Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009 LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ precizari bacalaureat 2009
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
despre:
 
PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009 LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ
Colt dreapta
 

I - OKUMA – ANLAMA

-Bir olay yazısını anlamlı bir şekilde okuyabilme, -Hikâye türünün özeliklerini kavrayabilme, -Metin içinde cümleyi tanıyabilme, -Bir manzumeyi özeliklerine göre okuyabilme, -Manzume ile düzyazı arasındaki farkı kavrayabilme, -Paragraf ve paragraftaki düşünceyi kavrayabilme, -Bir şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyabilmek, -Bir şiirin şekil ve anlam özelliklerini kavrayabilme, -Olay yazılarında sebep-sonuç ilişkisini kavrayabilmek, -Olay yazılarını meydana getiren unsurları kavrayabilme(yer,zaman,olay ve kişiler) -Sevilen bir şiiri ezberlemeyebilme, -Olay yazıları ile fikir yazıları arasındaki farkı kavrayabilme, -Bir metnin yardımcı fikirlerini ve ana fikrini bulabilme, -Plân ve plânın yararlarını kavrayabilmek, -Bir metindeki olayları karşılaştırarak benzer ve farklı yanları kavrayabilme, -Anlama etkinliklerini kavrayabilme (dinleme,okuma,gözlem…) -Okunan bir yazıdaki sebep-sonuç ilişkilerini kavrayabilme, -Bir metnin dil ve anlatım(üslüp) özelliklerini kavrayabilme, -Bir manzumenin ana temasını kavrayabilme, -Sözlü ve yazılı ifade arasındaki benzer ve farklılıkları kavrayabilme. II – ANLATIM A) SÖZLÜ ANLATIM B) YAZILI ANLATIM -Doğru ve düzgün konuşabilmek, -Türkçe derslerindeki her türlü faaliyetlere katılabilmek ve varılan sonuçları anlatabilmek ve açıklayabilmek, yazabilmek, yazabilmek, -Bir tartışmaya katılabilmek, -Görülen veya yaşanan olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlatıp,yazabilmek, -Atasözlerini,özdeyişleri ve deyimleri açıklayabilmek, -Çevrenin doğal, toplumsal ve ekonomik olaylarını anlatıp yazabilmek, -Özel mektup,iş mektubu,dilekçe ve telegraf yazabilmek, -Paragraflardaki düşünceleri açıklayabilmek, -Olay veya kişi tasvirleri yapabilmek (sözlü ve yazılı), -Topluluk karşısında açış konuşması, kapanış konuşması yapabilmek, -Yazılarını uygun bir plâna göre geliştirebilmek, -Okuduklarından notlar alabilmek, -Konuşmalarını uygun bir plâna göre geliştirebilmek, -Kompozisyon çeşitlerini (yazılı ve sözlü kompozisyon) kavrayabilmek, -Bir fikir yazısı yazabilmek. III - DİL BİLGİSİ(GRAMER) KONULARI A) SES BİLGİSİ -Türkçe’deki sesli ve sessiz harfleri tanıyabilmek, -Büyük ünlü uyumu kuralını kavrayabilmek, -Küçük ünlü uyumu kuralını kavrayabilmek, -Ünsüzlerin benzeşmesi kuralını kavrayabilmek, -Ünlü düşmesi kuralını kavrayabilmek, -Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralını kavrayabilmek, -Türkçe’de başta ve sonda bulunmayan ünsüzleri tanıyabilmek, -Seslerin birleşmesini,hece ve hece çeşitlerini kavrayabilmek.

B) KELİME BİLGİSİ -Türkçe’deki kelime türlerini kavrayabilmek isimler ve isimlerin yapıları, isim tamlamaları, isimlerin çeşitleri sıfatlar ve sıfatların yapıları, sıfatların çeşitleri sıfat tamlamaları, zamirler ve zamirlerin yapıları, zamirlerin çeşitleri, zarflar ve zarfların yapıları, zarfların çeşitleri, fiiller ve fiillerin yapıları, fiillerde kip,zaman ve kişi, yapılarına göre fiiler, edatlar bağlaçlar, ünlemler. C) CÜMLE BİLGİSİ -Anlamlarına göre cümle çeşitlerini kavrayabilmek olumlu cümleler, olumsuz cümleler, soru cümleleri, ünlem cümleleri, şart cümleleri. -Yapılarına göre cümle türlerini kavrayabilmek basit cümle, bileşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle, sıralı-bağlı cümle.

Cümlenin öğelerini kavrayabilmek. özne yüklem zarf tümleci dolaylı tümleç belirtili nesne belirtisiz nesne D) ANLAM BİLGİSİ -Türkçe kelimelerin anlam özelliklerini kavrayabilmek Kelimelerin gerçek anlamı, Kelimelerin mecaz anlamı, Kelimelerin terim anlamı, Kelimelerin deyim anlamı, Zıt anlamlı kelimeler, Eş anlamlı kelimeler. E) YAPI BİLGİSİ EKLER Yapım ekleri Çekim ekleri(İsim ve fiil çekim ekleri) Basit kelime Türemiş kelime Bileşik kelime F) EDEBÎ BİLGİLER -Yazı türlerini kavrayabilmek.

Roman ve roman çeşitleri Hikâye Masal Tiyatro ve çeşitleri, Destan, Şiir ve şiir çeşitleri, Gezi yazıları, Nutuk Makale Fıkra, Sohbet -Edebiyatının tanımı ve konusu -Türk edebiyatı’nın devirleri -Edebiyatta ifade tarzları(Sözlü ifade-Yazılı ifade) -Şiirle ilgili bilgiler, Söz sanatları(Benzetme,mübalağa,Tenâsüb…) -Halk edebiyatı ve özellikleri, -Halk edebiyatı nazım şekilleri -Klâsik Türk edebiyatı ve özellikleri G) İMLA VE NOKTALAMA -Büyük harflerin imlası -Özel isimlerin imlası, -Eklerin imlası, -Yabancı kelimelerin imlâsı, Nokta Virgül Noktalı virgül Tırnak işareti İki nokta Soru işareti Ünlem işareti NOT 1 Mecidiye Kemal Atatürk İlahiyat ve Pedagoji Lisesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından yazılan ders kitapları okutulmaktadır. 2 Okulumuzda teoloji ve pedagoji bölümlerde aynı müfredat programı uygulanmaktadır.

 
Copyright© 2005 - 2023 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite