii, râuri, lacuri, gheţari; dinamica apelor oceanice. GEOGRAFIE - Programa de bacalaureat 2009 2 Capitolul 6: VIAŢA ŞI SOLURILE PE TERRA • Zonele biopedoclimatice – vegetaţie, animale, soluri. CLASA a X-a Capitolul I: GEOGRAFIE POLITICĂ 1.

1 Statele şi grupările regionale de state 1.2 Harta politică a lumii Capitolul II. GEOGRAFIA POPULAŢIEI ŞI A AŞEZĂRILOR UMANE • Dinamica populaţiei • Bilanţul natural al populaţiei • Mobilitatea teritorială a populaţiei • Bilanţul total al populaţiei • Răspândirea geografică a populaţiei – factori care influenţează răspândirea populaţiei, densitatea populaţiei, răspândirea populaţiei în latitudine şi altitudine.

• Urbanizarea, dinamica urbană şi explozia urbană • Forme de aglomerare umană; studii de caz – metropole şi megalopolisuri Capitolul III. GEOGRAFIA ECONOMICĂ • Resursele naturale – Resursele litosferei CLASA a XI-a Capitolul I: MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE • Tipuri de medii geografice Caracterizarea geografică a mediilor calde, temperate, reci şi montane: caracteristicile principale ale fiecărui tip de mediu: poziţia geografică, factorii care determină fiecare tip de mediu, elementele climatice caracteristice, elemente specifice ale reţelei hidrografice, vegetaţiei, faunei, solurilor, aspecte ale degradării şi protecţia fiecărui tip de mediu, exemple regionale semnificative. Capitolul IV: SISTEMUL ECONOMIC ŞI SISTEMUL GEOPOLITIC Rolul unor state în sistemul mondial actual: Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Japonia, China, India, Brazilia.

CLASA a XII-a Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană II. Competenţe de evaluat: 1.

Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional 2. Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei, României şi Uniunii Europene reprezentate pe hărţi 3. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre 4.

Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a U.E. şi a unor ţări din componenţa acesteia 5.

Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre 6. Utilizarea elementelor de geografie fizică şi umană pentru studierea comparativă a geografiei Europei şi a geografiei României 7. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului, al U.

E. şi al României prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice GEOGRAFIE - Programa de bacalaureat 2009 3 8. Transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text etc.

9. Rezolvarea de probleme 10. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu 11.

Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentari grafice şi cartografice, imagini etc). III. Conţinuturi: CLASA a XII-a Geografie.

Europa – România – Uniunea Europeană A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ 1. Spaţiul românesc şi spaţiul european 2.

Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: - relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief) - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică) - hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră - învelişul biopedogeografic - resursele naturale 3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României - harta politică a Europei; România ca stat al Europei - populaţia şi caracteristicile ei geodemografice - sistemul de oraşe al Europei - activităţile economice – caracteristici generale - sisteme de transport 4. Mediu înconjurător şi peisaje 5.

Regiuni geografice în Europa şi în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România - studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii 6. Ţările vecine României B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 1.

Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene 2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale U.E.

3. Statele Uniunii Europene: - privire generală şi sintetică - Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria 4. România ca parte a Uniunii Europene: - oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.

E. - România şi ţările U.E.

– interdependenţe geografice, economice şi culturale 5. Problema energiei în U.E.

şi în România C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane 2.

Rolul Europei în construirea lumii contemporane 3. U.E.

şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane 4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană 5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii NOTĂ: Elaborarea subiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de BACALAUREAT avizată prin OMECT, fiind centrată pe evaluarea competenţelor prevăzute la punctul II.

Programa a fost realizată în conformitate cu programele şcolare de geografie pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori şi elevi pentru parcurgerea programei şcolare prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe. 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite